IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
mgr Jan Peliwo
Kierownik Sekretariatu Dyrekcji
Sekretariat Dyrekcji
Pokój 347
Telefon +48 226978847
E-mail