Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

Nasz Kolega na Uniwersytecie Wisconsin-Madison

Dr Andrzej Affek (członek naszego Zespołu) uczestniczył w amerykańskim programie wymiany akademickiej (J-1 Exchange Visitor Program). Podczas kilkumiesięcznego pobytu w USA (sierpień-grudzień 2019 r.) realizował prace badawcze w zakładzie SILVIS (Spatial Analysis For Conservation and Sustainability) jako pełnoprawny pracownik Uniwersytetu Wisconsin-Madison (Department of Forest and Wildlife Ecology). Na uczelni miał status Honorary Fellow i jako członek SILVIS Lab (http://silvis.forest.wisc.edu/staff/affek-andrzej) brał udział we wszystkich aktywnościach naukowych zakładu.

W ramach realizacji własnego projektu pt. Spatial determinants of landscape patterns and stability over the centuries, with a particular focus on land ownership współpracował z prof. Volkerem Radeloffem i pozostałymi członkami labu w celu lepszego zrozumienia roli dawnej struktury własności gruntów i porzucania działalności rolniczej w długoterminowej dynamice krajobrazu Polskich Karpat. Efektem współpracy było m.in. stworzenie przestrzennej bazy danych dla obszaru polskich Karpat zawierającej informacje o ludności oraz własności i użytkowaniu gruntów z połowy XIX wieku na poziomie wsi oraz budowa wielowymiarowych przestrzennych modeli statystycznych wyjaśniających powojenną zmianę lesistości i porzucanie gruntów rolnych w polskich Karpatach.

Nasz Kolega miał także możliwość odbycia licznych konsultacji (zwłaszcza w zakresie teledetekcji satelitarnej), które dotyczyły m.in. analiz szeregów czasowych i klasyfikacji roślinności na podstawie scen z Sentinela 2, wykorzystania archiwalnych danych z satelity szpiegowskiego CORONA, analiz geostatystycznych w środowisku R oraz biologii nawłoci kanadyjskiej.

Wróć