IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
mgr Zachariasz Mosakowski
Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń
Pokój -
Telefon +48 566228520
E-mail

Projekty

Publikacje

Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Abstrakty, recenzje, notatki

  • Brykała D., Mosakowski Z., 2019, Obiekty przemysłu młynarskiego w Polsce, Przestrzenny wymiar badań dziedzictwa kulturowego. VI Ogólnopolska Konferencja Geografii Historycznej, Łódź, 14-15 listopada 2019, Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, , s. 17.

Prace dokumentacyjne