Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN został utworzony w 1953 r. (początkowo jako Instytut Geografii PAN). Jest ważnym ośrodkiem badań w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej, geografii fizycznej i przestrzennego zagospodarowania w Polsce. Przy Instytucie działa Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska, będąca jedną z największych tego typu placówek na świecie (więcej...)

Aktualności

Ecosystem Service Potentials in Postglacial Landscapes

Wydawnictwo Elsevier opublikowało monografię naukową zespołu autorskiego pod kierunkiem dra Andrzeja Affeka pt. Ecosystem Service Potentials and Their Indicators in Postglacial Landscapes: Assessment and Mapping. Książka, kierowana głównie do odbiorcy międzynarodowego, łączy w sobie elementy podręcznika akademickiego z wnikliwym studium metodyczno-aplikacyjnym.

Więcej...

Dr Andrzej Affek otrzymal stypendium dla wybitnego młodego naukowca

Z satysfakcją informujemy, że dr Andrzej Affek został laureatem konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Trzyletnie stypendia przyznawane są młodym naukowcom, którzy prowadzą wysokiej jakości badania i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym.

Więcej...

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Anthropos IPAN (2019/2020)

Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór na rok akademicki 2019/2020.

Więcej...

Three Decades of Transformation in the East-Central European Countryside

Ukazała się publikacja pod redakcją J. Bańskiego, pt. „Three Decades of Transformation in the East-Central European Countryside”, wydawnictwo Springer, która dokumentuje transformację obszarów wiejskich w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Autorzy rozdziałów pochodzą z większości krajów tego regionu.

Więcej...

Europejski Kongres Ekologii Krajobrazu 2021

Z przyjemnością informujemy, że na Światowym Kongresie Ekologii Krajobrazu w Mediolanie oficjalnie ogłoszono miejsce i datę kolejnego Europejskiego Kongresu Ekologii Krajobrazu. Odbędzie się on w Warszawie w dniach 5-9 lipca 2021 r., zaś jednym ze współorganizatorów jest IGiPZ PAN.

Więcej...

Anna Bucała-Hrabia laureatką Konkursu im. L. Straszewicza

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. Anna Bucała-Hrabia została laureatką III Konkursu im. L. Straszewicza na najlepszy artykuł z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. 

Więcej...

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wskaźnik UTCI – 10 lat zastosowań w bioklimatologii człowieka”

W dniach 22-24 maja 2019 r. w Ośrodku Głównym IMGW-PIB w Warszawie odbyły się międzynarodowe wydarzenia z zakresu biometeorologii i bioklimatologii: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wskaźnik UTCI – 10 lat zastosowań w bioklimatologii człowieka”, Pierwsze Spotkanie Biometeorologów Europejskich oraz Pierwsze Forum Biometeorologów Polskich.

Więcej...