IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
mgr Grzegorz Franaszek
Dział Administracyjny
Pokój 422
Telefon +48 226978922
E-mail