Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN został utworzony w 1953 r. (początkowo jako Instytut Geografii PAN). Jest ważnym ośrodkiem badań w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej, geografii fizycznej i przestrzennego zagospodarowania w Polsce. Przy Instytucie działa Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska, będąca jedną z największych tego typu placówek na świecie (więcej...)

Aktualności

Nagroda za najlepszą pracę magisterską

Miło nam poinformować, że nasz kolega dr Andrzej Affek był współpromotorem pracy, która otrzymała I nagrodę (ex aequo) w XXXVI Konkursie Prac Magisterskich z zakresu geografii organizowanym przez Polskie Towarzystwo Geograficzne.

Więcej...

Witamy doktorantki w Szkole Doktorskiej GeoPlanet

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN informuje, że konkurs na miejsca w Szkole Doktorskiej GeoPlanet w roku akademickim 2020/2021 został rozstrzygnięty.

Więcej...

Sprawozdanie z objazdu terenowego po Puszczy Białej

W dniach 28-31 lipca zorganizowany został pierwszy objazd rowerowy po Puszczy Białej. Objazd był bezpośrednim efektem studiów i prac zainicjowanych w tym roku w Zakładzie Geoekologii i Klimatologii przez dr. Tomasza Związka przy współpracy Zespołu Dynamiki Minionych Krajobrazów (mgr Dominika Łuców, dr hab. Michał Słowiński) oraz Instytutu Nauk Geologicznych PAN (dr Milena Obremska).

Więcej...

Nowe projekty NCN w naszym Instytucie

Z satysfakcją informujemy, że nasz Instytut pozyskał 7 projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursów OPUS 18, PRELUDIUM 18 i PRELUDIUM BIS 1. Gratulujemy wszystkim Kierownikom i Wykonawcom!

Więcej...

Portal Nauka w Polsce o badaniach nad młynami

Portal Nauka w Polsce zamieścił informację o badaniach nad młynami w Polsce prowadzonymi w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Toruniu.

Więcej...

Kompleksowe mapy roślinności doliny Wisły środkowej i dolnej

Informujemy, że w ramach wspierania Otwartej Nauki udostępniamy Państwu zestaw map wektorowych i danych tabelarycznych pt. Kompleksowe mapy roślinności doliny Wisły środkowej i dolnej. Inicjatywa upowszechnienia tych unikalnych materiałów jest wynikiem współpracy prof. Jana Marka Matuszkiewicza z dr. Jackiem Wolskim i zrealizowana została w ramach dzialalności Zespołu Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii IGiPZ PAN.

Więcej...

Finansowanie w konkursie Narodowego Centrum Nauki SONATA BIS 9

Miło nam poinformować, że dr hab. Michał Słowiński uzyskał finansowanie w konkursie Narodowego Centrum Nauki SONATA BIS 9 na realizację projektu pt. „Nowatorskie podejście multiproxy w synchronizacji Europejskich zapisów paleoklimatycznych z Holsztyńskiego interglacjału”

Gratulujemy i życzymy wielu ciekawych wyników! 

Więcej...