IGSO PAS > People > Member
Dr. Arkadiusz Bartczak
Department of Environmental Resources and Geohazards
Office -
Phone +48 566228520
E-mail

Education

 • 1993-1998 – Master degree studies: Nicolaus Copernicus University in Toruń, Faculty of Biology and Earth Sciences (master’s thesis entitled The role of barrage reservoir in Włocławek in water management of voivodeships: Włocławek and Płock).
 • 2009-2010 – postgraduate studies in statistics and financial mathematics: Gdańsk University of Technology, Faculty of Technical Physics and Applied Mathematics

Academic career and degrees

Institute of Geography and Spatial Organization PAS (IGiPZ PAN), since 2006

 • 2004 - PhD in Earth Sciences in geography, Faculty of Biology and Earth Sciences, Nicolaus Copernicus University in Toruń (doctoral dissertation entitles Long-term variability of the river outflow from the Zgłowiaczka Basin).

Research interests

 • Historical changes in river outflow in small river basins
 • Conditions of water circulation in small river basins
 • Dynamics (changes and variability) of river outflow
 • Extreme hydrological events (low water, high water)
 • Human impact on water environment

Projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Abstracts, reviews, notes | Maps, atlases

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

Abstracts, reviews, notes

 • Gierszewski P., Bartczak A., Brykała D., Fojutowski M., 2024, Ocena wrażliwości małych systemów rzeczno-jeziornych na zmiany klimatu: spostrzeżenia ze zlewni Ruda (Kotlina Płocka), [w:] Red. Anna Bucała-Hrabia, Małgorzata Kijowska-Strugała, Krystyna Łącka, Eliza Płaczkowska, Łukasz Quirini-Popławski, Katarzyna Wasak-Sęk, Łukasz Wiejaczka, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Geośrodowisko – Klimat, Przyroda, Człowiek” Książka abstraktów, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Kraków, , s. 20-21.
 • Bartczak A., Araźny A., 2023, Analiza struktury opadów atmosferycznych w Toruniu w latach 1951-2020, [w:] Red. Tomasz Karasiewicz, Barbara Szyda, Parki Krajobrazowe: nauka, edukacja, turystyka i praktyka. Gruczno, 13-14.10.2023r, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, , s. 10-12.
 • Słowińska S., Słowiński M., Baranowski J., Bartczak A., Czarnecka K., Halaś A., Jarocińska A., Kuchcik M., Linder-Cendrowska K., Łuców D., 2023, Globalne ocieplenie a klimat torfowisk mszarnych w Polsce - projekt MIRECLIM, [w:] Red. Tomasz Karasiewicz, Barbara Szyda, Parki Krajobrazowe: nauka, edukacja, turystyka i praktyka. Gruczno, 13-14.10.2023r, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, , s. 38-40.
 • Gierszewski P., Bartczak A., Brykała D., Fojutowski M., 2022, Ocena hydrologicznej i hydrochemicznej reakcji zlewni Jeziora Gościąż na sygnał klimatyczny, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Mikołaj Majewski, 30. Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Współczesne przemiany naturalne i antropogeniczne środowiska przyrodniczego zlewni rzecznych i jeziornych”, Szczecinek - Storkowo, 8-10 czerwca 2022. Streszczenia, UAM, Szczecinek - Storkowo, , s. 24-25.
 • Słowiński M., Kruczkowska B., Jonczak J., Słowińska S., Bartczak A., Kramkowski M., Uzarowicz Ł., Tyszkowski S., 2020, Soil cover development in the coastal zones of disappearing lakes, Geophysical Research Abstracts Vol. 22. EGU General Assembly 2020, European Geosciencces Union, Vienna, , s. 13169.
 • Brykała D., Gierszewski P., Fojutowski M., Bartczak A., Kaszubski M., Plessen B., Pinkerneil S., Kordowski J., Brauer A., Błaszkiewicz M., 2018, Groundwater monitoring within catchment areas of three lakes with varved sediments in Northern and Central Poland, Unravelling the Past and Future of Lakes. IPA-IAL Joint Meeting 2018, June 18-21, Stockholm University. Abstract book, Stockholm University, Stockholm, , s. 411.
 • Kruczkowska B., Jonczak J., Słowińska S., Bartczak A., Kramkowski M., Uzarowicz Ł., Tyszkowski S., Słowiński M., 2018, Soils development in coastal zone of the disappearing Rakutowskie Lake, Central Poland, [w:] Red. Marcin Sykuła, The 3rd International Conference of Young Scientists "Soil in the Environment", Kraków - Poronin, 16-19.09.2018 : book of abstracts and field session guide, Department of Soil Science and Land Protection Poznań University of Life Sciences, Poznań, , s. 52.
 • Bartczak A., 2017, Funkcjonowanie młynów wodnych z punktu widzenia hydrologa – na przykładzie z Kujaw, [w:] Red. Dariusz Brykała, Maciej Prarat, Piotr Lamparski, Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku. Materiały Konferencyjne Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego, Toruń 26.05.2017, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Toruń, , s. 13-14.
 • Bartczak A., Krzemiński M., 2017, The Application of the Standardised Precipitation Index (SPI) for the Evaluation of Intensity of Dry and Wet Periods in the Vicinity of Czechowskie Lake, [w:] Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer, Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 17/03, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 26-28.
 • Fojutowski M., Gierszewski P., Brykała D., Bartczak A., Plessen B., Pinkerneil S., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2017, Environmental monitoring of the catchment area in the context of contemporary sedimentation in Lake Gościąż, Poland, [w:] Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer, Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 17/03, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 65-66.
 • Bartczak A., Krzemiński M., 2015, The annual maximum daily rainfall in the vicinity of Czechowskie Lake, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 22-24.
 • Bartczak A., Glazik R., Tyszkowski S., 2013, Sezonowość odpływu rzecznego ze wschodniej części Kujaw, [w:] Red. Roman Cieśliński, Katarzyna Jereczek-Korzeniewska, Aspekty badań wody w XX i XXI wieku - streszczenia artykułów, Wydział Oceanografii i Geografii UG; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Gdańsk, , s. 13-14.
 • Bartczak A., Glazik R., Tyszkowski S., 2012, Parameters of streamflow droughts in agricultural basin in central Poland, Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU General Assembly 2012, Vienna, 1 s.
 • Tyszkowski S., Bartczak A., Glazik R., 2012, An analysis of selected elements of the environment in the outflow model compared with measurements of agricultural basin in central Poland, Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU General Assembly 2012, Vienna, 1 s.
 • Bartczak A., 2009, Hydrologiczne konsekwencje funkcjonowania małych elektrowni wodnych - przykłady z województwa kujawsko-pomorskiego, Konferencja "Kierunki rozwoju odnawialnych źródeł energii w regionach". Toruń - Przysiek, 27 marca 2009, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Toruń, , s. 11-13.
 • Brykała D., Gierszewski P., Kaczmarek H., Kordowski J., Słowiński M., Bartczak A., Khak V., 2009, Uwarunkowania i zmienność depozycji osadów dennych w zbiorniku Soczewka (Kotlina Płocka) w warunkach antropopresji, [w:] Red. Tomasz Kalicki, Jacek B. Szmańda, Krzysztof Zawada, Konferencja Geomorfologów Polskich nt. "Metody badań w geomorfologii", Kielce, 28-30.09.2009 r, Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce, , s. 21-23.
 • Kaczmarek H., Khak V., Mazaeva O., Słowiński M., Bartczak A., Brykała D., Rybchenko A., 2009, Warunki rozwoju i dynamika dolinek erozyjnych w strefie brzegowej Zbiornika Brackiego (rz. Angara), [w:] Red. Tomasz Kalicki, Jacek B. Szmańda, Krzysztof Zawada, Konferencja Geomorfologów Polskich nt. "Metody badań w geomorfologii", Kielce, 28-30.09.2009 r, Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce, , s. 82-85.
 • Bartczak A., Birek E., Brykała D., Gierszewski P., Glazik R., 2008, Uwarunkowania odpływu rzecznego z Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, [w:] Red. Maria Baścik, Józef Partyka, Wody na obszarach chronionych. Materiały konferencji naukowej Pieskowa Skała, 12-14 czerwca 2008 r. Streszczenia referatów i przewodnik sesji terenowych, Ojcowski Park Narodowy; PTG, Ojców, , s. 36-37.
 • Bartczak A., Brykała D., Gierszewski P., Glazik R., 2008, Wybrane przejawy antropopresji i ich wpływ na zmiany stosunków wodnych w zachodniej części Kotliny Płockiej, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek, Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów, PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, Szymbark, , s. k4-5.
 • Bartczak A., Brykała D., Cebulska M., 2007, Wykorzystanie modelu wahań w czasie do oceny zmienności opadów atmosferycznych, [w:] Red. Marek Kejna, Rajmund Przybylak, Klimat ziem polskich w czasach historycznych na tle klimatu Europy. Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 60-lecia Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii UMK w Toruniu (1947-2007). Toruń, 11-13 października 2007 r. Streszczenia, Zakład Klimatologii UMK, Toruń, , s. 20-21.
 • Brykała D., Bartczak A., 2007, Hydrologiczne konsekwencje zmiany relacji odpływu rzecznego do opadu w drugiej połowie XX wieku na przykładzie dorzeczy: Zgłowiączki i Skrwy Lewej, [w:] Red. Marek Kejna, Rajmund Przybylak, Klimat ziem polskich w czasach historycznych na tle klimatu Europy. Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 60-lecia Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii UMK w Toruniu (1947-2007). Toruń, 11-13 października 2007 r. Streszczenia, Zakład Klimatologii UMK, Toruń, , s. 25-26.
 • Grobelska H., Bartczak A., Brykała D., 2007, II Konferencja naukowo-techniczna "Eksploatacja i oddziaływanie zbiorników nizinnych, Jeziorsko-2007", Uniejów, 24-25 V 2007 r, Przegl. Geogr., 79, z.2, s. 364-366.

Maps, atlases