Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

Wykorzystanie danych wysokościowych w IGiPZ PAN

Śro, 01.06.2016

 

W ramach inicjatywy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, mającej na celu propagowanie sposobów wykorzystania danych wysokościowych LiDAR w Polsce, nasz Zespół opracował tzw. kartę zastosowań pt. "Dane wysokościowe jako wsparcie w badaniach dziedzictwa kulturowego Karpat Wschodnich". Jej autor - dr Andrzej Affek - przedstawił możliwości wykorzystania danych teledetekcyjnych (ALS) i ich pochodnych (NMT, NMPT) do identyfikacji i interpretacji elementów dziedzictwa kulturowego zapisanego w rzeźbie terenu.

Wszystkie opracowane do tej pory karty zastosowań dostępne są na stronie GUGiK.

Zachęcamy także do lektury dwóch opracowań dr. Andrzeja Affeka poświęconych przedmiotowej problematyce, opublikowanych w 2016 r. na łamach czasopisma "Geographia Polonica": Hidden cultural heritage in the abandoned landscape - identification and interpretation using airborne LiDAR oraz Past Carpathian landscape recorded in the microtopography.

Wróć