Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN został utworzony w 1953 r. (początkowo jako Instytut Geografii PAN). Jest ważnym ośrodkiem badań w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej, geografii fizycznej i przestrzennego zagospodarowania w Polsce. Przy Instytucie działa Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska, będąca jedną z największych tego typu placówek na świecie (więcej...)

Aktualności

Rusza Szkoła Doktorska Anthropos

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 marca 2019 r. powstała Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk. Umowę o utworzeniu Szkoły podpisali Dyrektorzy dziewięciu Instytutów PAN.

Więcej...

Termomodernizacja siedziby naszego Instytutu - umowa zawarta

Celem projektu, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, jest termomodernizacja budynku należącego do Instytutów naukowych PAN, zlokalizowanego przy ul. Twardej 51/55 w Warszawie.

Więcej...

Wystąpienie dr. Adiego Weidenfelda (Coventry University, UK)

Dnia 18 marca br. zapraszamy na referat pt. „From Socialist icons to Post-Socialist attractions: Iconicity and Flagshipness in Central and Eastern Europe” (Adi Weidenfeld, Coventry University, UK & Nicola Naumov, The University of Northampton, UK).

Więcej...

Gość z Uniwersytetu Oviedo

Zapraszamy na referat pt. "From Regional to Local Level in Social Sciences", który dnia 6 marca br. wygłosi dr Ana Viñuela z Uniwersytetu Oviedo.

Więcej...

International Conference UTCI - 10 YEARS OF APPLICATION

In 1999 at the ISB Congress in Sydney the Commission for developing the Universal Thermal Climate Index UTCI was established. In 2009 special COST Action 730 „Towards a universal thermal climate index UTCI for assessing the thermal environment of the human being” has successfully completed the work proposing UTCI as a new tool in biometeorological and bioclimatic research.

Więcej...

Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2017 roku

W IGiPZ PAN na zlecenie Departamentu Polityki Przestrzennej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju został opracowany kolejny doroczny raport "Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2017 roku".

Więcej...

Miasto dla ludzi - konferencja prasowa

Zapraszamy na konferencję prasową, podczas której przedstawione zostaną Założenia reformy systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego, czyli efektu prac Zespołu Doradczego ds. przygotowania założeń reformy procesu inwestycyjno-budowlanego oraz systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego powołanego przez Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Więcej...