Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN został utworzony w 1953 r. (początkowo jako Instytut Geografii PAN). Jest ważnym ośrodkiem badań w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej, geografii fizycznej i przestrzennego zagospodarowania w Polsce. Przy Instytucie działa Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska, będąca jedną z największych tego typu placówek na świecie (więcej...)

Aktualności

Dilemmas of Regional and Local Development

Wydawnictwo Routledge opublikowało monografię naukową pod redakcją Profesora Jerzego Bańskiego pt. Dilemmas of Regional and Local Development. Tematem książki jest rozwój lokalny i regionalny. Natomiast jej celem jest identyfikacja, diagnoza i ocena podejść do kwestii takiego rozwoju w krajach reprezentujących różne systemy społeczne, gospodarcze i polityczne.

Więcej...

Wystąpienie dr Inty Dimante-Deimantovica

Dnia 22 stycznia zapraszamy na referat: Is microplastic the proxy of the Anthropocene and what it has to do with Cladocera subfossils?, który wygłosi dr Inta Dimante-Deimantovica (Latvian Institute of Aquatic Ecology; Norwegian Institute for Nature Research). Spotkanie odbędzie się w sali seminaryjnej na parterze.

Więcej...

Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich

W dniu 12 grudnia 2019 r. w Gdańsku odbyła się konferencja, na której zaprezentowano wyniki badania „Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem" zrealizowanego w ramach Projektu Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich.

Więcej...

Ecosystem Service Potentials in Postglacial Landscapes

Wydawnictwo Elsevier opublikowało monografię naukową zespołu autorskiego pod kierunkiem dra Andrzeja Affeka pt. Ecosystem Service Potentials and Their Indicators in Postglacial Landscapes: Assessment and Mapping. Książka, kierowana głównie do odbiorcy międzynarodowego, łączy w sobie elementy podręcznika akademickiego z wnikliwym studium metodyczno-aplikacyjnym.

Więcej...

Dr Andrzej Affek otrzymal stypendium dla wybitnego młodego naukowca

Z satysfakcją informujemy, że dr Andrzej Affek został laureatem konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Trzyletnie stypendia przyznawane są młodym naukowcom, którzy prowadzą wysokiej jakości badania i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym.

Więcej...

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Anthropos IPAN (2019/2020)

Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór na rok akademicki 2019/2020.

Więcej...

Three Decades of Transformation in the East-Central European Countryside

Ukazała się publikacja pod redakcją J. Bańskiego, pt. „Three Decades of Transformation in the East-Central European Countryside”, wydawnictwo Springer, która dokumentuje transformację obszarów wiejskich w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Autorzy rozdziałów pochodzą z większości krajów tego regionu.

Więcej...