Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN został utworzony w 1953 r. (początkowo jako Instytut Geografii PAN). Jest ważnym ośrodkiem badań w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej, geografii fizycznej i przestrzennego zagospodarowania w Polsce. Przy Instytucie działa Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska, będąca jedną z największych tego typu placówek na świecie (więcej...)

Aktualności

XXII Konferencja “Stratygrafia Plejstocenu Polski”

Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń IGiPZ PAN w Toruniu we współpracy z Państwowym Instytutem Geologicznym – PIB, Instytutem Nauk o Ziemi UŁ, Komitetem Badań Czwartorzędu PAN, Towarzystwem Przyjaciół Dolnej Wisły oraz Województwem Kujawsko-Pomorskim zaprasza na konferencję pt. "Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby".

Więcej...

4th Annual ICLEA Workshop 2015

W ramach realizacji projektu ICLEA (Integrated Climate and Landscape Evolution Analysis) Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń IGiPZ PAN w Toruniu zaprasza na konferencję pt. "Dynamics of climate and landscape. Evolution of cultural landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age".

Więcej...

Konferencja "Zarządzanie różnorodnością społeczną w Warszawie – problemy i perspektywy"

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawy zapraszają na konferencję pt. "Zarządzanie różnorodnością społeczną w Warszawie – problemy i perspektywy", która odbędzie się 14-15 maja 2015 r. w Warszawie.

Więcej...

Warsaw Regional Forum 2015

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN razem z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz Polskim Towarzystwem Geograficznym zapraszają na konferencję Warsaw Regional Forum 2015 pod hasłem "Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy", która odbędzie się 14-16 października 2015 r. w Warszawie.

Więcej...

Seminarium "Mapy krajobrazu kulturowego. Regionalizacja historyczno-kulturowa"

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG zapraszają do udziału w XVIII Interdyscyplinarnym Seminarium Krajobrazowym "Mapy krajobrazu kulturowego. Regionalizacja historyczno-kulturowa", które odbędzie się w dniach 26-27 marca 2015 r. w siedzibie IGiPZ PAN w Warszawie.

Więcej...

Odeszła Profesor Alicja Breymeyer

Pogrążeni w smutku zawiadamiamy, że w dniu 31 stycznia 2015 roku odeszła od nas

Prof. dr hab. Alicja Breymeyer.

Więcej...

Wspieramy akcję "Szlachetna Paczka"

W 2014 roku pracownicy naszego Instytutu po raz kolejny wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”. 

Więcej...