IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
dr Sandra Słowińska
Zakład Geoekologii i Klimatologii
Pokój 411
Telefon +48 226978911
E-mail

Wykształcenie

 • 2002-2007 – studia magisterskie: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Nauk Przyrodniczych, kierunek geografia, specjalizacja - geografia fizyczna z ochroną środowiska przyrodniczego (praca magisterska pt. Mikroklimat torfowiska Linje oraz jego wpływ na wahania poziomu wody gruntowej).
 • 2009-2014 – studia doktoranckie: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, 2008-2017:

 • 2008-2016 - Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy
 • 2017 - Zakład Inżynierii i Gospodarki Wodnej w Falentach 

Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2012-2015

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 2017

 • 2016 – doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN (praca doktorska pt. Mikroklimatyczne uwarunkowania funkcjonowania małych torfowisk i ich otoczenia).

Zainteresowania naukowe

 • Zróżnicowanie mikroklimatyczne ekosystemów torfowiskowych i leśnych
 • Zależności między elementami biotycznymi i abiotycznymi w ekosystemach 
 • Ekotony w badaniach klimatycznych
 • Zmiany klimatu a ekosystemy

Nagrody i wyróżnienia

 • 2009 - stypendium w ramach projektu “Stypendia dla doktorantów 2008/2009 – ZPORR” przyznane przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich.

Projekty

Publikacje

Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Abstrakty, recenzje, notatki

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Kruczkowska B., Jonczak J., Słowińska S., Bartczak A., Kramkowski M., Uzarowicz Ł., Tyszkowski S., Słowiński M., 2018, Soils development in coastal zone of the disappearing Rakutowskie Lake, Central Poland, [w:] Red. Marcin Sykuła, The 3rd International Conference of Young Scientists "Soil in the Environment", Kraków - Poronin, 16-19.09.2018 : book of abstracts and field session guide, Department of Soil Science and Land Protection Poznań University of Life Sciences, Poznań,, s. 52.
 • Lamentowicz M., Jassey V., Juszczak R., Słowińska S., Słowiński M., Kajukało K., Łuców D., Zielińska M., Chojnicki B., Harenda K., Reczuga M., Marcisz K., Samson M., Kołaczek P., Basińska A., Buttler A., 2018, Global change experiments and high-resolution palaeoecological studies reveal response of peatlands to various disturbances - building a path to the new generation integrated research, Geophysical Research Abstracs Vol. 20. EGU General Assembly 2018, European Geosciences Union, Vienna,1 s.
 • Łuców D., Lamentowicz M., Kołaczek P., Lane C., Łokas E., Mroczkowska A., Słowińska S., Tjallingii R., Tyszkowski S., Słowiński M., 2018, Testate amoebae response to the catastrophic deforestation caused by tornado compared to the past anthropogenic deforestations, Focused Meeting 2018: 9th International Symposium on Testate Amoebae (ISTA9), 10 - 14 September 2018, 1 s.
 • Persoiu A., Słowiński M., Słowińska S., Marcisz K., Ionita M., Lamentowicz M., 2017, Heat waves and jet stream relations - nature of dry and wet shifts around the 2.8 kyr BP event in Central Europe, American Geophysical Union Fall Meeting. New Orleans, 11-15 December 2017, American Geophysical Union, New Orleans,1 s.
 • Słowińska S., Marcisz K., Słowiński M., Błażejczyk K., Lamentowicz M., 2017, Peatlands as a unique climatic hotspots, American Geophysical Union Fall Meeting. New Orleans, 11-15 December 2017, American Geophysical Union, New Orleans,1 s.
 • Słowiński M., Lamentowicz M., Luców D., Kołaczek P., Tjallingii R., Noryśkiewicz A., Zawiska I., Lane C., Rzodkiewicz M., Słowińska S., Kramkowski M., Płóciennik M., Tyszkowski S., Łokas E., Kordowski J., Brauer A., 2017, Tornado project - The impact of catastrophic deforestation on the lake and peatland ecosystems of the Tuchola Pinewoods, Northern Poland, Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017, European Geosciences Union, Vienna,1 s.
 • Słowiński M., Łuców D., Kołaczek P., Tjallingii R., Lane C., Słowińska S., Tyszkowski S., Łokas E., Theuerkauf M., Brauer A., Lamentowicz M., 2017, An impact of deforestation by extreme weather events on Sphagnum peatland ecosystem, American Geophysical Union Fall Meeting. New Orleans, 11-15 December 2017, American Geophysical Union, New Orleans,1 s.
 • Marcisz K., Słowińska S., Słowiński M., Mitchell E., Jassey V., Lamentowicz M., 2016, Here comes the sun: exploring light intensity as important variable driving testate amoeba communities in Sphagnum, 35th Meeting of the German Society of Protozoology. Saignelegier, Switzerland, February 23th to 26th, 2016. Program, abstracts & list of participants, University of Neuchatel, Neuchatel,, s. 48.
 • Słowiński M., Marcisz K., Płóciennik M., Obremska M., Pawłowski D., Okupny D., Słowińska S., Borówka R., Kittel P., Forysiak J., Michczyńska D., Lamentowicz M., 2016, Hydroclimatic shifts recorded in peat archive from Rąbień mire (Central Poland) - better understanding of past climate changes using multidisciplinary approach, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna,1 s.
 • Słowiński M., Słowińska S., Noryśkiewicz A., Lamentowicz M., Kołaczek P., 2015, Micro-refuges as unique synergies of the environment – a case study of Betula nana glacial relicts from a Sphagnum mire (Northern Poland), [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam,, s. 116-117.
 • Buras A., Thees B., Czymzik M., Dräger N., Kienel U., Neugebauer I., Ott F., Scharnweber T., Simard S., Słowiński M., Słowińska S., Tecklenburg C., Zawiska I., Wilmking M., 2014, SINOMA - a better tool for proxy based reconstructions?, Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014, European Geosciences Union, Vienna,1 s.
 • Chojnicki B., Lamentowicz M., Marcisz K., Reczuga M., Basińska A., Zielińska M., Buttler A., Mitchell E., Słowińska S., Słowiński M., 2014, Project Climpeat – influence of global warming and drought on the carbon sequestration and biodiversity of sphagnum peatlands, Integrating climate change experiments, data synthesis and modelling. Annual meeting and first ClimMani workshop. 12-14th November, Univeristy of Aveiro, Portugal, EU COST Action - ES1308, Aveiro,1 s.
 • Marcisz K., Słowińska S., Lamentowicz Ł., Słowiński M., Lamentowicz M., 2014, Microbes, soil and light: what drives testate amoeba communities in Sphagnum?, Assessing the soil biodiversity and its role to ecosystem services. The First Global Soil Biodiversity Conference. Palais de Congres, Dijon, France, 2-5 December 2014, [b.w.], Dijon,1 s.
 • Marcisz K., Słowińska S., Lamentowicz Ł., Słowiński M., Mitchell E., Lamentowicz M., 2014, Seasonal patterns of testate amoebae abundance - what influences testate amoeba communities in Sphagnum peatlands?, [w:] Ed. Katarzyna Marcisz, 7th International Symposium on Testate Amoebae, 8 to 12 September 2014, Poznań, Poland. Program and abstracts, [b.w.], Poznań,, s. 74.
 • Mulot M., Kroll L., Marcisz K., Villard A., Lamentowicz M., Słowińska S., Słowiński M., Mitchell E., 2014, Observational and experimental evidence for phenotypic plasticity in the testate amoeba Hyalosphenia papilio in response to water table depth, [w:] Ed. Katarzyna Marcisz, 7th International Symposium on Testate Amoebae, 8 to 12 September 2014, Poznań, Poland. Program and abstracts, [b.w.], Poznań,, s. 76.
 • Słowińska S., Słowiński M., Marcisz K., Lamentowicz Ł., Lamentowicz M., 2014, How hydrology and vegetation modify microclimate of a Sphagnum peatland?, Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014, European Geosciences Union, Vienna,1 s.
 • Słowińska S., Słowiński M., Noryśkiewicz A., Lamentowicz M., Kołaczek P., 2014, Sphagnum peatlands as a unique habitat for the long-term survival of glacial relicts: a case study of Betula nana, 2014 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 15-19 Dec. 2014, American Geophysical Union, San Francisco,1 s.
 • Marcisz K., Lamentowicz Ł., Słowińska S., Słowiński M., Muszak W., Lamentowicz M., 2013, Seasonal variability of peatland testate amoebae communities in relation to air temperature and hydrology, 2nd Young Scientists Conference World Water Day, March 21-22, 2013, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland. Book of abstracts, Adam Mickiewicz University, Poznań,, s. 117.
 • Neumann M., Lamentowicz M., Buttler A., Słowińska S., Słowiński M., 2013, Vegetation response to hydrological and temperature manipulations on sphagnum bog – an introduction to the field experiment, 2nd Young Scientists Conference World Water Day, March 21-22, 2013, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland. Book of abstracts, Adam Mickiewicz University, Poznań,, s. 127.
 • Reczuga M., Marcisz K., Mitchell E., Buttler A., Jassey V., Neumann M., Lamentowicz Ł., Słowińska S., Słowiński M., Lamentowicz M., 2013, Influence of experimental temperature increase and depth of the water table on microbial communities in Linje mire, 2nd Young Scientists Conference World Water Day, March 21-22, 2013, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland. Book of abstracts, Adam Mickiewicz University, Poznań,, s. 140.
 • Słowińska S., Słowiński M., Lamentowicz M., Lamentowicz Ł., Marcisz K., Mitchell E., Neumann M., 2013, Microclimate and hydrology of a Sphagnum mire, Geophysical Research Abstracts Vol. 15, EGU General Assembly 2013, EGU, Vienna,1 s.
 • Lamentowicz M., Buttler A., Mitchell E., Chojnicki B., Słowińska S., Słowiński M., 2012, Project CLIMPEAT - Influence of global warming and drought on the carbon sequestration and biodiversity of Sphagnum peatlands, Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU General Assembly 2012, Vienna,1 s.
 • Lamentowicz M., Buttler A., Mitchell E., Chojnicki B., Słowińska S., Słowiński M., 2012, Influence of global warming and drought on carbon sequestration and biodiversity of Sphagnum peatlands – present, past and future perspectives (CLIMPEAT PROJECT), [w:] Eds. V. Kožnarová, S. Sulovská, L. Hájková, Bioclimate 2012, "Bioclimatology of Ecosystems", International Scientific Conference, August 29th-31st 2012, Usti nad Labem, Czech Republic. Conference Proceedings, Ceska bioklimatologicka spolecnost, Usti nad Labem,, s. 58-59.
 • Reczuga M., Marcisz K., Mitchell E., Buttler A., Jassey V., Neumann M., Lamentowicz Ł., Słowińska S., Słowiński M., Lamentowicz M., 2012, Testate amoebae biodiversity and biomass in the Linje mire in relation to climate change, [w:] Eds. Jun Yang, Satoshi Shimano, 6th International Symposium on Testate Amoebae, Xiamen, China, 15-18 October 2012. Program and abstracts, National Natural Science Foundation of China, Xiamen,, s. 60.
 • Słowińska S., Błażejczyk K., Słowiński M., Lamentowicz M., 2012, Microclimatic conditions of Sphagnum peatland in northern Poland and their possible changes in 21st century, [w:] Eds. V. Kožnarová, S. Sulovská, L. Hájková, Bioclimate 2012, "Bioclimatology of Ecosystems", International Scientific Conference, August 29th-31st 2012, Usti nad Labem, Czech Republic. Conference Proceedings, Ceska bioklimatologicka spolecnost, Usti nad Labem,, s. 106-107.
 • Słowińska S., Słowiński M., Lamentowicz M., Grzegorz S., 2012, Ecohydrology of a Sphagnum peatland in transitional climate – an interdysciplinary study, Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU General Assembly 2012, Vienna,1 s.
 • Słowińska S., Słowiński M., Lamentowicz M., 2011, Interaction between hydrology, microclimate and biotic factors in small Sphagnum mire in northern Poland, Geophysical Research Abstracts 13. EGU General Assembly, Vienna, 03-08 April 2011, European Geosciences Union, Vienna,1 s.
 • Słowiński M., Słowińska S., Lamentowicz M., 2010, Torfowisko Linje - jako obiekt badań interdyscyplinarnych, [w:] Red. Małgorzata Ludwikowska-Kędzia, Artur Zieliński, Badania interdyscyplinarne - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość nauk przyrodniczych. Konferencja naukowa, 15-16.04.2010 Golejów koło Staszowa, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kielce,, s. 100-101.