IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
mgr Joanna Dzięgielewska
Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska
Pokój 331
Telefon +48 226978831
E-mail