Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

ATLAS RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Rada naukowa

Jerzy Kondracki - Przewodniczący, Zbyszko Chojnicki, Ryszard Domański, Irena Dynowska, Kazimierz Dziewoński, Piotr Eberhardt, Andrzej Gawryszewski, Małgorzata Gutry-Korycka, Wojciech Jankowski, Adam Jelonek, Piotr Korcelli, Bronisław Kortus, Andrzej S. Kostrowicki, Leon Kozacki, Stefan Kozarski, Teresa Kozłowska-Szczęsna, Izabella Krauze-Tomczyk, Teofil Lijewski, Stanisław J. Liszewski, Andrzej Makowski, Władysław Matuszkiewicz, Stanisław Misztal, Jerzy Mościbroda, Michał Najgrakowski, Tadeusz Niedźwiedź, Jerzy Ostrowski, Lech Pakuła, Jacek Pasławski, Janusz Paszyński, Władysław Pawlak, Andrzej Richling, Roman Sawiński, Juliusz Stachý, Leszek Starkel, Andrzej Stasiak, Roman Szczęsny, Jan Szupryczyński, Grzegorz Węcławowicz.

Autorzy

B
Zygmunt Babiński 91.1.1-9, Jerzy Bański 81.4.1-10, Marek Baranowski 81.1; 81.2.1-9, Małgorzata Bartnicka 74.1.1-16, Sławomir Bartnicki 74.1.1-16, Maria Baumgart-Kotarba 23.4.5, Wanda Bąk 93.5; 93.7; 93.8, Ryszard Bednarski 92.2.1-11, Stanisław Białousz 41.1; 41.2.1, Bogusław Biernat 32.3.2, 32.3.4-5, Danuta Bodzak 65.4.1, Mirosław Bogacki 23.3.1, Jan Brański 32.4.9, Krystyna Budzyńska 81.3.1-4

C
Stanisław Cabała 101.3.1; 101.4.1-2, Elżbieta Cebulak 31.4.14-15; 31.5.1-15, Roman Chmielewski 102.4.2; 102.5.1-9, Andrzej Ciołkosz 11.4; 81.1; 81.2.1-9, Danuta Czekierda 31.4.7-13; 31.6.1-15, Andrzej Czerny 12.1; 12.2; 12.3; 12.4; 12.5; 12.6; 15.2; 32.1.1-2; 63.5.7-8; 75.4.1-9

D
Andrzej Dąbrowski 53.1; 53.2, Bożena Degórska 42.1; 42.2.1-2; 42.3.1-2, Elżbieta Dmyterko 42.2.1-2; 42.3.1-2, Eugeniusz Drozdowski 23.4.1, Irena Dynowska 32.3.1

E, F 
Piotr Eberhardt 61.2.1-5; 62.2.1-6; 75.1.1-12, Barbara Fal 32.3.3, Jan Falkowski 94.1.1-12

G
Grażyna Gadomska 32.6, Andrzej Gałązka 102.6; 111.2.1-2, 111.2.5-8, 111.2.12, Bożena Gałczyńska 63.5.1-10; 81.6.1-15, Andrzej Gawryszewski 61.3.1-9; 63.1.1-5; 63.2.1-9; 63.3.1-12; 63.4.1-9; 63.6.1-9; 63.7.1-9; 63.9.1-12; 65.1.1-4; 65.2.1-9; 71.1.1-15; 73.4.1-18, Krystyna German 53.4.4, Sylwia Gilewska 23.2.1-2; 23.3.2, Benicjusz Głębocki 81.5.1-7, Zbigniew Głowaciński 43.1.1-6, Julian Gołek 32.4.1-8, Bronisław Górz 81.8.1-6; 102.2.1-5, Maciej Gromadzki 43.1.9, Jolanta Grzenia 83.1.1-8, Aleksander Guterch 22.1.7-8, Barbara Guterch 22.1.6, Małgorzata Gutry-Korycka 32.6; 32.8.1-7, Czesław Guzik 81.8.7-12

I, J 
Elżbieta Iwanicka-Lyra 64.1.1-8; 72.1.1-9; 72.3.1-10, Ewa Jankowska 11.1.2-6; 11.2.2-14; 12.1; 12.2; 12.3; 12.4; 12.5; 12.6; 15.1, Wojciech Jankowski 14.5.1-3; 14.6; 61.1.2, 61.1.4, Ryszard Jedut 81.12.1-4, Adam Jelonek 64.2.1-7; 64.3.1-7; 64.4.1-7, Marek Jerczyński 61.1.1, 61.1.3; 65.3.1-7; 65.3.10-11; 66.2.1-2, Czesław Józefaciuk 23.3.3

K
Małgorzata Kałaska 63.8.1-11, Wioletta Kamińska 111.3.1-2; 111.4.1-2, Zdzisław Kamiński 102.4.1, Henryk Karczewski 101.2.2, Jacek Kasprzyk 102.4.2; 102.5.1-9, Henryk Kern 41.2.3-4; 81.3.3-4, Andrzej Kęsik 23.4.3, Halina Klatka 23.4.4, Tadeusz Klatka 23.4.4, Anna Kliczkowska 42.2.1-2; 42.3.1-2, Mieczysław Klimaszewski 23.4.6, Maria Klimek 23.2.1, Tadeusz Z. Kliniewski 11.3; 12.1; 12.2; 12.3; 12.4; 12.5; 12.6, Mieczysław Kluba 94.1.1-12, Wanda Kluge 12.1; 12.2; 12.3; 12.4; 12.5; 12.6, Tomasz Komornicki 101.4.1-2; 101.6.4, Jerzy Kondracki 53.3.1-2; 53.4.1-4, Piotr Korcelli 63.1.1-5; 64.1.1-8; 65.2.1-9; 111.1.3-8; 111.2.1-4, 111.2.7, 111.2.11, Bronisław Kortus 93.3.1-6, Leszek Kosiński 61.3.1-9, Andrzej S. Kostrowicki 43.1.10-11; 43.2.1-7, 43.2.9, Adam Kotarba 23.4.5, Andrzej Kowalczyk 74.1.7-16, Teresa Kozłowska-Szczęsna 31.2.11-15; 73.4.19, Jadwiga Królicka 21.4, Janusz Księżak 63.1.1-5; 63.3.1-12; 66.2.1, Mieczysław Kuczmarski 31.1.1-15, Roman Kulikowski 81.10.1-8, Marek Kupiszewski 65.3.8-9

L 
Kazimierz Latuch 71.1.1-15; 73.4.1-18, Anna Lewandowska-Marciniak 22.1.6, Wojciech Lewandowski 53.2, Stanisław Lewiński 11.4, Teofil Lijewski 101.1.1-3; 101.2.1; 101.2.3-4; 101.3.1-3; 101.5.1-2; 101.6.1-3, Danuta Limanówka 31.3.1, 31.3.6; 31.4.1-13, Stanisław J. Liszewski 73.3.1-15; 102.3.1-6, Ewa Lodzińska 62.1

M
Jan M. Matuszkiewicz 42.5.1-2, Władysław Matuszkiewicz 42.1; 42.4.1-2, Krystyna Miara 31.2.1-10, Stanisław Misztal 93.1.1-4; 93.2; 93.4; 93.5; 93.6; 93.7; 93.8; 93.9, Stefan Młynarski 22.1.1-2, 22.1.4-5, Teresa Motowicka-Terelak 81.3.2, Władysław Motyl 92.1.1-4, Alina Muzioł-Węcławowicz 68.1.1-9; 68.2.1-9

N 
Michał Najgrakowski 12.1; 12.2; 12.3; 12.4; 12.5; 12.6; 13.1.1-5; 13.2.1-2; 13.3.1-2; 13.4.1-2; 13.5.1-2; 13.6.1-2; 13.7.1-2; 14.2; 14.3.1-2; 66.1, Tadeusz Niedźwiedź 31.3.1-15; 31.4.1-15; 31.5.1-15 31.6.1-15; 31.7.1-13, Ewa Nowosielska 72.2.1-12; 75.4.1-9

O 
Lidia Ochalska 41.2.2, Tadeusz Osmólski 21.4, Jerzy Ostrowski 11.1.2-4; 11.2.2, 11.2.4-6; 12.1; 12.2; 12.3; 12.4; 12.5; 12.6; 12.7.1-6; 12.8.1-4; 12.9.1-4; 23.1; 75.1.1-12, Wiesław Ostrowski 12.7.1-6; 12.8.1-4; 12.9.1-4

P 
Bronisław Paczyński 32.5.1-3, Lech Pakuła 82.2.1-9, Jacek Pasławski 62.1, Janusz Paszyński 31.2.1-10; 3.6.1-15, Czesław Pietruch 81.3.1-2, Henryka Piotrowska 93.6; 93.8; 93.9, Maria Piotrowska 81.3.1, Marcin Piwocki 21.2.1-2; 21.4, Joanna Plit 43.1.1-7, 43.1.9; 43.2.1-9, Zenobiusz Płochniewski 32.7.1-2, Maciej Podemski 21.4, Alina Potrykowska 65.4.1-4, Marek Potrykowski 101.7.1-9, Grzegorz Potrzebowski 102.4.3; 102.5.1-9, Halina Powęska 73.1.1-11, Piotr Profus 43.1.8, Jerzy Punzet 32.3.3

R 
Waldemar Ratajczak 102.4.1, Andrzej Richling 53.1; 53.2; 53.3.1-2; 53.4.1-3, Adolf Riedel 43.2.8, Roman Rudnicki 94.1.1-12, Jan Rutkowski 12.1; 12.2; 12.3; 12.4; 12.5; 12.6; 14.1; 52.1.1-2, Zbigniew Rykiel 66.3.1-12; 72.1.1-9; 72.3.1-10, Wojciech Rzadkowski 12.1; 12.2; 12.3; 12.4; 12.5; 12.6; 15.2; 15.3, Jan Rzechowski 21.1.1-2; 21.2.2, Stanisław Rzymowski 83.1.1-8

S
Lidia Sitek 12.1; 12.2; 12.3; 12.4; 12.5; 12.6, Maria Soja 93.3.1-6, Barbara Solon 81.9.1-15, Lidia Sroka 51.1, Juliusz Stachý 32.3.2, 32.3.4. 32.3.6, Andrzej Stasiak 62.2.1-6; 63.7.1-9, Władysława Stola 67.2; 81.7.1-16, Tadeusz Stryjakiewicz 102.4.3; 102.5.1-9, Jan Strzelec 41.3, Elżbieta S. Sujko 101.5.1, Roman Szczęsny 81.11.1-9; 82.1.1-10, Ryszard Szczęsny 81.11.1-9; 82.1.1-10, Stanisław Szostak 83.1.1-8, Halina Szulc 67.1.1-3, Jan Szupryczyński 23.4.2

T, U
Henryk Terelak 81.3.1-2, Anna Tkocz 81.9.1-15; 101.7.1-9, Elżbieta M. Tokarska 12.1; 12.2; 12.3; 12.4; 12.5; 12.6; 14.2; 14.3.1-2; 14.4, Janusz Tokarzewski 92.2.1-11, Tadeusz Trampler 42.2.1; 42.3.1, Jerzy Tyczyński 73.2.1-16, Zbigniew Ustrnul 31.3.2-5, 31.3.7-15; 31.4.1-6

W 
Andrzej Werwicki 102.1.1-10, Grzegorz Węcławowicz 75.2.1-15; 75.3.1-12, Waldemar Wieczorek 62.1, Alojzy Woś 31.8.1-7, Jolanta Wójcik 51.1, Krystyna Wyrwicka 21.5.1-5, Tadeusz Wyrzykowski 22.1.3

Z, Ż 
Witold A. Zatoński 73.2.1-16, Włodzimierz Zgliński 81.12.5-10; 111.1.1-9; 111.2.3-4, 111.2.9-11, Tadeusz Ziętara 23.3.4-6, Zbigniew Zioło 111.3.1-2; 111.4.1-2, Jerzy Znosko 21.3, Sławomir Żurek 42.4.3-4

Redaktorzy

Maria Andrzejewska 73.2; 81.3; 81.7; 93.1; 94.1; 111.1; 111.2; 11.3
Marek Baranowski 11.4; 81.1; 81.2
Andrzej Czerny 12.1-6; 32.1; 61.3; 63.2; 63.4; 63.5; 65.1; 65.2; 75.4; 102.6
Grażyna Gadomska 32.6
Ewa Jankowska 11.1; 11.2; 12.1-6; 15.1; 23.3; 67.1; 67.2; 68.1; 68.2; 72.1; 72.2; 92.1
Wojciech Jankowski 14.5; 14.6; 21.4; 22.1; 32.5; 32.7; 41.1; 41.2; 41.3; 43.2; 51.1; 53.2; 61.1; 61.2; 83.1; 91.1; 92.1; 93.3; 101.6
Zdzisław Jankowski 72.1; 72.2; 72.3
Tadeusz Z. Kliniewski 11.3; 12.1-6; 21.2; 102.1
Wanda Kluge 12.1-6; 31.4; 31.6
Janusz Księżak 63.1; 63.3; 63.6; 63.9; 64.2; 64.3; 64.4; 66.2; 71.1; 73.3; 73.4; 75.2; 75.3; 81.4; 81.5; 81.11; 93.2; 93.4; 93.6; 93.7; 93.8; 101.1; 101.2; 101.3; 101.4; 101.5; 102.3
Anna Leonowicz 81.9; 81.10; 81.12; 93.5; 93.9
Michał Najgrakowski 12.1-6; 13.1; 13.2; 13.6; 13.7; 14.2; 14.3; 14.4; 31.2; 53.1; 66.1; 66.3
Mariusz Olczyk 93.3; 102.1; 102.4
Jerzy Ostrowski 11.1; 11.2; 12.1-6; 12.7; 12.8; 12.9; 21.5; 23.1; 32.4 32.8
Wiesław Ostrowski 12.7; 12.8; 12.9
Witold Pietrusiewicz 101.7; 102.5; 111.1; 111.2; 111.4
Wojciech Pomianowski 82.1
Jan Rutkowski 12.1-6; 13.3; 13.4; 14.1; 21.1; 21.3; 23.2; 31.3; 32.3; 42.1; 43.1; 52.2; 53.3; 53.4; 62.2; 63.7; 63.8
Wojciech Rzadkowski 12.1-6; 13.5; 15.2; 15.3; 23.4; 31.1; 31.5; 31.7; 31.8; 42.2; 42.3; 42.4; 62.1; 64.1; 65.3; 65.4; 73.1; 74.1; 75.1; 81.6; 81.8; 82.2; 92.2; 102.2
Lidia Sitek 12.1-6; 21.3
Elżbieta M. Tokarska 12.1-5