Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

Działalność kartograficzna w Polsce 2015-2018. Raport Narodowy

Informujemy, że dzięki inicjatywie  Komitetu Narodowego ds. Międzynarodowej Asocjacji Kartograficznej został opracowany Raport Narodowy nt. działalności kartograficznej w Polsce w latach 2015-2018. Staraniem naszego Zespołu w Raporcie znalazły się także informacje o inicjatywach z przedmiotowego zakresu realizowanych w IGiPZ PAN.

Więcej...

LiDAR na IALE 2019

Informujemy, że członek naszego Zespołu dr Andrzej Affek uczestniczył w Światowym Kongresie Ekologii Krajobrazu w Mediolanie (1-5 lipca 2019 r.), gdzie wspólnie z innymi Autorami zaprezentował poster dotyczący badań obszarów opuszczonych przez ludność i rekonstrukcji dawnych krajobrazów wykonywanych na podstawie danych z lotniczego skanowania laserowego.

Więcej...

Warsztaty "Zarządzanie danymi badawczymi"

Dnia 8 kwietnia 2019 r. odbyły się warsztaty z zarządzania danymi badawczymi, zorganizowane przez Platformę Otwartej Nauki we współpracy z działającym w ramach projektu OpenAIRE Krajowym Biurem Otwartego Dostępu. Nasz Instytut reprezentowali: dr Edyta Regulska oraz dr Jacek Wolski i dr Andrzej Affek z Zespołu.

Więcej...

Międzynarodowa Konferencja Geografii Historycznej

W dniach 15-20 lipca 2018 r. odbyła się w Warszawie 17. Międzynarodowa Konferencja Geografii Historycznej, zorganizowana przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. Nasz Zespół reprezentował dr Andrzej Affek.

Więcej...

Kongres GIS 2017 - W drodze do georewolucji

W dniach 24-25 października 2017 roku odbył się Kongres GIS 2017 – W drodze do georewolucji, zorganizowany przez Esri Polska w Serocku k. Warszawy. Nasz Zespół reprezentowali na Kongresie mgr Aleksandra Deręgowska i mgr Sławomir Goliszek.

Więcej...