Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

Warsztaty z naziemnego skaningu laserowego i GPS RTK

Warsztaty z naziemnego skaningu laserowego i GPS RTKW dniach 14-20 października 2013 r. w Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku odbyły się warsztaty terenowo-kameralne: "Globalny System Pozycjonowania w teorii i praktyce badawczej" oraz "Naziemny Skaning Laserowy w teorii i praktyce badawczej". Szkolenia związane były z zakupem stanowiska naziemnego skaningu laserowego.

Więcej...

Stanowisko naziemnego skaningu laserowego w IGiPZ PAN

Skaner Riegl VZ-4000 z odbiornikiem R4 TrimbleZ wielką radością informujemy, że Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN stał się posiadaczem stanowiska naziemnego skaningu laserowego wraz z wyposażeniem dodatkowym do archiwizacji i przetwarzania danych. Sercem stanowiska jest impulsowy skaner laserowy dalekiego zasięgu - Riegl VZ-4000.

Więcej...

Konferencja "GIS w nauce"

GIS w NauceW dniach 24-26 czerwca 2013 r. odbyła się w Lublinie II Ogólnopolska Konferencja "GIS w nauce". Organizatorem Konferencji, która miała miejsce na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, była Pracownia Geoinformacji tego wydziału oraz Katedra Historii XVI-XVIII wieku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Więcej...

I Warsztaty Laserowego Skaningu Naziemnego

Warsztaty TLSW dniach 10-12 kwietnia odbyły się w Kazimierzu Dolnym I Warsztaty Laserowego Skaningu Naziemnego „Innowacyjna technologia - nowe możliwości”, zorganizowane przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie oraz firmę Leica Geosystems Polska.

Więcej...

Seminarium „Atlas. Społeczno-demograficzny rozwój Mazowsza”

Atlas. Społeczno-demograficzny rozwój MazowszaSerdecznie zapraszamy na Seminarium poświęcone publikacji Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego pt. „Atlas. Społeczno-demograficzny rozwój Mazowsza”, które odbędzie się 19 listopada 2012 r. o godzinie 10.00 w gmachu Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW.

Więcej...