IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
prof. dr hab. Jerzy Bański
Kierownik Zakładu Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego
Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego
Pokój 419
Telefon +48 226978919
E-mail

Wykształcenie

 • 1982-1988 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (praca magisterska pt. Analiza osnów matematycznych i geodezyjnych dla map topograficznych Polski)
 • 1985-1987 - Instytut Filozofii i Socjologii UW
 • 1986-1988 - Studium Podyplomowe Fotografii Naukowej i Informacji Obrazowej, Wydział Biologii UW (dyplom ukończenia)

Przebieg kariery zawodowej

 • 1996 - doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii (rozprawa doktorska pt. Przemiany w rolniczym użytkowaniu ziemi w Polsce w latach 1975-1988)
 • 2000 - doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii ekonomicznej (rozprawa habilitacyjna pt. Obszary problemowe w rolnictwie Polski)
 • 2008 - profesor nauk o Ziemi

Dorobek naukowy

 • autor 421 publikacji, w tym 151 w j. angielskim
 • kierownik 48 projektów i ekspertyz, uczestnik 48 projektów i ekspertyz
 • stypendium naukowe: 1994, Utrecht University;1999, University of Kopenhagen
 • czynny udział w 326 konferencjach naukowych, w tym 100 zagranicznych
 • wypromowanie 5 doktorów i 43 magistrów (UMCS)

Nagrody i wyróżnienia

 • 2001 - Nagroda Naukowa Wydziału Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych PAN im. Jana Olafa Chmielewskiego za pracę Obszary problemowe w rolnictwie Polski
 • 2010 - Członek honorowy Bułgarskiego Towarzystwa Naukowego

Wybrane publikacje