IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
Beata Zielińska
Dział Administracyjny
Pokój 445
Telefon +48 226978945
E-mail

Projekty

Projekty inne

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy

Monografie, raporty

  • Obracht-Prondzyński C., Śleszyński P., Stachura K., Stępniak M., Grabowski T., Zielińska B., 2015, Opracowanie strategii rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku. Diagnoza sektorowa - Włączenie i rozwój kapitału społecznego OM, Institute for Development Working Papers, 029/2015, Instytut Rozwoju, Sopot, 35 s.
  • Śleszyński P. (kier.), Komornicki T., Deręgowska A., Zielińska B., 2014, Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2013 roku (etap I), IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 115 s.
  • Śleszyński P. (kier.), Komornicki T., Deręgowska A., Zielińska B., 2014, Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach na koniec 2013 roku, IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 144 s.
  • Śleszyński P. (kier.), Komornicki T., Stępniak M., Deręgowska A., Zielińska B., 2011, Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach na koniec 2009 roku, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, 116 s.
  • Śleszyński P. (kier.), Komornicki T., Zielińska B., Stępniak M., 2009, Raport o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach na koniec 2007 roku, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, 50 s.

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

Prace dokumentacyjne

Mapy, atlasy

  • Śleszyński P., Andrzejewska M., Cerić D., Deręgowska A., Komornicki T., Rusztecka M., Solon J., Sudra P., Zielińska B., 2017, Chłonność demograficzna wg planów miejscowych, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Ministerstwo Rozwoju, Warszawa, 1 mapa.