IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
dr Piotr Lamparski
Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń
Pokój -
Telefon +48 566228520
E-mail

Wykształcenie

  • 1984-1990 - studia magisterskie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, wydział Biologii i Nauk o Ziemi, kierunek geografia, specjalizacja - geomorfologia (praca magisterska pt. Morfogeneza sandru pałuckiego)

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 1991

  • 2002 - doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii (praca doktorska pt. Formy i osady czwartorzędowe w świetle badań radarowych)

Zainteresowania naukowe

  • Geomorfologia Niżu Polskiego
  • Geofizyczne metody badań w geologii struktur płytkich
  • Badania georadarowe (GPR) klastycznych form i osadów czwartorzędowych
  • Zastosowanie georadaru w badaniach osadów biogenicznych
  • Zastosowanie georadaru w archeologii oraz kryminalistyce