IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
mgr Agnieszka Mroczkowska
Zespół Dynamiki Krajobrazów Minionych
Pokój -
Telefon -
E-mail

Projekty

Publikacje

Abstrakty, recenzje, notatki

Abstrakty, recenzje, notatki

  • Kittel P., Mazurkevich A., Danger M., Dolbunova E., Gauthier E., Krąpiec M., Kurzawska A., Maigrot Y., Mroczkowska A., Okupny D., Płóciennik M., Pawłowski D., Rzodkiewicz M., Słowiński M., Szmańda J., Wieckowska-Lüth M., 2019, Earth, water, air, fire – human-environment relationships in the multi-proxy palaeoecological study at Serteya in Western Russia, [w:] Red. Andreas Börner, Heiko Hüneke, Sebastian Lorenz, Field Symposium of the INQUA PeriBaltic Working Group "From Weichselian Ice-Sheet Dynamics to Holocene Land Use Development in Western Pomerania and Mecklenburg". Abstract Volume, Scientific Technical Report STR, 19/01, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 41-44.
  • Mroczkowska A., Kittel P., Mazurkevich A., Dolbunova E., Gauthier E., Krąpiec M., Kurzawska A., Maigrot Y., Danger M., Okupny D., Pawłowski D., Płóciennik M., Rzodkiewicz M., Słowiński M., Szmańda J., Wieckowska-Lüth M., 2019, Was it better to build on Pile? - the lake environment and the life of the Neolithic settler, [w:] Red. Renata Dondajewska-Pielka, Piotr Klimaszyk, Piotr Rzymski, Lakes & Reservoirs. Hot Spots and Topics in Limnology. International conference, 17-20 September 2019 Mikorzyn, Poland. Book of abstracts, Polish Limnological Society, Mikorzyn, 41-42.
  • Obremska M., Słowiński M., Avirmed D., Adiya S., Łuców D., Mroczkowska A., Lamentowicz M., Szczuciński W., 2019, Vegetation, permafrost and climate variability – 1600 years of fire history in North Eastern Mongolia, Geophysical Research Abstracts Vol.21. EGU General Assembly 2019, European Geophysical Union, Vienna, 1 s.
  • Kittel P., Mroczkowska A., Mazurkevich A., Gauthier E., Okupny D., Pawłowski D., Płóciennik M., Rzodkiewicz M., Słowiński M., Wieckowska-Lueth M., 2018, Warunki środowiskowe funkcjonowania osady palafitowej Serteya II (zachodnia Rosja), [w:] Red. Anna Cedro, Katarzyna Lewczuk, Polska Geografia Morza. Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne badania morza i obszarów nadmorskich. Książka abstraktów, Volumina.pl, Szczecin, , s. 105-106.
  • Mroczkowska A., Kittel P., Marcisz K., Mazurkevich A., Gauthier E., Kublitskiy Y., Lamentowicz M., Dolbunova E., Płóciennik M., Tjallingii R., Słowiński M., 2018, Hydrological consequences of hydroclimate variability and human activity during the last 500 years in Serteya region (Western Russia) – preliminary results, Geophysical Research Abstracs Vol. 20. EGU General Assembly 2018, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
  • Łuców D., Lamentowicz M., Kołaczek P., Lane C., Łokas E., Mroczkowska A., Słowińska S., Tjallingii R., Tyszkowski S., Słowiński M., 2018, Testate amoebae response to the catastrophic deforestation caused by tornado compared to the past anthropogenic deforestations, Focused Meeting 2018: 9th International Symposium on Testate Amoebae (ISTA9), 10 - 14 September 2018, 1 s.
  • Kittel P., Mazurkevich A., Błaszczyk K., Dolbunova E., Gauthier E., Kotrys B., Kramkowski M., Lamentowicz M., Łuców D., Mroczkowska A., Płóciennik M., Słowiński M., 2017, Research project: Last 1000 Years palaeoecological history of the kettle-hole peatland in the Serteya Region, Development of Science and Education I, Russian State Pedagogical University of A.I. Herzen, Sankt Petrsburg, , s. 283-286.
  • Mroczkowska A., Gauthier E., Kittel P., Mazurkevich A., Kramkowski M., Płóciennik M., Słowiński M., 2017, Wstępna rekonstrukcja warunków paleośrodowiskowych w rejonie Serteji (Zachodnia Rosja) na podstawie analiz paleoekologicznych, [w:] Red. Dorota Nalepka, Renata Stachowicz-Rybka, Wpływ człowieka na roślinność Krakowa i okolic w okresie górnego czwartorzędu, Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk, Kraków, , s. 48-49.