SKŁAD OSOBOWY


prof. dr hab. Jan Szupryczyński
Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń
Pokój -
Telefon +48 566228520
E-mail

Wykształcenie

 • 1952-1956 – studia magisterskie: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi (praca magisterska pt. Rzeźba i budowa geologiczna Dębowej Góry)

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 1956-2004

 • 1962 - doktor nauk przyrodniczych (praca doktorska pt. Rzeźba strefy marginalnej i typy deglacjacji lodowców na obszarze południowego Spitsbergenu)
 • 1968 - stopień naukowy docenta nauk przyrodniczych w zakresie geomorfologii (praca habilitacyjna pt. Niektóre zagadnienia czwartorzędu na obszarze Spitsbergenu)
 • 1974 - profesor nadzwyczajny geografii
 • 1982 - profesor zwyczajny

Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, 1997-1999

 • 1997-1999 - profesor zwyczajny

Uniwersytet Mikołaja Kopernika 1971-1975, 1999-2007

 • 1999-2007 - profesor zwyczajny

Zainteresowania naukowe

 • Geomorfologia
 • Glacjologia
 • Geografia regionalna

Nagrody i wyróżnienia

 • 1968 – nagroda I Wojewódzka Rada Narodowa w Bydgoszczy, nagroda zespołowa za opracowanie fizjograficzne,
 • 1980, 1986 – nagroda Wydziału Nauk Metematyczno-Fizycznych i Geogr.-Geol. PAN za prace naukowe prowadzone nad zbiornikiem włocławskim
 • 1973 – Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • 1999 – Medal Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • 2006 - członek honorowy Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • 1975 – Medal Uniwersytetu w Ferrarze (Włochy)
 • 1975 – Srebrny Medal „Za zasługi dla rozwoju Towarzystwa Naukowego w Toruniu”
 • 1975 - Złota Odznaka Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
 • 1984 – Medal XXV-lecia Polskiej Akademii Nauk
 • 1987 - Odznaka „Zasłużony dla Woj. Toruńskiego”
 • 1988 – Odznaka „Zasłużony dla Torunia”
 • 2011 – Medal Uniwersytetu Mikołaja Kopernika „Za zasługi położone dla rozwoju Uczelni”

Pełnione funkcje i członkostwo

 • 1968-2004 – kierownik Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Niżu IGiPZ PAN
 • 1969-2005 – członek Rady Naukowej IGiPZ PAN
 • 1969-82 – członek Zarządu Towarzystwa Naukowego w Toruniu
 • 1972-75, 1978-2011 – członek Komitetu Nauk Geograficznych PAN (z-ca przew. 2000-2003)
 • 1973-79 i od 1988 - członek redakcji Przeglądu Geograficznego
 • 1974 – członek założyciel Klubu Polarnego PTG
 • 1978-91 – członek Komitetu Badań Polarnych PAN
 • 1994-2001 – redaktor naczelny Przeglądu Geograficznego
 • 2000-2003 – z-ca przewodniczącego Rady Naukowej IGiPZ PAN
 • 2003-2005 – przewodniczący Rady Naukowej IGiPZ PAN

Międzynarodowa Unia Geograficzna
1962-76 – członek korespondent Komisji Kartowania Geomorfologicznego
1976-88 – członek rzeczywisty Komisji Kartowania Geomorfologicznego
1988-96 – członek rzeczywisty Komisji Katastrofalnych Procesów Geomorfologicznych
- na konferencjach Komisji i Grup Roboczych MUG wygłosiłem 16 referatów naukowych

Inna działalność

Staże naukowe

 • 1962, 1970 – Norweski Instytut Polarny w Oslo
 • 1994-1996 – visiting prof. w Instytucie Geografii w Uniw. Wiedeńskim
 • 1996-1997 – visiting prof. Univ. Innsbrűck

Działalność dydaktyczna

Wykłady na zagranicznych uniwersytetach

 • 1962 – Greifswald, Berlin, ZSRR – 1966, 1987-88 – Moskwa, kontrakt w Instytucie Geografii RAN, 1981 – Włochy – Ferrara, Padwa, 1981 – Wielka Brytania – Cambridge, Londyn, 1975 – Szwecja – Lund, 1982 – RFN – Bochum, Kiel, Göttingen, Heidelberg, 1983 – Tajlandia – Bangkok, 1990 – Hiszpania – Barcelona, 1991 – Francja – Aix-en-Provence, 1994, 1996 i 1997 – Austria – Wiedeń

Wykłady na uczelniach polskich

 • 1999-2006 – Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – wykłady i seminaria
 • 2003-2007 – Instytut Geografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – wykłady z geomorfologii i geografii regionalnej oraz seminarium magisterskie

Promotorstwo prac na stopień

 • promotor 15 prac doktorskich
 • opiekun 15 prac magisterskich

Badania terenowe

 • 1959, 1960, 1972, 1975, 1978-79 (13 miesięcy) – wyprawy naukowe na Spitsbergen: kierownik 3 wypraw, w tym największej polskiej wyprawy arktycznej (budowa Stacji Naukowej na Spitsbergenie, 1978)
 • 1988, 1990 – międzynarodowe wyprawy naukowe do Tien-Szanu organizowane przez Instytut Geografii RAN

Popularyzacja nauki

 • 1962-2010 - około 500 wykładów popularno-naukowych w ramach zebrań Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
 • 15 artykułów popularno-naukowych w "Poznaj Świat" i innych czasopismach
 • ok. 80 artykułów popularno-naukowych w prasie

Inne zainteresowania

Turystyka, narciarstwo biegowe.

Publikacje

Artykuły, rozdziały, referaty i inne | Prace pod redakcją naukową | Abstrakty, recenzje, notatki | Prace dokumentacyjne | Mapy, atlasy | Prace popularno-naukowe

Artykuły, rozdziały, referaty i inne

 • Szupryczyński Jan: Spitsbergen - tradycyjny obszar polskich badań polarnych. Wykład okolicznościowy. - Absolwent 2011, 16 - s. 14-16.
 • Szupryczyński Jan: Druga wojna światowa na Svalbardzie. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.4 - s. 483-506.
 • Szupryczyński Jan: Rozwój geografii fizycznej na Uniwersytecie w Wiedniu. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.3 - s. 455-474.
 • Szupryczyński Jan: Spitsbergen - Svalbard, Wissenswertes Rund um die arktische Inselgruppe. R.Stange, 2008. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.1 - s. 117-121.
 • Szupryczyński Jan: [Dziewięćdziesiąt] 90 lat Przeglądu Geograficznego. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.1 - s. 9-22.
 • Szupryczyński Jan: Eksploracje Spitsbergenu. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.3/4 - s. 567-592.
 • Szupryczyński Jan: Model sedymentacji lądolodu vistuliańskiego na Nizinie Wielkopolskiej. L. Kasprzak. Poznań 2003. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.3 - s. 364-367.
 • Szupryczyński Jan, Lankauf Krzysztof Roman: Tekstura glin morenowych lodowca nr 69 (Tien-szan). [w]: Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. T.3. Red. Andrzej Kostrzewski. Poznań: Wydaw. Nauk. UAM, 2001 - s. 407-438 (Geografia; 64)
 • Szupryczyński Jan: The cascade of the lower Vistula. [w]: Polish Geography. Problems, researches, applications. Ed. Zbyszko Chojnicki, Jerzy J. Parysek. Poznań: Bogucki Wydaw. Nauk., 2000 - s. 91-102.
 • Szupryczyński Jan: Kaskada dolnej Wisły. - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.1/2 - s. 29-40.
 • Szupryczyński Jan: Kaskada dolnej Wisły. Czy budować zbiornik wodny w Ciechocinku. - Przestrzeń 1999, 9, z.3 - s. 6-10.
 • Grześ Marek, Szupryczyński Jan: Zaporowe jezioro Merzbachera (Tien-Szan). - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.3/4 - s. 429-445.
 • Grześ Marek, Szupryczyński Jan: Large floods in the lower Vistula River. - GeoJournal 1996, 38, nr 3 - s. 235-240.
 • Szupryczyński Jan: [Dwudziestosześciolecie] 26-lecie badań na zbiorniku włocławskim i w jego otoczeniu. - Kaskada 1995, nr 1/2 - s. 4-5.
 • Faustova M.A., Szupryczyński Jan: Istorija formirovanija lednikovych oblastek. Zakljucenie. [w]: Paleogegraficeskaja osnova sovremennych landsaftov. Rezultaty rossijsko-polskich issledovanij. Red. A.A. Velicko, L. Starkel. Moskva: "Nauka", 1994 - s. 54-56.
 • Szupryczyński Jan: Influence of the Włocławek reservoir on the geographical environment (Poland). [w]: Applied geography for the mitigation of disasters and the conservation of natural environment. Ed. Oya Masahiko. Tokyo: Konkon - Shoin Publ., 1994 - s. 281-290.
 • Valczik M.A., Makkaveer A.N., Faustova M.A., Szupryczyński Jan: Formirovanie gidroseti Pol'si i evropejskoj casti Rossii v processe degliaciacii. [w]: Paleogegraficeskaja osnova sovremennych landsaftov. Rezultaty rossijsko-polskich issledovanij. Red. A.A. Velicko, L. Starkel. Moskva: "Nauka", 1994 - s. 40-53.
 • Szupryczyński Jan: Morphology and ice melting in a Pomeranian outwash plain. Wda valley. - Geographia Polonica 1988, 55 - s. 173-180.
 • Szupryczyński Jan: Glacial sedimentary forms of the present-day glaciation in Spitsbergen. - Geographia Polonica 1984, 50 - s. 357-370.
 • Szupryczyński Jan: The effect of the reservoir near Włocławek on the geographical environment. - Geographia Polonica 1976, 33 1 - s. 135-146.
 • Galon Rajmund, Szupryczyński Jan: The Polish Geographical Expedition to Vatnajökull (Iceland) June 5 to September 7, 1968. - Geographia Polonica 1973, 26 - s. 5-15.
 • Kozarski Stefan, Szupryczyński Jan: Glacial forms and deposits in the Sidujökull déglaciation area. - Geographia Polonica 1973, 26 - s. 255-332.
 • Szupryczyński Jan: Glaciations in the Spitsbergen area. - Geographia Polonica 1968, 14 - s. 175-184.
 • Szupryczyński Jan: Eskers and kames in the Spitsbergen area. - Geographia Polonica 1965, 6 - s. 127-140.

Prace pod redakcją naukową

 • Babiński Zygmunt, Szupryczyński Jan: [Czterdziesty czwarty] 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Człowiek i środowisko. Referaty i postery. Toruń: Courier.exe, 1995 - 392 s.
 • Szupryczyński Jan: Krajobrazy Krajny. Przewodnik wycieczki nr 2. Toruń: Courier.exe, 1995 - 52 s.
 • Szupryczyński Jan: Hydrologiczne i geomorfologiczne problemy zbiornika Włocławek. Przewodnik wycieczki nr 1. Toruń: Courier.exe, 1995 - 59 s.

Abstrakty, recenzje, notatki

 • Szupryczyński Jan: Od płatka śniegu do glacjalnych krajobrazów Polski. P. Kłysz. Poznań 2010. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.1 - s. 148-150.
 • Szupryczyński Jan: Na szczycie Kopernika. - Głos Uczelni 2011, 20, nr 7/8 - s. 14-15.
 • Szupryczyński Jan: Współpraca polsko-niemiecka. Bernhard Nitz. - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.3 - s. 475-477.
 • Szupryczyński Jan: Geomorfologia Pojezierza Myśliborskiego i Niziny Szczecińskiej. A. Karczewski. Poznań 2008. - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.1 - s. 123-124.
 • Szupryczyński Jan: Terasy pradoliny Noteci koło Nakła. [w]: Drogami wędrówek i badań Profesora Rajmunda Galona w 100. rocznicę urodzin (1906-2006). Przewodnik sesji terenowych. Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r. Red. Antoni Olszewski, Karol Chutkowski. Toruń: Oficyna Wydaw. Turpress, 2006 - s. 166-168.
 • Szupryczyński Jan: Przebieg akumulacji rzecznej w górnym vistulianie w Kotlinie Sandomierskiej. P. Gębica. Warszawa 2004. - Przegl. Geogr. 2006, 78, z.1 - s. 153-156.
 • Szupryczyński Jan: Stratygrafia i środowiska sedymentacji zlodowacenia Wisły w południowej części Dolnego Powiśla. Toruń 2002. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.3 - s. 369-371.
 • Szupryczyński Jan: Rzeźba, budowa wewnętrzna i mechanizm przekształceń więcborskiej strefy marginalnej. M. Pasierbski. Toruń 2003. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.3 - s. 367-368.
 • Szupryczyński Jan: Tien-szan - tekstura glin morenowych lodowca nr 69. [w]: Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego. 47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, 23-26 września 1998 r. Referaty, komunikaty, postery. Red. Mariusz Rzetała, Tadeusz Szczypek. Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi UŚ, 1998 - s. 111-112.
 • Szupryczyński Jan, Lankauf Krzysztof: Tekstura glin morenowych lodowca nr 69 (Tien-Szan). [w]: Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych. III Seminarium, Poznań 1998. Poznań: [b.w.], 1998 - s. 110-111.
 • Szupryczyński Jan: Rozwój zlodowaceń plejstoceńskich i holoceńskich w Tien-szanie. [w]: Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia. Red. Alicja Breymeyer et al. Rynia: PTG, 1997 - s. 99.

Prace dokumentacyjne

 • Szupryczyński Jan: Stefan Majdanowski. - Przegl. Geogr. 2011, 83, z.3 - s. 411-413.
 • Szupryczyński Jan: Heinz Kliewe (1918-2009). - Przegl. Geogr. 2010, 82, z.1 - s. 123-124.
 • Szupryczyński Jan: Spitsbergen - okres terra nullis. [w]: Geograf u progu ery kosmicznej. Red. Jacek Kozak, Małgorzata Luc. Kraków: IGiGP UJ, 2009 - s. 71-91.
 • Szupryczyński Jan: Tadeusz Murawski (1929-2008). - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.1 - s. 127-128.
 • Szupryczyński Jan: Horst Mensching (1921-2008). - Przegl. Geogr. 2009, 81, z.1 - s. 125-126.
 • Szupryczyński Jan: Zebrania naukowe w Zakładzie Geomorfologii i Hydrologii Niżu IGiPZ PAN w Toruniu. - Przegl. Geogr. 2008, 80, z.1 - s. 165-167.
 • Szupryczyński Jan: Profesor Stanisław Leszczycki jako Dyrektor Instytutu Geografii PAN. - Przegl. Geogr. 2007, 79, z.3/4 - s. 391-393.
 • Szupryczyński Jan: Warsztaty Geomorfologiczne Spitsbergen 10-21 lipca 2003 r. - Przegl. Geogr. 2004, 76, z.3 - s. 373-380.
 • Szupryczyński Jan: [Siedemset] 700 posiedzeń naukowych w Zakładzie Geomorfologii i Hydrologii Niżu IGiPZ PAN w Toruniu. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.4 - s. 650.
 • Szupryczyński Jan: Ogólnopolskie spotkanie profesorów tytularnych geografii. Łódź, 23 III 2002 r. - Przegl. Geogr. 2003, 75, z.1 - s. 152-155.
 • Szupryczyński Jan: Stanisław Siedlecki (1912-2002). - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.4 - s. 635-637.
 • Szupryczyński Jan: Władysław Mrózek (1909-2001). - Przegl. Geogr. 2002, 74, z.2 - s. 305-307.
 • Szupryczyński Jan: Profesor Marcin Rościszewski w 70. rocznicę urodzin. - Przegl. Geogr. 2001, 73, z.3 - s. 435-437.
 • Szupryczyński Jan: Mieczysław Liberacki (1929-1999). - Przegl. Geogr. 2000, 72, z.3 - s. 322-323.
 • Szupryczyński Jan: Sesja naukowa z okazji 45-lecia działalności Instytutu Geografii PAN [Warszawa, 4 IX 1998 r.]. - Przegl. Geogr. 1999, 71, z.1/2 - s. 189-190.
 • Szupryczyński Jan: Zakład Geomorfologii i Hydrologii Niżu Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w latach 1953-1998. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.3/4 - s. 173-195.
 • Szupryczyński Jan: Osiemdziesięciolecie urodzin Profesora Heinza Kliewego. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.3/4 - s. 378-380.
 • Szupryczyński Jan: Nowa siedziba Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. - Przegl. Geogr. 1998, 70, z.1/2 - s. 142-143.
 • Szupryczyński Jan: Mieczysław Klimaszewski (1908-1995). - Nauka 1997, nr 2 - s. 287-290.
 • Szupryczyński Jan: Stefan Kozarski (1930-1996). - Nauka 1997, nr 1 - s. 233-238.
 • Szupryczyński Jan: Mieczysław Klimaszewski, 1908-1995. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.1/2 - s. 255-257.
 • Szupryczyński Jan, Nowaczyk Bolesław: Stefan Kozarski, 1930-1996. - Przegl. Geogr. 1996, 68, z.3/4 - s. 523-525.
 • Szupryczyński Jan: Wyprawy naukowe w Tien-Szan. - Głos Uczelni 1995, 4, Wyd. specjalne - s. 18.
 • Szupryczyński Jan: Środkowoeuropejska konferencja geomorfologów. Austria, 17-27 VII 1994 r. - Nauka 1995, nr 1 - s. 235-236.
 • Szupryczyński Jan: Clifford Embleton 1931-1994. - Przegl. Geogr. 1995, 67, z.3/4 - s. 418-420.
 • Szupryczyński Jan: Kto jest kim w PTG. Toruń: Top Kurier, 1995 - 114 s.
 • Szupryczyński Jan: Badania na Islandii. - Głos Uczelni 1995, 4, Wyd. specjalne - s. 16.
 • Szupryczyński Jan: Wyprawy, ekspedycje, podróże. Badania na Spitsbergenie. - Głos Uczelni 1995, 4, Wyd. specjalne - s. 15.
 • Szupryczyński Jan: Środkowoeuropejska Konferencja Geomorfologów. Austria, 17-27 VII 1994 r. - Przegl. Geogr. 1995, 67, z.1/2 - s. 191.
 • Szupryczyński Jan: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. - Głos Uczelni 1995, 4, Wyd. specjalne - s. 12-14.
 • Szupryczyński Jan: Zenon Krzysztofowicz 1934-1993. - Przegl. geogr. 1993 (dr.1994), 65, z.3/4 - s. 477-478.
 • Szupryczyński Jan: Krzysztof Kulpa 1959-1993. - Przegl. Geogr. 1994, 66, z.1/2 - s. 228-229.
 • Szupryczyński Jan: Katastrofalne procesy geomorfologiczne w rejonie azjatycko-pacyficznym. Międzynarodowa konferencja, Tokio, 6-10 IX 1993 r. - Nauka 1993, nr 6 - s. 117-119.
 • Szupryczyński Jan: Marcin Rościszewski (1929-2002). - Rocz. TN Warsz. , 2002 - 112-115 : fot.

Mapy, atlasy

 • Szupryczyński Jan: Pochodzenie i wiek rzeźby (przykłady). [w]: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.2. Warszawa: Główny Geodeta Kraju, 1995 - arkusz 23.4 (1 mapa).

Prace popularno-naukowe

 • Szupryczyński Jan: Sprzedać naukę [głos w dyskusji]. - Poznaj Świat 2002, nr 6 - s. 60-67.
 • Szupryczyński Jan: Parki narodowe Kalifornii. - Poznaj Świat 2002, nr 11/12 - s. 64-71.
 • Szupryczyński Jan: Austria. Wycieczka naukowa, Austria, 20 czerwiec - 9 lipiec 2000. Przewodnik. Toruń: PAN IGiPZ, 2000 - 29 s.
 • Szupryczyński Jan: Lodowce Niebiańskich Gór. - Poznaj Świat 1999, nr 9/10 - s. 19-25.
 • Szupryczyński Jan: W lodach Arktyki. - Poznaj Świat 1998, nr 12 - s. 16-22.
 • Szupryczyński Jan: Tradycje PTG. Wystąpienie na 44 Zjeździe Towarzystwa w Toruniu. - Poznaj Świat 1995, nr 11 - s. 72-74.