IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
Janusz Konieczek
Stacja badawcza na Hali Gąsienicowej
Pokój -
Telefon +48 182019112
E-mail

Projekty

Publikacje