IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
mgr Dominika Łuców
Zespół Dynamiki Krajobrazów Minionych
Pokój 309
Telefon +48 +48 226978747
E-mail