SKŁAD OSOBOWY


prof. dr hab. Jan Szupryczyński
Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń
Pokój -
Telefon +48 566228520
E-mail

Wykształcenie

 • 1952-1956 – studia magisterskie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi (praca magisterska pt. Rzeźba i budowa geologiczna Dębowej Góry)

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 1956-2004

 • 1962 - doktor nauk przyrodniczych (praca doktorska pt. Rzeźba strefy marginalnej i typy deglacjacji lodowców na obszarze południowego Spitsbergenu)
 • 1968 - stopień naukowy docenta nauk przyrodniczych w zakresie geomorfologii (praca habilitacyjna pt. Niektóre zagadnienia czwartorzędu na obszarze Spitsbergenu)
 • 1974 - profesor nadzwyczajny geografii
 • 1982 - profesor zwyczajny

Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 1997-1999

 • 1997-1999 - profesor zwyczajny

Uniwersytet Mikołaja Kopernika 1971-1975, 1999-2007

 • 1999-2007 - profesor zwyczajny

Zainteresowania naukowe

 • Geomorfologia
 • Glacjologia
 • Geografia regionalna

Nagrody i wyróżnienia

 • 1968 – nagroda I Wojewódzka Rada Narodowa w Bydgoszczy, nagroda zespołowa za opracowanie fizjograficzne,
 • 1980, 1986 – nagroda Wydziału Nauk Metematyczno-Fizycznych i Geogr.-Geol. PAN za prace naukowe prowadzone nad zbiornikiem włocławskim
 • 1973 – Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • 1999 – Medal Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • 2006 - członek honorowy Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • 1975 – Medal Uniwersytetu w Ferrarze (Włochy)
 • 1975 – Srebrny Medal „Za zasługi dla rozwoju Towarzystwa Naukowego w Toruniu”
 • 1975 - Złota Odznaka Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
 • 1984 – Medal XXV-lecia Polskiej Akademii Nauk
 • 1987 - Odznaka „Zasłużony dla Woj. Toruńskiego”
 • 1988 – Odznaka „Zasłużony dla Torunia”
 • 2011 – Medal Uniwersytetu Mikołaja Kopernika „Za zasługi położone dla rozwoju Uczelni”

Pełnione funkcje i członkostwo

 • 1968-2004 – kierownik Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Niżu IGiPZ PAN
 • 1969-2005 – członek Rady Naukowej IGiPZ PAN
 • 1969-82 – członek Zarządu Towarzystwa Naukowego w Toruniu
 • 1972-75, 1978-2011 – członek Komitetu Nauk Geograficznych PAN (z-ca przew. 2000-2003)
 • 1973-79 i od 1988 - członek redakcji Przeglądu Geograficznego
 • 1974 – członek założyciel Klubu Polarnego PTG
 • 1978-91 – członek Komitetu Badań Polarnych PAN
 • 1994-2001 – redaktor naczelny Przeglądu Geograficznego
 • 2000-2003 – z-ca przewodniczącego Rady Naukowej IGiPZ PAN
 • 2003-2005 – przewodniczący Rady Naukowej IGiPZ PAN

Międzynarodowa Unia Geograficzna
1962-76 – członek korespondent Komisji Kartowania Geomorfologicznego
1976-88 – członek rzeczywisty Komisji Kartowania Geomorfologicznego
1988-96 – członek rzeczywisty Komisji Katastrofalnych Procesów Geomorfologicznych
- na konferencjach Komisji i Grup Roboczych MUG wygłosiłem 16 referatów naukowych

Inna działalność

Staże naukowe

 • 1962, 1970 – Norweski Instytut Polarny w Oslo
 • 1994-1996 – visiting prof. w Instytucie Geografii w Uniw. Wiedeńskim
 • 1996-1997 – visiting prof. Univ. Innsbrűck

Działalność dydaktyczna

Wykłady na zagranicznych uniwersytetach

 • 1962 – Greifswald, Berlin, ZSRR – 1966, 1987-88 – Moskwa, kontrakt w Instytucie Geografii RAN, 1981 – Włochy – Ferrara, Padwa, 1981 – Wielka Brytania – Cambridge, Londyn, 1975 – Szwecja – Lund, 1982 – RFN – Bochum, Kiel, Göttingen, Heidelberg, 1983 – Tajlandia – Bangkok, 1990 – Hiszpania – Barcelona, 1991 – Francja – Aix-en-Provence, 1994, 1996 i 1997 – Austria – Wiedeń

Wykłady na uczelniach polskich

 • 1999-2006 – Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – wykłady i seminaria
 • 2003-2007 – Instytut Geografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – wykłady z geomorfologii i geografii regionalnej oraz seminarium magisterskie

Promotorstwo prac na stopień

 • promotor 15 prac doktorskich
 • opiekun 15 prac magisterskich

Badania terenowe

 • 1959, 1960, 1972, 1975, 1978-79 (13 miesięcy) – wyprawy naukowe na Spitsbergen: kierownik 3 wypraw, w tym największej polskiej wyprawy arktycznej (budowa Stacji Naukowej na Spitsbergenie, 1978)
 • 1988, 1990 – międzynarodowe wyprawy naukowe do Tien-Szanu organizowane przez Instytut Geografii RAN

Popularyzacja nauki

 • 1962-2010 - około 500 wykładów popularno-naukowych w ramach zebrań Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
 • 15 artykułów popularno-naukowych w "Poznaj Świat" i innych czasopismach
 • ok. 80 artykułów popularno-naukowych w prasie

Inne zainteresowania

Turystyka, narciarstwo biegowe.

Publikacje

Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy | Prace popularno-naukowe

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Szupryczyński J., 2011, Spitsbergen - tradycyjny obszar polskich badań polarnych. Wykład okolicznościowy, Absolwent, 16 s. 14-16.
 • Szupryczyński J., 2011, Druga wojna światowa na Svalbardzie, Przegl. Geogr., 83, z.4 s. 483-506.
 • Szupryczyński J., 2010, Rozwój geografii fizycznej na Uniwersytecie w Wiedniu, Przegl. Geogr., 82, z.3 s. 455-474.
 • Szupryczyński J., 2010, Spitsbergen - Svalbard, Wissenswertes Rund um die arktische Inselgruppe. R.Stange, 2008, Przegl. Geogr., 82, z.1 s. 117-121.
 • Szupryczyński J., 2008, [Dziewięćdziesiąt] 90 lat Przeglądu Geograficznego, Przegl. Geogr., 80, z.1 s. 9-22.
 • Szupryczyński J., 2007, Eksploracje Spitsbergenu, Przegl. Geogr., 79, z.3/4 s. 567-592.
 • Szupryczyński J., 2004, Model sedymentacji lądolodu vistuliańskiego na Nizinie Wielkopolskiej. L. Kasprzak. Poznań 2003, Przegl. Geogr., 76, z.3 s. 364-367.
 • Szupryczyński J., Lankauf K., 2001, Tekstura glin morenowych lodowca nr 69 (Tien-szan), [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. T.3, Geografia, 64, Wydaw. Nauk. UAM, Poznań, s. 407-438.
 • Szupryczyński J., 2000, The cascade of the lower Vistula, [w:] Ed. Zbyszko Chojnicki, Jerzy J. Parysek, Polish Geography. Problems, researches, applications, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań, s. 91-102.
 • Szupryczyński J., 2000, Kaskada dolnej Wisły, Przegl. Geogr., 72, z.1/2 s. 29-40.
 • Szupryczyński J., 1999, Kaskada dolnej Wisły. Czy budować zbiornik wodny w Ciechocinku, Przestrzeń, 9, z.3 s. 6-10.
 • Grześ M., Szupryczyński J., 1996, Zaporowe jezioro Merzbachera (Tien-Szan), Przegl. Geogr., 68, z.3/4 s. 429-445.
 • Grześ M., Szupryczyński J., 1996, Large floods in the lower Vistula River, GeoJournal, 38, nr 3 s. 235-240.
 • Szupryczyński J., 1995, [Dwudziestosześciolecie] 26-lecie badań na zbiorniku włocławskim i w jego otoczeniu, Kaskada, nr 1/2 s. 4-5.
 • Faustova M., Szupryczyński J., 1994, Istorija formirovanija lednikovych oblastek. Zakljucenie, [w:] Red. A.A. Velicko, L. Starkel, Paleogegraficeskaja osnova sovremennych landsaftov. Rezultaty rossijsko-polskich issledovanij, "Nauka", Moskva, s. 54-56.
 • Szupryczyński J., 1994, Influence of the Włocławek reservoir on the geographical environment (Poland), [w:] Ed. Oya Masahiko, Applied geography for the mitigation of disasters and the conservation of natural environment, Konkon - Shoin Publ., Tokyo, s. 281-290.
 • Valczik M., Makkaveer A., Faustova M., Szupryczyński J., 1994, Formirovanie gidroseti Pol'si i evropejskoj casti Rossii v processe degliaciacii, [w:] Red. A.A. Velicko, L. Starkel, Paleogegraficeskaja osnova sovremennych landsaftov. Rezultaty rossijsko-polskich issledovanij, "Nauka", Moskva, s. 40-53.
 • Szupryczyński J., 1988, Morphology and ice melting in a Pomeranian outwash plain. Wda valley, Geographia Polonica, 55 s. 173-180.
 • Szupryczyński J., 1984, Glacial sedimentary forms of the present-day glaciation in Spitsbergen, Geographia Polonica, 50 s. 357-370.
 • Szupryczyński J., 1976, The effect of the reservoir near Włocławek on the geographical environment, Geographia Polonica, 33 1 s. 135-146.
 • Galon R., Szupryczyński J., 1973, The Polish Geographical Expedition to Vatnajökull (Iceland) June 5 to September 7, 1968, Geographia Polonica, 26 s. 5-15.
 • Kozarski S., Szupryczyński J., 1973, Glacial forms and deposits in the Sidujökull déglaciation area, Geographia Polonica, 26 s. 255-332.
 • Szupryczyński J., 1968, Glaciations in the Spitsbergen area, Geographia Polonica, 14 s. 175-184.
 • Szupryczyński J., 1965, Eskers and kames in the Spitsbergen area, Geographia Polonica, 6 s. 127-140.

Prace pod redakcją naukową

 • Babiński Z., Szupryczyński J., 1995, [Czterdziesty czwarty] 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Człowiek i środowisko. Referaty i postery, Courier.exe, Toruń, 392 s.
 • Szupryczyński J., 1995, Krajobrazy Krajny. Przewodnik wycieczki nr 2, Courier.exe, Toruń, 52 s.
 • Szupryczyński J., 1995, Hydrologiczne i geomorfologiczne problemy zbiornika Włocławek. Przewodnik wycieczki nr 1, Courier.exe, Toruń, 59 s.

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Szupryczyński J., 2011, Od płatka śniegu do glacjalnych krajobrazów Polski. P. Kłysz. Poznań 2010, Przegl. Geogr., 83, z.1 s. 148-150.
 • Szupryczyński J., 2011, Na szczycie Kopernika, Głos Uczelni, 20, nr 7/8 s. 14-15.
 • Szupryczyński J., 2010, Współpraca polsko-niemiecka. Bernhard Nitz, Przegl. Geogr., 82, z.3 s. 475-477.
 • Szupryczyński J., 2009, Geomorfologia Pojezierza Myśliborskiego i Niziny Szczecińskiej. A. Karczewski. Poznań 2008, Przegl. Geogr., 81, z.1 s. 123-124.
 • Szupryczyński J., 2006, Terasy pradoliny Noteci koło Nakła, [w:] Red. Antoni Olszewski, Karol Chutkowski, Drogami wędrówek i badań Profesora Rajmunda Galona w 100. rocznicę urodzin (1906-2006). Przewodnik sesji terenowych. Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r, Oficyna Wydaw. Turpress, Toruń, s. 166-168.
 • Szupryczyński J., 2006, Przebieg akumulacji rzecznej w górnym vistulianie w Kotlinie Sandomierskiej. P. Gębica. Warszawa 2004, Przegl. Geogr., 78, z.1 s. 153-156.
 • Szupryczyński J., 2004, Stratygrafia i środowiska sedymentacji zlodowacenia Wisły w południowej części Dolnego Powiśla. Toruń 2002, Przegl. Geogr., 76, z.3 s. 369-371.
 • Szupryczyński J., 2004, Rzeźba, budowa wewnętrzna i mechanizm przekształceń więcborskiej strefy marginalnej. M. Pasierbski. Toruń 2003, Przegl. Geogr., 76, z.3 s. 367-368.
 • Szupryczyński J., 1998, Tien-szan - tekstura glin morenowych lodowca nr 69, [w:] Red. Mariusz Rzetała, Tadeusz Szczypek, Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego. 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 23-26 września 1998 r. Referaty, komunikaty, postery, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, s. 111-112.
 • Szupryczyński J., Lankauf K., 1998, Tekstura glin morenowych lodowca nr 69 (Tien-Szan), Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. III Seminarium, Poznań 1998, [b.w.], Poznań, s. 110-111.
 • Szupryczyński J., 1997, Rozwój zlodowaceń plejstoceńskich i holoceńskich w Tien-szanie, [w:] Red. Alicja Breymeyer et al, Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia, PTG, Rynia, s. 99.

Prace dokumentacyjne

 • Szupryczyński J., 2011, Stefan Majdanowski, Przegl. Geogr., 83, z.3 s. 411-413.
 • Szupryczyński J., 2010, Heinz Kliewe (1918-2009), Przegl. Geogr., 82, z.1 s. 123-124.
 • Szupryczyński J., 2009, Spitsbergen - okres terra nullis, [w:] Red. Jacek Kozak, Małgorzata Luc, Geograf u progu ery kosmicznej, IGiGP UJ, Kraków, s. 71-91.
 • Szupryczyński J., 2009, Tadeusz Murawski (1929-2008), Przegl. Geogr., 81, z.1 s. 127-128.
 • Szupryczyński J., 2009, Horst Mensching (1921-2008), Przegl. Geogr., 81, z.1 s. 125-126.
 • Szupryczyński J., 2008, Zebrania naukowe w Zakładzie Geomorfologii i Hydrologii Niżu IGiPZ PAN w Toruniu, Przegl. Geogr., 80, z.1 s. 165-167.
 • Szupryczyński J., 2007, Profesor Stanisław Leszczycki jako Dyrektor Instytutu Geografii PAN, Przegl. Geogr., 79, z.3/4 s. 391-393.
 • Szupryczyński J., 2004, Warsztaty Geomorfologiczne Spitsbergen 10-21 lipca 2003 r, Przegl. Geogr., 76, z.3 s. 373-380.
 • Szupryczyński J., 2003, [Siedemset] 700 posiedzeń naukowych w Zakładzie Geomorfologii i Hydrologii Niżu IGiPZ PAN w Toruniu, Przegl. Geogr., 75, z.4 s. 650.
 • Szupryczyński J., 2003, Ogólnopolskie spotkanie profesorów tytularnych geografii. Łódź, 23 III 2002 r, Przegl. Geogr., 75, z.1 s. 152-155.
 • Szupryczyński J., 2002, Stanisław Siedlecki (1912-2002), Przegl. Geogr., 74, z.4 s. 635-637.
 • Szupryczyński J., 2002, Władysław Mrózek (1909-2001), Przegl. Geogr., 74, z.2 s. 305-307.
 • Szupryczyński J., 2001, Profesor Marcin Rościszewski w 70. rocznicę urodzin, Przegl. Geogr., 73, z.3 s. 435-437.
 • Szupryczyński J., 2000, Mieczysław Liberacki (1929-1999), Przegl. Geogr., 72, z.3 s. 322-323.
 • Szupryczyński J., 1999, Sesja naukowa z okazji 45-lecia działalności Instytutu Geografii PAN [Warszawa, 4 IX 1998 r.], Przegl. Geogr., 71, z.1/2 s. 189-190.
 • Szupryczyński J., 1998, Zakład Geomorfologii i Hydrologii Niżu Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w latach 1953-1998, Przegl. Geogr., 70, z.3/4 s. 173-195.
 • Szupryczyński J., 1998, Osiemdziesięciolecie urodzin Profesora Heinza Kliewego, Przegl. Geogr., 70, z.3/4 s. 378-380.
 • Szupryczyński J., 1998, Nowa siedziba Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Przegl. Geogr., 70, z.1/2 s. 142-143.
 • Szupryczyński J., 1997, Mieczysław Klimaszewski (1908-1995), Nauka, nr 2 s. 287-290.
 • Szupryczyński J., 1997, Stefan Kozarski (1930-1996), Nauka, nr 1 s. 233-238.
 • Szupryczyński J., 1996, Mieczysław Klimaszewski, 1908-1995, Przegl. Geogr., 68, z.1/2 s. 255-257.
 • Szupryczyński J., Nowaczyk B., 1996, Stefan Kozarski, 1930-1996, Przegl. Geogr., 68, z.3/4 s. 523-525.
 • Szupryczyński J., 1995, Wyprawy naukowe w Tien-Szan, Głos Uczelni, 4, Wyd. specjalne s. 18.
 • Szupryczyński J., 1995, Środkowoeuropejska konferencja geomorfologów. Austria, 17-27 VII 1994 r, Nauka, nr 1 s. 235-236.
 • Szupryczyński J., 1995, Clifford Embleton 1931-1994, Przegl. Geogr., 67, z.3/4 s. 418-420.
 • Szupryczyński J., 1995, Kto jest kim w PTG, Top Kurier, Toruń, 114 s.
 • Szupryczyński J., 1995, Badania na Islandii, Głos Uczelni, 4, Wyd. specjalne s. 16.
 • Szupryczyński J., 1995, Wyprawy, ekspedycje, podróże. Badania na Spitsbergenie, Głos Uczelni, 4, Wyd. specjalne s. 15.
 • Szupryczyński J., 1995, Środkowoeuropejska Konferencja Geomorfologów. Austria, 17-27 VII 1994 r, Przegl. Geogr., 67, z.1/2 s. 191.
 • Szupryczyński J., 1995, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Głos Uczelni, 4, Wyd. specjalne s. 12-14.
 • Szupryczyński J., 1993 (dr.1994), Zenon Krzysztofowicz 1934-1993, Przegl. geogr., 65, z.3/4 s. 477-478.
 • Szupryczyński J., 1994, Krzysztof Kulpa 1959-1993, Przegl. Geogr., 66, z.1/2 s. 228-229.
 • Szupryczyński J., 1993, Katastrofalne procesy geomorfologiczne w rejonie azjatycko-pacyficznym. Międzynarodowa konferencja, Tokio, 6-10 IX 1993 r, Nauka, nr 6 s. 117-119.
 • Szupryczyński J., , Marcin Rościszewski (1929-2002), Rocz. TN Warsz., 2002 112-115 : fot.

Mapy, atlasy

 • Szupryczyński J., 1995, Pochodzenie i wiek rzeźby (przykłady), Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.2, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, arkusz 23.4 (1 mapa).

Prace popularno-naukowe

 • Szupryczyński J., 2002, Sprzedać naukę [głos w dyskusji], Poznaj Świat, nr 6 s. 60-67.
 • Szupryczyński J., 2002, Parki narodowe Kalifornii, Poznaj Świat, nr 11/12 s. 64-71.
 • Szupryczyński J., 2000, Austria. Wycieczka naukowa, Austria, 20 czerwiec - 9 lipiec 2000. Przewodnik, PAN IGiPZ, Toruń, 29 s.
 • Szupryczyński J., 1999, Lodowce Niebiańskich Gór, Poznaj Świat, nr 9/10 s. 19-25.
 • Szupryczyński J., 1998, W lodach Arktyki, Poznaj Świat, nr 12 s. 16-22.
 • Szupryczyński J., 1995, Tradycje PTG. Wystąpienie na 44 Zjeździe Towarzystwa w Toruniu, Poznaj Świat, nr 11 s. 72-74.