Cała nasza nauka, w porównaniu z rzeczywistością, jest prymitywna i dziecinna. Nadal jednak jest to najcenniejsza rzecz, jaką posiadamy.
Albert Einstein

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN został utworzony w 1953 r. (początkowo jako Instytut Geografii PAN). Jest ważnym ośrodkiem badań w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej, geografii fizycznej i przestrzennego zagospodarowania w Polsce. Przy Instytucie działa Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska, będąca jedną z największych tego typu placówek na świecie (więcej...)

Aktualności

2016-04-12

Sesja "Dorobek naukowy Profesora Kazimierza Dziewońskiego"

W dniu 11 kwietnia 2016 r. w siedzibie Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie odbyła się Uroczysta Sesja poświęcona życiu i dorobkowi naukowemu Profesora Kazimierza Dziewońskiego (1910-1994). Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z jej przebiegu.

Więcej...

2015-12-30

Nowa punktacja czasopism naukowych

Dnia 23 grudnia ogłoszony został przez MNiSW nowy wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami czasopism afiliowanych przy naszym Instytucie.

Więcej...

2015-12-18

Dron lata w Instytucie

Miło nam poinformować, że Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń IGiPZ PAN wzbogacił się o bezzałogowy wielowirnikowy statek powietrzny (UAV) typu DJI Inspire 1.

Więcej...

2015-10-14

Konferencja „Bobry w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie”

Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń IGiPZ PAN w Toruniu we współpracy z Instytutem Geografii UKW w Bydgoszczy oraz Wójtem Gminy Cekcyn zaprasza na konferencję pt. "Bobry w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy", która odbędzie się w dniach 28-29.10.2015 r. w Starej Kiszewie.

Więcej...

2015-07-29

XXII Konferencja “Stratygrafia Plejstocenu Polski”

Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń IGiPZ PAN w Toruniu we współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym – PIB, Instytutem Nauk o Ziemi UŁ, Komitetem Badań Czwartorzędu PAN, Towarzystwem Przyjaciół Dolnej Wisły oraz Województwem Kujawsko-Pomorskim zaprasza na konferencję pt. "Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby".

Więcej...

2015-06-22

4th Annual ICLEA Workshop 2015

W ramach realizacji projektu ICLEA (Integrated Climate and Landscape Evolution Analysis) Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń IGiPZ PAN w Toruniu zaprasza na konferencję pt. "Dynamics of climate and landscape. Evolution of cultural landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age".

Więcej...

2015-05-11

Seminarium "Atlas Polskiej Wsi"

Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego IGiPZ PAN zaprasza na seminarium poświęcone realizowanemu projektowi badawczemu pt. "Atlas Polskiej Wsi". Seminarium odbędzie się 19 maja o godz. 11.00 w Warszawie w siedzibie IGiPZ PAN (ul. Twarda 51/55) w sali seminaryjnej na parterze.

Więcej...