IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
prof. dr hab. Mirosław Błaszkiewicz
Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń
Pokój -
Telefon +48 566210388
E-mail

Wykształcenie

  • 1980–1985 – studia magisterskie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, kierunek geografia, specjalizacja - geomorfologia (praca magisterska pt. Morfogeneza Rynny Ruźca)
  • 1995 - uprawnienia geologiczne 0053, kategoria VIII – Ministerstwo Środowiska

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 1985

  • 1997 - doktor nauk geograficznych, specjalizacja geomorfologia (praca doktorska pt. Dolina Wierzycy, jej geneza oraz rozwój w późnym plejstocenie i wczesnym holocenie)
  • 2006 - doktor habilitowany - geografia fizyczna – geomorfologia (praca habilitacyjna pt. Późnoglacjalna i wczesnoholoceńska ewolucja obniżeń jeziornych na Pojezierzu Kociewskim – wschodnia część Pomorza)
  • 2016 - Profesor Nauk o Ziemi

Zainteresowania naukowe

  • Geomorfologia fluwialna i glacjalna
  • Geologia i paleogeografia czwartorzędu