Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii

Międzynarodowa Konferencja Geografii Historycznej

W dniach 15-20 lipca 2018 r. odbyła się w Warszawie 17. Międzynarodowa Konferencja Geografii Historycznej, zorganizowana przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. Nasz Zespół reprezentował dr Andrzej Affek.

Więcej...

Kongres GIS 2017 - W drodze do georewolucji

W dniach 24-25 października 2017 roku odbył się Kongres GIS 2017 – W drodze do georewolucji, zorganizowany przez Esri Polska w Serocku k. Warszawy. Nasz Zespół reprezentowali na Kongresie mgr Aleksandra Deręgowska i mgr Sławomir Goliszek.

Więcej...

Kongres Międzynarodowej Unii Geograficznej

W dniach 21-25 sierpnia w Pekinie odbył się 33. Kongres Międzynarodowej Unii Geograficznej pod hasłem Shaping our Harmonious Worlds. Nasz Zespół reprezentowali prof. Jerzy Solon i mgr Wojciech Pomianowski.

Więcej...

Konferencja "GIS w nauce"

W dniach 8-10 czerwca 2016 r. odbyła się V edycja konferencji „GIS w nauce”, której głównym organizatorem był Wydział Geografii i Studiów Reionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN reprezentowali członkowie Zespołu GIS - mgr Paweł Milewski i mgr Sławomir Goliszek. 

Więcej...

Wykorzystanie danych wysokościowych w IGiPZ PAN

W ramach inicjatywy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, mającej na celu propagowanie sposobów wykorzystania danych wysokościowych LiDAR w Polsce, nasz Zespół opracował tzw. kartę zastosowań pt. "Dane wysokościowe jako wsparcie w badaniach dziedzictwa kulturowego Karpat Wschodnich". Jej autorem jest dr Andrzej Affek.

Więcej...