OFERTY PRACY


 

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w
Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. St. Leszczyckiego
Polskiej Akademii NaukKierownik Biblioteki poszukuje kandydatów na stanowiska: Specjalista / Młodszy Bibliotekarz / Bibliotekarz

Miejsce pracy: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. St. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk, 00-818 Warszawa ul. Twarda 51/55

Data publikacji ogłoszenia: 31.08.2018
Data ważności ogłoszenia: 10.09.2018r.
Cel istnienia stanowiska: Praca w 3-letnim projekcie digitalizacyjnym  
Forma zatrudnienia oraz tryb pracy: Pełny etat

Zakres obowiązków:

 • przygotowanie do skanowania i skanowanie książek, dokumentów kartograficznych itp., w tym starych druków  i rękopisów,
 • kontrola poprawności wykonanych plików,
 • przygotowywanie materiałów do publikacji w repozytorium cyfrowym instytutu (ulepszanie skanów, wprowadzanie metadanych i linków wewnętrznych),
 • praca z oprogramowaniem skanerów, oprogramowaniem graficznym, pakietem DINGO (dLibra, dLab).


Niezbędne wymagania dla kandydatów: wykształcenie wyższe

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (Curriculum Vitae),
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy (jeśli dotyczy),
 3. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach, jeśli są konieczne do potwierdzenia posiadanych kwalifikacji lub nabytych umiejętności.


Informacje dodatkowe:

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych - RODO i przepisami wewnętrznymi Instytutu”.

Termin i miejsca złożenia dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty prosimy składać drogą mailową na adres: gazicka@twarda.pan.pl lub w sekretariacie Instytutu w godz. 8.30-15.30 do dnia 10.09.2018r.


Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. St. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia


 

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w
Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. St. Leszczyckiego
Polskiej Akademii NaukKierownik Biblioteki poszukuje kandydatów na stanowiska: Starszy Bibliotekarz

Miejsce pracy: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. St. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk, 00-818 Warszawa ul. Twarda 51/55

Data publikacji ogłoszenia: 31.08.2018
Data ważności ogłoszenia: 10.09.2018r.
Cel istnienia stanowiska: Praca w 3-letnim projekcie digitalizacyjnym  
Forma zatrudnienia oraz tryb pracy: Pełny etat

Zakres obowiązków:

 • katalogowanie w systemach bibliotecznych: VIRTUA, HORIZON,
 • obsługa oprogramowania do przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych DINGO (dLibra, dLab),
 • tematowanie według jhp KABA,
 • popracowywanie dokumentów w bazie NUKAT, przy wykorzystaniu polskich i zagranicznych bibliograficznych baz danych,
 • kontakty z  użytkownikami.


Niezbędne wymagania dla kandydatów:

 • wykształcenie wyższe geograficzne lub pokrewne,
 • uprawnienia do wprowadzanie danych do systemu NUKAT,
 • szkolenie w zakresie tworzenia słownictwa jhp KAB,
 • Znajomość co najmniej j. angielskiego na poziomie śr. zaawansowanym


Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (Curriculum Vitae),
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy (jeśli dotyczy),
 3. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach, jeśli są konieczne do potwierdzenia posiadanych kwalifikacji lub nabytych umiejętności.


Informacje dodatkowe:

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych - RODO i przepisami wewnętrznymi Instytutu”.

Termin i miejsca złożenia dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty prosimy składać drogą mailową na adres: gazicka@twarda.pan.pl lub w sekretariacie Instytutu w godz. 8.30-15.30 do dnia 10.09.2018r.


Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. St. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia


 

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w
Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. St. Leszczyckiego
Polskiej Akademii NaukKierownik Biblioteki poszukuje kandydatów na stanowiska: Kustosz – asystent koordynatora merytorycznego zespołu projektowego

Miejsce pracy: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. St. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk, 00-818 Warszawa ul. Twarda 51/55

Data publikacji ogłoszenia: 31.08.2018
Data ważności ogłoszenia: 10.09.2018r.
Cel istnienia stanowiska: Praca w 3-letnim projekcie digitalizacyjnym  
Forma zatrudnienia oraz tryb pracy: Pełny etat

Zakres obowiązków:

 • weryfikacja metadanych: formalnych i przedmiotowych  (praca z systemami bibliotecznymi: VIRTUA, HORIZON, metodyką jhp KABA) oraz obiektów cyfrowych udostępnianych przy pomocy pakietu DINGO (dLibra, dLab, dArceo),
 • opracowywanie dokumentów w bazie NUKAT,
 • wprowadzanie metadanych,
 • obsługa współpracy z bazami zewnętrznymi, bazą wiedzy Instytutu,
 • weryfikacja licencji publikowanych pozycji i współpraca z redakcjami czasopism Instytutu,
 • wspomaganie koordynatora merytorycznego projektu w bieżącej pracy i przygotowywaniu raportów.


Niezbędne wymagania dla kandydatów:

 • wykształcenie wyższe bibliotekarskie, geograficzne lub pokrewne,
 • uprawnienia do wprowadzanie danych do systemu NUKAT,
 • szkolenie w zakresie tworzenia słownictwa jhp KABA,
 • znajomość co najmniej j. angielskiego na poziomie śr. zaawansowanym.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (Curriculum Vitae),
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy (jeśli dotyczy),
 3. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach, jeśli są konieczne do potwierdzenia posiadanych kwalifikacji lub nabytych umiejętności.


Informacje dodatkowe:

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych - RODO i przepisami wewnętrznymi Instytutu”.

Termin i miejsca złożenia dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty prosimy składać drogą mailową na adres: gazicka@twarda.pan.pl lub w sekretariacie Instytutu w godz. 8.30-15.30 do dnia 10.09.2018r.


Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. St. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia


 

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w
Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. St. Leszczyckiego
Polskiej Akademii NaukKierownik Biblioteki poszukuje kandydatów na stanowiska: Specjalista


Miejsce pracy: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. St. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Kopernika 19, 87-100 Toruń

Data publikacji ogłoszenia: 31.08.2018
Data ważności ogłoszenia: 10.09.2018r.
Cel istnienia stanowiska: Praca w 3-letnim projekcie digitalizacyjnym  
Forma zatrudnienia oraz tryb pracy: Pełny etat

Zakres obowiązków:

 • wprowadzanie metadanych danych naukowych do oprogramowania do przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych DINGO (dLibra, dLab, dArceo),
 • tworzenie baz danych geoprzestrzennych w środowisku GIS,
 • tworzenie struktury bazy CeBaDoM (Centralnej Bazy Danych o Młynach w Polsce).


Niezbędne wymagania dla kandydatów:

 • wykształcenie wyższe geograficzne lub historyczne,
 • biegła znajomość obsługi komputera, środowiska Windows oraz aplikacji biurowych Office,
 • znajomość j. angielskiego co najmniej na poziomie śr. zaawansowanym.


Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (Curriculum Vitae),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,
 4. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach lub szkoleniach, jeśli są konieczne do potwierdzenia posiadanych kwalifikacji lub nabytych umiejętności.


Informacje dodatkowe:

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych - RODO i przepisami wewnętrznymi Instytutu”.

Termin i miejsca złożenia dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty prosimy składać drogą mailową na adres: dariusz.brykala@twarda.pan.pl lub w sekretariacie Instytutu w godz. 8.30-15.30 do dnia 10.09.2018r.


Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. St. Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo do powiadomienia o zakwalifikowaniu do dalszych etapów naboru jedynie wybranych kandydatów, a także do niewyłonienia kandydatury do zatrudnienia