SKŁAD OSOBOWY


prof. dr hab. Mirosław Błaszkiewicz
Kierownik Zakładu Zasobów Środowiska i Geozagrożeń
Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń
Pokój -
Telefon +48 566210388
E-mail

Wykształcenie

 • 1980–1985 – studia magisterskie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, kierunek geografia, specjalizacja - geomorfologia (praca magisterska pt. Morfogeneza Rynny Ruźca)
 • 1995 - uprawnienia geologiczne 0053, kategoria VIII – Ministerstwo Środowiska

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 1985

 • 1997 - doktor nauk geograficznych, specjalizacja geomorfologia (praca doktorska pt. Dolina Wierzycy, jej geneza oraz rozwój w późnym plejstocenie i wczesnym holocenie)
 • 2006 - doktor habilitowany - geografia fizyczna – geomorfologia (praca habilitacyjna pt. Późnoglacjalna i wczesnoholoceńska ewolucja obniżeń jeziornych na Pojezierzu Kociewskim – wschodnia część Pomorza)

Zainteresowania naukowe

 • Geomorfologia fluwialna i glacjalna
 • Geologia i paleogeografia czwartorzędu

Pełnione funkcje i członkostwo

 • od 2005 roku – członek Rady Naukowej IGiPZ PAN
 • od 2007 roku - członek Rady Naukowej Wydziału Nauk Przyrodniczych UKW
 • 2009–2011 – wiceprezes Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich
 • od 2011 - członek Komitetu Badań Czwartorzędu PAN

Inne, ważne projekty badawcze

1995-2010 - autor czterech arkuszy Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 wraz z objaśnieniami: arkusze Stara Kiszewa, Zblewo, Osiek, Kowalewo Pomorskie (wraz z Jarosławem Kordowskim).

Inna działalność

Stypendia i staże naukowe

 • 1993, 1996 - Norwegia - stypendium rządu norweskiego
 • 1998 - Niemcy, Uniwersytet Humboldta (stypendium DAAD)

Udział w konferencjach naukowych

Aktywny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych, w tym:

 • 2002 - prowadzenie geomorfologicznej wycieczki konferencyjnej na obszarze Unterspreewaldu w czasie Międzynarodowej Konferencji DEUQUA - Berlin, Potsdam
 • 2000 - członek Komitetu Organizacyjnego V Zjazdu Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich - Toruń
 • 2006 - zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Geografów Polskich - Toruń
 • 2011 - przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XVIII Konferencji Stratygrafia Plejstocenu Polski – Stara Kiszewa

Inne

 • 2011-2016 - kierownik regionalny niemieckiego projektu ICLEA Virtual Institute of Integrated Climate and Landscape Evolution Analyses (wspólnie z Helmholtz-Zentrum Potsdam Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ Sektion 5.2 Klimadynamik und Landschaftsentwicklung, GFZ, Hydrologie, Brandenburgisch Technische Universität Cottbus i Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald),

Badania terenowe

 • 1989 - Spitsbergen - VIII Toruńska Wyprawa Polarna
 • 1998-2000 - kierownik projektu MNiSzW 6 P04E 040 15 pt.  Geneza i ewolucja jeziornych basenów sedymentacyjnych w późnym vistulianie i wczesnym holocenie na obszarze wschodniej części Pomorza,
 • 2007-2010 - kierownik projektu MNiSzW N N306 0318 33 pt. Kształtowanie się systemów rzeczno-jeziornych na obszarze młodoglacjalnym w świetle badań środkowego odcinka doliny Wdy


Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Brauer Achim, Wulf Sabine, Ott Florian, Błaszkiewicz Mirosław, Słowiński Michał: Comment on the paper ‘Impact of volcanic eruptions on the environment and climatic conditions in the area of Poland (Central Europe)’ by A. Gałaś. - Earth-Science Reviews 2017, 172 - s. 248-250.
 • Gamrat Wojciech, Błaszkiewicz Mirosław, Andrzejewski Leon, Krześlak Iwona: Asynchronous development of two Late Glacial lake basins near the Drwęca ice-marginal valley (N Poland). - Geological Quarterly 2017, 61, 2 - s. 450-464.
 • Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Ott Florian, Noryśkiewicz Agnieszka M., Plessen Birgit, Apolinarska Karina, Rzodkiewicz Monika, Michczyńska Danuta J., Wulf Sabine, Skubała Piotr, Kordowski Jarosław, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Differential proxy responses to late Allerød and early Younger Dryas climatic change recorded in varved sediments of the Trzechowskie palaeolake in Northern Poland. - Quaternary Science Reviews 2017, 158, 15 - s. 94–106.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Archiwum zmian klimatu i środowiska ostatnich 13 tysięcy lat w dnie Jeziora Czechowskiego na Kociewiu. - Rydwan. Roczniki Muzealne Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim 2016, 11 - s. 9-15.
 • Dräger Nadine, Brauer Achim, Brademann Brian, Tjallingii Rik, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Schlaak Norbert: Spontaneous self-combustion of organic-rich lateglacial lake sediments after freeze-drying. - Journal of Paleolimnology 2016, 55, 2 - s. 185-194.
 • Ott Florian, Wulf Sabine, Serb Johanna, Słowiński Michał, Obremska Milena, Tjallingii Rik, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Constraining the time span between the Early Holocene Hässeldalen and Askja-S Tephras through varve counting in the Lake Czechowskie sediment record, Poland. - Journal of Quaternary Science 2016, 31, 2 - s. 103-113.
 • Wulf Sabine, Dräger Nadine, Ott Florian, Serb Johanna, Appelt Oona, Guðmundsdóttir Esther, Van den Bogaard Christel, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Holocene tephrostratigraphy of varved sediment records from Lakes Tiefer See (NE Germany) and Czechowskie (N Poland). - Quaternary Science Reviews 2016, 132 - s. 1-14.
 • Brykała Dariusz, Bartczak Arkadiusz, Błaszkiewicz Mirosław, Gierszewski Piotr, Goslar Tomasz, Kaczmarek Halina, Kaszubski Michał, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Lamparski Piotr, Lisicki Stanisław, Roman Małgorzata, Sarnowski Łukasz, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Late Glacial and Holocene transformation of the relief and surface waters in the Płock Basin and its surroundings. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 145-174 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Błaszkiewicz Mirosław, Goslar Tomasz: Stanowisko 11 - Jezioro Gościąż - Paleogeograficzne znaczenie laminowanych osadów jeziora Gościąż - stan badań i nowe perspektywy badawcze. [w]: Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r.. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2015 - s. 163-166.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Piotrowski Jan, Brauer Achim, Gierszewski Piotr, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Lamparski Piotr, Lorenz Sebastian, Noryśkiewicz Agnieszka, Ott Florian, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Climatic and morphological controls on diachronous postglacial lake and river valley evolution in the area of Last Glaciation, northern Poland. - Quaternary Science Reviews 2015, 109 - s. 13-27.
 • Hirsch Florian, Schneider Anna, Nicolay Alexander, Błaszkiewicz Mirosław, Kordowski Jarosław, Noryśkiewicz Agnieszka M., Tyszkowski Sebastian, Raab Alexandra, Raab Thomas: Late Quaternary landscape development at the margin of the Pomeranian phase (MIS 2) near Lake Wygonin (Northern Poland). - Catena 2015, 124 - s. 28-44.
 • Rychel Joanna, Woronko Barbara, Karasiewicz Tomasz M., Błaszkiewicz Mirosław: Stanowisko 4 - Goreń - Wydma w Goreniu Dużym - przykład formy eolicznej w Kotlinie Płockiej. [w]: Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania i. Stanisława Leszczyckiego PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2015 - s. 135-138.
 • Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim, Noryśkiewicz Bożena, Ott Florian, Tyszkowski Sebastian: The role of melting dead ice on landscape transformation in the early Holocene in Tuchola Pinewoods, North Poland. - Quaternary International 2015, 388 - s. 64-75.
 • Kordowski Jarosław, Błaszkiewicz Mirosław, Kramkowski Mateusz, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian, Brauer Achim, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Lamparski Piotr, Lutyńska Monika, Mirosław-Grabowska Joanna, Noryśkiewicz Agnieszka M., Obremska Milena, Ott Florian, Wulff Sabine, Zawiska Izabela: Charakterystyka środowisk depozycyjnych Jeziora Czechowskiego i jego otoczenia. - Landform Analysis 2014, 25 - s. 55-75.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Development of fluvio-lacustrine systems in the young glacial area in Poland. [w]: Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania, Abstracts of International Field Symposium, June 25-30, 2013, Vilnius-Trakai, Lithuania. Vilnius: Lithuanian Geological Survey, 2013 - s. 19-21.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Brademan Brian, Brauer Achim, Brykała Dariusz, Degórski Marek, Froehlich Wojciech, Gierszewski Piotr, Hirsch Florian, Kaczmarek Halina, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Krzymińska Jarmila, Lamparski Piotr, Lutyńska Monika, Mirosław-Grabowska Joanna, Nicolay Alexander, Noryśkiewicz Agnieszka, Noryśkiewicz Bożena, Obremska Milena, Ott Florian, Raab Alexandra, Raab Thomas, Schneider Anna, Schwab Markus, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian, Wulf Sabine, Zawiska Izabela: Introduction to ICLEA fieldtrips - Stara Kiszewa 2013. [w]: 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz. Potsdam: Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, 2013 - s. 53-66 (Scientific Technical Report; 04)
 • Kordowski Jarosław, Błaszkiewicz Mirosław, Słowiński Michał, Brauer Achim, Ott Florian: Reconstruction of paleotopography based on limnic and slope sediments analysis in the Czechowskie Lake (north central Poland). [w]: Palaeolandscapes from Saalian to Weichselian, South Eastern Lithuania, Abstracts of International Field Symposium, June 25-30, 2013, Vilnius-Trakai, Lithuania. Vilnius: Lithuanian Geological Survey, 2013 - s. 52-54.
 • Lutyńska Monika, Noryśkiewicz Agnieszka, Noryśkiewicz Bożena, Obrembska Milena, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim, Ott Florian, Słowiński Michał: Zapis zmian klimatycznych i środowiskowych Jeziora Czechowskiego (Bory Tucholskie) na podstawie analiz paleoekologicznych. [w]: VI Seminarium Geneza, Litologia i Stratygrafia Utworów Czwartorzędowych, 14-15 listopada 2013 Poznań. Poznań: UAM, 2013 - s. 92-95.
 • Wulf Sabine, Ott Florian, Słowiński Michał, Noryśkiewicz Agnieszka M., Dräger Nadine, Martin-Puertas Celiab, Czymzik Markus, Neugebauer Ina, Dulski Peter, Bourne Anna J., Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Tracing the Laacher See tephra in the varved sediment record of the Trzechowskie palaeolake in Central Northern Poland. - Quaternary Science Reviews 2013, 76 - s. 129-139.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Degórski Marek, Van Loon Antonius: Warunki peryglacjalne jako czynnik transformacji rzeźby obszarów młodoglacjalnych. [w]: Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego, Uniejów 13-15 czerwca 2012 roku. Red. Danuta Dzieduszyńska, Małgorzata Roman. Łódź: Wydział Nauk Geograficznych UŁ, 2012 - s. 25-27.
 • Van Loon Antonius, Błaszkiewicz Mirosław, Degórski Marek: The role of permafrost in shaping the Late Glacial relief of northern Poland. - Netherlands Journal of Geosciences 2012, 91, 1-2 - s. 223-231.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Timing of the final disappearance of permafrost in the Central European Lowland as reconstructed from the evolution of lakes in N Poland. - Geol. Quart. 2011, 55, z.4 - s. 361-374.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Mapy geologiczno-turystyczne polskich parków narodowych. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy. Warszawa, 2010. - Przegl. Geol. 2011, 59, nr 8 - s. 556-557.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Stanowisko 5. Gronowo. Geomorfologia w rejonie stanowiska Gronowo. [w]: Człowiek i jego wpływ na środowisko przyrodnicze w przeszłości i w czasach historycznych. V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Górzno, 13-17 czerwca 2011. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 113-114.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Wybrana problematyka czwartorzędu Kociewia. [w]: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 7-14.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Bochenek Witold, Bucała Anna, Długosz Michał, Płoskonka Dominik, Rączkowska Zofia: Objaśnienia do mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, Gmina: Szaflary. Powiat nowotarski. Województwo małopolskie. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2011 - 22 s.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Degórski Marek, Krupa Adam: Stanowisko 2 - Wygonin. Geneza i peryglacjalna transformacja sedymentacyjnej krawędzi kontaktu lodowego. [w]: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 128-133.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Gierszewski Piotr, Filbrandt-Czaja Anna, Lamparski Piotr, Noryśkiewicz Bożena, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Stanowisko 11 - Szlaga. Ewolucja systemów rzeczno-jeziornych na obszarze młodoglacjalnym w świetle badań środkowego odcinka doliny Wdy. [w]: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 177-186.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Giętkowski Tomasz, Krupa Adam, Szarek Mateusz, Wawrzyniak Kamil: Stanowisko 6 - Sumin. Strefa marginalna fazy pomorskiej Szteklin-Płaczewo. [w]: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 148-152.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Gruszka Beata: Stanowisko 10 - Gniew-Keramzyt. Zagadki zastoiska gniewskiego. [w]: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 170-176.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Juschus Olaf, Krupa Adam: Stanowisko 1 - Chwarzno. Morfogeneza ozu. [w]: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 124-127.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Juschus Olaf, Krzymińska Jarmila, Lisicki Stanisław: Stanowisko 9 - Gniew-Piaskownia. Zagadnienie stratygrafii vistulianu. [w]: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 164-169.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Krzymińska Jarmila: Stanowisko 3 - Boże Pole Szlacheckie. Ewolucja późnoglacjalnego jeziora w depresji końcowej. [w]: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 134-140.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Lamparski Piotr: Stanowisko 4 - Wieck. Rozwój późnoglacjalnej delty na kontakcie doliny Wdy i rynny subglacjalnej. [w]: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 141-144.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Słowiński Michał: Stanowisko 7 - Borzechowo. Rozwój jezior borzechowskich. [w]: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 153-160.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Development of fluvio-lacustrine systems in the young glacial area in Poland based on the research in the valleys of the rivers Wierzyca and Wda. - Quaest. Geogr. 2010, 29, nr 3 - s. 13-19.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Kształtowanie się systemów rzeczno-jeziornych na młodoglacjalnym obszarze Polski w świetle badań dolin Wierzycy i Wdy. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych 5. Rozwój dolin rzecznych w warunkach zmian klimatu i zróżnicowanej antropopresji. Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski. Poznań: Zakład Geoekologii UAM, 2009 - s. 17-19.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Kaczmarek Halina, Tylmann Wojciech, Noryśkiewicz Agnieszka M.: Wybrane przykłady sedymentologicznego zapisu zmian paleohydrologicznych jezior na obszarach młodoglacjalnych. [w]: Anthropogenic and natural transformantions of lakes. Vol. 3. Ed. Włodzimierz Marszelewski. Toruń: Polish Limnological Society, 2009 - s. 31-35.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50.000. Arkusz Osiek. Warszawa: PIG, 2008 - 34 s.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Wytapianie się pogrzebanych brył martwego lodu w późnym glacjale i wczesnym holocenie a zdarzenia ekstremalne. - Landform Anal. 2008, 8 - s. 9-12.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Znaczenie popiołów wulkanicznych w chronostratygrafii i rekonstrukcjach zmian środowiskowych Europy Środkowej w ciągu ostatnich 15 tysięcy lat. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.3/4 - s. 615-625.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Geneza i ewolucja mis jeziornych na młodoglacjalnym obszarze Polski - wybrane problemy. - Studia Limnol. Telmatol. 2007, 1, nr 1 - s. 5-16.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Kordowski Jarosław: Z Borów Tucholskich przez Kotlinę Grudziądzką na Pojezierze Chełmińskie. [w]: Drogami wędrówek i badań Profesora Rajmunda Galona w 100. rocznicę urodzin (1906-2006). Przewodnik sesji terenowych. Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r. Red. Antoni Olszewski, Karol Chutkowski. Toruń: Oficyna Wydaw. Turpress, 2006 - s. 186-189.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50.000. Arkusz Zblewo. Warszawa: PIG, 2005 - 32 s.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50.000. Arkusz Stara Kiszewa. Warszawa: PIG, 2005 - 31 s.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Rozwój i zanik wieloletniej zmarzliny na Pomorzu Wschodnim. [w]: Współczesna ewolucja rzeźby Polski. VII Zjazd Geomorfologów Polskich, Kraków, 19-22 września 2005. Red. Adam Kotarba, Kazimierz Krzemień, Jolanta Święchowicz. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - s. 39-44.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Boerner Andreas, Dobracki Ryszard: Die geoturistische Karte der Oderhaftregion 1:200.000. [w]: Geotopschutz - Chancen zur nachhaltigen Entwicklung von Regionen in Europa. 8. Internationale Jahrestagung der Fachsektion GeoTop der Deutschen Gesellschaft fuer Geowissenschaften, Stralsund 11.-15. Mai 2004. Hg. Karsten Schuetze, Ralf-Otto Niedermeyer. Hannover: Deutsche Gesellschaft fuer Geowissenschaften, 2005 - s. 142-147 (Schriftenreihe der Deutschen Gesellschft fuer Geowissenschaften; 36)
 • Błaszkiewicz Mirosław, Gruszka Beata: Development and infill of Vistulian glacial Lake Gniew (N Poland): a sedimentological analysis. - Geol. Quat. 2005, 49, z.4 - s. 449-462.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Woronko Barbara, Jastrzębski Edwin: Rozwój procesów eolicznych w czwartorzędzie na Pojezierzu Starogardzkim zapisany w cechach teksturalnych osadów. [w]: Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych. Tom dedykowany Profesorowi dr. hab. Janowi Szupryczyńskiemu. Red. Mirosław Błaszkiewicz, Piotr Gierszewski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 27-45 (Prace Geograficzne; 200)
 • Błaszkiewicz Mirosław: Wybrane problemy późnoglacjalnej i wczesnoholoceńskiej ewolucji mis jeziornych na wschodnim Pomorzu. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.4 - s. 579-600.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Spaetglaziale und fruehholozaene Seebeckenentwicklung im oestlichen Teil von Pommern (Polen). [w]: Die jungquartaere Fluss- und Seegenese in Nordostdeutschland. Beitraege zur Tagung in Hohenzieritz (Mecklenburg) vom 26. - 28. Februar 2002. Herausgegeben von Knut Kaiser. Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universitaet Greifswald, 2002 - s. 11-14 (Greifswalder Geographische Arbeiten; 26)
 • Błaszkiewicz Mirosław, Juschus Olaf, Krzymińska Jarmila: Stratygrafia i geneza osadów z fauną morską w rejonie Gniewu. - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.4 - s. 529-546.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Krzymińska Jarmila: Późnoglacjalny rozwój obniżeń we wschodniej części Pomorza. - Pos. Nauk. Państw. Inst. Geolog. 2002, 58 - s. 165-167.
 • Juschus Olaf, Błaszkiewicz Mirosław: Zur Genese fossilfuehrender Sedimente in Nordpolen und Brandenburg - die Gniewer Folge (Seria gniewska) und der Rixdorfer Horizont. - Brandenburg. Geowiss. Beitr. 2002, 9, nr 1/2 - s. 85-96.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Stanowisko 9 - Starogard Gdański-Kochanka (gm. Starogard Gd.). Problem przetrwałości martwego lodu od początku holocenu na zapleczu fazy pomorskiej. [w]: Dawne i współczesne systemy morfogenetyczne środkowej części Polski Północnej. V Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 11-14 września 2000 r. Przewodnik wycieczek terenowych. Red. Paweł Molewski, Wojciech Wysota. Toruń: Wydaw. UMK, 2000 - s. 137-140.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Stanowisko 7 - Gniew-Keramzyt i Ciepłe (gm. Gniew). Morfogeneza zastoiska gniewskiego. [w]: Dawne i współczesne systemy morfogenetyczne środkowej części Polski Północnej. V Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 11-14 września 2000 r. Przewodnik wycieczek terenowych. Red. Paweł Molewski, Wojciech Wysota. Toruń: Wydaw. UMK, 2000 - s. 125-132.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Juschus Olaf, Krzymińska Jarmila: Stanowisko 6 - Gniewskie Młyny (gm. Gniew). Zagadnienie występowania fauny morskiej nad dolną Wisłą. [w]: Dawne i współczesne systemy morfogenetyczne środkowej części Polski Północnej. V Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 11-14 września 2000 r. Przewodnik wycieczek terenowych. Red. Paweł Molewski, Wojciech Wysota. Toruń: Wydaw. UMK, 2000 - s. 119-125.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Krzymińska Jarmila: Stanowisko 8 - Skarszewy (gm. Skarszewy). Przedalleroedzka generacja jezior w dolinie Wietcisy. [w]: Dawne i współczesne systemy morfogenetyczne środkowej części Polski Północnej. V Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 11-14 września 2000 r. Przewodnik wycieczek terenowych. Red. Paweł Molewski, Wojciech Wysota. Toruń: Wydaw. UMK, 2000 - s. 132-137.
 • Berthling Ivar, Błaszkiewicz Mirosław, Sollid Johan Ludvig: Osady glacjlolimniczne w dolinie Lagen (Norwegia). - Przegl. Geogr. 1999, 71, z.1/2 - s. 127-141.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Juschus Olaf: Late-glacial and early-Holocene development of the Spree river valley at the back of the Brandenburg phase (Unterspreewald - Germany). - Quater. Stud. Pol. 1999, Spec. iss. - s. 249-252.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Juschus Olaf: Późnoglacjalny i wczesnoholoceński rozwój doliny Sprewy na zapleczu fazy brandenburskiej (Unterspreewald - Niemcy). [w]: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Późnoglacjalna, holoceńska i współczesna ewolucja geosystemów nadmorskich południowego Bałtyku", dedykowana Profesorowi Karolowi Rotnickiemu w czterdziestą rocznicę pracy naukowej. Streszczenia referatów i opisy posterów. Szczecin: [b.w.], 1999 - s. 13-15.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Zagadnienie wieku wytapiania się pogrzebanego lodu oraz rola jezior w ewolucji doliny Wierzycy. [w]: Procesy, formy i osady fluwialne na obszarze młodoglacjalnym Niżu Polskiego. Warsztaty terenowe, Toruń-Słupsk, 18-21 czerwca 1997 r. Red. Leon Andrzejewski. Toruń: Instytut Geografii UMK, 1997 - s. 57-61.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Morfogeneza doliny Wierzycy. [w]: Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia. Red. Alicja Breymeyer et al. Rynia: PTG, 1997 - s. 82-84.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Recesja lądolodu fazy pomorskiej na obszarze zachodniego skrzydła lobu Wisły. [w]: 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Człowiek a środowisko. Referaty i postery. Toruń, 24-27 sierpnia 1995. Red. Z. Babiński, J. Szupryczyński. Toruń: Courier.exe, 1995 - s. 35-38.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Uwagi o genezie i holoceńskiej historii Jeziora Arklickiego (woj. Olsztyn). - Acta UNC Archeologia 1994, 24 - s. 47-51.

Prace pod redakcją naukową

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Bonk Alicja, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kramkowski Mateusz, Plessen Birgit, Schwab Markus, Słowiński Michał, Tjallingii Rik: A new high-resolution sediment record from Lake Gościąż (central Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017. Vienna: European Geosciences Union, 2017 - 1 s.
 • Bonk Alicja, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim, Kramkowski Mateusz, Schwab Markus, Tjallingii Rik: The new insights into Lake Gościąż annually laminated sediments - preliminary results. [w]: Climate Change, Human Impact and Landscape Evolution in the Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 ‐ 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 36-37 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Błaszkiewicz Mirosław, Bonk Alicja, Brauer Achim, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kramkowski Mateusz, Plessen Birgit, Schwab Markus, Słowiński Michał, Tjallingii Rik: New high-resolution and integrated analyses of environmental response to climate change over the last 15 000 years from Lake Gościąż - Poland. [w]: From past to present - Late Pleistocene, last deglaciation and modern glaciers in the centre of northern Fennoscandia. INQUA Peribaltic Working Group Meeting and Excursion 2017, 20 – 25 August 2017. Excursion guide and Abstracts. Red. Pertti Sarala, Peter Johansson. Rovaniemi: Geological Survey of Finland, 2017 - s. 90-91.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Wykorzystanie laminowanych osadów jeziornych w paleogeografii i stratygrafii późnego glacjału i holocenu. [w]: Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej. XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, 4 - 8 września 2017 r. Wawrzkowizna k/Bełchatowa. Red. Juliusz Twardy. Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2017 - s. 50-51.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscapes in the Northern Central European Lowlands scince the last ice age. - Annual Report 2017 - s. 54-56.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Zastosowanie laminowanych osadów jeziornych do konstrukcji europejskiego transektu paleoklimatycznego ostatnich 15-tu tysięcy lat. [w]: Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby. XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas. Warszawa: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 - s. 25.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim, Kordowski Jarosław, Słowiński Michał: Timing of formation of postglacial lakes within the limit of the Last Glaciation in Poland. [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 29-31 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Czymzik Markus, Muscheler Raimund, Adolphi Florian, Mekhaldi Florian, Draeger Nadine, Ott Florian, Błaszkiewicz Mirosław, Słowiński Michał, Aldahan Ala, Possnert Goeran, Brauer Achim: Synchronizing the time‐scales of the varved Lakes Tiefer See/Czechowskie sediment records to IntCal13 using the common cosmogenic radionuclide variations. [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 44-46 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Draeger Nadine, Ott Florian, Wulf Sabine, Theuerkauf Martin, Obremska Milena, Plessen Birgit, Słowiński Michał, Tjallingii Rik, Kienel Ulrike, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: A high resolution comparison of varve formation and preservation in Lakes Tiefer See and J. Czechowskie during the last 6000 years. [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 54-56.
 • Fojutowski Michał, Gierszewski Piotr, Brykała Dariusz, Bartczak Arkadiusz, Plessen Birgit, Pinkerneil Sylvia, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Environmental monitoring of the catchment area in the context of contemporary sedimentation in Lake Gościąż, Poland. [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 65-66 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Kramkowski Mateusz, Filbrandt-Czaja Anna, Kotrys Bartosz, Zawisza Edyta, Rzodkiewicz Monika, Słowiński Michał, Tjallingii Rik, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Early Holocene in light of the high‐resolution multiproxy analyses ‐ laminated sediments of Lake Jelonek, Poland. [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 101-103 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Noryśkiewicz Agnieszka M., Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Obremska Milena, Rzodkiewicz Monika, Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Helianthemum pollen representation in the area of Czechowo during the Younger Dryas. [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 127-129 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Obremska Milena, Ott Florian, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: From the Bronze Age to the Migration Period – human activity recorded in the lake sediments of Lake Czechowskie, (Northern Poland). [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 130-131 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Ott Florian, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Schwab Markus, Brademann Brian, Dräger Nadine, Kienel Ulrike, Pinkerneil Sylvia, Plessen Birgit, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Processes of seasonal layer formation in varved Lake Czechowskie (N Poland): Linking monitoring and sediment core data. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017. Vienna: European Geosciences Union, 2017 - 1 s.
 • Ott Florian, Draeger Nadine, Brykała Dariusz, Kienel Ulrike, Gierszewski Piotr, Plessen Birgit, Schwab Markus J., Brademann Brian, Pinkerneil Sylvia, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Deciphering varve formation in Lake Czechowskie (N Poland) and Lake Tiefer See (NE Germany) through comprehensive lake monitoring. [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 132-134 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Ott Florian, Kramkowski Mateusz, Wulf Sabine, Plessen Birgit, Serb Johanna, Tjallingii Rik, Schwab Markus, Słowiński Michał, Brykała Dariusz, Tyszkowski Sebastian, Putyrskaya Victoria, Appelt Oona, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Site-dependent proxy response to climate change during the last 140 years observed in varved lake sediments in Northern Poland. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017. Vienna: European Geosciences Union, 2017 - 1 s.
 • Rzodkiewicz Monika, Huebener Thomas, Ott Florian, Zawiska Izabela, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaszubski Michał, Obremska Milena, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Changes in the trophic state of Czechowskie Lake during the last 2000 years. [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 144-147 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Słowiński Michał, Ott Florian, Obremska Milena, Theuerkauf Martin, Czaja Roman, Wulf Sabine, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Impact of Medieval road construction on landscape transformation during the last 700 years in N Poland. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017. Vienna: European Geosciences Union, 2017 - 1 s.
 • Słowiński Michał, Ott Florian, Obremska Milena, Theuerkauf Martin, Czaja Roman, Wulf Sabine, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Impact of Medieval road construction on landscape transformation during the last 700 years in N Poland. [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 157-158 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Wulf Sabine, Draeger Nadine, Ott Florian, Serb Johanna, Appelt Oona, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Schwab Markus, Brauer Achim: Tephrostratigraphies of ICLEA varved lake records from NE Germany and N central Poland: an overview. [w]: Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide. Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2017 - s. 180-181 (Scientific Technical Report; 17/03)
 • Boerner Andreas, Błaszkiewicz Mirosław: Periglacial features and permafrost disappearance in the last glaciated area in N-Poland and NE-Germany. [w]: XI. International Conference on Permafrost 20 - 24 June 2016, Potsdam, Germany. Potsdam: Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research, 2016 - s. 304.
 • Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Błaszkiewicz Mirosław, Kordowski Jarosław, Tyszkowski Sebastian, Słowiński Michał, Kaszubski Michał, Brauer Achim: Hydrological and geomorphological consequences of beavers activity in the Struga Czechowska valley (Tuchola Pinewood Forest, Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geosciences Union, 2016 - 1 s.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Boerner Andreas: Periglacial features and permafrost disappearance during MIS-2 in Northern Poland and Germany. [w]: Quaternary geology of north-central Poland: From the Baltic coast to the LGM limit. Władysławowo: Faculty of Oceanography. University of Gdańsk, 2016 - s. 16.
 • Kramkowski Mateusz, Filbrandt-Czaja Anna, Ott Florian, Słowiński Michał, Tjallingii Rik, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Sedimentological and geochemical characteristic of varved lake sediment of the Lake Jelonek (North Poland). [w]: AGU Fall Meeting, San Francisco 12-16 December 2016. San Francisco: American Geophysical Union, 2016 - 1 s.
 • Kramkowski Mateusz, Filbrandt-Czaja Anna, Ott Florian, Słowiński Michał, Tjallingii Rik, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Sedimentological characteristics of lake sediment of the Lake Jelonek (North Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geosciences Union, 2016 - 1 s.
 • Noryśkiewicz Agnieszka M., Kordowski Jarosław, Tyszkowski Sebastian, Kramkowski Mateusz, Zawiska Izabela, Rzodkiewicz Monika, Mirosław-Grabowska Joanna, Ott Florian, Słowiński Michał, Obremska Milena, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Climate-landform effects on lateglacial vegetation pattern in northeastern Tuchola Pinewoods (northern Poland): multiproxy evidence from the Lake Czechowskie catchment, northern Poland. [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geosciences Union, 2016 - 1 s.
 • Ott Florian, Wulf Sabine, Serb Johanna, Słowiński Michał, Obremska Milena, Tjallingii Rik, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Refining the time span between the early Holocene Askja-S and Hässeldalen tephras through differential dating based on varve counting from Lake Czechowskie (N Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geosciences Union, 2016 - 1 s.
 • Rzodkiewicz Monika, Zawiska Izabela, Noryśkiewicz Agnieszka M., Obremska Milena, Ott Florian, Kramkowski Mateusz, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Diatoms as paleoecological indicators of environmental change in the Lake Czechowskie catchments ecosystem (Northern Tuchola Pinewoods, Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geosciences Union, 2016 - 1 s.
 • Słowiński Michał, Ott Florian, Kramkowski Mateusz, Noryśkiewicz Agnieszka M., Theuerkauf Martin, Hass Christoph, Obremska Milena, Błaszkiewicz Mirosław, Kordowski Jarosław, Tjallingii Rik, Rzodkiewicz Monika, Schwab Markus, Brauer Achim: Early Holocene lake ecosystem development in the southern Baltic lowlands. [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geosciences Union, 2016 - 1 s.
 • Słowiński Michał, Ott Florian, Noryśkiewicz Agnieszka M., Dräger Nadine, Kramkowski Mateusz, Tjallingii Rik, Hass Christoph, Błaszkiewicz Mirosław, Kordowski Jarosław, Zawiska Izabela, Theuerkauf Martin, Dietze Elisabeth, Rzodkiewicz Monika, Schwab Markus J., Brauer Achim: The final disappearance of permafrost as a trigger for early Holocene landscape evolution in the southern Baltic lowlands. [w]: XI. International Conference on Permafrost 20 - 24 June 2016, Potsdam, Germany. Potsdam: Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research, 2016 - 1 s.
 • Słowiński Michał, Ott Florian, Obremska Milena, Theuerkauf Martin, Czaja Roman, Wulf Sabine, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Road construction impact of the landscape transformation during the last 700 years in N Poland. [w]: AGU Fall Meeting, San Francisco 12-16 December 2016. San Francisco: American Geophysical Union, 2016 - 1 s.
 • Tyszkowski Sebastian, Błaszkiewicz Mirosław, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaczmarek Halina, Kordowski Jarosław, Słowiński Michał: Practical aspects of registration the transformation of a river valley by beavers using terrestrial laser scanning. [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geosciences Union, 2016 - 1 s.
 • Zawiska Izabela, Rzodkiewicz Monika, Noryśkiewicz Agnieszka M., Kramkowski Mateusz, Obremska Milena, Ott Florian, Plessen Birgit, Tjallingii Rik, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Regional climate signal modified by local factors - multi core study records (Lake Czechowskie region, N Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016. Vienna: European Geosciences Union, 2016 - 1 s.
 • Zawiska Izabela, Rzodkiewicz Monika, Noryśkiewicz Agnieszka M., Kramkowski Mateusz, Obremska Milena, Ott Florian, Plessen Birgit, Tjallingii Rik, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Regional climate signal modified by local factors reflected in the results of subfossil Cladocera analysis from Lake Czechowskie region (Northern Poland). [w]: XIV Subfossil Clacodcera Workshop, Levico Terme (Italy), April 5th-8th 2016. Abstract book. Levico Terme: Fondazione Edmund Mach etc., 2016 - s. 33.
 • Błaszkiewicz Mirosław: When did permafrost disappear in the area of Last Glaciation, northern Poland?. [w]: 79. Tagung der Arbeitsgemeinschaft Norddeutscher Geologen 26.-29.05.2015 in Güstrow. Tagungsband und Exkursionsführer. Schwerin: Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg - Vorpommern (LUNG M-V), (Schriftenreihe des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern; 1). 2015 - s. 15-16.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Periglacial conditions as a factor of relief transformation in the area of the Last Glaciation, northern Poland. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015. Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 25-26 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Błaszkiewicz Mirosław: Paleoklimatyczno-paleośrodowiskowe dane wysokiej rozdzielczości zapisane w laminowanych osadach jeziora Czechowskiego (Pomorze Wschodnie). [w]: Paleoklimat - 2. Konferencja Naukowa "Zmiany Klimatyczne w Przeszłości Geologicznej", 24-25.11.2015 Warszawa. Referaty i postery. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2015 - s. 16.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kordowski Jarosław, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Modyfikacja przebiegu kształtowania systemu rzeczno-jeziornego w wyniku działalności bobrów na przykładzie Strugi Czechowskiej. [w]: Bobry w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2015 - s. 11-12.
 • Dräger Nadine, Brademann Brian, Theuerkauf Martin, Wulf Sabine, Tjallingii Rik, Słowiński Michał, Schlaak Norbert, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Unexpected spontaneous ignition of Late Glacial sediments from the palaeolake Wukenfurche (NE Germany). [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU General Assembly 2015. Vienna: European Geosciences Union, 2015 - 1 s.
 • Dräger Nadine, Ott Florian, Theuerkauf Martin, Obremska Milena, Wulf Sabine, Kienel Ulrike, Lorenz Sebastian, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Comparing varve formation and preservation during the last 2000 years in two lakes along a W-E transect in the southern Baltic lowlands. [w]: Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia. 17-19 June 2015, University of Gdansk, Poland. Program and abstracts book. Gdańsk: Institute of Geography. Faculty of Oceanography and Geography. University of Gdansk, 2015 - s. 37.
 • Gierszewski Piotr, Brykała Dariusz, Błaszkiewicz Mirosław, Kordowski Jarosław, Tyszkowski Sebastian, Słowiński Michał, Kaszubski Michał: Effect of beaver dams’ failures on valley modification and implications for palaeoenvironmental reconstructions – preliminary results. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 45 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Groß-Schmölders Miriam, Ott Florian, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaszubski Michał, Zawiska Izabela, Lutyńska Monika, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Monitoring climate signal transfer into the varved lake sediments of Lake Czechowskie, Poland. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 46-47 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Hirsch Florian, Schneider Anna, Nicolay Alexander, Błaszkiewicz Mirosław, Kordowski Jarosław, Noryśkiewicz Agnieszka M., Tyszkowski Sebastian, Raab Alexandra, Raab Thomas: Late Quaternary landscape development at the margin of the Pomeranian phase (MIS 2) near Lake Wygonin (Northern Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU General Assembly 2015. Vienna: European Geosciences Union, 2015 - 1 s.
 • Hirsch Florian, Schneider Anna, Raab Alexandra, Raab Thomas, Błaszkiewicz Mirosław, Kordowski Jarosław, Tyszkowski Sebastian: Late Quaternary landscape development at lake Trzechowskie in Northern Poland from terrestial archives. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 59-60 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Kordowski Jarosław, Błaszkiewicz Mirosław, Kramkowski Mateusz, Noryśkiewicz Agnieszka M., Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian, Brauer Achim, Ott Florian: Progress on the reconstruction of sedimentary evolution of Czechowskie Lake and its hypothetic past water level fluctuations. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 77-78 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Kordowski Jarosław, Błaszkiewicz Mirosław, Kramkowski Mateusz, Noryśkiewicz Agnieszka M., Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian, Brauer Achim, Ott Florian: Late Glacial and Holocene sedimentary evolution of Czechowskie Lake (Eastern Pomerania, North Central Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU General Assembly 2015. Vienna: European Geosciences Union, 2015 - 1 s.
 • Kramkowski Mateusz, Filbrand-Czaja Anna, Ott Florian, Słowiński Michał, Tjallingii Rik, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Lake Jelonek (North Poland) – preliminary results of microfacies analysis and high resolution µ-XRF element scanning. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 81-82 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Kramkowski Mateusz, Filbrandt-Czaja Anna, Ott Florian, Słowiński Michał, Tjallingii Rik, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Późno glacjalne i holoceńskie osady laminowane Jeziora Jelonek - wyniki wstępne. [w]: Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Insytut Badawczy, 2015 - s. 86-88.
 • Kramkowski Mateusz, Filbrandt-Czaja Anna, Ott Florian, Słowiński Michał, Tjallingii Rik, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: A new varved late Glacial and Holocene sediment record from Lake Jelonek (North Poland) - preliminary results. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU General Assembly 2015. Vienna: European Geosciences Union, 2015 - 1 s.
 • Noryśkiewicz Agnieszka M., Zawiska Izabela, Rzodkiewicz Monika, Mirosław-Grabowska Joanna, Obremska Milena, Kordowski Jarosław, Słowiński Michał, Kramkowski Mateusz, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Dynamika zmian roślinności w późnym glacjale Vistulianu w rejonie Czechowa (północna -wschodnia część Borów Tucholskich). [w]: Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w Holocenie. VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Łódz 10-12 czerwca 2015. Red. Danuta Dzieduszyńska, Małgorzata Roman. Łódż: Zakład Poligraficzny, 2015 - s. 53-56.
 • Noryśkiewicz Agnieszka Maria, Zawiska Izabela, Rzodkiewicz Monika, Mirosław-Grabowska Joanna, Obremska Milena, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Słowiński Michał, Ott Florian, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Younger Dryas cooling in the Czechowo Region - climate or local environmental conditions. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 89-90 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Obremska Milena, Noryśkiewicz Agnieszka M., Ott Florian, Bokiniec Ewa, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Wielbark culture tribes activity recorded in the varved sediments of Lake Czechowskie (northern Poland). [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 91-92 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Obremska Milena, Noryśkiewicz Agnieszka M., Ott Florian, Bokiniec Ewa, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: The human activity during the first five centuries AD recorded in the laminated sediments of the Lake Czechowskie (northern Poland). [w]: Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia. 17-19 June 2015, University of Gdansk, Poland. Program and abstracts book. Gdańsk: Institute of Geography. Faculty of Oceanography and Geography. University of Gdansk, 2015 - s. 90.
 • Ott Florian, Brauer Achim, Słowiński Michał, Wulf Sabine, Putyrskaya Victoria, Plessen Birgit, Błaszkiewicz Mirosław: Varved sediments from Lake Czechowskie (Poland) reveal gradual increase in Atlantic influence during the Holocene. [w]: Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, EGU General Assembly 2015. Vienna: European Geosciences Union, 2015 - 1 s.
 • Ott Florian, Słowiński Michał, Dräger Nadine, Wulf Sabine, Plessen Birgit, Kienel Ulrike, Obremska Milena, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Regional and local sedimentation signatures in varved sediments of the last 150 years in three lakes in northern central Poland. [w]: Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia. 17-19 June 2015, University of Gdansk, Poland. Program and abstracts book. Gdańsk: Institute of Geography. Faculty of Oceanography and Geography. University of Gdansk, 2015 - s. 38.
 • Rzodkiewicz Monika, Hübener Thomas, Ott Florian, Kramkowski Mateusz, Obremska Milena, Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Diatom-based reconstruction of the Lake Czechowskie trophy status in the last 2000 years (Tuchola Forest, Northern Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU General Assembly 2015. Vienna: European Geosciences Union, 2015 - 1 s.
 • Rzodkiewicz Monika, Hübener Thomas, Ott Florian, Obremska Milena, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Kaszubski Michał, Zawiska Izabela, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Trophic gradients in Czechowskie Lake during the last 2000 years inferred from diatoms assemblages. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 102-103 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Słowiński Michał, Brauer Achim, Ott Florian, Obremska Milena, Wulf Sabine, Błaszkiewicz Mirosław: Road construction impact on the landscape transformation during the last 700 years in NE Poland. [w]: Climate variability and human impacts in Central and Eastern Europe during the last two millennia. 17-19 June 2015, University of Gdansk, Poland. Program and abstracts book. Gdańsk: Institute of Geography. Faculty of Oceanography and Geography. University of Gdansk, 2015 - s. 105.
 • Słowiński Michał, Brauer Achim, Ott Florian, Obremska Milena, Wulf Sabine, Błaszkiewicz Mirosław: How route construction influenced landscape transformation during the last 700 years in NE Poland. [w]: Quaternary Perspectives on Climate Change, Natural Hazards and Civilization. XIX INQUA Congress, Nagoya, Japan 26 July – 2 August 2015. Nagoya: INQUA, 2015 - 1 s.
 • Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Ott Florian, Noryśkiewicz Agnieszka M., Plessen Birgit, Apolinarska Karina, Rzodkiewicz Monika, Michczyńska Danuta J., Skubała Piotr, Wulf Sabine, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Differential proxy response of lake systems during late Allerød and early Younger Dryas climatic fluctuations in Northern Poland (Trzechowskie paleolake). [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 120-121 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Wulf Sabine, Dräger Nadine, Ott Florian, Serb Johanna, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Lateglacial and Holocene tephrostratigraphy of the Northern central European lowlands – constraints from the varved sediment records of lakes Tiefer See and Czechowskie. [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 140-141 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Zawiska Izabela, Rzodkiewicz Monika, Noryśkiewicz Agnieszka M., Obremska Milena, Ott Florian, Kramkowski Mateusz, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Late Glacial lakes - uniform or contrasting ecosystems?. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 17, EGU General Assembly 2015. Vienna: European Geosciences Union, 2015 - 1 s.
 • Zawiska Izabela, Rzodkiewicz Monika, Noryśkiewicz Agnieszka Maria, Obremska Milena, Ott Florian, Kramkowski Mateusz, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Late glacial and early Holocene climate changes revealed by multi-proxy research on lake sediments from Tuchola Forest region (Poland). [w]: Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide. Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz. Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences, 2015 - s. 142-143 (Scientific Technical Report; 15/05)
 • Boerner Andreas, Błaszkiewicz Mirosław: Timing and processes of postglacial basin development in northern areas of Germany and Poland. [w]: Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość i przyszłość. X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19 września 2014, dedykowany prof. dr hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin. Streszczenia. Red. Paweł Molewski, Włodzimierz Juśkiewicz. Toruń: Wydział Nauk o Ziemi UMK, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2014 - s. 23-24.
 • Boerner Andreas, Błaszkiewicz Mirosław: Timing and processes of postglacial basin development in northern areas of Germany and Poland. [w]: Dynamika lądolodów plejstoceńskich na obszarze Sokólszczyzny i Równiny Augustowskiej. XXI Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Augustów, 1-5.09.2014 r. Red. Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny PIB, 2014 - s. 52-54.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim, Gierszewski Piotr, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Lamparski Piotr, Lorenz Sebastian, Noryśkiewicz Agnieszka, Ott Florian, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Development of fluvio-lacustrine systems within the Weichselian moraine belt as reconstructed on the middle section of the River Wda (N Poland). [w]: 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany. Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe. Potsdam: Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 2014 - s. 23 (Scientific Technical Report; 02)
 • Błaszkiewicz Mirosław, Piotrowski Jan A., Brauer Achim, Gierszewski Piotr, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Lamparski Piotr, Lorenz Sebastian, Noryśkiewicz Agnieszka M., Ott Florian, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Climatic and morphological controls on post-glacial lake and river valley evolution in the Weichselian belt – an example from the Wda valley, Northern Poland. [w]: 2014 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 15-19 Dec. 2014. San Francisco: American Geophysical Union, 2014 - 1 s.
 • Hirsch Florian, Nicolay Alexander, Schneider Anna, Błaszkiewicz Mirosław, Kordowski Jarosław, Noryśkiewicz Agnieszka, Tyszkowski Sebastian, Raab Alexandra, Raab Thomas: Late Quaternary landscape development at the margin of the Pomeranian phase from the Weichselian glaciation near Lake Wygonin (Northern Poland). [w]: Paleopeological record of postglacial soil and landscape evolution. XIIIth International Symposium and Field Workshop on Paleopedology (ISFWP), 1-6 September. Program and Abstracts. Toruń: Nicolaus Copernicus University, 2014 - s. 43.
 • Hirsch Florian, Schneider Anna, Nicolay Alexander, Błaszkiewicz Mirosław, Kordowski Jarosław, Noryśkiewicz Agnieszka, Tyszkowski Sebastian, Raab Alexandra, Raab Thomas: Spaetquartaere Landschaftsentwicklung seit der Pommerschen Phase in Wygonin (Nordpolen). [w]: Jahrestagung des AK Geomorphologie, Kiel, 02-04. Oktober. Kiel: Christian-Albrechts-Universitaet zu Kiel, 2014 - s. 66.
 • Kordowski Jarosław, Błaszkiewicz Mirosław, Kramkowski Mateusz, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian: Origin of the Chechowskie Lake in the light of sedimentological analyses in glacifluvial, glacilimnic, colluvial and limnic sediments in its vicinity. [w]: 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany. Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe. Potsdam: Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 2014 - s. 27 (Scientific Technical Report; 02)
 • Kordowski Jarosław, Błaszkiewicz Mirosław, Kramkowski Mateusz, Słowiński Michał, Tyszkowski Sebastian, Brauer Achim, Ott Florian: Morphogenesis of the Czechowskie Lake as inferred from the sedimentological analysis of limnic, colluvial and glacifluvial deposits (Eastern Pomerania, North Central Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Kramkowski Mateusz, Błaszkiewicz Mirosław, Tyszkowski Sebastian, Kordowski Jarosław: Morphological and lithological transformation records of the Lake Czechowskie basin on the basis of paleogeography and GIS techniques analysis. [w]: 2014 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 15-19 Dec. 2014. San Francisco: American Geophysical Union, 2014 - 1 s.
 • Kramkowski Mateusz, Kordowski Jarosław, Tyszkowski Sebastian, Błaszkiewicz Mirosław: Morphological determinants of the course of laminated sedimentation in the basin of Lake Czechowskie (northern Poland) in the Late Glacial and Holocene. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Lutyńska Monika, Huebner Thomas, Obremska Milena, Ott Florian, Kramkowski Mateusz, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Environmental changes in Lake Czechowskie: a new insights from the diatom. [w]: 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany. Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe. Potsdam: Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 2014 - s. 28 (Scientific Technical Report; 02)
 • Noryśkiewicz Agnieszka, Kramkowski Mateusz, Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Lutyńska Monika, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: The impact of climate and local envioronmental conditions on vegetation pattern in the Czechowskie Lake catchment (Northern Tuchola Pinewoods) during the Younger Dryas. [w]: 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany. Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe. Potsdam: Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 2014 - s. 29-30 (Scientific Technical Report; 02)
 • Noryśkiewicz Agnieszka M., Kramkowski Mateusz, Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Lutyńska Monika, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: The impact of climate and environmental processes on vegetation pattern in the Czechowskie lake catchment Czechowo Region (Northern Tuchola Pinewoods) during the Younger Dryas cooling. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Obremska Milena, Ott Florian, Słowiński Michał, Lutyńska Monika, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: The human activity during the last two millenia in Tuchola Pinewoods (northern Poland). [w]: 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany. Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe. Potsdam: Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 2014 - s. 32 (Scientific Technical Report; 02)
 • Obremska Milena, Ott Florian, Słowiński Michał, Lutyńska Monika, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: 2000 years of human activity in Tuchola Pinewoods (northern Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Ott Florian, Brauer Achim, Słowiński Michał, Dulski Peter, Wulf Sabine, Hoelzmann Philipp, Obremska Milena, Lutyńska Monika, Błaszkiewicz Mirosław: Constructing a precise and robust chronology for the varved sediment record of Lake Czechowskie (Poland) - an example for the last 1000 years. [w]: 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany. Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe. Potsdam: Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 2014 - s. 33 (Scientific Technical Report; 02)
 • Ott Florian, Brauer Achim, Słowiński Michał, Wulf Sabine, Putyrskaya Victoria, Błaszkiewicz Mirosław: Constructing a precise and robust chronology for the varved sediment record of Lake Czechowskie (Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Rychel Joanna, Błaszkiewicz Mirosław, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Lisicki Stanisław, Roman Małgorzata: Wspieranie działań w dziedzinie ochrony georóżnorodności na przykładzie Mapy Geologiczno-Turystycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. [w]: Dynamika lądolodów plejstoceńskich na obszarze Sokólszczyzny i Równiny Augustowskiej. XXI Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Augustów, 1-5.09.2014 r. Red. Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny PIB, 2014 - s. 109-110.
 • Schwab Markus, Brauer Achim, Błaszkiewicz Mirosław, Raab Thomas, Wilmking Martin, : The Virtual Institute of Integrated Climate and Lanscape Evolution Analyses-ICLEA. [w]: 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany. Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe. Potsdam: Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 2014 - s. 8 (Scientific Technical Report; 02)
 • Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim, Noryśkiewicz Bożena, Ott Florian, Tyszkowski Sebastian: Landscape transformation under influence of melting buried ice blocks (North Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim, Noryśkiewicz Bożena, Ott Florian, Tyszkowski Sebastian: The role of dead ice melting on landscape transformation in the Lateglacial and early Holocene in Tuchola Pinewoods, North Poland. [w]: 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany. Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe. Potsdam: Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 2014 - s. 50 (Scientific Technical Report; 02)
 • Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Ott Florian, Noryskiewicz Agnieszka M., Plessen Birgit, Apolinarska Karina, Lutyńska Monika, Michczyńska Danuta J., Wulf Sabine, Skubała Piotr, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Late Allerød climatic fluctuation reconstructed from Trzechowskie paleolake sediment. [w]: 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany. Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe. 2014 - s. 35 (Scientific Technical Report; 02)
 • Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Ott Florian, Noryśkiewicz Agnieszka M., Plessen Birgit, Apolinarska Karina, Lutyńska Monika, Michczyńska Danuta J., Wulf Sabine, Skubała Piotr, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Lake ecosystem response to late Allerød climatic fluctuation (northern Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014. Vienna: European Geosciences Union, 2014 - 1 s.
 • Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Ott Florian, Noryśkiewicz Agnieszka M., Plessen Birgit, Apolinarska Karina, Lutyńska Monika, Michczyńska Danuta J., Wulf Sabine, Skubała Piotr, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Lake system response to late Allerød climate change and transition into the Younger Dryas - recorded in lake sediments from Central Europe, Northern Poland. [w]: INTIMATE Open Workshop and COST Action ES0907 Final Event, Zaragoza, 15th - 21st June 2014. Abstract Volume and Programme. Zaragoza: [b.w.], 2014 - 1 s.
 • Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Ott Florian, Noryśkiewicz Agnieszka M., Plessen Birgit, Apolinarska Karina, Lutyńska Monika, Michczyńska Danuta J., Wulf Sabine, Skubała Piotr, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Lead and lags of lake system responses to Late Allerød and Early Younger Dryas climatic fluctuation – an example from varved lake sediments from Northern Poland (Central Europe). [w]: 2014 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 15-19 Dec. 2014. San Francisco: American Geophysical Union, 2014 - 1 s.
 • Wulf Sabine, Dräger Nadine, Theuerkauf Martin, Ott Florian, Serb Johanna, Słowiński Michał, Dietze Elisabeth, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Tephra dating and synchronisation of high-resolution lake sequences from NE Germany. [w]: 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany. Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe. Potsdam: Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, 2014 - s. 39 (Scientific Technical Report; 02)
 • Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim, Kordowski Jarosław, Kramkowski Mateusz, Ott Florian, Słowiński Michał: Morfologiczny i litologiczny zapis zmienności poziomu wody Jeziora Czechowskiego – Pojezierze Starogardzkie. [w]: Plejstocen przedpola Sudetów Środkowych. XX Konferencja "Stratygrafia Plejstocenu Polski", Lasocin, 2-6.09.2013. Materiały. Warszawa: PIG - PIB, 2013 - s. 100.
 • Gamrat Wojciech, Andrzejewski Leon, Noryśkiewicz Bożena, Błaszkiewicz Mirosław, Krześlak Iwona, Kupniewska Anna, Lewandowski Krzysztof: Późnoglacjalna i wczesnoholoceńska historia środowiska przyrodniczego okolic Gronowa (Wysoczyzna Chełmińska). [w]: Osady morskie, lagunowe i torfowisk nadbrzeżnych jako źródło informacji o paleośrodowiskach i klimacie : VI Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Krynica Morska, 11-13 czerwca 2013. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2013 - s. 39-40.
 • Hirsch Florian, Nicolay Alexander, Schneider Anna, Błaszkiewicz Mirosław, Kordowski Jarosław, Noryśkiewicz Agnieszka, Tyszkowski Sebastian, Raab Alexandra, Raab Thomas: Late Quaternary soil genesis and geomorphodynamics in Northern Poland. [w]: 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz. Potsdam: Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, 2013 - s. 43 (Scientific Technical Report; 04)
 • Noryśkiewicz Agnieszka, Błaszkiewicz Mirosław, Kordowski Jarosław, Tyszkowski Sebastian, Hirsch Florian: Historia niewielkiego zagłębienia w Wygoninie (północno-wschodnie Bory Tucholskie) w świetle analizy pyłkowej. [w]: Osady morskie, lagunowe i torfowisk nadbrzeżnych jako źródło informacji o paleośrodowiskach i klimacie : VI Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Krynica Morska, 11-13 czerwca 2013. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2013 - s. 73.
 • Ott Florian, Brauer Achim, Słowiński Michał, Dulski Peter, Plessen Birgit, Błaszkiewicz Mirosław: Holocene and Late Glacial varved sediments from Czechowskie Lake (Poland). [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 15, EGU General Assembly 2013. Vienna: EGU, 2013 - 1 s.
 • Ott Florian, Brauer Achim, Słowiński Michał, Dulski Peter, Plessen Birgit, Wulf Sabine, Obremska Milena, Lutyńska Monika, Noryśkiewicz Bożena, Błaszkiewicz Mirosław: Holocene and Late Glacial chronology for the varved sediments from Lake Czechowskie (Poland). [w]: 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscapes in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstract volume & Excursion guide. Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz. Potsdam: Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, 2013 - 1 s. (Scientific Technical Report; 04)
 • Ott Florian, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim, Noryśkiewicz Bozena, Tyszkowski Sebastian: Environmental impact of melting buried ice blocks (North Poland). [w]: 2013 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 9-13 Dec. 2013. San Francisco: American Geophysical Union, 2013 - 1 s.
 • Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Ott Florian, Noryśkiewicz Agnieszka M., Apolinarska Karina, Lutyńska Monika, Michczyńska Danuta J., Brauer Achim, Wulf Sabine, Skubała Piotr, Błaszkiewicz Mirosław: Lake ecosystem response to rapid climate changes as recorded in lateglacial lake sediments from northern Poland. [w]: Workshop on Terrestrial Records from Eastern Europe March, 6-9, 2013, Cluj Napoca, Romania;. Red. Aurel Persoiu. Cluj Napoca: Ştefan cel Mare University, Suceava Faculty of Environmental Science, Babeş-Bolyai University, 2013 - 1 s.
 • Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Ott Florian, Noryśkiewicz Agnieszka M., Apolinarska Karina, Lutyńska Monika, Michczyńska Danuta J., Brauer Achim, Wulf Sabine, Skubała Piotr, Błaszkiewicz Mirosław: Lake ecosystem response to rapid climate changes during lateglacial and early Holocene recorded in lake sediments (northern Poland). [w]: 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscapes in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstract volume & Excursion guide;. Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz. Potsdam: Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, 2013 - 1 s. (Scientific Technical Report; 04)
 • Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Ott Florian, Noryśkiewicz Agnieszka M., Apolinarska Karina, Lutyńska Monika, Michczyńska Danuta J., Brauer Achim, Wulf Sabine, Skubała Piotr, Błaszkiewicz Mirosław: Abrupt climate-triggered lake ecosystem changes recorded in late glacial lake sediments in northern Poland. [w]: 2013 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 9-13 Dec. 2013. San Francisco: American Geophysical Union, 2013 - 1 s.
 • Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Ott Florian, Noryśkiewicz Agnieszka M., Apolinarska Karina, Lutyńska Monika, Michczyńska Danuta J., Brauer Achim, Wulf Sabine, Skubała Piotr, Błaszkiewicz Mirosław: Lake ecosystem response to rapid lateglacial climate changes in lake sediments from northern Poland. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 15, EGU General Assembly 2013. Vienna: EGU, 2013 - 1 s.
 • Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Ott Florian, Noryśkiewicz Agnieszka M., Apolinarska Karina, Lutyńska Monika, Michczyńska Danuta J., Wulf Sabine, Skubała Piotr, Brauer Achim, Błaszkiewicz Mirosław: Lake ecosystem response to rapid climate changes as recorded in Late Glacial lake sediments from central-northern Poland. [w]: INTIMATE 2013, Blair Atholl, Scotland. Blair Atholl: INTIMATE, 2013 - 1 s.
 • Wulf Sabine, Ott Florian, Słowiński Michał, Dräger Nadine, Dulaski Peter, Noryśkiewicz Agnieszka M., Neugebauer Ina, Martin-Puertas Celia, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Tephrochronological linking of lake sediment sequences from Germany and northern Poland. [w]: 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscapes in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstract volume & Excursion guide. Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz. Potsdam: Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, 2013 - 1 s. (Scientific Technical Report; 04)
 • Ott Florian, Brademann Brian, Słowiński Michał, Dulski Peter, Plesssen Birgit, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Seasonal sub-layer variations of a varved record from the Czechowskie Lake, Poland. [w]: Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU General Assembly 2012. Vienna: 2012 - 1 s.
 • Słowiński Michał, Zawiska Izabela, Noryśkiewicz Agnieszka, Apolinarska Karina, Lutyńska Monika, Skubała Piotr, Ott Florian, Wulf Sabina, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Local environmental response of climate change in the Trzechowskie paleolake in northern Poland, during the Late Glacial and early Holocene. [w]: Advancing the science of palaeolimnology. 12th International Paleolimnology Symposium, Glasgow SECC 21-24 August 2012. Book of Abstracts. Glasgow: International Paleolimnology Association, 2012 - s. 188.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Słowiński Michał, Bauer Achim, Ott Florian: Analizy multiproxy rocznie laminowanych osadów jeziornych Jeziora Czechowskiego - informacja wstępna. [w]: Georóżnorodność rzeźby Polski. IX Zjazd Geomorfologów Polskich, Poznań, 20-22 września 2011. Streszczenia. Red. Małgorzata Mazurek, Marek Ewertowski. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2011 - s. 19-20.
 • Ott Florian, Brademann Brian, Słowiński Michał, Dulski Peter, Plessen Birgit, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: First results of the varved sediment record from Lake Czechowskie. [w]: Zmiany paleoklimatyczne w przeszłości geologicznej. Konferencja naukowa, Warszawa, 23-24 listopada 2011. Referaty i postery. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 28.
 • Ott Florian, Brademann Brian, Słowiński Michał, Dulski Peter, Plessen Birgit, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: First results of the varved sediment record from Lake Czechowskie. [w]: Rozwój i zanik lądolodu fazy pomorskiej zlodowacenia wisły na Pomorzu Wschodnim (Kociewie). XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9.09.2011. Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Katarzyna Pochocka-Szwarc. Warszawa: PIG-PIB, 2011 - s. 82.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Kiedy zanikła wieloletnia zmarzlina na młodoglacjalnym obszarze Polski?. [w]: Dynamika zaniku lądolodu podczas fazy pomorskiej w północno-wschodniej części Pojezierza Mazurskiego. XVII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Jeziorowskie, 6-10.09.2010. Warszawa: PIG, 2010 - s. 52-53.
 • Ott Florian, Brademann Brian, Dulski Peter, Słowiński Michał, Błaszkiewicz Mirosław, Brauer Achim: Microfacies analyses of varved lake sediments from Lake Czechowskie (Poland): first results from the last 1.500 year interval. [w]: Gletscher, Wasser, Mensch - quartaerer Landschaftswandel im peribaltischer Raum. 35. Hauptversammlung der Deutschen Quartaervereinigung DEUQUA E.V. 12th Annual Meeting of the INQUA Peribaltic Working Group., 13.-17. September 2010 in Greifswald. Tagungsunterlagen. Greifswald: Lehrstuhl Physiche Geographie. Institut fuer Geographie und Geologie. Universitaet Greifswald, 2010 - s. 139.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Uwarunkowania rozwoju dolin rzecznych na obszarach młodoglacjalnych w późnym glacjale i holocenie. [w]: Strefa marginalna lądolodu zlodowacenia warty i pojezierza plejstoceńskie na południowym Podlasiu. XVI Konferencja Stratygrafia plejstocenu Polski, Zimna Woda k. Łukowa, 31.08-4.09.2009. Red. nauk. Marcin Żarski, Stanisław Lisicki. Warszawa: PIG PIB, 2009 - s. 50-51.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Kilka uwag na marginesie pracy Mariusza Gałki nt. "Zmiany jeziorno torfowiskowe w ujściowym odcinku Strugi Siedmiu Jezior". - Studia Limnol. Telmatol. 2008, 2, nr 2 - s. 91-93.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Gruszka Beata: Stop 14: Glacial lake Gniew in northern Poland, its development and decay. [w]: Quaternary of the Gulf of Gdańsk and Lower Vistula regions in Northern Poland: sedimentary environments, stratigraphy and palaeogeography. Sc. ed. Stanisław Lisicki. Warszawa: PGI, 2008 - s. 109-113.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Jankowski Michał, Kaiser Knut, Przegiętka Krzysztof: Przebieg późnoglacjalnych procesów eolicznych w północnej części Borów Tucholskich. [w]: Plejstocen Tatr i Podhala - zlodowacenia tatrzańskie. XV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski. Zakopane, 1-5 września 2008. Materiały konferencyje. Red. Wojciech Rączkowski, Magda Derkacz, Joanna Przasnyska. Warszawa: PIG, 2008 - s. 23-25.
 • Gruszka Beata, Pisarska-Jamroży Małgorzata, Lisicki Stanisław, Błaszkiewicz Mirosław: Stop 3: Różaniec - fine-grained deposits and their palaeogeographical implications. [w]: Quaternary of the Gulf of Gdańsk and Lower Vistula regions in Northern Poland: sedimentary environments, stratigraphy and palaeogeography. Sc. ed. Stanisław Lisicki. Warszawa: PGI, 2008 - s. 67-69.
 • Krzymińska Jarmila, Błaszkiewicz Mirosław, Juschus Olaf: Stop 13: Gniewskie Młyny - stratigraphy and genesis of deposits with marine fauna. [w]: Quaternary of the Gulf of Gdańsk and Lower Vistula regions in Northern Poland: sedimentary environments, stratigraphy and palaeogeography. Sc. ed. Stanisław Lisicki. Warszawa: PGI, 2008 - s. 106-108.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Późnoczwartorzędowe poziomy tefry w Europie Środkowej. [w]: Plejstocen Kujaw i dynamika lobu Wisły w czasie ostatniego zlodowacenia. XIV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Ciechocinek, 3-7 września 2007. Warszawa: PIG, 2007 - s. 45-47.
 • Krzymińska Jarmila, Błaszkiewicz Mirosław: Late Glacial and Holocene freshwater ostracods assemblage in the Pomerania region and their palaeoenvironmental significance. [w]: European Ostracodologists' Meeting VI (EOM VI), 19th International Senckenberg Conference, Wednesday 5 - Friday 7 September 2007, Forschungsinstitut und Naturmuseum Senckenberg, Senckenberganlage 25, Frankfurt/Main. Abstract volume prepared by Alan Lord and Claudia Franz. Frankfurt/Main: Forschungsinstitut und Naturmuseum Senckenberg, 2007 - s. 17.
 • Przegiętka K., Błaszkiewicz Mirosław, Chruścińska A., Jankowski M., Kaiser K., Oczkowski H.L.: Dating of buried palaeosols by help of the OSL method. [w]: 9th International Conference "Methods of absolute chronology", 25-27th April 2007, Gliwice, Poland. Gliwice: GADAM Centre of Excellence, 2007 - s. 91.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Rozwój geomorfologiczny środkowego odcinka doliny Wdy k. Kasparusa. [w]: Drogami wędrówek i badań Profesora Rajmunda Galona w 100. rocznicę urodzin (1906-2006). Przewodnik sesji terenowych. Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r. Red. Antoni Olszewski, Karol Chutkowski. Toruń: Oficyna Wydaw. Turpress, 2006 - s. 197-199.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Boerner Andreas: Przebieg i charakter fazy pomorskiej na Pojezierzu Pomorskim (Polska) oraz w Meklemburgii-Pomorzu Przednim (Niemcy). [w]: Plejstocen południowej Warmii i zachodnich Mazur na tle struktur podłoża. XIII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski. Maróz, 4-8 września 2006. Materiały konferencyjne. Red. nauk. Wojciech Morawski. Warszawa: PIG, 2006 - s. 39-41.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Jankowski Michał, Kaiser Knut, Przegiętka Krzysztof: Procesy eoliczne w sandrze Wdy w rejonie Błędna. [w]: Drogami wędrówek i badań Profesora Rajmunda Galona w 100. rocznicę urodzin (1906-2006). Przewodnik sesji terenowych. Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r. Red. Antoni Olszewski, Karol Chutkowski. Toruń: Oficyna Wydaw. Turpress, 2006 - s. 194-197.
 • Kaiser Knut, Błaszkiewicz Mirosław: Geochronologische Daten des Weichsel-Pleniglazials (13 ka BP) aus Nordost-Deutschland und Nordwest-Polen: Evaluation und Schlussfolgerungen zur hochglazialen Reliefgeschichte. [w]: Vom Archiv zum Prozess. 32. Jahrestagung des AK Geomorphologie, 04.-07. Oktober 2006 in Dresden. Dresden: Technische Universitaet, 2006 - s. 18.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Rozwój zjawisk peryglacjalnych na Pomorzu Wschodnim. [w]: Lessy i utwory lessopodobne w stratygrafii plejstocenu. XII Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Zwierzyniec, 31 sierpnia - 3 września 2005. Materiały konferencyjne. Red. Marcin Żarski, Magda Derkacz. Warszawa: PIG, 2005 - s. 29-30.
 • Boerner Andreas, Błaszkiewicz Mirosław, Dobracki Ryszard: Die geotouristische Karte der Oderhaffregion 1:200.000. [w]: Geotopschutz - Chancen zur nachhaltigen Entwicklung von Regionen in Europa. 8. Internationale Tagung der Fachsektion GEOTOP der Deutschen Geologischen Gesellschaft, 11.-15. Mai 2004 in Stralsund. Tagungsband und Exkursionfuehrer. Guestrow: Landesamt fuer Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklemburg-Vorpommern, 2004 - s. 12-13.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Relacje pomiędzy sedymentacją glacjolimniczną a limniczną w misach jeziornych na wschodnim Pomorzu. [w]: Zlodowacenia i interglacjały wschodniej Polski. Problemy plejstocenu Wysoczyzny Białostockiej. XI konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Supraśl, 30 sierpnia - 3 września 2004. Materiały konferencyjne. Red. Andrzej Ber, Zofia Krysiak, Stanisław Lisicki. Warszawa: PIG, 2004 - s. 19-21.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Późnoglacjalna ewolucja obniżeń jeziorno-dolinnych na wschodnim Pomorzu. [w]: Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych. Tom dedykowany Prof. dr hab. Janowi Szupryczyńskiemu w 70. rocznicę urodzin. Materiały z Sympozjum: Toruń, 21-22 października 2004 r. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 17-18 (Dokumentacja Geograficzna; 31)
 • Błaszkiewicz Mirosław: Późnoglacjalna ewolucja mis jeziornych we wschodniej części Pomorza. [w]: Plejstocen Pomorza Środkowego i strefa marginalna lobu Parsęty. IX Konferencja "Stratygrafia Plejstocenu Polski", Borne Sulinowo 3-7 września 2002. Borne Sulinowo: [b.w.], 2002 - s. 13-14.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Zur spaetpleistocene und fruehholozaenen Seenentwicklung im Rueckland der Pommersches Eisrandlage in Nordpolen. [w]: Jungquartaere Fluss- und Seegenese in Nordosdeutschland. Materialien zur Tagung, Hohenzieritz, 26.-28. Februar 2002. Greifswald: Universitaet Greifswald, 2002 - s. 8.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Juschus Olaf: Exkursionspunkt 6: Die Kiesgrube Ruhlsdorf. [w]: DEUQUA 2002. Mensch - Klima - Landschaft. Berlin / Potsdam 26.-28. August 2002. Exkursionfuehrer. Herausgegeben von Christina Reissmann, Margot Boese. Berlin: Freie Universitaet Berlin, 2002 - s. 152-153.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Juschus Olaf: Exkursionspunkt 2: Tongrube Glienick. [w]: DEUQUA 2002. Mensch - Klima - Landschaft. Berlin / Potsdam 26.-28. August 2002. Exkursionfuehrer. Herausgegeben von Christina Reissmann, Margot Boese. Berlin: Freie Universitaet Berlin, 2002 - s. 143-145.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Ewolucja jeziora terminoglacjalnego k. Gniewu. [w]: Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych. Monitoring, ochrona, edukacja. Konferencja Naukowa, Poznań, 19-20 X 2001. Streszczenia. Red. Iwona Piotrowska, Zbigniew Zwoliński. Poznań: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2001 - s. 18-20.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Juschus Olaf: Stop 11: Nowa Cerkiew. Morphology and composition of the Gniew drumlins. [w]: Drumlins: The unsolved problem. Field Excursion Guide Book. 6th International Drumlin Symposium, June 17-23, 2001. Ed. Jan A. Piotrowski, Wojciech Wysota. Toruń: Wydaw. UMK, 2001 - s. 78-80.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Juschus Olaf: Stop 9: Gniew - Keramzyt. Genesis of ice-dammed lake in the vicinity of Gniew. [w]: Drumlins: The unsolved problem. Field Excursion Guide Book. 6th International Drumlin Symposium, June 17-23, 2001. Ed. Jan A. Piotrowski, Wojciech Wysota. Toruń: Wydaw. UMK, 2001 - s. 69-72.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Juschus Olaf, Krzymińska Jarmila: Stop 10: Gniewskie Młyny. Stratigraphy and sedimentology of Weichselian deposits. [w]: Drumlins: The unsolved problem. Field Excursion Guide Book. 6th International Drumlin Symposium, June 17-23, 2001. Ed. Jan A. Piotrowski, Wojciech Wysota. Toruń: Wydaw. UMK, 2001 - s. 73-77.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Morfogeneza strefy marginalnej w rejonie Starej Kiszewy. [w]: Stratygrafia czwartorzędu i zanik lądolodu na Pojezierzu Kaszubskim. VII Konferencja "Stratygrafia Plejstocenu Polski". Gdańsk: PIG, 2000 - s. 8-9.
 • Pasierbski Michał, Błaszkiewicz Mirosław: Wycieczka terenowa B. Toruń-Bydgoszcz-Więcbork-Sępólno Krajeńskie-Kamień Krajeński-Chojnice-Tuchola-Tleń-Skórcz-Gniew-Starogard Gdański-Skarszewy-Toruń. [w]: Dawne i współczesne systemy morfogenetyczne środkowej części Polski Północnej. V Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 11-14 września 2000 r. Przewodnik wycieczek terenowych. Red. Paweł Molewski, Wojciech Wysota. Toruń: Wydaw. UMK, 2000 - s. 89-92.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Transformacja fluwialna postglacjalnych obniżeń występujących na linii górnego odcinka doliny Wierzycy. [w]: Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego. 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 23-26 września 1998 r. Referaty, komunikaty, postery. Red. Mariusz Rzetała, Tadeusz Szczypek. Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi UŚ, 1998 - s. 78-79.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Noryśkiewicz Bożena: Interpretacja paleogeograficzna późnoglacjalnych i wczesnoholoceńskich stanowisk osadów jeziornych w dolinie Wierzycy. [w]: Stratygrafia plejstocenu Polski. V Konferencja, Iznota, 1-4 września 1998 r. Warszawa: PIG, 1998 - s. 59-60.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Czas i warunki zaniku pogrzebanych brył martwego lodu na obszarze zachodniego skrzydła lobu Wisły. [w]: Sympozjum "Rzeźba i osady czwartorzędowe obszarów współczesnego i plejstoceńskiego zlodowacenia półkuli północnej", Poznań, 17-18 października 1996. Poznań: [b.w.], 1996 - s. 9.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Ewolucja dolin na obszarach młodoglacjalnych na przykładzie dolnego odcinka doliny Wierzycy. [w]: Sympozjum "Funkcjonowanie geosystemów dolinnych w warunkach zmian klimatu i narastania antropopresji późnego glacjału i holocenu". Sosnowiec, 28-29 marca 1996. Sosnowiec: [b.w.], 1996 - s. 11-12.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Formy i osady subakwalnych wrót lodowcowych w zbiorniku terminoglacjalnym (centralna Norwegia). [w]: Sympozjum: Formy, Osady i Procesy Subglacjalne. Toruń: 1994 - s. 14.

Prace dokumentacyjne

 • Banach Mieczysław, Błaszkiewicz Mirosław: Sonda Więckowskiego w Zakładzie Geomorfologii i Hydrologii Niżu w Toruniu IGiPZ PAN. - Studia Limnol. Telmatol. 2009, Suppl.1 - s. 78-80.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Gierszewski Piotr: "Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych". Sympozjum z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin Profesora Jana Szupryczyńskiego, Toruń, 21-22 X 2004 r. - Przegl. Geogr. 2005, 77, z.1 - s. 123-125.
 • Błaszkiewicz Mirosław, Gierszewski Piotr: Przedmowa. [w]: Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych. Tom dedykowany Profesorowi dr. hab. Janowi Szupryczyńskiemu. Red. Mirosław Błaszkiewicz, Piotr Gierszewski. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 7-8 (Prace Geograficzne; 200)

Mapy, atlasy

 • Rychel Joanna, Błaszkiewicz Mirosław, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Lisicki Stanisław, Roman Małgorzata, Tyszkowski Sebastian: Mapa geologiczno-turystyczna Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Skala 1:60 000.Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, IGiPZ PAN, Uniwersytet Łódzki, 2014 - 1 mapa (Mapy Geologiczno-Turystyczne Parków Krajobrazowych)
 • Błaszkiewicz Mirosław, Bochenek Witold, Budek Anna, Bucała Anna, Długosz Michał, Kijowska-Strugała Małgorzata, Płoskonka Dominik, Rączkowska Zofia, Tyszkowski Sebastian: Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi. Gmina Łużna. Skala Skala 1:10 000.Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2012 - 1 mapa
 • Błaszkiewicz Mirosław, Bochenek Witold, Bucała Anna, Długosz Michał, Płoskonka Dominik, Rączkowska Zofia: Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, Gmina: Szaflary. Skala 1:10 000.Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, 2011 - s. arkusze: M-34-88-D-b-3, M-34-88-D-B-4, M-34-88-C-a-3, M-34-88-D-d-1, M-34-88-D-d-2, M-34-88-C-c-1, M-34-88-D-d-4.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50.000. Arkusz Osiek. Warszawa: PIG, 2008 - 1 mapa.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50.000. Arkusz Stara Kiszewa. Warszawa: PIG, 2005.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50.000. Arkusz Zblewo. Warszawa: PIG, 2005.
 • Błaszkiewicz Mirosław: Mapa geoturystyczna "Pomerania". Skala 1:200.000.Guestrow: Urząd Ochrony Środowiska i Geologii Meklemburgii i Przedniego Pomorza, 2004 - 1 mapa.