IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
dr Rafał Wiśniewski
Zakład Przestrzennego Zagospodarowania
Pokój 428
Telefon +48 226978928
E-mail

Wykształcenie

  • 1996-2001 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Instytut Krajów Rozwijających się (praca magisterska pt. Walory turystyczne a dostępność komunikacyjna w Radźasthanie)
  • 1998-2001 - Uzupełniające Studium Ochrony Środowiska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • 2005-2010 - studia doktoranckie: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (rozprawa doktorska pt. Dojazdy do pracy do Białegostoku – przemiany w okresie 1983-2005 na tle sytuacji demograficznej i społecznej)

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2010

  • 2011 - doktor Nauk o Ziemi w zakresie geografia (praca doktorska pt. Dojazdy do pracy do Białegostoku – przemiany w okresie 1983-2005 na tle sytuacji demograficznej i społecznej)

Zainteresowania naukowe

  • Mobilność ludności (migracje, dojazdy do pracy)
  • Przemiany demograficzne i społeczne w skali regionalnej i lokalnej
  • Interakcje transgraniczne

Nagrody i wyróżnienia

  • 2009 - stypendium Marszałka Województwa Mazowieckiego finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działania Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy