Cała nasza nauka, w porównaniu z rzeczywistością, jest prymitywna i dziecinna.
Nadal jednak jest to najcenniejsza rzecz, jaką posiadamy.

Albert Einstein

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN został utworzony w 1953 r. (początkowo jako Instytut Geografii PAN). Jest ważnym ośrodkiem badań w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej, geografii fizycznej i przestrzennego zagospodarowania w Polsce. Przy Instytucie działa Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska, będąca jedną z największych tego typu placówek na świecie (więcej...)

Aktualności

2015-06-22

4th Annual ICLEA Workshop 2015

W ramach realizacji projektu ICLEA (Integrated Climate and Landscape Evolution Analysis) Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń IGiPZ PAN w Toruniu zaprasza na konferencję pt. "Dynamics of climate and landscape. Evolution of cultural landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age".

Więcej...

2015-05-11

Seminarium "Atlas Polskiej Wsi"

Zakład Geografii Wsi i Rozwoju Lokalnego IGiPZ PAN zaprasza na seminarium poświęcone realizowanemu projektowi badawczemu pt. "Atlas Polskiej Wsi". Seminarium odbędzie się 19 maja o godz. 11.00 w Warszawie w siedzibie IGiPZ PAN (ul. Twarda 51/55) w sali seminaryjnej na parterze.

Więcej...

2015-03-15

Konferencja "Zarządzanie różnorodnością społeczną w Warszawie – problemy i perspektywy"

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawy zapraszają na konferencję pt. "Zarządzanie różnorodnością społeczną w Warszawie – problemy i perspektywy", która odbędzie się 14-15 maja 2015 r. w Warszawie.

Więcej...

2015-02-28

Warsaw Regional Forum 2015

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN razem z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju oraz Polskim Towarzystwem Geograficznym zapraszają na konferencję Warsaw Regional Forum 2015 pod hasłem "Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy", która odbędzie się 14-16 października 2015 r. w Warszawie.

Więcej...

2015-02-27

Seminarium "Mapy krajobrazu kulturowego. Regionalizacja historyczno-kulturowa"

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN oraz Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG zapraszają do udziału w XVIII Interdyscyplinarnym Seminarium Krajobrazowym "Mapy krajobrazu kulturowego. Regionalizacja historyczno-kulturowa", które odbędzie się w dniach 26-27 marca 2015 r. w siedzibie IGiPZ PAN w Warszawie.

Więcej...

2015-02-04

Odeszła Profesor Alicja Breymeyer

Pogrążeni w smutku zawiadamiamy, że w dniu 31 stycznia 2015 roku odeszła od nas

Prof. dr hab. Alicja Breymeyer.

Więcej...

2014-12-23

Wspieramy akcję "Szlachetna Paczka"

W 2014 roku pracownicy naszego Instytutu po raz kolejny wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”. 

Więcej...