Publishing

GENERAL INFORMATION


IGSO PAS publishing sets out to offer a wide variety of publications (journals, publication series, monographs, etc.), in which original, valuable research works are presented that deal with a broadly conceived geographical and spatial management subject matter (including physical and socio-economic geography) of theoretical, empirical and methodological character.

Anybody who is interested in purchasing the IGSO PAS titles can order items via telephone, post or e-mail (vide distribution of IGSO PAS publications).

PUBLISHING NOVELTIES


 

GEOGRAPHICAL STUDIES No.  244  (2013)
Rafał Wiśniewski: Dojazdy do pracy do Białegostoku – przemiany w okresie 1983-2005 na tle sytuacji demograficznej i społecznej) = Socio-demographic determinants of commuting to work in Białystok

 

GEOGRAPHICAL STUDIES No.  243  (2013)
Ariel Ciechański: Rozwój i regres sieci kolei przemysłowych w Polsce (1881-2010) w świetle materiałów archiwalnych = The development and contraction of industrial railway networks in Poland (1881-2010)

 

GEOGRAPHICAL STUDIES No. 242 (2013)
Piotr Eberhardt (ed.): Studia nad geopolityką XX wieku = Studies on the 20th century geopolitics

GEOGRAPHICAL STUDIES No. 241 (2013)
Roman Kulikowski: Produkcja i towarowość rolnictwa w Polsce. Przemiany i zróżnicowania przestrzenne po II Wojnie Światowej = Production and commercialization of Polish agriculture. Changes after world war ii and present spatial

GEOGRAPHICAL STUDIES No. 240 (2013)
Jan Marek Matuszkiewicz, Anna Kowalska, Jerzy Solon, Marek Degórski, Anna Kozłowska, Ewa Roo-Zielińska, Izabela Zawiska, Jacek Wolski: Long-term evolution models of post-agricultural forests

GEOGRAPHICAL STUDIES No. 239 (2013)
Zofia Rączkowska, Adam Kotarba (eds.): Dolina Suchej Wody w Tatrach. Środowisko i jego współczesne przemiany [Sucha Woda Valley in the Tatra Mts.: natural environment and its present-day transformation]

GEOGRAPHICAL STUDIES No. 238 (2013)
Mariusz Kowalski: Księstwa Rzeczpospolitej. Państwo magnackie jako region polityczny [Duchies of the Polish-Lithuanian commonwealth: the magnate lordship as a political region]

GEOGRAPHICAL STUDIES No. 237 (2013)
Paweł Prokop: Wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze w klimacie monsunowym północno-wschodnich Indii [Human impact on environment in the monsoonal climate of Northeast India]

UPCOMING TITLES


MONOGRAFIE IGiPZ PAN Nr 16  (2014)
Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański: Transport Companies in the Servicing of Organised Tourism in Poland

GEOGRAPHICAL STUDIES
Bożena Degórska: Transformacja krajobrazu Wschodnich Kujaw w świetle zmian osadnictwa wiejskiego i użytkowania ziemi (1770-1970)

GEOGRAPHICAL STUDIES
Marcin Stępniak: Przekształcenia przestrzennego rozmieszczenia zasobów mieszkaniowych w Warszawie w latach 1945-2008