Cała nasza nauka, w porównaniu z rzeczywistością, jest prymitywna i dziecinna.
Nadal jednak jest to najcenniejsza rzecz, jaką posiadamy.

Albert Einstein

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN został utworzony w 1953 r. (początkowo jako Instytut Geografii PAN). Jest ważnym ośrodkiem badań w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej, geografii fizycznej i przestrzennego zagospodarowania w Polsce. Przy Instytucie działa Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska, będąca jedną z największych tego typu placówek na świecie (więcej...)

Aktualności

2019-01-21

Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2017 roku

W IGiPZ PAN na zlecenie Departamentu Polityki Przestrzennej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju został opracowany kolejny doroczny raport "Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2017 roku".

Więcej...

2018-12-15

Miasto dla ludzi - konferencja prasowa

Zapraszamy na konferencję prasową, podczas której przedstawione zostaną Założenia reformy systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego, czyli efektu prac Zespołu Doradczego ds. przygotowania założeń reformy procesu inwestycyjno-budowlanego oraz systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego powołanego przez Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Więcej...

2018-12-15

Pszczoły w służbie człowieka

W Science Trends, internetowym czasopiśmie popularnonaukowym o globalnym zasięgu, ukazał się artykuł dr. Andrzeja Affeka na temat potencjału ekosystemów do dostarczania usług świadczonych przez pszczoły. 

Więcej...

2018-12-15

Wyniki projektu ESPON “Comparative Analysis of Territorial Governance and Spatial Planning Systems in Europe”

Projekt badawczy ESPON “Comparative Analysis of Territorial Governance and Spatial Planning Systems in Europe (COMPASS)” realizowany był w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w latach 2016-2018. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.

Więcej...

2018-12-05

Stanowisko Prezydium PAN ws. kształtowania przestrzennego rozwoju Polski

Dnia 20 listopada br. Prezydium Polskiej Akademii Nauk przyjęło "Stanowisko ws. w sprawie uwzględnienia w polityce rozwoju i przepisach prawa wyników badań naukowych dotyczących potrzeb kształtowania przestrzennego rozwoju Polski".

Więcej...

2018-12-04

Nowy projekt ESPON „Territorial Scenarios for the Baltic Sea Region (BT2050)”

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN uczestniczy w realizacji projektu ESPON (Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej) pt. „Territorial Scenarios for the Baltic Sea Region (BT2050)”.

Więcej...

2018-11-30

Konkurs na stypendystę

Dyrektor Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN w Warszawie ogłasza konkurs na Stypendystę (stypendium naukowe dla magistranta/doktoranta) w ramach projektu badawczego NCN pt. „Granice Polski jako zasób – pomiędzy dziedzictwem a produktem turystycznym”.

Więcej...