IGSO PAS > People > Member
Assoc. Prof. Anna Kowalska
Department of Geoecology
Office 404
Phone +48 226978903
E-mail

Education

 • 1996-2001 – Master degree studies: Warsaw University of Life Sciences, Interfaculty Study of Environment Protection (master’s thesis entitled Analysis of environmental changes in the Vistula River Valley between Warsaw and Płock in 19th and 20th century).

Academic career and degrees

Institute of Geography and Spatial Organization PAS, since 2002

 • 2008 – PhD in Earth Sciences in the field of geography (doctoral dissertation entitled Natural and anthropogenic conditioning of vegetation diversity in the Middle Vistula River Valley).
 • 2018 – Assoc. Prof. in Earth Sciences in the field of geography (scientific achievement entitled Vegetation dynamics of ancient and recent post-agricultural forests in central Poland – natural and anthropogenic conditions)

Research interests

 • Geobotany
 • Changes in plant communities
 • Human activities in river valleys
 • Geographic Information System 
 • Nature protection
 • Ecological education
 • Ecosystem services

Projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

Editorial publications

 • Romanowski J., Matuszkiewicz J., Kowalczyk K., Kowalska A., Kozłowska A., Solon J., Bouwma I., Middendorp H., Reijnen R., Rozemeijer R., van der Sluis T., 2005, Evaluation of ecological consequences of development scenarios for the Vistula River Valley, CBE PAN, PAN IGiPZ, Alterra, DLG, Warsaw, Wageningen, Utrecht, 127 s.

Abstracts, reviews, notes

 • Affek A., Kołaczkowska E., Kowalska A., Regulska E., Wolski J., Solon J., 2023, Potential of Polish Forests to Provide Ecosystem Services, Ecoserv Poznań 2023 Book of Abstracts 14-16 September, 2023, Poznań, , s. 44.
 • Affek A., Wolski J., Degórska B., Solon J., Kowalska A., Regulska E., Degórski M., 2023, Mapping and assessment of urban ecosystem services in Poland, Ecoserv Poznań 2023 Book of Abstracts 14-16 September, 2023, Poznań, , s. 52.
 • Kowalska A., Affek A., Solon J., Regulska E., Degórska B., Wolski J., Degórski M., 2023, Regulating and cultural services of urban ecosystems at the neighbourhood scale – a Warsaw case study, Ecoserv Poznań 2023 Book of Abstracts 14-16 September, 2023, Poznań, , s. 16.
 • Kowalska A., Wolski J., Affek A., Regulska E., 2023, Potential of Warsaw urban green spaces for local climate regulation and air purification assessed using remote sensing data, 3rd World Conference on Forests for Public Health, 4-7 Oct 2023, Sherbrooke, Canada, Book of Abstracts, , s. 21.
 • Kowalska A., Zawiska I., Wolski J., Baranowski J., Affek A., Regulska E., Kołaczkowska E., Gierszewski P., Kruczkowska B., 2023, Potencjał regulacyjny łęgów jesionowo-wiązowych w dolinie środkowej Wisły, VI Konferencja "Las i woda", Lipowy Most, 18-20.04.2023, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin, , s. 47-48.
 • Kołaczkowska E., Kowalska A., Regulska E., Wolski J., Solon J., Affek A., 2023, Assessment of the potential of mature forests in Poland using open source data to provide mushroom picking service, Ecoserv Poznań 2023 Book of Abstracts 14-16 September, 2023, Poznań, , s. 74.
 • Słowińska S., Kuchcik M., Baranowski J., Czarnecka K., Jarocińska A., Kowalska A., Lindner-Cendrowska K., 2023, The influence of the type of green spaces in urban parks on soil temperature, 23rd International Congress of Biometeorology May 14-17, 2023 Tempe, Arizona, USA. Abstract book – posters, , s. 34-35.
 • Affek A., Wolski J., Solon J., Degórska B., Degórski M., Regulska E., Kowalska A., 2022, Regulating ecosystem services of urban green space in Warsaw: assesing and maping potential, use and unmet demand, [w:] Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek, IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa, , s. 233.
 • Degórski M., Affek A., Degórska B., Kowalska A., Regulska E., Solon J., Wolski J., 2022, Ecosystem service indicators as a spatial planning tool in the urban landscape across scales (national, regional and local), [w:] Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek, IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa, , s. 237.
 • Kowalska A., Regulska E., Affek A., Wolski J., Solon J., Degórska B., Degórski M., 2022, Cultural ecosystem services of urban green space in Warsaw: assessing and mapping potential, useand unmet demand, [w:] Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek, IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa, , s. 241.
 • Słowiński M., Szewczyk K., Halaś A., Jonczak J., Mroczkowska A., Łuców D., Słowińska S., Tyszkowski S., Kowalska A., Kołaczkowska E., Swoboda P., Chojnacka A., Ważny T., Gumińska-Nowak B., Kramkowski M., Kardasz C., Barbarino V., Noryśkiewicz A., Kruczkowska B., Brykała D., Związek T., 2022, Charcoal production in Medieval Central Europe and its environmental consequences, [w:] Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek, IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa, , s. 185.
 • Słowiński M., Szewczyk K., Halaś A., Jończak J., Mroczkowska A., Łuców D., Słowińska S., Tyszkowski S., Kowalska A., Kołaczkowska E., Chojancka A., Ważny T., Gumińska-Nowak B., Kramkowski M., Kardasz C., Barbarino V., Noryśkiewicz A., Niedzielski M., Kruczkowska B., Brykała D., Związek T., 2022, Produkcja węgla drzewnego w średniowiecznej Europie Środkowej i jej konsekwencje środowiskowe, [w:] Red. Jacek Skurzyński, Zdzisław Jary, Mirosław Błaszkiewicz, Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego. XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9 września 2022 r., Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, , s. 159-160.
 • Słowiński M., Szewczyk K., Jonczak J., Związek T., Obremska M., Słowińska S., Łuców D., Halaś A., Mroczkowska A., Noyśkiewicz A., Chojnacka A., Ważny T., Kramkowski M., Tyszkowski S., Kruczkowska B., Kowalska A., Kołaczkowska E., Swoboda P., Kardasz C., Gmińska-Nowak B., Brykała D., 2022, Nieoszacowany wpływ produkcji węgla drzewnego na przekształcenia środowiska i krajobrazu na Niżu Północnoeuropejskim, XII Sesja Paleolimnologiczna, 21–22 marca 2022, Gliwice. Książka abstraktów, Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej, Gliwice, , s. 23.
 • Affek A., Kowalska A., Kołaczkowska E., Kruczkowska B., Regulska E., Wolski J., 2019, Lowland riparian hardwood forests – regulating services of the European remnants, IALE World Congress 2019, Nature and society facing the Anthropocene challenges and perspectives for landscape ecology, 1-5 July, Milano, Italy. Book of abstracts, IALE, Milano, 1 s.
 • Affek A., Zachwatowicz M., Sosnowska A., Gerlée A., Kowalska A., 2019, Impact of modern forestry on selected elements of the environment (the case of Eastern part of Polish Carpathians), Forests at risk: Białowieża and beyond. The international conference, Warsaw, 12-13 February 2019. Book of abstracts, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1 s.
 • Kowalska A., Affek A., Baranowski J., Kołaczkowska E., Kruczkowska B., Regulska E., Wolski J., Zawiska I., 2019, Relationships between degradation of riparian mixed forests and their potential to provide regulating services, Forests at risk: Białowieża and beyond. The international conference, Warsaw, 12-13 February 2019. Book of abstracts, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 1 s.
 • Kruczkowska B., Wolski J., Regulska E., Kowalska A., Affek A., Kołaczkowska E., Baranowski J., Zawiska I., 2019, Świadczenia ekosystemowe łęgów jesionowo-wiązowych w dolinie środkowej Wisły, Konferencja naukowa "Usługi ekosystemowe gleb - wskaźniki i metody oceny", Warszawa 26 czerwca 2019 r, Wydawnictwo IUNG-PIB, Puławy, , s. 41.
 • Affek A., Kowalska A., 2018, Potencjał ekosystemów do świadczenia usług z perspektywy bezpośrednich użytkowników, [w:] Red. Jerzy Solon, Edyta Regulska, Krajobraz w percepcji społecznej. Abstrakty referatów i posterów, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 7.
 • Kowalska A., 2018, 200-years forest cover changes in different habitat types of Masuria-Kurpie borderland, 17th International Conference of Historical Geographers, Warsaw 2018. Book of abstracts, Warszawa, 1 s.
 • Kowalska A., 2018, C-sequestration evaluation in riparian mixed forests (Vistula river valley), [w:] Red. Piotr Lupa, Małgorzata Stępniewska, Paulina Grams, Ecoserv Poznań 2018. 5th Scientific Symposium Ecosystem Services in Transdisciplinary Approach. Book of abstracts, Department of Integrated Geography, Adam Mickiewicz University, Poznań, , s. 37.
 • Affek A., Kowalska A., 2017, Ecosystem potentials to provide services in the view of direct users, IALE 2017 European Congress: from pattern and process to people and action. Ghent, 12-15 September 2017, IALE Europe, Ghent, 1 s.
 • Affek A., Kowalska A., Degórski M., Regulska E., Grabińska B., Kołaczkowska E., Kruczkowska B., Roo-Zielińska E., Solon J., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia kulturowe w krajobrazie młodoglacjalnym - potencjał w ocenie użytkowników, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, , s. 16.
 • Degórski M., Grabińska B., Kowalska A., Roo-Zielińska E., Solon J., Wolski J., Affek A., Kołaczkowska E., Kruczkowska B., Regulska E., Zawiska I., 2016, From detailed data to regional assessment of ecosystem services, International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland, Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, Łochów, , s. 16.
 • Degórski M., Kruczkowska B., Solon J., Affek A., Grabińska B., Kołaczkowska E., Kowalska A., Regulska E., Roo-Zielińska E., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia regulacyjne ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, , s. 15.
 • Degórski M., Solon J., Roo-Zielińska E., Kowalska A., Affek A., Grabińska B., Kruczkowska B., Kołaczkowska E., Regulska E., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia ekosystemowe w krajobrazie młodoglacjalnym - założenia teoretyczne i metodyka badań, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, , s. 9.
 • Kowalska A., 2016, Indicator of potential harvested crops from agroecosystems in north-east Poland, International Scientific Conference "Ecosystem Services - Landscape Ecology Integrative Role", 22th-24th June 2016, Łochów, Poland, Faculty of Geography and Regional Studies. University of Warsaw and Polish Association for Landscape Ecology, Łochów, , s. 60.
 • Matuszkiewicz J., Kowalska A., Kębłowska A., 2016, Inwentaryzacja roślinności rzeczywistej pasów wydmowych, Seminarium naukowe "Wyniki inwentaryzacji i monitoringu przyrody ożywionej i nieożywionej parku zrealizowanych w ramach projektu NFOŚiGW", Centrum Edukacji KPN, Izabelin, , s. 4-5.
 • Roo-Zielińska E., Grabińska B., Kowalska A., Kruczkowska B., Solon J., Affek A., Degórski M., Kołaczkowska E., Regulska E., Wolski J., Zawiska I., 2016, Świadczenia zaopatrzeniowe ekosystemów w krajobrazie młodoglacjalnym - ujęcie potencjałowe, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, , s. 14.
 • Solon J., Wolski J., Affek A., Degórski M., Grabińska B., Kołaczkowska E., Kowalska A., Kruczkowska B., Regulska E., Roo-Zielińska E., Zawiska I., 2016, Zróżnicowanie przestrzenne potencjału ekosystemów w jednostkach krajobrazowych, [w:] Red. Piotr Lupa, EcoServ2016 - IV Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Poznań, 5-6 września 2016 r. Streszczenia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, , s. 13.
 • Affek A., Kowalska A., 2015, Usage patterns of provisioning and cultural ecosystem services, [w:] Ed. Piotr Siłka, Territorial uncertainty and vulnerability as a challenge for urban and regional policy. Warsaw Regional Forum 2015. Warsaw, 14-16 October 2015. Programme and Book of Abstracts, IGiPZ PAN, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, , s. 80.
 • Affek A., Kowalska A., 2015, Usage patterns of provisioning and cultural ecosystem services, Crossing Scales, Crossing Borders: Global Approaches to Complex Challenges. 9th IALE World Congress, July 5-10, 2015, Portland, Oregon USA, IALE, Portland, 1 s.
 • Belonovskaya E., Krenke A., Tishkov A., Tsarevskaya N., Matuszkiewicz J., Kowalska A., 2015, Conservation of the old-agrarian landscapes for the high biodiversity sustention, Geography, Culture and Society for our future Earth. International Geographical Union Regional Conference, 17-21 August 2015, Moscow, Russia. Book of Abstracts, International Geographical Union, Moscow, , s. 30.
 • Kowalska A., Affek A., 2015, The ability of forest ecosystems to provide goods and services in view of local community, [w:] Compiled by Tiia Lillemaa, Urmas Peterson, Ajith Perera, Sustaining ecosystem services in forest landscapes. IUFROLE WG Conference in Tartu, Estonia, 2015. Book of abstracts, IUFRO Landscape Ecology Working Group Conference, Tartu, , s. 87.
 • Kowalska A., Kołaczkowska E., Kębłowska A., 2015, Kartowanie roślinności pasów wydmowych w Kampinoskim Parku Narodowym, [w:] Red. Marcin Rechciński, Joanna Hibner, Agnieszka Nowak, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Rola badań terenowych w studiach krajobrazowych XXI wieku. 8-11 kwietnia 2015 r., Kraków/Bukowina Tatrzańska. Materiały konferencyjne, PAEK; IGiGP UJ, Kraków, , s. 28.
 • Affek A., Kowalska A., Solon J., Degórski M., 2014, „Korzystanie z dobrodziejstw przyrody” – pilotażowe badania dotyczące percepcji korzyści płynących z ekosystemów, Ecoserv Poznań 2014. III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych". Streszczenia, UAM, Poznań, , s. 17.
 • Kowalska A., 2014, Program wycieczki "Krajobrazy Podlasia", [w:] Red. Edyta Regulska, Jerzy Solon, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Krajobraz z Komputera”. Abstrakty referatów i posterów, IGiPZ PAN; PAEK, Warszawa, , s. 58-61.
 • Kowalska A., Kołaczkowska E., 2014, Regeneration of forest communities in pine and mixed oak-pine forest habitats in Kampinos National Park – an example of Krzywa Góra forest division, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
 • Kowalska A., 2013, Differences and changes in the open landscape habitats of the Vistula river valley, Open Landscapes Ecology, Management and Nature Conservation, Program & Abstracts Book, 29th September-3rd October 2013 Hildesheim, Germany, University of Hildesheim, Hildesheim, , s. 38-39.
 • Matuszkiewicz J., Kowalska A., Kozłowska A., Roo-Zielińska E., Solon J., 2012, Differences in plant species richness between ancient and post-agricultural pine forests in Central Poland, Book of abstracts - 2nd International Conference on Biodiversity in Forest Ecosystems & Landscapes, August 28th-31st 2012, University College, Cork, , s. 93.
 • Kowalska A., 2011, Mapy roślinności w badaniach przekształceń środowiska geograficznego, [w:] Red. Joanna Plit, Materiały kartograficzne w badaniach ewolucji krajobrazu kulturowego. XIV Interdyscyplinarne Seminarium, Warszawa, 14-15.X.2011 r. Streszczenia, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG; IGiPZ PAN, Warszawa, , s. 27.
 • Kowalska A., Matuszkiewicz J., 2011, Przekształcenia roślinności równiny zalewowej doliny środkowej Wisły, gmina Łomianki - strefa podmiejska Warszawy, Synantropizacja w dobie zmian różnorodności biologicznej. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa, 30.06-02.07.2011. Materiały konferencyjne, Zakład Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej. Instytut Biologii Roślin UWr; Polskie Towarzystwo Botaniczne. Oddział Wrocławski, Wrocław, , s. 51.
 • Kowalska A., 2010, Atlas roślinności lasów. L.Witkowska-Żuk. Warszawa 2008, Przegl. Geogr., 82, z.1, s. 115-116.
 • Kowalska A., 2010, Genetic relations between vegetation and fluvial landforms in the lower Vistula river valley, [w:] Eds. Wojciech Kurek, Katarzyna Marciszewska, Andrzej Szczepkowski, Proceedings of the 55th meeting of the Polish Botanical Society "Planta in vivo, in vitro et in silico", September 6-12, 2010, Warsaw, Poland, Polskie Towarzystwo Botaniczne, Warszawa, , s. 43.
 • Kowalska A., 2009, Zmiany sposobu użytkowania terenów rolniczych a zanikanie przyrodniczo cennych zbiorowisk roślinnych (na przykładzie doliny środkowej Wisły), [w:] Red. nauk. Zuzanna Borcz, Andrzej Drabiński, Urszula Myga-Piątek, Leszek Pływaczyk, Krajobraz wsi współczesnej - zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym obszarów wiejskich. Materiały Konferencji Naukowej XI Seminarium Krajobrazowe KKK/PTG, Kamień Śląski 2009. Streszczenia referatów, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Kamień Śląski, , s. 16-17.
 • Kowalska A., 2009, Zmiany udziału zbiorowisk chronionych w dolinie środkowej Wisły w II połowie XX wieku, Dynamika roślinności w warunkach antropopresji i ochrony - warsztaty geobotaniczne. Ogólnopolska konferencja, Łódź-Spała, 25-27 czerwca 2009 r. Program konferencji, streszczenia referatów i plakatów, UŁ, Łódź, , s. 18.
 • Matuszkiewicz J., Roo-Zielińska E., Kowalska A., Solon J., 2007, Ecological consequences of "Łomianki ring road" - expressway variants entered to the Spatial Management Plan of the Warsaw Metropolitan Area, [w:] Ed. Konrad Czapiewski, Tomasz Komornicki, Contemporary dilemmas of spatial development in Europe. Warsaw Regional Forum 2007. Proceedings, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 47-48.
 • Matuszkiewicz J., Solon J., Roo-Zielińska E., Kowalska A., Romanowski J., 2007, Zastosowanie scenariuszy ekologicznych dla poprawy partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym, Urbanista, nr 5, s. 18-24.
 • Kowalska A., 2005, Granice morfologiczne i ich wpływ na formy użytkowania ziemi w dolinie Wisły, Granice i ich rola w krajobrazach kulturowych. VII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe, 21-22 października 2005, Warszawa, IGiPZ PAN, ul. Twarda 51/55, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, 1 s.
 • Matuszkiewicz J., Kowalska A., Solon J., 2005, Prognostic, vegetation maps in the evaluatio of an impact of hydro engineering measurements in the Vistula valley, W3M Conference for wetlands: monitoring, modelling, management, Wierzba, 22-25 September 2005. Programme and abstracts, Warsaw Agricultural University Press, Warsaw, , s. 50.
 • Kowalska A., 2002, Analiza zmian krajobrazowych w dolinie rzeki Wisły pomiędzy Warszawą a Płockiem w wieku XIX i XX, Problemy ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego Górnego Śląska na tle doświadczeń z innych obszarów Polski i Europy. III Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazu Kulturowego, Sosnowiec - Będzin - Rudy Raciborskie, 26-27.09.2002. Streszczenia, WNoZ UŚ, Sosnowiec, 1 s. nlb.

Documentation studies

 • Regulska E., Kowalska A., Kruczkowska B., 2014, Ogólnopolska Konferencja Naukowa"Krajobraz z komputera. Modelowanie krajobrazu - nowe narzędzia, metody, typologie", Problemy Ekologii Krajobrazu, 38, s. 237-244.
 • Kowalska A., 2006, Międzynarodowe seminarium "Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym w Europie", Wageningen, Holandia, 20-22 IX 2006 r, Przegl. Geogr., 78, z.4, s. 614-616.

Maps, atlases

 • Matuszkiewicz J., Kębłowska A., Kowalska A., Deręgowska A., Otręba A., Kołaczkowska E., Ciurzycki W., Popkiewicz P., Mędrzycki P., Zaniewski P., Truszkowska E., Torzewski K., Kamola P., 2015, Roślinność rzeczywista pasów wydmowych Kampinoskiego Parku Narodowego. Mapa fitosocjologiczna, Petit s.k. na zlecenie Kampinoskiego Parku Narodowego, Izabelin, 1 s.
 • Matuszkiewicz J., Wolski J., Kowalska A., 2014, Mapa sekwencji stanów "las - nie las" [1 mapa], [w:] Red. Agnieszka Kalinowska-Szymczak, Kalejdoskop GIS. T.3, ESRI Polska, Warszawa, , s. 74-75.