SKŁAD OSOBOWY


prof. dr hab. Marek Kupiszewski
Kierownik Środkowoeuropejskiego Forum Badań Migracyjnych i Ludnościowych
Środkowoeuropejskie Forum Badań Migracyjnych i Ludnościowych, Zakład Geografii Miast i Ludności
Pokój 16
Telefon +48 226978941
E-mail

Wykształcenie

 • 1986 - doktor nauk geograficznych (praca doktorska pt. Pomiar migracji w modelowaniu zmian rozmieszczenia i struktury ludności)
 • 1972-1977 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki i Mechaniki

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

 • 2003 - doktor habilitowany (rozprawa habilitacyjna pt. Modelowanie dynamiki przemian ludności w warunkach wzrostu znaczenia migracji międzynarodowych)
 • Wydział Geografii (School of Geography) Uniwersytetu w Leeds (1991-2003)
 • Środkowoeuropejskie Forum Badań Migracyjnych i Ludnościowych (od 2002)

Zainteresowania naukowe

 • Geografia ludności
 • Demografia

Nagrody i wyróżnienia

 • 2003 - Nagroda Wydziału I PAN
 • 1995-1996 - The Nuffield Foundation Social Science Research Fellowship
 • 1988 - Nagroda im. Jana Olafa Chmielowskiego (PAN)

Pełnione funkcje i członkostwo

 • ekspert Eurostatu, Komisji Europejskiej, Banku Światowego, IOM, Rady Europy, Parlamentu Europejskiego, OSCE i UNFPA
 • od 2011 - członek Komitetu Badań nad Migracjami PAN
 • od 2011 – wpisany na listę recenzentów Australian Research Council
 • od 2010 - członek Rady (Advisory Board) ufundowanego przez Komisję Europejską projektu Living with Difference in Europe: making communities out of strangers in an era of super mobility and super diversity (LIVEDIFFERENCE)
 • od 2010 – członek International Advisory Group of the Migration Research and Training Centre of the International Organization for Migration, Seoul
 • od 2007 – wpisany na listę ekspertów Centre for Demography of the Office for Nations Statistics, Wielka Brytania
 • od 2007 - członek Rady Programowej Studiów Migracyjnych (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego)
 • od 2007 - członek rady redakcyjnej (Editorial Boards) seryjnego wydawnictwa książkowego International Population Studies (Ashgate Publishing)
 • od 2007 - członek rady redakcyjnej (Editorial Boards) czasopisma Applied Spatial Analysis and Policy (Springer)
 • od 2007–2011 – doradca Marszałka Senatu ds. migracji
 • 2006-2010 - członek Rady Dyrektorów IMISCOE (European Network of Excellence in International Migration, Integration and Social Cohesion)
 • od 2006 - członek  Advisory Board of the European Association of Population Studies
 • od 2001 - członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN
 • 2000-2007- członek komitetu redakcyjnego Studiów Demograficznych
 • od 1988 - członek European Association of Population Studies

Inna działalność

Promotorstwo obronionych prac doktorskich

 • Jakub Bijak (promotorstwo wspólnie z prof. Jackiem Osiewalskim), Forecasting international migration in Europe: The Bayesian approach, Katedra Analiz Ekonomicznych SGH, 2008
 • Wojciech Janicki, Migracje wewnętrzne w Unii Europejskiej i ich uwarunkowania, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, UMCS, 2005

Kształcenie na poziomie magisterskim, licencjackim i podyplomowym

 • 2001 - wykłady na Wydziale Geografii Uniwersytetu w Klagenfurcie
 • 1991-1997 - Wydział Geografii Uniwersytetu w Leeds - wykłady całej gamy przedmiotów, na poziomie licencjackim (bachelor) i magisterskim (master)
 • Ponadto prowadzone kursy o charakterze kształcenia podyplomowego dla wyższych urzędników państwowych i pracowników merytorycznych na zlecenie przedsiębiorstw prywatnych
  (Baak Management Centre VNO-NCW, 2008) i organizacji międzynarodowych: IOM (Bangkok, 2006; Astana 2008) i UNFPA (Astana 2006, Almaty 2006, Mińsk 2008).

Referaty i raporty (od 2004 r)

Referaty zamawiane (na zaproszenie i koszt organizatorów)

 • Kupiszewski M. (2010) Demographic changes and mobility in the DEMIFER ESPON project. Presented to the First International Workshop. Exploring attractiveness. Framing a research agenda on territorial attractiveness in Europe, 19.11.2010, Leuven.
 • Kupiszewski M. (2010) Ocena wpływu migracji międzynarodowych na rozwój demograficzny regionów Europy. Komitet Badan nad Migracjami Ludności i Polonią przy Prezydium PAN, 5.5.2010, Warszawa.
 • Kupiszewski M. (2009) The future of population dynamics – a regional perspective. International Conference on Population and Development. ICDP/15 Regional Forum. UNFPA, 11-14.11.2009 Istanbul.
 • Kupiszewski M. (2009) Roots and developments of the European migration policy in a nutshell. Conference on Migration, societal and market transformations – perceptions, debates and policies in Asia and Europe. European Union Centre in Singapore, Asia Research Institute, National University of Singapore and S. Rajaratnam School of International Studies, 16-17.03.2009, Singapore.
 • Kupiszewski M. (2009) Advocating Research Co-operation and Developing Research Infrastructure - looking back, looking forwards. A Central-European perspective of a demographer. International Conference Critical reflections in migration research: views from the South and the East. MIREKOC, Koç University, BMU Foundation, 07-09.10. 2009, Istanbul.
 • Kupiszewska D., M. Kupiszewski (2009) MULTIPOLES, the MULTIstate POpulation model for multiLEvel Systems and its applications. Phil Rees Retirement Symposium: The Dynamics of Populations Large and Small: What Will Tomorrow’s World Look Like? 1.07.2009, Leeds.
 • Kupiszewski M. (2008) Uncertainty in demography and social science - a non-technical perspective. Konferencja: Europe: Societal Challenges under Demographic Change and Economic Transformation, zorganizowana dla uczczenia 30 rocznicy powstania Instytutu Statystyki i Demografii. Instytut Statystyki i Demografii SGH, 15.12.2008, Warszawa.
 • Kupiszewski M. (2008) Prognozowane zmiany ludności Polski do połowy XXI wieku – problemy i zagrożenia. Seminarium tematyczne KPZK PAN: Problematyka rozwoju obszarów miejskich, w tym obszarów metropolitalnych w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. KPZK, 28.02.2008, Warszawa.
 • Kupiszewski M. (2008) Comparisons and synthesis report. Combating Irregular Employment of Immigrants in the enlarging EU. International Expert Conference. IOM and the European Commission, 24-25.04.2008, Budapest.
 • Kupiszewski M., A. Kicinger (2008) Combating Irregular Employment of Immigrants in the enlarging EU. Project methodology. International Expert Conference. IOM and the European Commission, 24-25.04.2008, Budapest.
 • Kupiszewski M. (2008) UE migration policy: An outline. UNFPA Workshop on International Migration. UNFPA, 6-8.5.2008, Minsk.
 • Kicinger A., M. Kupiszewski (2008) Highly skilled migration flows: a global competition for the best. UNFPA Workshop on International Migration. UNFPA, 6-8.5.2008, Minsk.
 • Kupiszewski M. (2008) Globalization and remittances. UNFPA Workshop on International Migration. UNFPA, 6-8.5.2008, Minsk.
 • Kupiszewski M. (2008) Zmiany wzorców migracji w Polsce: od migracji stałej w czasach komunizmu do zróżnicowanych form migracji i mobilności w XXI wieku - konsekwencje dla polskiej polityki migracyjnej. Konferencja: Migracje po wejściu Polski do UE - perspektywa psychologiczna i socjologiczna. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, 29 – 30.05.2008, Warszawa.
 • Kupiszewski M., J. Bijak, B. Nowok (2008) Impact of future demographic trends in Europe. Trinity Immigration Initiative. Trinity College, June 2008, Dublin.
 • Kupiszewski M. (2008) Decreasing and ageing Polish population – policy responses and implementation. International Workshop on 'Population change: implications for the future of care and equality'. University of Leeds, 17-18.06.2008, Leeds.
 • Kupiszewski M., J. Bijak (2008) Konsekwencje starzenia się ludności Polski. Seminarium Zakładu Przestrzennego Zagospodarowania i Badań Regionalnych IGiPZ PAN. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 31.01.2008, Warszawa.
 • Kupiszewski M. (2008) Changing demographies - future developments in Europe. Conference on European Economic Integration. Oesterreichische Nationalbank, 17-18.11.2008, Vienna.
 • Kupiszewski M., J. Bijak, D. Kupiszewska (2008) Pomiar, estymacja, modelowanie i prognozowanie migracji oraz dynamiki ludności. Demometryczna perspektywa badań migracyjnych. Konferencja z okazji 15-lecia Ośrodka Badań nad Migracjami UW. „Współczesne migracje: dylematy Europy i Polski”. Uniwersytet Warszawski, 21-22.11.2008, Warszawa.
 • Bijak J., M. Kupiszewski (2007) Demographic changes in Europe and worldwide in the 21st century. Seminar Regional development in Europe in the face of a global mobility of the labour force, 3rd Open University of the Foundation «France-Pologne pour l’Europe», 16–18.02.2007, Strasbourg.
 • Kupiszewski M. (2007) Zmiany wzorców migracji w Polsce: od migracji stałej w czasach komunizmu do zróżnicowanych form migracji i mobilności w XXI wieku - konsekwencje dla polskiej polityki migracyjnej. XIII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. Polskie Towarzystwo Socjologiczne, 13–15.09.2007, Zielona Góra.
 • Kupiszewski M. (2007) Migration in Europe. Introductory remarks. Conference "Can Europe benefit from migration?". Ditchley Foundation, 2-4.11.2007, Ditchley.
 • Bijak J., A. Kicinger, M. Kupiszewski (2007) Studium metodologiczne oszacowania rzeczywistej liczby ludności Warszawy. Forum Eksperckie Sytuacja Demograficzna Warszawy. Biuro Naczelnego Architekta Miasta Urzędu m.st. Warszawy, 19.06.2007. Warszawa.
 • Bijak J., Kupiszewski M. (2007) Forecast of demographic and labour force developments in nine European countries 2005–2054. Conference “European Cooperation in Labour Migration: Search for Best Practices”. IOM and the European Commission, 11-13.06.2007, Budapest 2007.
 • Bijak J., P. Kaczmarczyk, A. Kicinger, W. Kloc-Nowak, J. Napierała, M. Kupiszewski (2007) Country report for Poland. Conference “European Cooperation in Labour Migration: Search for Best Practices”. IOM and the European Commission, 11-13.06.2007, Budapest.
 • Kupiszewski M., J. Bijak (2007) The Impact of the EU Enlargement on the Polish Labor Market. Second Workshop EU Enlargement and the Labor Markets. Institute for the Study of Labor (IZA), 7 8.09.2007, Bonn.
 • Kupiszewski M., J. Bijak (2007) Konsekwencje starzenia się społeczeństwa polskiego. Seminarium Sytuacja demograficzna jako czynnik wzrostu gospodarczego. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, 29.11.2007, Warszawa.
 • Kupiszewski M., J. Bijak, B. Nowok (2007) Konsekwencje prognozowanych zmian demograficznych w Europie. Seminarium OBM i ŚFBM, 31.01.2007, Warszawa.
 • Kupiszewski M. (2006) Central European international migration - complex present, uncertain future. Conference: London's Polish Borders: New patterns of migration between Poland and the UK two years after the EU enlargement. University of Surrey, Roehampton University, Consulate General of the Republic of Poland, 17.05.2006, London.
 • Kupiszewski M., J. Bijak (2006) Długoterminowe konsekwencje emigracji do krajów UE dla liczby i struktury ludności oraz zasobów pracy w Polsce. Konferencja Migracja zarobkowa z Polski do krajów Unii Europejskiej – wyzwania dla państwa. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, 20.10.2006, Warszawa.
 • Kupiszewski M. (2006) Central European Forum for Migration and Population Research – aims, achievements and future development. Workshop Capacity Building of National Migration Institutions. IOM, 20.02.2006, Kiev.
 • Bijak J., D. Kupiszewska, M. Kupiszewski (2006) Population and labour force changes in Europe in the perspective of 2050. Seminar Regional Development of the Unified Europe in the Face of the Global Mobility of Workplaces and Labour Force Until 2015, Third Open University of the France-Pologne pour l'Europe Foundation, 19-20.05.2006, Strasbourg.
 • Kupiszewski M. (2006) International emigration from Poland - unknown present, uncertain future. Workshop Poland-Germany on the common European market: prospects of Polish-German labour migration in the European Year of Mobility of Workers. Friedrich Ebert Foundation, 14.06.2006, Warszawa.
 • Kupiszewski M. (2006) Central European Forum for Migration and Population Research – aims, achievements and future development. Presentation to the IOM Regional Meeting, December 2006, Budapest.
 • Kupiszewski M., J. Bijak, B. Nowok (2005) Impact of future demographic trends in Europe. European Population Committee of the Council of Europe. Council of Europe, 1-2.12.2005, Strasbourg.
 • Kupiszewski M. (2005) Migration in Poland in the Period of Transition - the Adjustment to the Labor Market Change. International Workshop on Economics of Intergenerational Equity in Transition Economies. Institute of Economic Research (IER), Hitotsubashi University, 10-11.03.2005, Tokyo.
 • Kupiszewska D., M. Kupiszewski (2005) A revision of a traditional multiregional model to better capture international migration: the MULTIPOLES model and its application. Workshop on Estimation of International Migration in Europe: Issues, Models and Assessment. Southampton Statistical Sciences Research Institute, Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute, 28-30.09.2005, Southampton.
 • Bijak J., D. Kupiszewska, M. Kupiszewski, K. Saczuk (2005) Współzależność między migracjami międzynarodowymi a zasobami siły roboczej w Europie. Konferencja Wydziału Nauk Ekonomicznych UW, 24.09.2005, Kazimierz Dolny.
 • Kupiszewski M., J. Bijak (2005) Ocena prognozy ludności GUS 2003 z perspektywy aglomeracji warszawskiej. Konferencja Perspektywy demograficznego rozwoju Warszawy. Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Komitet Nauk Demograficznych PAN i Instytut Statystyki i Demografii SGH, 18.01.2005 Warszawa.
 • Kupiszewski M. (2004) International migration in Europe. Conference “America Latina y Europa ampliada: Reto para una nueva alianza”. Instituto Ítalo-Latino Americano (IILA) i Red Italia América Latina (RIAL), 18-20.04.2004, Trieste.
 • Kupiszewski M., K. Saczuk (2004) Population mobility and migration in the OSCE area and OSCE neighbourhood and their economic implications (A keynote paper). OSCE First Preparatory Seminar Thirteenth meeting of the OSCE Economic Forum Demographic Prospects in the OSCE Area - Economic and Security Implications OSCE, 7-9.11.2004, Trieste.
 • Kupiszewski M. (2004) Migration processes in Central and Eastern Europe. Seminar Europe 2021. British Council, 20-25.5.2004, Kraków.
 • Bijak J., M. Kupiszewski (2004) Prognozowanie migracji zagranicznych w krajach akcesyjnych. Seminarium IGiPZ PAN, 10.3.2004, Warszawa.
 • Kupiszewski M., J. Bijak, K. Saczuk, R. Serek (2003) Komentarz do założeń prognozy ludności na lata 2003-2030 przygotowywanej przez GUS. Posiedzenie wspólne Komitetu Nauk Demograficznych PAN i Rządowej Rady Ludnościowej, 27.10.2003, Warszawa.
 • Kupiszewski M. (2003) Central European international migration - complex present, uncertain future. Keynote presentation to the Chaire Quetelet 2003 L'élargissement de l'Union Européenne: enjeux et implications socio-démographiques. Universite Catholique, 23-24.10.2003, Louvain la Neuve.
 • Kupiszewski M. (2003) Consequences of EU enlargement for freedom of movement between Council of Europe member. Meeting of the Committee on Legal Affairs and Human Rights of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Paris.

Pozostałe referaty

 • Kupiszewska D., M. Kupiszewski (2010) Statistique et modélisation de la migration et population. Problèmes et résultats. Conference Les evolutions de la recherche sur les migrations internationales. Théories, concepts, méthodes et défis contemporains organisée par L’Association d’etudes et de recherches sur les migrations, Rabat, 29-30.10.2010.
 • Wiśniowski A., J. Bijak, M. Kupiszewski (2009) Immigration prospects, possible futures. IDEA (Mediterranean and East European Countries as new immigration destinations in the European Union) final conference. 3-5.06.2009, Kraków.
 • Bijak J, D. Kupiszewska, M. Kupiszewski, K. Saczuk, A. Kicinger (2008) Impact of International Migration on Population Dynamics and Labour Force Resources in Europe, 2002–2052. Conference Migration, Labour Market and Economic Growth in Europe after Enlargement. Narodowy Bank Polski, 8–9.12.2008, Warszawa.
 • Kupiszewski M., J. Bijak (2008) The futures of Polish population, 2004-2054. European Population Conference 2008. European Association for Population Studies, 9–12.07.2008, Barcelona.
 • Bijak J, M. Kupiszewski, A. Kicinger (2007) Impact of international migration on population developments and labour force resources in selected Central and Eastern European countries. Conference EU enlargement and labour migration within the EU. IMISCOE, Warsaw University, 23–24.04.2007, Warszawa.
 • Kupiszewski M., J. Bijak, B. Nowok (2006) Future demographic trends in the Council of Europe member states, 2005 - 2050. The European Population Conference 2006. European Association for Population Studies, 21-24.06.2006, Liverpool.
 • Kupiszewski M. (2006) Central European Forum for Migration Research (CEFMR) - an overview of activities. 3rd IMISCOE Annual Conference. IMISCOE, 5-6.09.2006, Vienna.
 • Bijak J., D. Kupiszewska, M. Kupiszewski, K. Saczuk, and A. Kicinger (2005) Population and labour force forecasts for 27 European countries, 2002-52. Joint Eurostat - UN ECE Work Session on Demographic Projections. Eurostat, UN ECE, 21-23.09.2005, Vienna.
 • Bijak J., D. Kupiszewska, M. Kupiszewski (2005) Replacement migration revisited: migratory flows, population and labour force in Europe, 2002-52. Joint Eurostat - UN ECE Work Session on Demographic Projections. Eurostat, UN ECE, 21-23.09.2005, Vienna.
 • Rees P., M. Kupiszewski (2005) The Changing Structure of Internal Migration in Eighteen European Countries. 1st European Conference on Population Geographies. Population Geography Research Group of the Royal Geographical Society, 30-31.03.2005, Swansea.
 • Kupiszewski M. (2005) Wprowadzenie. Prezentacja projektu: Wpływ migracji międzynarodowych na dynamikę ludności i zasoby pracy w Europie Środkowo-Wschodniej. (The impact of international migration on population dynamics and labour force resources in Central Eastern Europe). Konferencja Perspektywy demograficzne Europy. Instytut Statystyki i Demografii SGH, ŚFBM, International Organization for Migration, 19.10.2005, Warszawa.
 • Kupiszewska D., M. Kupiszewski (2005) Model MULTIPOLES - narzędzie do prognozowania, projekcji i symulacji stanu i struktury ludności. Konferencja Perspektywy demograficzne Europy. Instytut Statystyki i Demografii SGH, ŚFBM, International Organization for Migration, 19.10.2005, Warszawa.
 • Bijak J., D. Kupiszewska, M. Kupiszewski, K. Saczuk (2005) Stan i dynamika ludności w Europie 2002–2052, a migracje kompensacyjne. Konferencja Perspektywy demograficzne Europy. Instytut Statystyki i Demografii SGH, ŚFBM, International Organization for Migration, 19.10.2005, Warszawa.
 • Bijak J., M. Kupiszewski, A. Kicinger (2005) Scenariusze zmian migracji międzynarodowych dla 27 krajów europejskich na lata 2002–2052. Konferencja Perspektywy demograficzne Europy. Instytut Statystyki i Demografii SGH, ŚFBM, International Organization for Migration, Warszawa, 19.10.2005, Warszawa.
 • Bijak J., D. Kupiszewska, M. Kupiszewski, K. Saczuk (2005) Perspektywy rozwoju ludności i zasobów pracy w Europie, 2002–2052. Konferencja Perspektywy demograficzne Europy. Instytut Statystyki i Demografii SGH, ŚFBM, International Organization for Migration, 19.10.2005, Warszawa.
 • Kupiszewski M. (2005) Podsumowanie wyników prognoz i symulacji. Konferencja Perspektywy demograficzne Europy. Instytut Statystyki i Demografii SGH, ŚFBM, International Organization for Migration, 19.10.2005, Warszawa.
 • Bijak J., M. Kupiszewski, B. Nowok, A. Kicinger (2005) Long-term international migration scenarios for the new EU member and accession countries. Preliminary results. NIDI, 3-4.06.2004, The Hague.
 • Bijak J., D. Kupiszewska, M. Kupiszewski, K. Saczuk (2005) Replacement Migration Revisited: International Migration, Population and Labour Force Resources in Europe, 2002-2052. Warsaw Regional Forum 2005, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 07-08.10.2005, Warszawa.
 • Bijak J., A. Kicinger, K. Saczuk, D. Kupiszewska, M. Kupiszewski, B. Nowok (2004) Long-term international migration scenarios for Europe, 2002-2052. International Migration In Europe: New Trends, New Methods Of Analysis, 2nd Conference of the EAPS Working Group on International Migration in Europe. European Association for Population Studies, 25-27.11.2004, Rome.
 • Bijak J., M. Kupiszewski, B. Nowok, A. Kicinger (2004). Long-term international migration scenarios for the new EU member and accession countries. Eurostat’s Working Group on Population Projections. Eurostat, 15-16.07.2004, Luxembourg

Publikacje

Monografie, raporty | Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy

Monografie, raporty

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota: Was sagt die Migrationsforschung politischen Entscheidungstraegern und der Oeffentlichkeit? Kernbotschaften europaeischer Forscher. [w]: Zukunft der Migration. Reflexion über Wissenschaft und Politik. Red. Werner Haug, Georg Kreis. Zurich: NZZ Libro, 2017 - s. 31-37.
 • Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota, Brunarska Zuzanna: The futures of ethnic groups in the Russian Federation. - Eurasian Geography and Economics 2017, 58, 3 - s. 279-296.
 • Rees Philip, Bell Martin, Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota, Ueffing Philipp, Bernard Aude, Charles-Edwards Elin, Stillwell John: The impact of internal migration on population redistribution: an international comparison. - Population Space and Place 2017, 23, 6 - s. 1-22.
 • Kupiszewski Marek: Przyszłość demograficzna Polski. [w]: Transformacje. Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce. Red. nauk. Agata Górny, Paweł Kaczmarczyk, Magdalena Lesińska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016 - s. 80-97.
 • Stillwell John, Bell Martin, Ueffing Philipp, Daras Konstantinos, Charles-Edwards Elin, Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota: Internal migration around the world: comparing distance travelled and its frictional effect. - Environment and Planning A 2016, 48 - s. 1657-1675.
 • Bell Martin, Bernard Aude, Charles-Edwards Elin, Kupiszewska Dorota, Kupiszewski Marek, Stillwell John, Zhu Yu, Ueffing Philipp, Booth Alison: The IMAGE inventory. A user guide. Brisbane: Queensland Centre for Population Research, University of Queensland, 2015 - 24 s. (Working Paper; 01)
 • Bell Martin, Charles-Edwards Elin, Kupiszewska Dorota, Kupiszewski Marek, Stillwell John, Zhu Yu: Internal migration data around the World: Assesing contemporary practice. - Population Space and Place 2015, 21, 1 - s. 1-17.
 • Bell Martin, Charles-Edwards Elin, Ueffing Philip, Stillwell John, Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota: Internal migration and development: comparing migration intensities around the world. - Population and Development Review 2015, 41, 1 - s. 33-58.
 • Kupiszewski Marek: Practical issues in migration research: a view from Europe's periphery. [w]: Critical reflections in migration research. Views from South and the North. Eds. Ahmet Icduygu, Aysem Biriz Karacay. Istanbul: Koc University Press, 2015 - s. 169-172.
 • Bijak Jakub, Kicinger Anna, Kupiszewski Marek: International migration scenarios for 27 European countries, 2002–2052. [w]: International migration and the future of populations and labour force resources in Europe. Ed. Marek Kupiszewski. Dordrecht Heidelberg New York London: Springer, 2013 - s. 75-92 (The Springer Series on Demographic Methods and Population Analysis)
 • Bijak Jakub, Kupiszewska Dorota, Kupiszewski Marek, Saczuk Katarzyna: Population ageing, population decline and replacement migration in Europe. [w]: International migration and the future of populations and labour force resources in Europe. Ed. Marek Kupiszewski. Dordrecht Heidelberg New York London: Springer, 2013 - s. 243-265 (The Springer Series on Demographic Methods and Population Analysis)
 • Bijak Jakub, Kupiszewska Dorota, Kupiszewski Marek, Saczuk Katarzyna: The future of European populations and the European labour force, 2002–2052. [w]: International migration and the future of populations and labour force resources in Europe. Ed. Marek Kupiszewski. Dordrecht Heidelberg New York London: Springer, 2013 - s. 207-230 (The Springer Series on Demographic Methods and Population Analysis)
 • Bijak Jakub, Kupiszewski Marek: International migration trends in Europe prior to 2002. [w]: International migration and the future of populations and labour force resources in Europe. Ed. Marek Kupiszewski. Dordrecht Heidelberg New York London: Springer, 2013 - s. 57-74 (The Springer Series on Demographic Methods and Population Analysis)
 • Kupiszewska Dorota, Kupiszewski Marek: Population and labour force dynamics model. [w]: International migration and the future of populations and labour force resources in Europe. Ed. Marek Kupiszewski. Dordrecht Heidelberg New York London: Springer, 2013 - s. 193-206 (The Springer Series on Demographic Methods and Population Analysis)
 • Kupiszewski Marek: Introduction. [w]: International migration and the future of populations and labour force resources in Europe. Ed. Marek Kupiszewski. Dordrecht Heidelberg New York London: Springer, 2013 - s. 1-4 (The Springer Series on Demographic Methods and Population Analysis)
 • Kupiszewski Marek, Bijak Jakub, Kicinger Anna: The use of international migration theories in migration forecasting - a practical approach. [w]: International migration and the future of populations and labour force resources in Europe. Ed. Marek Kupiszewski. Dordrecht Heidelberg New York London: Springer, 2013 - s. 35-55 (The Springer Series on Demographic Methods and Population Analysis)
 • Kupiszewska Dorota, Kupiszewski Marek: Długoterminowe regionalne konsekwencje migracji w Europie – metoda oceny i wybrane wyniki. - Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny 2012, 2 - s. 105-134.
 • Piekut Aneta, Rees Philip, Valentine Gill, Kupiszewski Marek: Multidimensional diversity in two European cities: thinking beyond ethnicity. - Environment and Planning A 2012, 44 - s. 2988-3009.
 • Wiśniowski Arkadiusz, Bijak Jakub, Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota: Uncertain future of immigration in Europe: Insights from expert-based stochastic forecasts for selected countries. [w]: Europe: the continent of immigrants. Trends, structures and policy implications. Ed. M. Okólski. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2012 - s. 211-232 (IMISCOE Research Series)
 • Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota: MULTIPOLES: a revised multiregional model for improved capture of international migration. [w]: Population dynamics and projection methods. Papers in honour of Philip Rees. Ed. J.Stillwell, M.Clarke. New York: Springer, 2011 - s. 41-60 (Understanding Population Trends and Processes; 4)
 • Kupiszewski Marek: Economic effects of migration in Central Europe. Interview with Marek Kupiszewski. [w]: Migration. Character and scope. Economic potential. Regional Perspectives. Arlington: Center for International Relations, 2010 - s. 95-99 (The Forum. Discussing International Affairs and Economics; Fall 2010)
 • Kupiszewski Marek: Labour migration in Western Balkan countries - a review of literature and historical trends. [w]: Labour migration patterns, policies and migration propensity in the Western Balkans. Ed. Marek Kupiszewski. Budapest: International Organization for Migration. Regional Mission for Central and South Europe, 2009 - s. 13-30.
 • Kupiszewski Marek: Migration and population change in the Western Balkan - what the data reveal. [w]: Labour migration patterns, policies and migration propensity in the Western Balkans. Ed. Marek Kupiszewski. Budapest: International Organization for Migration. Regional Mission for Central and South Europe, 2009 - s. 51-62.
 • Kupiszewski Marek, Kicinger Anna: Assessment of migration propensity in Western Balkan countries. [w]: Labour migration patterns, policies and migration propensity in the Western Balkans. Ed. Marek Kupiszewski. Budapest: International Organization for Migration. Regional Mission for Central and South Europe, 2009 - s. 63-72.
 • Bijak Jakub, Kupiszewska Dorota, Kupiszewski Marek: Replacement migration revisited: simulations of the effects of selected population and labor market strategies for the aging Europe, 2002-2052. - Popul. Res. Policy Rev. 2008, 27, nr 3 - s. 321-342.
 • Bijak Jakub, Kupiszewski Marek: Population and labour force forecasts for selected European countries: assumptions and results. [w]: Permanent or circular migration? Policy choices to address demographic decline and labour shortages in Europe. Eds. Elmar Hoenekopp, Heikki Mattila. Budapest: International Oranization for Migration. Regional Mission for Central and South Eastern Europe, 2008 - s. 11-33.
 • Kupiszewski Marek: Addressing the irregular employment of migrants - concluding remarks and recommendations. [w]: Addressing the irregular employment of immigrants in the European Union: between sanctions and rights. Eds. Marek Kupiszewski, Heikki Mattila. Budapest: International Organization for Migration, 2008 - s. 318-328.
 • Kupiszewski Marek, Bijak Jakub: Zmiany i problemy demograficzne a rozwój przestrzenny. [w]: Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033. T.IV. Red. Konrad Saganowski, Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz, Piotr Żuber. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2008 - s. 291-308.
 • Kupiszewski Marek, Bijak Jakub, Kaczmarczyk Paweł, Kicinger Anna, Kloc-Nowak Weronika, Napierała Joanna: Poland. [w]: Permanent or circular migration? Policy choices to address demographic decline and labour shortages in Europe. Eds. Elmar Hoenekopp, Heikki Mattila. Budapest: International Oranization for Migration. Regional Mission for Central and South Eastern Europe, 2008 - s. 149-181.
 • Kupiszewski Marek, Bijak Jakub, Nowok Beata: Impact of future demographic trends in Europe, 2005-2050. - Finn. Yearbook Popul. Res. 2008, 43 - s. 147-183.
 • Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota: International migration component in population dynamics models. [w]: International migration in Europe: data, models and estimates. Eds. J. Raymer, F. Willekens. Chichester: Wiley, 2008 - s. 309-327.
 • Bijak Jakub, Kupiszewska Dorota, Kupiszewski Marek, Saczuk Katarzyna, Kitzinger Anna: Population and labour force for 27 European countries, 2002-2052: impact of international migration on population ageing. - Europ. J. Popul. 2007, 23, nr 1 - s. 1-31.
 • Bijak Jakub, Kupiszewski Marek: Długoterminowe konsekwencje emigracji do krajów UE dla liczby i struktury ludności oraz zasobów pracy w Polsce. [w]: Migracje zarobkowe z Polski do krajów Unii Europejskiej - wyzwania dla państwa. Warszawa: Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 2007 - s. 23-36.
 • Kupiszewski Marek, Filhel Agnieszka: Demographic aspect of research on international migration. [w]: State of the art in the migration research in Poland. Red. Anna Kicinger, A. Weinar. Warsaw: Central European Forum for Migration Research, 2007 - s. 60-65 (CEFMR Working Paper; 1/2007)
 • Kicinger Anna, Kloc-Nowak Weronika, Kupiszewski Marek: Case study: Implications of recent migration to Ireland for Poland. [w]: Managing migration in Ireland: a social and ecomomic analysis. Dublin: International Organization for Migration, National Economic & Social Council, 2006 - s. 230-239.
 • Kupiszewska Dorota, Kupiszewski Marek: Non-national populations in the EU member states. Luxembourg: Eurostat, 2006 - 4 s. (Statistics in Focus; 8/2006)
 • Kupiszewska Dorota, Nowok Beata, Kupiszewski Marek: Country report for Poland. [w]: THESIM: Towards Harmonised European Statistics on International Migration. Eds. M.Poulain, N.Perrin, A.Singleton. Louvain-la-Neuve: Presses Universitaires de Louvain, 2006 - s. 577-589.
 • Kupiszewski Marek: Migration in Poland in the period of transition: the adjustment to the labour market change. [w]: Economics of intergenerational equity in transition economies. Ed. Masaaki Kuboniwa, Yoshiaki Nishimura. Tokyo: Maruzen Co., Ltd, 2006 - s. 255-276 (Economic Research Series; 40)
 • Kupiszewski Marek, Bijak Jakub: Ocena prognozy ludności GUS 2003 z perspektywy aglomeracji warszawskiej. Warsaw: Central European Forum for Migration Research, 2006 - 15 s. (CEFMR Working Paper; 1/2006)
 • Kupiszewski Marek, Bijak Jakub: Ocena prognozy ludności GUS 2003 z perspektywy aglomeracji warszawskiej. - Studia Demogr. 2006, z.149 - s. 68-81.
 • Kupiszewska Dorota, Kupiszewski Marek: Stocks of non-national populations in the EU member states. Luxembourg: Eurostat, 2005 - 4 s. (Statistics in Focus; 3-XX/2005)
 • Kupiszewski Marek: Migration in Poland in the period of transition - the adjustment to the labour market change. Tokyo: Hitotsubashi University, 2005 - 23 s. (Discussion Paper; 266)
 • Kupiszewski Marek, Heikkilae Elli, Nieminen Mauri, Durham Helen, Rees Philip, Kupiszewska Dorota: Internal migration and regional population dynamics in 1980s and 1990s in Finland. - Siirtolaisuus Migr. 2005, nr 3 - s. 2-6.
 • Kupiszewski Marek: People in motion. - Academia 2004, nr 2 - s. 20-22.
 • Kupiszewski Marek: Consequences of UE enlargement for freedom of movement between the Council of Europe member states. [w]: Przestrzeń Europy, przestrzeń Unii Europejskiej. Warszawa: PAN IGiPZ, 2004 - s. 45-51 (Europa XXI; 11)
 • Kupiszewski Marek: Consequences of EU enlargement for freedom of movement between Council of Europe member states. Warsaw: Central European Forum for Migration Research, 2003 - 10 s. (CEFMR Working Paper; 1/2003)
 • Kupiszewski Marek: Uwagi o migracjach międzynarodowych w Polsce. [w]: Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Polska a Europa. I Kongres Demograficzny w Polsce, Sesja Końcowa, Warszawa 25-26 listopada 2002 r. Red. Zbigniew Strzelecki. Warszawa: [b.w.], 2003 - s. 211-215.
 • Kupiszewski Marek, Bijak Jakub, Saczuk Katarzyna, Serek Robert: Komentarz do założeń prognozy ludności na lata 2003-2030 przygotowywanej przez GUS. Warszawa: Central European Forum for Migration Research, 2003 - 13 s. (CEFMR Working Paper; 3/2003)
 • Kupiszewski Marek: How trustworthy are forecasts of international migration between Poland and the European Union?. - J. Ethnic Migr. Stud. 2002, 28, nr 4 - s. 627-645.
 • Kupiszewski Marek: Demograficzne aspekty wybranych prognoz migracji zagranicznych. [w]: Swobodny przepływ pracowników w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej. Praca zbiorowa. Red. Andrzej Stępniak. Warszawa: Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo RP w Unii Europejskiej. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2001 - s. 73-98.
 • Kupiszewski Marek, Sakson Barbara, Kotowska Irena E.: Seleted research on international migration in Poland in the 1990's. [w]: Demographic and cultural specificity and integration of migrants. 1st Workshop organised by the Federal Institute for Population Research in co-operation with the Network for Integrated European Population Studies (NIEPS), 10-11 November 2000, Bingen, Germany. Wiesbaden: Bundesinstitut fuer Bevoelkerungsforschung, 2001 - s. 95-110 (Materialien zur Bevoelkerungswissenschaft; 103)
 • Kupiszewski Marek, Sakson Barbara, Kotowska Irena E.: Wybrane badania migracji międzynarodowych w Polsce w latach 1990. - Studia Demogr. 2000 (dr.2001), nr 2 - s. 101-113.
 • Baccaini Brigitte, Pumain Denise, Rees Philip, Kupiszewski Marek: Migrations et urbanisation dans les pays europeens. [w]: Donnees Urbaines 3. Coord. Marie-Flore Mattei, Denise Pumain. Paris: Anthropos, 2000 - s. 351-361.
 • Katus K., Kupiszewski Marek, Rees P., Sakkeus L., Herm A., Powell D.: Internal migration and regional population dynamics in Europe: Estonia case study. [w]: Internal migration and regional population dynamics in Europe: a synthesis. Eds. P. Rees, Marek Kupiszewski. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1999 - 63 s.
 • Kupiszewski Marek, Berinde M.D., Theodorescu V., Durham H., Rees P.: Internal migration and regional population dynamics in Europe: Romania case study. [w]: Internal migration and regional population dynamics in Europe: a synthesis. Eds. P. Rees, Marek Kupiszewski. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1999 - 80 s.
 • Kupiszewski Marek, Bucher H., Durham H., Rees P.: Internal migration and regional population dynamics in Europe: Germany case study. [w]: Internal migration and regional population dynamics in Europe: a synthesis. Eds. P. Rees, Marek Kupiszewski. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1999 - 52 s.
 • Kupiszewski Marek, Drbohlav D., Durham H., Rees P.: Internal migration and regional population dynamics in Europe: Czech Republic case study. [w]: Internal migration and regional population dynamics in Europe: a synthesis. Eds. P. Rees, Marek Kupiszewski. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1999 - 50 s.
 • Kupiszewski Marek, Drbohlav Dusan, Rees Philip, Durham Helen: Vnitrni migrace a regionalni populacni dynamika - Ceska Republika na pozadi evropskych trendu. - Geografie - Sbornik CGS 1999, 104, z.2 - s. 89-105.
 • Kupiszewski Marek, Durham H., Rees P.: Internal migration and regional population dynamics in Europe: Poland case study. [w]: Internal migration and regional population dynamics in Europe: a synthesis. Eds. P. Rees, Marek Kupiszewski. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1999 - 61 s.
 • Kupiszewski Marek, Rees Philip: Lesson for the projection of internal migration from studies in the European countries. - Statist. J. United Nat. ECE 1999, 16 - 281-295.mapki.
 • Kupiszewski Marek, Rees Philip: Arbeitlosigkeit, Binnenwanderung und regionale Bevoelkerungsentwicklung. Ergebnisse der gesamteuropaeischen Forschung. [w]: Wanderungen - regionale Strukturen und Trends. Bonn: Bundesamt fuer Bauwesen und Raumordnung, 1999 - s. 723-742 (Informationen zur Raumentwicklung; 11/12.1998)
 • Rees P., Carrilho M.-J., Peixoto J., Durham H., Kupiszewski Marek: Internal migration and regional population dynamics in Europe: Portugal case study. [w]: Internal migration and regional population dynamics in Europe: a synthesis. Eds. P. Rees, Marek Kupiszewski. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1999 - 72 s.
 • Rees P., Durham H., Kupiszewski Marek: Internal migration and regional population dynamics in Europe: United Kingdom case study. [w]: Internal migration and regional population dynamics in Europe: a synthesis. Eds. P. Rees, Marek Kupiszewski. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1999 - 87 s.
 • Rees P., Ostby L., Durham H., Kupiszewski Marek: Internal migration and regional population dynamics in Europe: Norway case study. [w]: Internal migration and regional population dynamics in Europe: a synthesis. Eds. P. Rees, Marek Kupiszewski. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1999 - 73 s.
 • Rees P., Todisco E., Terra Abrami V., Durham H., Kupiszewski Marek: Internal migration and regional population dynamics in Europe: Italy case study. [w]: Internal migration and regional population dynamics in Europe: a synthesis. Eds. P. Rees, Marek Kupiszewski. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1999 - 76 s.
 • Rees P., van Imhoff E., Durham H., Smith D., Kupiszewski Marek: Internal migration and regional population dynamics in Europe: Netherlands case study. [w]: Internal migration and regional population dynamics in Europe: a synthesis. Eds. P. Rees, Marek Kupiszewski. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1999 - 85 s.
 • Rees Philip, Kupiszewski Marek: Interal migration: what data are available in Europe?. - J. Official Statist. 1999, 15, nr 4 - s. 551-586.
 • Rees Philip, Ostby Lars, Durham Helen, Kupiszewski Marek: Internal migration and regional population dynamics in Europe: Norway case study. Oslo: Statistisk Sentralbyra, 1999 - 58 s. (Rapporter; 19/99)
 • Kupiszewski Marek: Czy na podstawie doświadczeń innych krajów można przewidywać zmiany migracji międzynarodowych po przyjęciu Polski do Unii Europejskiej?. [w]: Przemiany w zakresie migracji ludności jako konsekwencja przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Red. Piotr Korcelli. Warszawa: Wydaw. Nauk. PWN, 1998 - s. 67-78 (Biuletyn; 184)
 • Kupiszewski Marek, Durham Helen, Rees Philip: International migration and urban change in Poland. [w]: Gesellschaft und Bevoelkerung in Mittel- und Osteuropa im Umbruch. 31. Arbeitstagung der Deutschen Gesellschaft fuer Bevoelkerungswissenschaft (DGBw), 24. und 25. April 1997 in Berlin. Tagungsband. Hrsg. Jochen Fleischhacker, Rainer Muenz. Berlin: Institut fuer Sozialwissenschaften. Philosophische Fakultaet III. Humboldt Universitaet zu Berlin, 1998 - s. 181-205 (Demographie Aktuell. Vortraege - Aufsaetze - Forschungsberichte; 13)
 • Kupiszewski Marek, Durham Helen, Rees Philip: Changes in the regional population dynamics in Poland 1980-1994. - Studia Demogr. 1998, z.3 - s. 3-18.
 • Kupiszewski Marek, Durham Helen, Rees Philip: Internal migration and urban change in Poland. - Europ. J. Popul. 1998, 14 - s. 265-290.
 • Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota: Projection of Central and East European populations - models, data, preliminary results. [w]: Gesellschaft und Bevoelkerung in Mittel- und Osteuropa im Umbruch. 31. Arbeitstagung der Deutschen Gesellschaft fuer Bevoelkerungswissenschaft (DGBw), 24. und 25. April 1997 in Berlin. Tagungsband. Hrsg. Jochen Fleischhacker, Rainer Muenz. Berlin: Institut fuer Sozialwissenschaften. Philosophische Fakultaet III. Humboldt Universitaet zu Berlin, 1998 - s. 22-33 (Demographie Aktuell. Vortraege - Aufsaetze - Forschungsberichte; 13)
 • Kupiszewski Marek: Current trends in migration from Eastern Europe to European Union. [w]: Environment and quality of life in Central Europe: problems of transition. Conference proceedings. Praha: Albertina Icome, 1995 - s. A41.
 • Kupiszewski Marek: Sources and usefulness of information on mobility in Poland. [w]: Collecte et comparabilite des donnees ddemographiques et sociales en Europe. Louvain-la-Neuve: Academia/L'Harmattan, 1995 - s. 625-636 (Chaire Quetelet; 1991)
 • Kupiszewski Marek: Multiregional demographic projections: Polish experiences. - Geographia Polonica 1994, 63 - s. 95-104.
 • Kupiszewski Marek: Multiregional demographic projections: Polish experiences. [w]: Zbiór artykułów przedstawiających wyniki współczesnych badań w geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej. Warszawa: PAN IGiPZ, 1994 - s. 95-104 (Geographia Polonica; 63)
 • Kupiszewski Marek: The projection of the population number and structure in the Katowice region against current demographic trends. - Geographia Polonica 1992, 59 - s. 155-166.
 • Kupiszewski Marek: Application of two types of migration data to multiregional demographic projections. - Geographia Polonica 1988, 54 - s. 43-62.

Prace pod redakcją naukową

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Bell Martin, Rees Philip, Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota, Ueffing Philipp, Bernard Aude, Charles-Edwards Elin, Stillwell John: The impact of internal migration on population redistribution: an international comparison. [w]: Demographic Change and Policy Implications. European Population Conference, August 31 – September 3, 2016, Mainz, Germany. The Hague: European Association of Population Research, 2016 - s. 199.
 • Rees Phil, Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota, Bell Martin, Charles-Edwards Elin, Stillwell John, Ueffing Philip, Bernard Aude, Daras Konstantinos: Impact of internal migration on population redistribution: a cross-national comparison. [w]: 8th International Conference on Population Geographies. Conference Handbook. Brisbane: The University of Queensland, 2015 - s. 90.
 • Stillwell John, Daras Konstantinos, Bell Martin, Charles-Edwards Elin, Ueffing Philip, Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota: Internal migration around the world: Comparing distance travelled and its frictional effect. [w]: 8th International Conference on Population Geographies. Conference Handbook. Brisbane: The University of Queensland, 2015 - s. 66.
 • Bell Martin, Charles-Edwards Elin, Ueffing Philip, Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota, Stillwell John, Zhu Yu: Internal migration and development: evidence from 71 countries (Extended on-line abstract). Budapest: EAPS, 2014 - 4 s.
 • Bell Martin, Charles-Edwards Elin, Ueffing Philip, Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota, Stillwell John, Zhu Yu: Internal migration and development: evidence from 71 countries. [w]: Programme and abstract book, EPC 2014. Budapest: EAPS, 2014 - s. 167.
 • Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota, Bell Martin, Charles-Edwards Elin, Ueffing Philip, Stillwell John, Daras Konstantinos: Internal migration and population redistribution: a cross-national comparison. [w]: Programme and abstract book, EPC 2014. Budapest: EAPS, 2014 - s. 168.
 • Kupiszewski Marek, Kupiszewska Dorota, Bell Martin, Charles-Edwards Elin, Ueffing Philip, Stillwell John, Daras Konstantinos: Internal migration and population redistribution: a cross-national comparison (Extended on-line abstract). Budapest: EAPS, 2014 - 4 s.
 • Kupiszewski Marek, Kicinger Anna: Summary and conclusions. [w]: Labour migration patterns, policies and migration propensity in the Western Balkans. Ed. Marek Kupiszewski. Budapest: International Organization for Migration. Regional Mission for Central and South Europe, 2009 - s. 103-108.
 • Kupiszewski Marek, Kicinger Anna: Introduction: setting the context of research. [w]: Labour migration patterns, policies and migration propensity in the Western Balkans. Ed. Marek Kupiszewski. Budapest: International Organization for Migration. Regional Mission for Central and South Europe, 2009 - s. 9-11.
 • Kupiszewski Marek, Bijak Jakub, Kicinger Anna: Conclusions. [w]: Demographic developments, labour market and international migration in Poland - policy challenges. Ed. Marek Kupiszewski. Warsaw: Central European Forum for Migration Research, 2007 - s. 59-64 (CEFMR Working Paper; 3/2007)
 • Matilla H., Kupiszewski M.: Europe's population development, labour market and migration. - Migration 2007, nr 12 - s. 4-5.
 • Bijak Jakub, Kupiszewska Dorota, Kupiszewski Marek, Saczuk Katarzyna: Replacement migration revisited: international migration, population and labour force resources in Europe, 2002-2052. [w]: Warsaw Regional Forum 2005. Proceedings. Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki. Warsaw: PAN IGiPZ, 2005 - s. 8.
 • Kupiszewski Marek: Wpływ "niewidzialnych" migracji zagranicznych lat osiemdziesiątych na struktury demograficzne Polski. Barbara Sakson. Warszawa 2002. - Studia Demogr. 2002, nr 2 - s. 113-114.
 • Kupiszewski Marek: Przemiany siły roboczej w Europie Środkowo-Wschodniej i jej konsekwencje dla procesów integracji europejskiej. - Przegl. Eureka 2002, z.2 - s. 13-14.
 • Kupiszewski Marek: [Głos w dyskusji]. [w]: Czy kryzys demograficzny w Polsce? Seminarium, Warszawa 20 czerwca 2000. Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, 2000 - s. 67-68.

Prace dokumentacyjne

 • Kupiszewski Marek: Building a research institution: Professor Wicker in Poland. [w]: Alltag und Ritual: Statusübergänge und Ritualisierungen in sozialen und politischen Feldern. Festschrift zu Ehren von Prof. Dr. Hans-Rudolf Wicker. Hrsg. Judith Hangartner, Ueli Hostettler, Anja Sieber Egger, Angelica Wehrli. Zurich: Seismo Verlag, 2012 - s. 106-114.
 • Bijak Jakub, Saczuk Katarzyna, Koryś Izabela, Kupiszewski Marek: Środkowoeuropejskie Forum Badań Migracyjnych (ŚFBM) - Central European Forum for Migration Research (CEFMR) - nowa wyspecjalizowana jednostka badawcza. - Studia Demogr. 2004, 145 - s. 111-115.

Mapy, atlasy

 • Kupiszewski Marek: Migracje zagraniczne. [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.3. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1995 - arkusz 65.3 (1 mapa i 1 wykres).