Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN został utworzony w 1953 r. (początkowo jako Instytut Geografii PAN). Jest ważnym ośrodkiem badań w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej, geografii fizycznej i przestrzennego zagospodarowania w Polsce. Przy Instytucie działa Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska, będąca jedną z największych tego typu placówek na świecie (więcej...)

Aktualności

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców

Dr Marcin Stępniak, adiunkt w Zakładzie Geografii Miast i Ludności, został laureatem konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stypendia dla wybitnych młodych naukowców.

Więcej...

Konferencja "Krajobraz z komputera. Modelowanie krajobrazu - nowe narzędzia, metody, typologie"

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN wraz z Polską Asocjacją Ekologii Krajobrazu zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową "Krajobraz z komputera. Modelowanie krajobrazu - nowe narzędzia metody, typologie", która odbędzie się w dniach 18-20 września 2014 r. w Bobrowej k. Białegostoku.

Więcej...

Dlaczego w mieście jest cieplej niż poza nim?

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN zaprasza na seminarium pt. „Dlaczego w mieście jest cieplej niż poza nim? – czyli o miejskiej wyspie ciepła w Warszawie”, które odbędzie się 28 maja 2014 r. Seminarium adresowane jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką klimatu miasta. 

Więcej...

Skaningowy Mikroskop Elektronowy w IGiPZ PAN

Miło nam poinformować, że laboratorium Zakładu Geoekologii i Klimatologii IGiPZ PAN wzbogaciło się o Skaningowy Mikroskop Elektronowy JSM-6610LV firmy Jeol z detektorem EDS.

Więcej...

Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa mają przyjemność zaprosić na prezentację i konsultację wyników projektu pt. Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich - diagnoza, kierunki, rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Więcej...

Konferencja „Turystyka i transformacja w erze przemian”

Komisja Tourism Leisure and Global Change Międzynarodowej Unii Geograficznej wraz z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Polskim Towarzystwem Geograficznym oraz czasopismem GEOGRAPHIA POLONICA zapraszają na międzynarodową konferencję naukową „Turystyka i transformacja w erze przemian”.

Więcej...

Konferencja Regionalna Międzynarodowej Unii Geograficznej

Uprzejmie informujemy, że w Krakowie w dniach 18-22 sierpnia 2014 r. odbędzie się Konferencja Regionalna Międzynarodowej Unii Geograficznej.

Więcej...