SKŁAD OSOBOWY


mgr Damian Mazurek
Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego
Pokój 439
Telefon +48 226978780
E-mail

Wykształcenie

  • 2010-2013 – studia licencjackie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Nauk o Ziemi, od 2011r. – Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej – geografia, specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna i geografia regionalna (praca licencjacka pt. Bełżyce jako ośrodek rozwoju lokalnego)
  • 2013-2015 – studia magisterskie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej – geografia, specjalności: rozwój regionalny, kartografia i geoinformacja (praca magisterska pt. Identyfikacja i ocena specjalizacji rozwojowych województw)

Przebieg kariery zawodowej

  • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2015

Zainteresowania naukowe

  • Zastosowanie GIS w badaniach rozwoju regionów
  • Metody badań specjalizacji rozwojowych

Inna działalność

  • 2014 – Staż studencki w firmie GIS-Expert w ramach projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy ]

Publikacje

Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Abstrakty, recenzje, notatki

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Abstrakty, recenzje, notatki

  • Mazurek D., 2017, Geodesign as a tool supporting local development, [w:] Red. Monica Dumitrascu, Ines Grigorescu, Liliana Dumitrache, IGU Thematic Conference on Land Use/Cover Changes, Biodiversity, Health and Environment, Local and Regional Development. Programme, book of abstracts, field guidebook. Bucharest - Tulcea, Romania, September 11-15, 2017, CD PRESS, Bucuresti, s. 44.