IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
mgr Damian Mazurek
Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego
Pokój 439
Telefon +48 226978780
E-mail

Wykształcenie

  • 2010-2013 – studia licencjackie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Nauk o Ziemi, od 2011r. – Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej – geografia, specjalność: geografia społeczno-ekonomiczna i geografia regionalna (praca licencjacka pt. Bełżyce jako ośrodek rozwoju lokalnego)
  • 2013-2015 – studia magisterskie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej – geografia, specjalności: rozwój regionalny, kartografia i geoinformacja (praca magisterska pt. Identyfikacja i ocena specjalizacji rozwojowych województw)

Przebieg kariery zawodowej

  • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2015

Zainteresowania naukowe

  • Zastosowanie GIS w badaniach rozwoju regionów
  • Metody badań specjalizacji rozwojowych