Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN został utworzony w 1953 r. (początkowo jako Instytut Geografii PAN). Jest ważnym ośrodkiem badań w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej, geografii fizycznej i przestrzennego zagospodarowania w Polsce. Przy Instytucie działa Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska, będąca jedną z największych tego typu placówek na świecie (więcej...)

Aktualności

Odeszła Dr Sylwia Gilewska

W dniu 4 marca 2018 odeszła w Chełmku Śląskim Dr Sylwia Gilewska

Więcej...

Odeszła dr hab. Zdzisława Wójcik

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w środę 14 lutego 2018 r. odeszła, w wieku 103 lat, dr hab. Zdzisława Wójcik.

Więcej...

Odeszła Profesor Władysława Stola

Z żalem zawiadamiamy, że 28 stycznia 2018 r. odeszła Pani Profesor Władysława Stola.

Więcej...

Nagrody dla monografii "Bojkowszczyzna Zachodnia"

Z satysfakcją informujemy, że monografia "Bojkowszczyzna Zachodnia - wczoraj, dziś i jutro" została w 2017 r. dwukrotnie nagrodzona.

Więcej...

Sesja Naukowa „Ocena potencjału form małej retencji wodnej na rzekach Kujaw Wschodnich"

Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń IGiPZ PAN zaprasza na Sesję Naukową „Ocena potencjału form małej retencji wodnej na rzekach Kujaw Wschodnich – deficytowego w zasoby wodne regionu województwa kujawsko-pomorskiego”, która odbędzie się w dniu 22 listopada 2017 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Więcej...

Rola zasobów lokalnych w rozwoju wsi - dwie publikacje naukowe

W Instytucie realizowana jest operacja pt. „Rola zasobów lokalnych w rozwoju wsi – dwie publikacje naukowe” finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 6 KSOW: "Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej...

Warsaw Regional Forum 2017

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Komitet Nauk Geograficznych PAN razem z Ministerstwem Rozwoju oraz Polskim Towarzystwem Geograficznym zapraszają na międzynarodową konferencję Warsaw Regional Forum 2017 pod hasłem "Przestrzeń Przepływów", która odbędzie się 18-20 października 2017 r. w Warszawie.

Więcej...