Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego

AKTUALNOŚCI

2018-11-02

Realizacja operacji w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014-2020

Dnia 31 października zakończyła się realizacja operacji "Ocena potencjału obszarów wiejskich do rozwoju funkcji rolniczo-leśnej, przyrodniczo-krajobrazowej, turystyczno-rekreacyjnej, rezydencjalno-mieszkaniowej i społeczno-kulturowej".

Więcej...

2018-01-16

Tożsamość terytorialna Podlasia wobec podziału administracyjnego

Badania społeczne dotyczące tożsamości terytorialnej mieszkańców Podlasia wobec historycznego i obecnego podziału administracyjnego

Więcej...

2018-01-15

"A profile of the Polish rural NIMBist"

Artykuł "A profile of the Polish rural NIMBist"

Więcej...