IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
mgr Agnieszka Mroczkowska
Zakład Dynamiki Krajobrazów Minionych
Pokój 309
Telefon +48 226978914
E-mail