IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
prof. dr hab. Zofia Rączkowska
Kierownik Zakładu Badań Geośrodowiska
Zakład Badań Geośrodowiska
Pokój -
Telefon +48 124224085
E-mail

Wykształcenie

 • 1972-1977 - studia magisterskie: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi (praca magisterska pt. Funkcjonowanie koryt rzecznych w dorzeczu Potoku Chochołowskiego)

Przebieg kariery zawodowej

Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Karpacki w Krakowie, 1977–1978

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 1978

 • 1997 - doktor nauk geograficznych w zakresie geografii fizycznej (praca doktorska pt. Geomorfologiczna rola płatów śnieżnych w Tatrach Wysokich)
 • 2008 - doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii fizycznej (rozprawa habilitacyjna pt. Współczesna rzeźba peryglacjalna wysokich gór Europy
 • 2009 - profesor IGiPZ PAN
 • 2017 - profesor zwyczajny

Zainteresowania naukowe

 • Geomorfologia
 • Współczesne procesy geomorfologiczne
 • Współczesna ewolucja rzeźby gór wysokich (Tatry)
 • Rzeźba i procesy peryglacjalne w wysokich górach
 • Związki rzeźby i roślinności w górach wysokich
 • Problemy geoekologiczne gór wysokich