IGiPZ PAN > Osoby > Osoba
prof. dr hab. Marek Kupiszewski
Zakład Geografii Miast i Ludności
Pokój 321
Telefon +48 226978821
E-mail

Wykształcenie

  • 1986 - doktor nauk geograficznych (praca doktorska pt. Pomiar migracji w modelowaniu zmian rozmieszczenia i struktury ludności)
  • 1972-1977 - studia magisterskie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki i Mechaniki

Przebieg kariery zawodowej

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

  • 2003 - doktor habilitowany (rozprawa habilitacyjna pt. Modelowanie dynamiki przemian ludności w warunkach wzrostu znaczenia migracji międzynarodowych)
  • Wydział Geografii (School of Geography) Uniwersytetu w Leeds (1991-2003)
  • Środkowoeuropejskie Forum Badań Migracyjnych i Ludnościowych (od 2002)

Zainteresowania naukowe

  • Geografia ludności
  • Demografia

Nagrody i wyróżnienia

  • 2003 - Nagroda Wydziału I PAN
  • 1995-1996 - The Nuffield Foundation Social Science Research Fellowship
  • 1988 - Nagroda im. Jana Olafa Chmielowskiego (PAN)