Cała nasza nauka, w porównaniu z rzeczywistością, jest prymitywna i dziecinna.
Nadal jednak jest to najcenniejsza rzecz, jaką posiadamy.

Albert Einstein

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN został utworzony w 1953 r. (początkowo jako Instytut Geografii PAN). Jest ważnym ośrodkiem badań w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej, geografii fizycznej i przestrzennego zagospodarowania w Polsce. Przy Instytucie działa Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska, będąca jedną z największych tego typu placówek na świecie (więcej...)

Aktualności

2014-03-23

Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa mają przyjemność zaprosić na prezentację i konsultację wyników projektu pt. Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich - diagnoza, kierunki, rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Więcej...

2014-01-12

Konferencja „Turystyka i transformacja w erze przemian”

Komisja Tourism Leisure and Global Change Międzynarodowej Unii Geograficznej wraz z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Polskim Towarzystwem Geograficznym oraz czasopismem GEOGRAPHIA POLONICA zapraszają na międzynarodową konferencję naukową „Turystyka i transformacja w erze przemian”.

Więcej...

2013-12-12

Konferencja Regionalna Międzynarodowej Unii Geograficznej

Uprzejmie informujemy, że w Krakowie w dniach 18-22 sierpnia 2014 r. odbędzie się Konferencja Regionalna Międzynarodowej Unii Geograficznej.

Więcej...

2013-12-11

Raport o skutkach niekontrolowanej urbanizacji

Z satysfakcją informujemy, że ukończony został „Raport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce”, który został opracowany m.in. na podstawie badań prowadzonych w naszym Instytucie.

Więcej...

2013-11-08

Studia doktoranckie w IGiPZ PAN - rusza nowy nabór (lata 2014-2017)

Dyrektor Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór na czteroletnie, niestacjonarne, płatne studia doktoranckie w zakresie geografii, ochrony i kształtowania środowiska, rozwoju regionalnego i gospodarki przestrzennej. 

Więcej...

2013-10-26

Stanowisko naziemnego skaningu laserowego w IGiPZ PAN

Z wielką radością informujemy, że Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN stał się posiadaczem stanowiska naziemnego skaningu laserowego wraz z wyposażeniem dodatkowym do archiwizacji i przetwarzania danych. Sercem stanowiska jest impulsowy skaner dalekiego zasięgu - Riegl VZ-4000.

Więcej...

2013-10-21

Konkurs na stanowisko Dyrektora IGiPZ PAN

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN w Warszawie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2014 r.

Więcej...