IGiPZ PAN > Instytut > Dokumenty > Komisja Socjalna

Instytut

KOMISJA SOCJALNA


 

Skład Komisji Socjalnej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Przewodniczący:

Członkowie:

Wszelkie pytania i uwagi do Komisji Socjalnej należy wysyłać na adres mailowy: zfss@igipz.pan.pl

 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (wraz z załącznikami) dostępny jest dla pracowników IGiPZ PAN wyłącznie po zalogowaniu do systemu.