IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
dr Mateusz Kramkowski
Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń
Pokój -
Telefon +48 566228520
E-mail

Wykształcenie

  • 2008-2011 – Studia licencjackie: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Nauk Przyrodniczych, kierunek geografia (praca licencjacka pt. Powstawanie, rozwój i degradacja form typu pingo)
  • 2011-2013 – Studia magisterskie: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział kultury Fizycznej Zdrowia i Turystyki, kierunek geografia (praca magisterska pt. Zapis procesów sedymentacyjnych w osadach Jeziora Czechowskiego)
  • 2018-2019 - Studia podyplomowe: Uniwerytet Adamia Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Geologii, kierunek: geologia w praktyce i administracji

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2013

Helmholtz - Centrum Potsdam GFZ 2015-2016 , doktorant

  • 2017 - doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii (praca doktorska pt. Zapis zmian środowiska w świetle analiz geochemicznych i sedymentologicznych osadów Jeziora Jelonek, Bory Tucholskie)

Zainteresowania naukowe

  • Paleogeografia
  • Geomorfologia
  • Osady laminowane
  • Rekonstrukcje zmian środowiska przyrodniczego
  • Tefra, tefrochronologia