Cała nasza nauka, w porównaniu z rzeczywistością, jest prymitywna i dziecinna.
Nadal jednak jest to najcenniejsza rzecz, jaką posiadamy.

Albert Einstein

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN został utworzony w 1953 r. (początkowo jako Instytut Geografii PAN). Jest ważnym ośrodkiem badań w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej, geografii fizycznej i przestrzennego zagospodarowania w Polsce. Przy Instytucie działa Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska, będąca jedną z największych tego typu placówek na świecie (więcej...)

Aktualności

2017-06-09

Warsaw Regional Forum 2017

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Komitet Nauk Geograficznych PAN razem z Ministerstwem Rozwoju oraz Polskim Towarzystwem Geograficznym zapraszają na międzynarodową konferencję Warsaw Regional Forum 2017 pod hasłem "Przestrzeń Przepływów", która odbędzie się 18-20 października 2017 r. w Warszawie.

Więcej...

2017-06-05

ICLEA Final Symposium 2017

W dniach 7-9.06.2017 r. w Poczdamie (Niemcy) odbędzie się końcowe sympozjum, podsumowujące pięcioletni projekt ICLEA (Integrated Climate and Landscape Evolution Analysis) finansowany przez fundację Helmholtz Gemeinschaft. Celem projektu było lepsze zrozumienie przyczyn zmian klimatu i ewolucji krajobrazów kulturowych w północnej części Niżu Środkowoeuropejskiego od ostatniego zlodowacenia.

Więcej...

2017-05-19

Seminarium "Restructurations métropolitaines et croissance périurbaine: Approches comparées France-Pologne"

Zakład Geografii Miast i Ludności IGiPZ PAN we współpracy z Wydziałem Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetem Paryż 1 Panthéon-Sorbonne zaprasza na polsko-francuskie seminarium naukowe pt. "Restructurations métropolitaines et croissance périurbaine: Approches comparées France-Pologne".

Więcej...

2017-05-09

Dotacja dla młodych naukowców i doktorantów w 2017 r.

Dyrektor Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN ogłasza konkurs na dofinansowanie badań naukowych oraz zadań z nim związanych

Więcej...

2017-03-27

Nowy projekt Horizon 2020 w naszym Instytucie

W ciągu najbliższych czterech lat Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN będzie uczestniczył w projekcie "REPAiR - REsource Management in Peri-urban AReas: Going Beyond Urban Metabolism" finansowanym w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej Horyzont 2020.

Więcej...

2017-03-04

Seminarium „Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku”

Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń IGiPZ PAN we współpracy z Instytutem Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK zapraszają na Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe „Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku”.

Więcej...

2017-02-15

Central European Lowland charcoal synthesis

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN wraz z Helmholtz Centre GFZ Potsdam oraz Uniwersytetem w Greifswaldzie organizuje spotkanie pt. „Central European Lowland charcoal synthesis”.

Więcej...