IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
dr Justyna Dudek
Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń
Pokój -
Telefon -
E-mail