PEOPLE


Dr. Arkadiusz Bartczak
Department of Environmental Resources and Geohazards
Office -
Phone +48 566228520
E-mail

Education

 • 1993-1998 – Master degree studies: Nicolaus Copernicus University in Toruń, Faculty of Biology and Earth Sciences (master’s thesis entitled The role of barrage reservoir in Włocławek in water management of voivodeships: Włocławek and Płock).
 • 2009-2010 – postgraduate studies in statistics and financial mathematics: Gdańsk University of Technology, Faculty of Technical Physics and Applied Mathematics

Academic career and degrees

Institute of Geography and Spatial Organization PAS (IGiPZ PAN), since 2006

 • 2004 - PhD in Earth Sciences in geography, Faculty of Biology and Earth Sciences, Nicolaus Copernicus University in Toruń (doctoral dissertation entitles Long-term variability of the river outflow from the Zgłowiaczka Basin).

Research interests

 • Historical changes in river outflow in small river basins
 • Conditions of water circulation in small river basins
 • Dynamics (changes and variability) of river outflow
 • Extreme hydrological events (low water, high water)
 • Human impact on water environment

Other activities

Participation in conferences and scientific seminars

 • 2002 - Scientific symposium “Transformation of natural environment of the Włocławek sub-region”, University of Humanities and Economics in Włocławek, (paper entitled Characterization of water mills in the basin of Zgłowiączka River in the 1st half of the 20th century).
 • 2003 - 7th All-Poland Limnological Conference “Natural and anthropogenic transformations of lakes”, the Polish Limnological Society and Świętokrzyska Academy in Kielce, (paper entitled Natural and anthropogenic changes in the area of lakes in the East Kujawy  region – Zgłowiączka River basin).
 • 2004 - Scientific symposium “Reconstruction and prognosis of changes in natural environment in geographical studies”, Department of Geomorphology and Hydrology of Lowlands PAS, Toruń (paper entitled Variability of precipitation and lowland river flow as exemplified by the Zgłowiączka River basin in the years 1961-2000).
 • 2005 – 23rd School of Hydrology “Contemporary hydrological issues”, Committee for Water Management PAS, Institute of Meteorology and Water Management in Wars
 • 2005 - Scientific symposium “Transformation of natural environment in the Kujawy-Pomorze Region. Selected problems”, University of Humanities and Economics in Włocławek.
 • 2006 – All-Poland Congress of Geographers and 55th Congress of the Polish Geographical Society, (paper entitled Impact of Small Water-Power Station on the flow of river (as exemplified by the Zgłowiączka River) – preliminary results).
 • 2006 – 34th School of Hydrology “Contemporary hydrological issues”, Committee for Water Management PAS, Institute of Meteorology and Water Management in Warsaw
  aw.
 • 2007 - Scientific Conference “Exploitation and impact of lowland reservoirs”, the Association of Water and Land Improvement Engineers and Technicians in Poznań, Uniejów, (paper entitled Fluctuations in water level (flows) of the Zgłowiączka River caused by effect of small water-power station situated in Nowy Młyn).
 • 2007 - International scientific conference “Climate of Polish lands in historical times as set against the backdrop of European climate”, Department of Climatology at the Institute of Geography Nicolaus Copernicus University in Toruń, (paper entitled Utilization of a  model of fluctuations in time for assessment of precipitation variability, co-authors: Brykała Dariusz, Cebulska Marta).
 • 2008 – Jubilee Conference held to celebrate the 40th anniversary of Research Station in Szymbark, 18th All-Poland Symposium of the Integrated Monitoring of Natural Environment, IGiPZ PAN – Research Station in Szymbark, (paper entitled Selected cases of anthropopressure and its influence on changes in hydrographic conditions in the west Płock Basin, co-authors: Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Glazik Ryszard).
 • 2008 – Conference “Waters in the protected areas”, the Institute of Geography and Spatial Management Jagiellonian University, Ojców National Park, Hydrological Commission of the Polish Geographical Society, (paper entitled River outflow conditions in the Gostynin-Włocławek National Park, co-authors: Birek Ewa, Brykała Dariusz, Gierszewski Piotr, Glazik Ryszard).
 • 2009 – Conference “Development directions for renewable energy sources in the regions”, the Marshal Office of the Kujawy-Pomorze Voivodeship, the Association of Renewable Energy, (paper entitled Hydrological effects of small water-power stations).

Field Research

 • 2008 – Irkutsk – the Institute of the Earth’s Crust of the Siberian Branch of Russian Academy of Sciences in Irkutsk, under the framework of academic exchange between the Russian and Polish Academy of Sciences (field studies devoted to the issues related with transformations in the shoreface of man-made water reservoirs on the Angara River cascades).

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Abstracts, reviews, notes | Maps, atlases

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

 • Bartczak A., Błaszkiewicz M., Birek E., 2018, Położenie i środowisko geograficzne powiatu włocławskiego, [w:] Red. Krzysztof Mikulski, Tomasz Dziki, Monografia powiatu włocławskiego, Starostwo Powiatowe we Włocławku, Włocławek,, s. 15-58.
 • Kaczmarek H., Mazaeva O., Kozyreva E., Babicheva V., Tyszkowski S., Rybchenko A., Brykała D., Bartczak A., Słowiński M., 2016, Impact of large water level fluctuations on geomorphological processes and their interactions in the shore zone of a dam reservoir, Journal of Great Lakes Research, 42, 5, s. 926-941.
 • Bartczak A., Brykała D., Gierszewski P., Kaczmarek H., Kordowski J., Kramkowski M., Słowiński M., Tyszkowski S., 2015, Stanowisko 5 - Jezioro Rakutowskie - Jezioro Rakutowskie i jego otoczenie - problem zmian obszarów wodno-błotnych, [w:] Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman, Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa,, s. 139-142.
 • Brykała D., Bartczak A., Błaszkiewicz M., Gierszewski P., Goslar T., Kaczmarek H., Kaszubski M., Kordowski J., Kramkowski M., Lamparski P., Lisicki S., Roman M., Sarnowski Ł., Słowiński M., Tyszkowski S., 2015, Late Glacial and Holocene transformation of the relief and surface waters in the Płock Basin and its surroundings, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam,, s. 145-174.
 • Bartczak A., Glazik R., Tyszkowski S., 2014, The application of Box–Cox transformation to determine the Standardised Precipitation Index (SPI), the Standardised Discharge Index (SDI) and to identify drought events: Case study in Eastern Kujawy (Central Poland), Journal of Water and Land Development, 22, 7-9, s. 3-15.
 • Bartczak A., Glazik R., Tyszkowski S., 2014, Czasowe i przestrzenne zróżnicowanie odpływu jednostkowego w zlewni rzeki Zgłowiączki (wschodnia część Kujaw), Nauka Przyroda Technologie, 8, 3, s. 1-16.
 • Bartczak A., Glazik R., Tyszkowski S., 2014, Identyfikacja i ocena intensywności okresów suchych we wschodniej części Kujaw, Nauka Przyroda Technologie, 8, 4, s. 1-22.
 • Kramkowski M., Bartczak A., Kaczmarek H., Słowiński M., Tyszkowski S., 2014, Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania przestrzennych zmian obszarów wodno-błotnych, na przykładzie Jeziora Rakutowskiego w świetle archiwalnych materiałów kartograficznych i fotogrametrycznych, Problemy Ekologii Krajobrazu, 37, s. 169-179.
 • Bartczak A., 2013, The impact of a small hydro-electric power station (sheps) on water stage and discharge oscillation of the Zgłowiączka river, Central Poland, [w:] Ed. A.B. Kitaev, O.V. Larcenko, Sovremennye problemy vodohranilisc i ih vodosborov (v treh tomah). T.1. Upravlienie vodnymi resursami. Gidro- i geodinamiceskije processy. Trudy Mezdunarodnoj naucno-prakticeskoj konferencii (28 maja - 30 maja 2013 g., Perm), Permskij gosudarstwiennyj universitet, Perm,, s. 123-129.
 • Bartczak A., Glazik R., Tyszkowski S., 2013, Tendencje rocznych sum opadów atmosferycznych we wschodniej części Kujaw, Nauka Przyroda Technologie, 7, 1, s. 1-18.
 • Bartczak A., Gierszewski P., 2012, Możliwości wykorzystania dolnej Wisły dla celów żeglugowych, [w:] Red. Danuta Szumińska, Rewitalizacja dróg wodnych szansą dla gospodarki, Promotio Geographica Bydgostiensia, 8, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz,10 s.
 • Bartczak A., Birek E., Brykała D., Gierszewski P., Glazik R., 2009, Wpływ wybranych czynników antropogenicznych na zmiany stosunków wodnych w zachodniej części Kotliny Płockiej, [w:] Red. Witold, Bochenek, Małgorzata Kijowska, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, Szymbark,, s. 117-130.
 • Bartczak A., Brykała D., Cebulska M., 2009, The use of temporal oscillation model to assess variability of precipitation, Bull. Geogr. Phys. Geogr. Ser., nr 277-95 : mapy.
 • Bartczak A., Birek E., Brykała D., Gierszewski P., Glazik R., 2008, Wieloletnie zmiany odpływu rzecznego w Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym, [w:] Red. Józef Partyka, Joanna Pociask-Karteczka, Wody na obszarach chronionych, IGiGP UJ, Kraków,, s. 71-81.
 • Bartczak A., 2007, Wahania stanów wody (przepływów) rzeki Zgłowiączki wywołane pracą małej elektrowni wodnej (MEW) w Nowym Młynie, Nauka Przyr. Technol., 1, z.2, s. 35-43.
 • Bartczak A., 2006, Charakterystyka odpływu ze wschodniej części Kujaw, [w:] Red. Antoni Olszewski, Karol Chutkowski, Drogami wędrówek i badań Profesora Rajmunda Galona w 100. rocznicę urodzin (1906-2006). Przewodnik sesji terenowych. Ogólnopolski Zjazd Geografów Polskich. 55 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r, Oficyna Wydaw. Turpress, Toruń,, s. 261-265.
 • Bartczak A., 2006, Wpływ funkcjonowania Małej Elektrowni Wodnej (MEW) na przepływy rzeki (na przykładzie rzeki Zgłowiączki) - wstępne wyniki badań, [w:] Red. Piotr Gierszewski, Mirosław T. Karasiewicz, Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia fizyczna, Dokumentacja Geograficzna, 32, PAN IGiPZ, Warszawa,, s. 9-13.

Abstracts, reviews, notes

 • Brykała D., Gierszewski P., Fojutowski M., Bartczak A., Kaszubski M., Plessen B., Pinkerneil S., Kordowski J., Brauer A., Błaszkiewicz M., 2018, Groundwater monitoring within catchment areas of three lakes with varved sediments in Northern and Central Poland, Unravelling the Past and Future of Lakes. IPA-IAL Joint Meeting 2018, June 18-21, Stockholm University. Abstract book, Stockholm University, Stockholm,, s. 411.
 • Bartczak A., 2017, Funkcjonowanie młynów wodnych z punktu widzenia hydrologa – na przykładzie z Kujaw, [w:] Red. Dariusz Brykała, Maciej Prarat, Piotr Lamparski, Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku. Materiały Konferencyjne Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego, Toruń 26.05.2017, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Toruń,, s. 13-14.
 • Bartczak A., Krzemiński M., 2017, The Application of the Standardised Precipitation Index (SPI) for the Evaluation of Intensity of Dry and Wet Periods in the Vicinity of Czechowskie Lake, [w:] Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer, Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 17/03, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam,, s. 26-28.
 • Fojutowski M., Gierszewski P., Brykała D., Bartczak A., Plessen B., Pinkerneil S., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2017, Environmental monitoring of the catchment area in the context of contemporary sedimentation in Lake Gościąż, Poland, [w:] Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer, Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 17/03, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam,, s. 65-66.
 • Bartczak A., Krzemiński M., 2015, The annual maximum daily rainfall in the vicinity of Czechowskie Lake, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam,, s. 22-24.
 • Bartczak A., Glazik R., Tyszkowski S., 2013, Sezonowość odpływu rzecznego ze wschodniej części Kujaw, [w:] Red. Roman Cieśliński, Katarzyna Jereczek-Korzeniewska, Aspekty badań wody w XX i XXI wieku - streszczenia artykułów, Wydział Oceanografii i Geografii UG; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Gdańsk,, s. 13-14.
 • Bartczak A., Glazik R., Tyszkowski S., 2012, Parameters of streamflow droughts in agricultural basin in central Poland, Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU General Assembly 2012, Vienna,1 s.
 • Tyszkowski S., Bartczak A., Glazik R., 2012, An analysis of selected elements of the environment in the outflow model compared with measurements of agricultural basin in central Poland, Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU General Assembly 2012, Vienna,1 s.
 • Bartczak A., 2009, Hydrologiczne konsekwencje funkcjonowania małych elektrowni wodnych - przykłady z województwa kujawsko-pomorskiego, Konferencja "Kierunki rozwoju odnawialnych źródeł energii w regionach". Toruń - Przysiek, 27 marca 2009, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Toruń,, s. 11-13.
 • Brykała D., Gierszewski P., Kaczmarek H., Kordowski J., Słowiński M., Bartczak A., Khak V., 2009, Uwarunkowania i zmienność depozycji osadów dennych w zbiorniku Soczewka (Kotlina Płocka) w warunkach antropopresji, [w:] Red. Tomasz Kalicki, Jacek B. Szmańda, Krzysztof Zawada, Konferencja Geomorfologów Polskich nt. "Metody badań w geomorfologii", Kielce, 28-30.09.2009 r, Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce,, s. 21-23.
 • Kaczmarek H., Khak V., Mazaeva O., Słowiński M., Bartczak A., Brykała D., Rybchenko A., 2009, Warunki rozwoju i dynamika dolinek erozyjnych w strefie brzegowej Zbiornika Brackiego (rz. Angara), [w:] Red. Tomasz Kalicki, Jacek B. Szmańda, Krzysztof Zawada, Konferencja Geomorfologów Polskich nt. "Metody badań w geomorfologii", Kielce, 28-30.09.2009 r, Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce,, s. 82-85.
 • Bartczak A., Birek E., Brykała D., Gierszewski P., Glazik R., 2008, Uwarunkowania odpływu rzecznego z Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, [w:] Red. Maria Baścik, Józef Partyka, Wody na obszarach chronionych. Materiały konferencji naukowej Pieskowa Skała, 12-14 czerwca 2008 r. Streszczenia referatów i przewodnik sesji terenowych, Ojcowski Park Narodowy; PTG, Ojców,, s. 36-37.
 • Bartczak A., Brykała D., Gierszewski P., Glazik R., 2008, Wybrane przejawy antropopresji i ich wpływ na zmiany stosunków wodnych w zachodniej części Kotliny Płockiej, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek, Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów, PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, Szymbark,, s. k4-5.
 • Bartczak A., Brykała D., Cebulska M., 2007, Wykorzystanie modelu wahań w czasie do oceny zmienności opadów atmosferycznych, [w:] Red. Marek Kejna, Rajmund Przybylak, Klimat ziem polskich w czasach historycznych na tle klimatu Europy. Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 60-lecia Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii UMK w Toruniu (1947-2007). Toruń, 11-13 października 2007 r. Streszczenia, Zakład Klimatologii UMK, Toruń,, s. 20-21.
 • Brykała D., Bartczak A., 2007, Hydrologiczne konsekwencje zmiany relacji odpływu rzecznego do opadu w drugiej połowie XX wieku na przykładzie dorzeczy: Zgłowiączki i Skrwy Lewej, [w:] Red. Marek Kejna, Rajmund Przybylak, Klimat ziem polskich w czasach historycznych na tle klimatu Europy. Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 60-lecia Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii UMK w Toruniu (1947-2007). Toruń, 11-13 października 2007 r. Streszczenia, Zakład Klimatologii UMK, Toruń,, s. 25-26.
 • Grobelska H., Bartczak A., Brykała D., 2007, II Konferencja naukowo-techniczna "Eksploatacja i oddziaływanie zbiorników nizinnych, Jeziorsko-2007", Uniejów, 24-25 V 2007 r, Przegl. Geogr., 79, z.2, s. 364-366.

Maps, atlases