Instytut

Szkoła Doktorska Anthropos


 

Od roku akademickiego 2019/2020 Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN rozpoczął kształcenie doktorantów w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej w ramach Szkoły Doktorskiej Anthropos IPAN. Szkoła Anthropos została założona przez dziewięć instytutów Polskiej Akademii Nauk: Instytut Archeologii i Etnologii, Instytut Badań Literackich, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla (IH PAN), Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów, Instytut Języka Polskiego, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych, Instytut Slawistyki oraz Instytut Sztuki. Siedziba Szkoły mieści się przy Rynku St. Miasta 29/31, w p. 42 i 43.

Szkoła Doktorska Anthropos oferuje wszechstronny program kształcenia, który łączy przygotowanie do samodzielnej i zespołowej pracy badawczej z seminariami specjalistycznymi i interdyscyplinarnymi. Do najważniejszych założeń programu Szkoły należy wszechstronne przygotowanie doktorantów do samodzielnego funkcjonowania w krajowym i międzynarodowym środowisku naukowym, w tym rozwijanie umiejętności związanych z warsztatem pracy.

 

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

Szczegółowe informacje o Szkole Doktorskiej Anthropos.