SKŁAD OSOBOWY


dr hab. Stanisław Kędzia, prof. ndzw. IGiPZ
Zakład Badań Geośrodowiska
Pokój 205A
Telefon +48 124293856
E-mail

Wykształcenie

 • 1988-1993 - studia magisterskie: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii (praca magisterska pt. Klimatyczne uwarunkowania płatów wiecznego śniegu w Tatrach na przykładzie śnieżnika w Kotle Mięguszowieckim)

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, od 1993

 • 2005 - doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii fizycznej (praca doktorska pt. Klimatyczne i topograficzne uwarunkowania występowania wieloletniej zmarzliny w Tatrach Wysokich (na przykładzie Koziej Dolinki))
 • 2017 - doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii fizycznej
 • 2017 - profesor nadzwyczajny IGiPZ PAN

Zainteresowania naukowe

 • Geomorfologia glacjalna
 • Klimatologia
 • Lichenometria

Inna działalność

Staże naukowe

 • Trzykrotny stypendysta Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk (Stacja Naukowa w Abisko).

Badania terenowe

 • Pamiro-Ałaj, Alpy włoskie i francuskie, Pireneje, Góry Betyckie, Góry Skandynawskie, Retezat.

Działalność edukacyjna i społeczna

 • Współzałożyciel Stowarzyszenia Polska Szkoła Survivalu.
 • Instruktor survivalu i wykładowca na szkoleniach i kursach survivalowych dla młodzieży gimnazjalnej, harcerzy, studentów, wykładowców, przewodników górskich, członków organizacji paramilitarnych, żołnierzy.
 • Autor artykułów popularno-naukowych z zakresu survivalu.

Publikacje

Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Abstrakty, recenzje, notatki

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Kędzia Stanisław: Zapis zmian klimatu w ostatnich 200 latach w morfodynamice stoków oraz kriosferze Tatr i Karkonoszy. - Przegląd Geograficzny 2017, 89, 3 - s. 353-376.
 • Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Reflection of climate changes in the structure and morphodynamics of talus slopes (the Tatra Mountains, Poland). - Geomorphology 2016, 263 - s. 39-49.
 • Kędzia Stanisław, Parzóch Krzysztof: Aktywność spływów gruzowych w polskiej części Karkonoszy w świetle badań lichenometrycznych. - Przegląd Geograficzny 2016, 88, 3 - s. 401-416.
 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław: Zróżnicowanie temperatury powietrza na górnej granicy lasu w Dolinie Suchej Wody. [w]: Nauka Tatrom. Tom I. Nauki o Ziemi. Materiały V Konferencji Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 24–26 września 2015 roku. Red. Anna Chrobak, Adam Kotarba. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 27-34.
 • Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kędzia Stanisław: Application of the ground penetrating radar to identification of the thickness and structure of the sediments in postglacial lakes, illustrated with an example of Mały Staw lake (the Karkonosze Mountains). - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2015, 49 - s. 5-13.
 • Kędzia Stanisław: Budowa awaryjnych schronień z wykorzystaniem izolacyjnych właściwości śniegu. - Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2015, 17, 2 - s. 80-90.
 • Kędzia Stanisław: Zarys historii badań przemarzania gruntu i wieloletniej zmarzliny w polskiej części Tatr. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 1 - s. 53-69.
 • Kędzia Stanisław: The occurrence of glaciers in the Polish Tatra Mountains during the Little Ice Age. - Zeitschrift für Geomorphologie 2015, 59, 2 - s. 229-241.
 • Kędzia Stanisław: Lichenometric curves for the Polish part of the Karkonosze and Tatra Mountains established with a new method. - Zeitschrift für Geomorphologie 2015, 59, 1 - s. 101-118.
 • Kędzia Stanisław: Are there any active rock glaciers in the Tatra Mountains?. - Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica 2014, 48 - s. 5-16.
 • Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kędzia Stanisław: Rzeźba i wybrane elementy klimatu najwyżej położonych cyrków polodowcowych na przykładzie Koziej Dolinki. [w]: Dolina Suchej Wody w Tatrach. Środowisko i jego współczesne przemiany. Red. Zofia Rączkowska, Adam Kotarba. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2013 - s. 49-66 (Prace Geograficzne; 239)
 • Kędzia Stanisław: Problems and possibilities of lichenometric dating in Polish mountains. - Geographia Polonica 2013, 86, 4 - s. 363-374.
 • Kędzia Stanisław: Nowa krzywa lichenometryczna dla polskiej części Tatr. - Przegląd Geograficzny 2013, 85, 1 - s. 53-63.
 • Kędzia Stanisław, Parzóch Krzysztof: The activity of debris flows in the Łomniczka Cirque in the light of lichenometric dating. - Opera Corcontica 2013, 50 - s. 75-80.
 • Kędzia Stanisław: Krzywa lichenometryczna porostu naskalnego Rhizocarpon geographicum dla Karkonoszy. - Przyr. Sud. 2011, 14 - 141-148 : fot.
 • Kędzia Stanisław: The influence of relief on microclimate and location of the upper tree-limit. - Geographia Polonica 2011, 84, 1 - s. 5-11.
 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław: Wpływ rzeźby terenu na topoklimat i położenie górnej granicy lasu. [w]: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. T.1. Nauki o Ziemi. Materiały IV Konferencji "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 14-16 października 2010. Red. Adam Kotarba. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2010 - s. 17-22.
 • Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Struktura wewnętrzna i morfodynamika wybranych stoków gruzowych Tatr w świetle wyników pomiarów georadarowych i lichenometrycznych. [w]: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. T.1. Nauki o Ziemi. Materiały IV Konferencji "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 14-16 października 2010. Red. Adam Kotarba. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2010 - s. 55-61.
 • Kędzia Stanisław: Survival i jego najważniejsze elementy. [w]: Człowiek wobec gór. Perspektywa psychologiczna, filozoficzna i kulturoznawcza. Red. Ryszard Kulik, Agnieszka Skorupa. Wrocław: Word-Press, 2010 - s. 15-20.
 • Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Wielki obryw na Sławkowskim Szczycie w świetle ostatnich badań lichenometryczno-geomorfologicznych. - Wierchy 2010, 74 - s. 163-167.
 • Gądek Bogdan, Kędzia Stanisław: Problem detekcji wieloletniej zmarzliny na podstawie temperatury u spągu zimowej pokrywy śnieżnej na przykładzie Tatr. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.1 - s. 75-91.
 • Gądek Bogdan, Kędzia Stanisław: Winter ground surface temperature regimes in the zone of sporadic discontinuous permafrost, Tatra Mountains (Poland and Slovakia). - Permafrost Periglacial Process. 2008, 19 - s. 315-321.
 • Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Lichenometric - geomorphological investigations in the area of Slavkovsky Stit. - Geomorph. Slovaca Bohem. 2008, 8, nr 1 - s. 36-41.
 • Lamparski Piotr, Kędzia Stanisław: Permafrost occurence in Kozia Dolinka (High Tatra Mountains) in light of ground penetrating radar investigations. - Geomorph. Slovaca Bohem. 2007, 7, nr 1 - s. 82-88.
 • Gądek Bogdan, Kędzia Stanisław: Reżim termiczny gruntu u spodu pokrywy śnieżnej w strefie wieloletniej zmarzliny w Tatrach. [w]: Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych. T.1. Nauki o Ziemi. Red. Adam Kotarba, Władysław Borowiec. Zakopane-Kraków: Wydaw. Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2006 - s. 109-115.
 • Kędzia Stanisław: Winter thermal regime of ground in the Kozia Dolinka valley (Polish High Tatra Mts.). [w]: Geomorfologice vyzkumy w roce 2006. Ed. Irena Smolova. Olomouc: Vydavatelstvi Univerzita Palackeho, 2006 - s. 100-103.
 • Mościcki Jerzy, Kotarba Adam, Kędzia Stanisław: Glacial erosion in the Abisko Mountains: Kaerkevagge and Vassivagge, Northern Sweden. - Geogr. Ann. Ser.A 2006, 88, nr 2 - s. 151-163.
 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Badania przemieszczania gruntu i przemieszczania pokryw w otoczeniu Hali Gąsienicowej. [w]: Rola stacji terenowych w badaniach geograficznych. Red. Kazimierz Krzemień, Janina Trepińska, Anita Bokwa. Kraków: IGiGP UJ, 2005 - s. 251-261.
 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Soil freezing and its relation to slow soil movements on Alpine slopes (of the Tatra Mountains, Poland). - Analele Univ. Vest Timis. Geografie 2004, 14 - s. 169-179.
 • Kędzia Stanisław, Kotarba Adam, Mościcki Jerzy: Lodowiec gruzowy nad Wielkim Hińczowym Stawem w Tatrach Słowackich. Wyniki wstępnych badań terenowych. [w]: XXX Międzynarodowe Sympozjum Polarne, Gdynia, 23-25 września 2004. Streszczenia wystąpień. Red. Anna Styszyńska, Andrzej A. Marsz. Gdynia: Katedra Meteorologii i Oceanografii Nautycznej AM, 2004 - s. 79-82.
 • Kędzia Stanisław, Kotarba Adam, Mościcki Jerzy: Lodowiec gruzowy nad Wielkim Hińczowym Stawem w Tatrach Słowackich - wyniki wstępnych badań termicznych. [w]: XXX Międzynarodowe Sympozjum Polarne. Red. Anna Styszyńska, Andrzej A. Marsz. Gdynia: Akademia Morska, 2004 - s. 167-177 (Polish Polar Studies)
 • Rączkowska Zofia, Kędzia Stanisław: Deglaciation of the Etancons Valley (Massif Ecrins, French Alps) since the Little Ice Age. - Geomorph. Slovaca 2004, 4, nr 1 - s. 28-34.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Bravard Jean-Paul, Chardon Michel, Jomelli Vincent, Kędzia Stanisław, Kotarba Adam, Pech Pierre, Rączkowska Zofia: High-mountain valley floors evolution during recession of Alpine glaciers in the Massif des Ecrins, France. - Geographia Polonica 2003, 76, 2 - s. 65-87.
 • Pech Pierre, Jomelli Vincent, Baumgart-Kotarba Maria, Chardon Michel, Jacob Nicolas, Kędzia Stanisław, Kotarba Adam, Rączkowska Zofia, Tsao Cecile: A lichenometric growth curve in the French Alps: Ailefroide and Venon valleys; Massif des Ecrins. - Geodinamica Acta 2003, 16 - s. 187-193.
 • Mościcki Jerzy Włodzimierz, Kędzia Stanisław: Wieloletnia zmarzlina w Koziej Dolince. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. Red. Władysław Borowiec, Adam Kotarba, Andrzej Kownacki, Zbigniew Krzan, Zbigniew Mirek. Kraków-Zakopane: Wydaw. Instytutu Botaniki PAN, 2002 - s. 67-69.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kędzia Stanisław, Kotarba Adam, Mościcki Jerzy: Geomorphological and geophysical studies in a subarctic environment of Kaerkevagge Valley, Abisko Mountains, Northern Sweden. - Bull. Pol. Acad. Sci. Earth Sci. 2001, 49, nr 2 - s. 123-135.
 • Mościcki Jerzy W., Kędzia Stanisław: Investigation of mountain permafrost in the Kozia Dolinka valley, Tatra Mountains, Poland. - Norsk Geogr. Tidsskr. 2001, 55 - s. 235-240.
 • Kędzia Stanisław, Mościcki Jerzy: The multiannual permafrost occurence in the High Tatra Mountains Kozia Valley. Case study. [w]: Geomorphology of the Carpatho-Balcan Region. Proceedings of the Carpatho-Balcan Conference, Baile Herculane, Orsova, Drobeta Turnu Severin, Romania, October 11-17, 1998. Ed. Dan Balteanu, Mihai Ielenicz, Nicolae Popescu. Bucuresti: Editura Corint, 2000 - s. 100-106.
 • Mościcki Jerzy W., Kędzia Stanisław: Comments and observations on the application of resistivity sounding in the research of permafrost. - Biul. Perygl. 2000, 39 - s. 69-81.
 • Kędzia Stanisław: Badania nad rozkładem temperatury w pokrywie śnieżnej i w gruncie w polskiej części Tatr. - Czas. Geogr. 1999, 70, z.1 - s. 93-101.
 • Kędzia Stanisław, Mościcki J., Wróbel A.: Studies on the occurence of permafrost in Kozia Valley (The High Tatra Mts). [w]: Relief, Quaternary palaeogeography and changes of the polar environment. Polar session. IV Conference of Polish Geomorpologists, Lublin, 3-6 June 1998. Ed. Janina Repelewska-Pękalowa. Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press, 1998 - s. 51-57 (Spitsbergen Geographical Expeditions)

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław: Zróżnicowanie temperatury powietrza przy górnej granicy lasu w Dolinie Suchej Wody. [w]: Nauka Tatrom. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”. Zakopane, 24-26 września 2015. Streszczenia prac. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego, 2015 - s. 28.
 • Kędzia Stanisław: Odpowiedź na krytyczne uwagi W. Dobińskiego do mojego artykułu. - Przegląd Geograficzny 2015, 87, 3 - s. 559-563.
 • Kędzia Stanisław, Parzóch Krzysztof: The activity of debris flows in the Łomniczka Corrie in the light of lichenometric dating. [w]: Mountain Protected Areas in a Changing World. International Scientific Conference, Spindleruv Mlyn, 21-24 May 2013. Book of abstracts. Eds. J. Stursa, J. Andrle. Spindleruv Mlyn: The Krkonose Mts. National Park Administration, 2013 - s. 72.
 • Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Morphodynamic and structure of debris slopes in the Tatras. [w]: Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology. Ostravice, Czech Republic, 17-20 October 2011. Book of abstracts. Eds. Jan Hradecky, Karel Silhan. Ostrava: University of Ostrava. Faculty of Science, 2011 - s. 29.
 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław: Wpływ rzeźby terenu na mikroklimat i położenie górnej granicy lasu. [w]: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. IV Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 14-16 październik 2010. Streszczenia prac. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2010 - s. 78.
 • Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Morfodynamika i miąższość wysokogórskich stoków gruzowych w strefie klimatu umiarkowanego przejściowego, Tatry Polskie. [w]: Dynamika procesów geomorfologicznych w różnych strefach klimatycznych - rzeźba i osady. Warszawa, 2-3 grudnia 2010. Streszczenia. Warszawa: Zakład Geomorfologii WGiSR UW, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, 2010 - s. 15.
 • Gądek Bogdan, Grabiec Mariusz, Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Wstępne wyniki badań morfodynamiki i struktury stoków gruzowych Tatr. [w]: Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. IV Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Zakopane, 14-16 październik 2010. Streszczenia prac. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2010 - s. 68.
 • Kędzia Stanisław: Problem of lichenometrical datings of talus slopes in the Tatra Mts. [w]: Geomorfologicky sbornik 9. 11. mezinarodni konference Stav geomorfologickych vyzkumu v roce 2010, Branna, 11.-13.5.2010. Ed. Marek Krizek, Petra Nyplova, Klara Vocadlova, Jana Borska. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Prirodovedecka fakulta, 2010 - s. 79.
 • Kędzia Stanisław: Aktywność spływów gruzowych odzwierciedleniem zmian klimatu. [w]: Tatrzański Park Narodowy 1955 - 1977 - 2004. Długookresowe zmiany w przyrodzie i użytkowaniu obszaru TPN. Konferencja, Zakopane, 21-22 maja 2009. Zakopane: Tatrzański Park Narodowy, 2009 - 1 s.
 • Kędzia Stanisław: Activity of debris flows in the light of lichenometric datings and aerial photographs (Tatra Mts). [w]: Geomorfologicky sbornik 8. Proceedings of the conference State of Geomorphological Research in 2009m 15.-17. April 2009, Kasperske Hory, Czech Republic. Book of abstracts. Eds. Pavel Mentlik, Filip Hartvich. Plzen: Czech Association of Geomorphologsts etc., 2009 - s. 25.
 • Kędzia Stanisław: Relief - climate - timberline. [w]: Stav geomofrologickych vyzkumu v roce 2008. Geomorfologicky sbornik 7. Sbornik abstraktu. Ed. Zdenek Macka, Eva Kallabova. Brno: Ustav geoniky AV CR, v.v.i. oddeleni environmentalni geografie, 2008 - s. 20-21.
 • Gądek Bogdan, Kędzia Stanisław: Metamorphosis of snow cover in the zone of sporadic permafrost occurrence in Tatra Mountains, Poland. [w]: International symposium on snow science, 3-7 September 2007, Moscow, Russia. Moscow: International Glaciological Society, 2007 - s. 38.
 • Kędzia Stanisław: The influence of glacial cirque topography on MAAT in the High Tatra Mts. [w]: Carpatho-Balcan-Dinaric Conference of Geomorphology 2007. Book of abstracts. Ed. Janos Kovacs, Gyoergy Varga, Istvan Peter Kovacs. Pecs: Institute of Geography. Faculty of Sciences. University of Pecs, 2007 - s. 31.
 • Lamparski Piotr, Kędzia Stanisław: Permafrost occurence in Kozia Dolinka (High Tatra Mountains) in light of georadar investigations. [w]: Stav geomorfologickych vyzkumu w roce 2007. Mezinarodni geomorfologicka konference, Malenovice 2.-4. dubna 2007. Sbornik abstraktu a exkurzni pruvodce. Ed. Jan Hradecky, Tomas Panek. Ostrava: Ostravska univerzita, 2007 - s. 33-34.
 • Kędzia Stanisław: Winter thermal regime of ground in the Kozia Dolinka valley, Polish High Tatra Mts. [w]: Stav geomorfologickych vyzkumu w roce 2006. Sbornik abstraktu z mezinarodniho seminare (Olomouc 10.-12.4.2006). Ed. Ales Letal, Irena Smolova. Olomouc: Univerzita Palackeho, 2006 - s. 27 (Geomorfologicky Sbornik; 5)
 • Gądek Bogdan, Kędzia Stanisław: Winter thermal regime of ground surface in the zone of sporadic permafrost occurence in Tatra Mountains. [w]: EUCOP II. 2nd European Conference on Permafrost, June 12 - June 16, 2005, Potsdam, Germany. Programme and abstracts. Berlin: Selbstverlag der GeoUnion Alfred-Wegener-Stiftung, 2005 - s. 124-125 (Terra Nostra; 2005/2)
 • Baranowski Jarosław, Kędzia Stanisław, Kotlarczyk Marek, Rączkowska Zofia: Soil freezing and its relation to slow soil movements on alpine slopes (Tatra Mountains, Poland). [w]: Interantional Workshop on Alpine Geomorphology & Mountain Hazards. Balea Cascada - Fagaras Massif (Southern Carphathians) - Romania, 23-26 September 2004. [B.m.]: [b.w.], 2004 - s. 20.
 • Kędzia Stanisław, Rączkowska Zofia: Deglaciation of the Etancons valley (Massif Ecrins, French Alps) since the Little Ice Age. - Geomorph. Slovaca 2003, 3, nr 1 - s. 37.
 • Baumgart-Kotarba Maria, Kędzia Stanisław, Kotarba Adam, Rączkowska Zofia: Ewolucja den dolin w warunkach recesji lodowców w masywie Ecrin, Alpy Francuskie. [w]: VI Zjazd Geomorfologów Polskich. Środowiska górskie - ewolucja rzeźby. Jelenia Góra, 11-14 września 2002. Streszczenia referatów i posterów. Wrocław: UWr, 2002 - s. 17-18.
 • Kędzia Stanisław: The occurence of permafrost in the Polish part of the Tatra Mountains. [w]: Ist European Permafrost Conference, Rome 26-28th March 2001. Abstracts. [B.m.]: [b.w.], 2001 - s. 72.
 • Kędzia Stanisław: Nowe badania nad występowaniem wieloletniej zmarzliny w polskiej części Tatr. [w]: Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. II Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 12-14 październik 2000. Streszczenia prac. [B.m.]: [b.w.], 2000 - s. 27.
 • Mościcki Jerzy, Kędzia Stanisław: Wieloletnia zmarzlina w Koziej Dolince. [w]: Współczesne przemiany środowiska przyrodniczego Tatr. II Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 12-14 październik 2000. Streszczenia prac. [B.m.]: [b.w.], 2000 - s. 35.
 • Kędzia Stanisław, Mościcki J., Wróbel A.: The multi-annual permafrost occurrence in the High Tatra Mts. in Kozia Valley as an example. [w]: Carpatho-Balcanic Conference of Geomorphology. Romania, Baile Herculane - Orsova - Drobeta Turnu Severin, October 11-17, 1998. Abstracts of papers. Bucharest: [b.w.], 1998 - 1 s.
 • Kędzia Stanisław, Mościcki Jerzy, Wróbel Alina: Studia nad występowaniem wieloletniej zmarzliny w Koziej Dolince w Tatrach Wysokich. [w]: Rzeźba, współczesne procesy morfogenetyczne i problemy zmian środowiska obszarów polarnych. Sesja Polarna, Lublin, 12-13 grudnia 1997 r. Lublin: [b.w.], 1997 - s. 28.
 • Kędzia Stanisław: Oscillations of the alpine and polar tree limits in the Holocene. B. Frenzel (red.). Stuttgart 1993. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.1/2 - s. 247-249.
 • Kędzia Stanisław: Lodowczyk Mięguszowiecki w Tatrach. [w]: Przemiany środowiska przyrodniczego Karpat i kotlin podkarpackich. Sesja naukowa w 40-lecie Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn IGiPZ PAN. Kraków, 8-9 December 1993. Red. Leszek Starkel, Paweł Prokop. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 117-118 (Conference Papers; 20)