IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
mgr Zachariasz Mosakowski
Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń
Pokój -
Telefon +48 566228520
E-mail

Wykształcenie

  • 2008-2011 - studia licencjackie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek historia, specjalność: Historia wojskowa, służb mundurowych i specjalnych (praca licencjacka pt. Taktyka Hannibala w wojnie z Rzymem do bitwy pod Kannami (216 p.n.e.))
  • 2011-2013 - studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek historia, specjalność: Krajoznawstwo i turystyka historyczna regionu kujawsko-pomorskiego (praca magisterska pt. Rok 1939 we Włocławku)
  • 2021 - obecnie - studia magisterskie na Uniwerstytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek geografia

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń w Toruniu, od 2018

Zainteresowania naukowe

  • metody digitalizacji zasobów naukowych i wdrażania idei Open Science w Polsce
  • historia młynarstwa na ziemiach polskich
  • historia gospodarcza, historia XX w.
  • relacje człowieka z przyrodą ożywioną i nieożywioną w kontekście historycznym