Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN został utworzony w 1953 r. (początkowo jako Instytut Geografii PAN). Jest ważnym ośrodkiem badań w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej, geografii fizycznej i przestrzennego zagospodarowania w Polsce. Przy Instytucie działa Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska, będąca jedną z największych tego typu placówek na świecie (więcej...)

Aktualności

Dr Andrzej Affek otrzymal stypendium dla wybitnego młodego naukowca

Z satysfakcją informujemy, że dr Andrzej Affek został laureatem konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Trzyletnie stypendia przyznawane są młodym naukowcom, którzy prowadzą wysokiej jakości badania i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym.

Więcej...

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Anthropos IPAN (2019/2020)

Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór na rok akademicki 2019/2020.

Więcej...

Three Decades of Transformation in the East-Central European Countryside

Ukazała się publikacja pod redakcją J. Bańskiego, pt. „Three Decades of Transformation in the East-Central European Countryside”, wydawnictwo Springer, która dokumentuje transformację obszarów wiejskich w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Autorzy rozdziałów pochodzą z większości krajów tego regionu.

Więcej...

Europejski Kongres Ekologii Krajobrazu 2021

Z przyjemnością informujemy, że na Światowym Kongresie Ekologii Krajobrazu w Mediolanie oficjalnie ogłoszono miejsce i datę kolejnego Europejskiego Kongresu Ekologii Krajobrazu. Odbędzie się on w Warszawie w dniach 5-9 lipca 2021 r., zaś jednym ze współorganizatorów jest IGiPZ PAN.

Więcej...

Anna Bucała-Hrabia laureatką Konkursu im. L. Straszewicza

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. Anna Bucała-Hrabia została laureatką III Konkursu im. L. Straszewicza na najlepszy artykuł z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. 

Więcej...

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wskaźnik UTCI – 10 lat zastosowań w bioklimatologii człowieka”

W dniach 22-24 maja 2019 r. w Ośrodku Głównym IMGW-PIB w Warszawie odbyły się międzynarodowe wydarzenia z zakresu biometeorologii i bioklimatologii: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wskaźnik UTCI – 10 lat zastosowań w bioklimatologii człowieka”, Pierwsze Spotkanie Biometeorologów Europejskich oraz Pierwsze Forum Biometeorologów Polskich.

Więcej...

Konferencja "Społeczny, ekonomiczny i środowiskowy wymiar kryzysu polskiej przestrzeni"

Dnia 21 marca 2019 r. w Najwyższej Izbie Kontroli odbyła się Konferencja "Społeczny, ekonomiczny i środowiskowy wymiar kryzysu polskiej przestrzeni". Było to wspólne przedsięwzięcie NIK-u, KPZK PAN, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Więcej...