IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
mgr Michał Fojutowski
Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń
Pokój -
Telefon +48 566228520
E-mail

Wykształcenie

  • 2008-2011 – studia licencjackie: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Nauk Przyrodniczych, kierunek Geografia
  • 2011-2013 – studia magisterskie: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki, kierunek Geografia fizyczna z ochroną środowiska (praca magisterska pt. Przyczyny, analiza i konsekwencje obniżania poziomu wody w Jeziorze Ostrowskim)

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2016

  • 2016-2019 – stypendysta w Zakładzie Zasobów Środowiska i Geozagrożeń PAN w Toruniu w projekcie NCN Zapis reakcji środowiska na zmiany klimatu ostatnich 15 tysięcy lat na linii europejskiego transektu W-E w oparciu o nowe, zintegrowane analizy wysokiej rozdzielczości osadów jeziora Gościąż
  • 2019- młodszy dokumentalista, asystent w Zakładzie Zasobów Środowiska i Geozagrożeń IGiPZ PAN w Toruniu

Zainteresowania naukowe

  • Współczesna sedymentacja osadów jeziornych
  • Problem obecności mikroplastiku w zbiornikach wodnych oraz ich najbliższym otoczeniu
  • Zmiany klimatu uwarunkowane działalnością antropogeniczną