OFERTY PRACY

   
Pracownik Działu Obsługi Projektów Międzynarodowych

 Adres pracodawcy:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa,

e-mail: zagr@twarda.pan.pl, tel. 22 697 88 46,

www.igipz.pan.pl

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • dodatkowe wynagrodzenie za pracę związaną z projektami badawczymi.

Podstawowe obowiązki

 • aktywna współpraca w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych naukowych projektów zagranicznych, w tym przede wszystkim międzynarodowych projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, projektów unijnych,
 • administrowanie i rozliczanie projektów międzynarodowych,
 • organizacja i rozliczanie podróży zagranicznych,
 • obsługa płatności kartą kredytową,
 • współpraca z Działami: Finansowo-Księgowym, Kadr i Prawnym w w/w zakresie.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w podstawowym systemie czasu pracy,
 • praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie,
 • obsługiwanie podstawowych urządzeń biurowych,
 • bieżąca współpraca z koordynatorami i wykonawcami projektów naukowych w kraju i zagranicą – korespondencja i udział w spotkaniach w jęz. angielskim.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na przygotowywanie raportów w języku angielskim, uczestnictwo w międzynarodowych spotkaniach projektowych, komunikację pisemną i telefoniczną (preferowane potwierdzenie certyfikatem),
 • biegła znajomość obsługi komputera, pakietu MS Office a zwłaszcza arkusza kalkulacyjnego Excel.

Pożądane:

 • umiejętność sprawnej organizacji pracy, samodyscyplina, samodzielność,
 • wysoka kultura osobista,
 • sumienność, zaangażowanie i odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Dodatkowo mile widziane:

 • znajomość badawczych programów unijnych, w szczególności Horyzont 2020,
 • znajomość przepisów Unii Europejskiej w zakresie rozliczania międzynarodowych projektów naukowych,
 • doświadczenie w pracy związanej z administrowaniem projektami krajowymi i międzynarodowymi, finansowanymi ze źródeł zewnętrznych,
 • znajomość innych języków nowożytnych.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Jednostka przedstawiająca ofertę zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Wybrani kandydaci będą zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną po zamknięciu naboru zgłoszeń. Prosimy o podanie danych kontaktowych.

Zgłoszenia należy składać do dnia 6 marca 2017 r. do godz. 15.00 osobiście w siedzibie jednostki (III p. pok. 341), elektronicznie lub drogą pocztową.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 7 – 13 marca 2017.

Prosimy o podpisanie i zamieszczenie w zgłoszeniu klauzuli:”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji- zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922.)".

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Księgowy/Księgowa w Dziale Finansowo-Księgowym

 Adres pracodawcy:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa,

e-mail: u.zuch@twarda.pan.pl, tel. 22 697 89 46,

 www.igipz.pan.pl

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • dodatkowe wynagrodzenie za pracę związaną z projektami badawczymi,
 • perspektywę awansu w ramach Działu Księgowego,

Podstawowe  obowiązki:     

 • weryfikacja, ewidencja, dekretowanie i księgowanie operacji gospodarczych,
 • ewidencja i księgowanie środków trwałych i aparatury specjalnej,
 • rozliczanie delegacji,
 • obsługa płatności i zaliczek,
 • księgowanie wyciągów bankowych,
 • opracowywanie okresowych raportów i analiz z wykonania wydatków ze stacji terenowych,
 • obsługa księgowa projektów międzynarodowych, współpraca z Działem Obsługi Projektów,

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w podstawowym systemie czasu pracy,
 • praca przy komputerze powyżej 4 godziny dziennie,
 • obsługiwanie podstawowych urządzeń biurowych,
 • współpraca z wykonawcami projektów naukowych w kraju i zagranicą,

Wymagania

 • wykształcenie wyższe (ekonomia, zarządzanie, bankowość),
 • znajomość ustawy o rachunkowości w zakresie podstawowym (Dz.U.2016 poz. 1047),
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na komunikację pisemną i telefoniczną (preferowane potwierdzenie certyfikatem),
 • zaangażowanie i odpowiedzialność,
 • znajomość  MS Office a zwłaszcza arkusza kalkulacyjnego Excel, programu Optima,
 • staż pracy minimum 3 lata na stanowiskach związanych z księgowością,
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy,
 • znajomość przepisów Unii Europejskiej w zakresie rozliczania międzynarodowych projektów naukowych,

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopia dowodu osobistego,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

Jednostka przedstawiająca ofertę zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Wybrani kandydaci będą zapraszani na rozmowę kwalifikacyjną po zamknięciu naboru zgłoszeń. Prosimy o podanie danych kontaktowych.

Zgłoszenia należy składać do dnia 15 stycznia 2017 r. do godz. 15 osobiście w siedzibie jednostki (IV p. pok. 447), elektronicznie lub drogą pocztową.

 

Prosimy o podpisanie i zamieszczenie w zgłoszeniu klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji- zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922.)".

 


∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗