Cała nasza nauka, w porównaniu z rzeczywistością, jest prymitywna i dziecinna.
Nadal jednak jest to najcenniejsza rzecz, jaką posiadamy.

Albert Einstein

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN został utworzony w 1953 r. (początkowo jako Instytut Geografii PAN). Jest ważnym ośrodkiem badań w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej, geografii fizycznej i przestrzennego zagospodarowania w Polsce. Przy Instytucie działa Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska, będąca jedną z największych tego typu placówek na świecie (więcej...)

Aktualności

2017-03-04

Seminarium „Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku”

Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń IGiPZ PAN we współpracy z Instytutem Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK zapraszają na Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe „Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku”.

Więcej...

2017-02-15

Central European Lowland charcoal synthesis

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN wraz z Helmholtz Centre GFZ Potsdam oraz Uniwersytetem w Greifswaldzie organizuje spotkanie pt. „Central European Lowland charcoal synthesis”.

Więcej...

2016-12-08

Konferencja "Governing Urban Diversity"

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN zaprasza na konferencję "Governing Urban Diversity", która odbędzie się w Rotterdamie w dniach 8-10 lutego 2017 r.

Więcej...

2016-10-31

Odeszła nasza Koleżanka Agnieszka Prandol

Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 30 października 2016 r. odeszła nasza Droga Koleżanka Agnieszka Prandol.

Więcej...

2016-05-30

The 3rd An INTIMATE Example Research Training School

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, wraz z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, Helmholtz Centre GFZ Potsdam, University of Nottingham, Centre for Ice and Climate University of Copenhagen, University of Manchester i Towarzystwem Przyjaciół Dolnej Wisły, organizuje letnią szkołę "The 3rd An INTIMATE Example Research Training School".  

Więcej...

2016-05-16

XXXII Seminarium Geografii Wsi "Rola zasobów lokalnych w rozwoju wsi"

Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego IGiPZ PAN oraz Komisja Obszarów Wiejskich PTG mają zaszczyt zaprosić na XXXII Seminarium Geografii Wsi "Rola zasobów lokalnych w rozwoju wsi", które odbędzie się 6-7 czerwca 2016 r. w Jachrance.

Więcej...