Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

XXV Ogólnopolska Konferencja Fotointerpretacji i Teledetekcji

Jak wykorzystuje się dane teledetekcyjne w badaniach środowiska, świadczeniach ekosystemowych, monitoringu, gospodarce przestrzennej czy w działalności administracji publicznej? Czy dane obrazowe z poziomu satelitarnego i lotniczego są bezbłędne? Dlaczego wciąż często boimy się pikselów z satelity? Jak głębokie jest deep learning i ile kroków dzieli nas od tego, by science fiction stało się warsztatową codziennością?

O tych i wielu innych tematach dyskutowano w dniach 28-30 listopada 2022 r. na XXV Ogólnopolskiej Konferencji Fotointerpretacji i Teledetekcji, zorganizowanej przez Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN, Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Wydział Geodezji i Kartografii PW. Nasz Zespół reprezentowali dr Andrzej Affek (prelegent) i dr Jacek Wolski z referatem zamawianym pt. „Wykorzystanie danych satelitarnych do szacowania usług ekosystemowych w obszarach zurbanizowanych”, będącym pokłosiem realizowanego obecnie projektu „Usługi świadczone przez główne typy ekosystemów w Polsce - podejście stosowane”.

Wróć