IGSO PAS > People > Member
Assoc. Prof. Bożena Degórska
Department of Spatial Organization
Office 425
Phone +48 22 69789771
E-mail

Projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Abstracts, reviews, notes | Maps, atlases | Popular science publications

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

 • Affek A., Kowalska A., Regulska E., Solon J., Degórska B., Wolski J., Degórski M., 2023, Mapowanie i ocena usług ekosystemów miejskich w skali ogólnopolskiej, Przegląd Geograficzny, 95, 2, s. 163-186.
 • Affek A., Wolski J., Degórska B., Solon J., Kowalska A., Regulska E., Degórski M., 2023, Usługi ekosystemów miejskich (zurbanizowanych), [w:] Red. Małgorzata Stępniewska, Andrzej Mizgajski, Usługi ekosystemowe w zarządzaniu układami przyrodniczymi, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, , s. 65-84.
 • Degórska B., 2023, Ekologiczno-krajobrazowy kontekst suburbanizacji (na przykładzie obszaru metropolitalnego Warszawy), [w:] Red. Mirosław Grochowski, Suburbanizacja. Człowiek – zmiana – przestrzeń, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, , s. 219-240.
 • Degórski M., Degórska B., 2022, Sustainable regional development: Environmental practices, [w:] Red. Mishra Mishra, R.B. Singh, Andrews Jose de Lucena., Soumendu Chatterjee, Regional development planning and practice, Advances in Geographical and Environmental Sciences, Springer, Singapore, , s. 3-32.
 • Degórska B., 2021, Wpływ prawa i polityki Unii Europejskiej na planowanie przestrzenne i zarządzanie terytorialne państw członkowskich w zakresie wybranych kwestii środowiskowych, Przegląd Geograficzny, 93, 4, s. 555-585.
 • Degórska B., Degórski M., 2019, Całościowe ujęcie krajobrazu, wybrane podejścia i problemy badawcze, Przegląd Geograficzny, 91, 3, s. 325-347.
 • Degórska B., Degórski M., 2018, Influence of climate change on environmental hazards and human well-being in the urban areas — Warsaw case study versus general problems, [w:] Red. Suraj Mal, R.B. Singh, Christian Huggel, Climate change, extreme events and disaster risk reduction: Towards sustainable development goals, Sustainable Development Goals Series, Springer International Publishing, Cham, , s. 43-57.
 • Komornicki T., Szejgiec-Kolenda B., Degórska B., Goch K., Śleszyński P., Bednarek-Szczepańska M., Siłka P., 2018, Spatial planning determinants of cohesion policy implementation in Polish regions, Europa XXI, 35, s. 69-87.
 • Degórska B., Degórski M., 2017, Green infrastructure as a very important quality factor in urban areas – Warsaw case study, Europa XXI, 32, s. 51-70.
 • Degórska B., 2015, Transformation of Kujawy landscape in Central Poland (1770-1970), [w:] Eds. Małgorzata Luc, Urszula Somorowska, Jacek B. Szmańda, Landscape analysis and planning. Geographical perspectives, Springer Geography, Springer International Publishing Switzerland, Cham etc., , s. 125-158.
 • Degórska B., Degórski M., 2015, The process of the spatial development of large cities in Poland and its adaptation to climate change: opportunities and threats, Europa XXI, 29, s. 95-109.
 • Georgieva V., Kazandjiev V., Degórski M., Błażejczyk K., Kuchcik M., Degórska B., 2015, Investigation on soil moisture reserves and meteorological conditions in relation to basic soil types in Bulgaria, Europa XXI, 29, s. 43-58.
 • Degórska B., 2014, Wrażliwość i adaptacja dużych miast do zmian klimatu w kontekście wzrostu temperatury powietrza, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 254, s. 27-46.
 • Degórska B., Degórski M., 2014, Ocena wpływu zmian klimatu na gospodarkę przestrzenną, Przestrzeń & Regiony, 3, 1, s. 3-31.
 • Degórska B., 2013, Adaptacja miast do zmian klimatu - nowe aspekty wykorzystania geografii w zarządzaniu środowiskiem i planowaniu przestrzennym, [w:] Red. Grzegorz Janicki, Wykorzystanie badań geograficznych w zarządzaniu środowiskiem i planowaniu przestrzennym, UMCS, Lublin, , s. 24-27.
 • Degórska B., 2012, Spatial growth of urbanised land within the Warsaw Metropolitan Area in the first decade of the 21st century, Geographia Polonica, 85, 3, s. 77-96.
 • Degórska B., 2012, Problemy planowania struktur przyrodniczych Obszaru Metropolitalnego Warszawy związane z żywiołową urbanizacją przestrzeni, Mazowsze Studia Regionalne, 10, s. 89-106.
 • Degórska B., 2010, Krystalizacja struktury przestrzennej Krakowa na kanwie zieleni, [w:] Red. Jan Maciej Chmielewski, Grzegorz Węcławowicz, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, Biuletyn, 245, KPZK PAN, Warszawa, , s. 70-84 + 3 mapy - 126-127.
 • Degórska B., Degórski M., 2010, The influence of twenty years of socio-economic transformations on the quality of natural environment in Poland, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, 20 years of socio-economic transformations in countries of Central and Eastern Europe - an attempt of accounts, Geopolitical Studies, 16, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 253-274.
 • Degórska B., 2009, Sieć stabilności ekologicznej jako ważny czynnik zrównoważonego rozwoju dużego miasta na przykładzie Krakowa, [w:] Red. Włodzimierz Jędrzejewski, Dorota Ławreszuk, Ochrona łączności ekologicznej w Polsce. Materiały konferencji międzynarodowej "Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce", Białowieża, 20-22 XI 2008 r, Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża, , s. 162-170.
 • Degórska B., Degórski M., 2008, Landscape transformations in recent centuries, Papers Glob. Change, 15, s. 105-120.
 • Degórska B., 2007, Wybrane problemy zagospodarowania i ochrony środowiska związane z rozwojem suburbanizacji, [w:] Red. Zbigniew Makieła, Roman Fedan, Procesy metropolizacji w regionie podkarpackim Rzeszów-Lwów, Biuletyn, 230, KPZK PAN, Warszawa, , s. 74-88.
 • Degórska B., 2007, Rola środowiska przyrodniczego w zagospodarowaniu polskiej przestrzeni a ekologiczna polityka Unii Europejskiej, Rola polskiej przestrzeni w integrującej się Europie, Biuletyn, 233, KPZK PAN, Warszawa, , s. 133-168.
 • Degórska B., 2007, Key problems in the relation between the environment and spatial development in Poland, Europ. Spatial Res. Policy, 14, nr 2, s. 53-81.
 • Degórska B., 2007, Spontaniczny rozwój zabudowy mieszkaniowej na obszarze metropolitalnym Warszawy jako przykład istotnego problemu planowania przestrzennego, [w:] Red. Stefan Kozłowski, Paulina Legutko-Kobus, Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia środowiskowe, KUL, Lublin, , s. 292-311.
 • Degórska B., 2006, Results of land use changes for agricultural landscape around the capital of Poland, Regional responses to Global Changes. A view from the antipode. Brisbane UGU Conference. Speaker Abstracts, Queensland University of Technology, Brisbane, na CD-ROM].
 • Degórska B., 2006, Zależność pomiędzy strukturą przestrzenną gruntów ornych a odległością od centrum w obszarze metropolitalnym Warszawy, [w:] Red. Tomasz Komornicki, Zbigniew Podgórski, Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia społeczno-ekonomiczna. Dydaktyka, Dokumentacja Geograficzna, 33, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 43-48.
 • Degórska B., 2006, International challenges and a new approach to management of space oriented at improvement of environmental quality and quality of life in towns, [w:] Red. Jerzy Kitowski, Regional transboundary co-operation in countries of Central and Eastern Europe - a balance of achievements, Geopolitical Studies, 14, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 65-74.
 • Degórska B., 2006, Areas of particularly valuable natural features enjoying legal protection, [w:] Ed. Marek Degórski, Natural and human environment of Poland. A geographical overview, PAN IGiPZ et al., Warsaw, , s. 93-107.
 • Degórska B., Degórski M., 2006, Zmiany krajobrazu w ostatnich stuleciach, [w:] Red. M. Gutry-Korycka, A. Kędziora, L. Starkel, L. Ryszkowski, Długookresowe przemiany krajobrazu Polski w wyniku zmian klimatu i użytkowania ziemi, Prodruk, Poznań, , s. 17-28.
 • Degórska B., 2005, Podnoszenie jakości życia w miastach i na obszarach metropolitalnych jako wyzwanie dla planowania i zarządzania przestrzenią, [w:] Red. Jarosław Jurek, Struktury i procesy społeczno-gospodarcze w różnych wymiarach terytorialnych, Oficyna IN PLUS, Szczecin, , s. 68-71.
 • Degórska B., 2005, Przeciwdziałanie niekontrolowanej suburbanizacji. Możliwości rozwiązań krajowych w kontekście przyjętych praktyk europejskich", [w:] Red. Piotr Lorens, Problem suburbanizacji, Biblioteka Urbanisty, 7, Urbanista, Warszawa, , s. 255-263.
 • Degórska B., 2005, Ochrona środowiska i kształtowanie krajobrazu w regionie miejskim, [w:] Red. Małgorzata. Strzyż, Perspektywy rozwoju regionu w świetle badań krajobrazowych, Problemy Ekologii Krajobrazu, 12, IG AŚ, Kielce, , s. 139-146.
 • Degórska B., 2004, Planowanie terenów otwartych w nowej przestrzeni miejskiej (na przykładzie strefy podmiejskiej Warszawy), [w:] Red. Mariusz Kistowski, Studia ekologiczno-krajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego. Przegląd polskich doświadczeń u progu integracji z Unią Europejską, Problemy Ekologii Krajobrazu, 13, UG, Gdańsk, , s. 141-148.
 • Degórska B., 2004, Założenia zrównoważonego rozwoju regionu miejskiego i ich odniesienie do sytuacji Warszawy i okolic, Social'no-ekonomicni ta agrarni transformaciji v Ukraini i Pol'si v konteksti evropejskoj integraciji. Dopovidi i vistupy ucasnikiv XI ukrain'so-pol'skogo naukovogo seminaru (m. Zaporizja, 17-19 travina 2004 r.), NAN Ukrainy, Kijiv, , s. 180-188.
 • Degórska B., 2004, Does the current spatial development of the metropolitan region of Warsaw conform to the precepts of sustainable development?, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, Central and Eastern Europe at the threshold of the European Union - an opening balance, Geopolitical Studies, 12, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 457-468.
 • Degórska B., 2004, Spatial conflicts between the shaping of open spaces and the socio-economic development in the metropolitan area of Warsaw, [w:] Ed. Andras Donat Kovacs, New Aspects of Regional Transformation and the Urban-Rural Relationship. XIII. Polish-Hungarian Geographical Seminar, Tokaj, 26-30 September, 2002, Discussion Papers, Centre for Regional Studies of Hungarian Academy of Sciences, Pecs, , s. 11-19.
 • Degórska B., 2004, Problemy kształtowania środowiska w okolicy dużego miasta, [w:] Red. Zdzisław Michalczyk, Badania geograficzne w poznawaniu środowiska, Wydaw. UMCS, Lublin, , s. 27-32.
 • Degórska B., 2003, Zrównoważony rozwój miast - aspekty ekologiczne, [w:] Red. Maria Śmigielska, Janusz Słodczyk, Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej, PTG, Opole, , s. 333-341.
 • Degórska B., 2003, Quality of the environment and life expectancy in Europe, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, Eastern dimension of European Union, Geopolitical Studies, 11, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 61-69.
 • Degórska B., 2003, Impact of the urban sprawl on environmental planning. Warsaw Metropolitan Region in the context of European experiences, Society and environment. Towns and settlement in Europe, Europa XXI, 10, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 51-60.
 • Degórska B., 2003, Współpraca międzynarodowa na rzecz ochrony środowiska w regionach granicznych północno-wschodniej Polski, Polska i Europa. Kształtowanie przestrzeni wolności, Europa XXI, 9, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 87-92.
 • Degórska B., 2003, Przyrodniczy system terenów otwartych jako element stabilizujący strukturę przestrzenną obszarów metropolitarnych, [w:] Red. Zbigniew Zioło, Tadeusz Ślęzak, Społeczno-gospodarcze i przyrodnicze aspekty ładu przestrzennego, Biuletyn, 205, KPZK PAN, Warszawa, , s. 207-219.
 • Degórska B., Degórski M., 2003, The environmental dimension of European space according to the concept of the trajectory, European space in the face of enlargement. The West to East European Trajectory Project, Europa XXI, 8, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 37-44.
 • Degórska B., 2002, Kształtowanie terenów otwartych na obszarze metropolitalnym Warszawy - rozpoznanie problemów, [w:] Red. Grzegorz Węcławowicz, Warszawa jako przedmiot badań w geografii społeczno-ekonomicznej, Prace Geograficzne, 184, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 37-54.
 • Degórska B., 2002, Główne problemy ochrony środowiska w procesie integracji Polski z Unią Europejską oraz w polityce przestrzennej, [w:] Red. Jerzy Kitowski, Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej - bilans dokonań, Wydaw. Oświatowe FOSZE, Rzeszów, , s. 79-88.
 • Degórska B., 2002, Współzależności pomiędzy oczekiwaną długością życia a poziomem ekorozwoju, [w:] Red. Zygmunt Górka, Adam Jelonek, Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, IGiGP UJ, Kraków, , s. 323-328.
 • Degórska B., 2002, Green Lungs of Poland within the domestic and European space of nature, Geopolit. Econ. Res. Centr. East. Eur., 2, s. 81-93.
 • Degórska B., 2002, International collaboration for the sustainable development in the border regions of the north-eastern Poland, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, New arrangements of socio-economic links in Central and Eastern Europe, Wydaw. Oświatowe FOSZE, Rzeszów, , s. 275-285.
 • Degórska B., 2002, Selected problems of sustainable development in Polish towns, [w:] Ed. Tomasz Komornicki, Halina Powęska, Slovakia and Poland. Urban, social and demographic questions. Relations between neighbours, Europa XXI, 7, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 77-86.
 • Degórska B., 2002, Problemy kształtowania zielonego pierścienia wokół Warszawy, V Forum Architektury Krajobrazu, 17-20 października 2002, Wrocław, [b.w.], Wrocław,
 • Degórska B., 2002, Landscape changes in Central Poland, Geogr. Casop., 54, nr 3, s. 203-218.
 • Degórska B., 2002, Przyrodniczy system terenów otwartych jako element strukturotwórczy w kształtowaniu ładu przestrzennego obszarów metropolitalnych, Spraw. z Pos. Kom. Nauk. PAN Krak., 46, z.2, s. 39-41.
 • Degórska B., 2001, Zmiany powierzchni lasów i gruntów ornych na Kujawach począwszy od schyłku XVIII wieku - uwarunkowania siedliskowe, [w:] Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon, Typologia zbiorowisk i kartografia roślinności w Polsce - rozważania nad stanem współczesnym, Prace Geograficzne, 178, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 181-193.
 • Degórska B., 2001, "Obszary problemowe" z zakresu ochrony środowiska w negocjacjach Polski z Unią Europejską, [w:] Red. Jerzy Kitowski, Czynniki i bariery regionalnej współpracy przygranicznej - bilans dokonań. 50 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Referaty, komunikaty i postery, Wydaw. Oświatowe FOSZE, Rzeszów, , s. 37-40.
 • Degórska B., 2001, Ekologiczne aspekty rozwoju obszarów wiejskich istotne w procesie integracji Polski z Unią Europejską, [w:] Red. Jerzy Bański, Wieś i rolnictwo u progu Unii Europejskiej, Studia Obszarów Wiejskich, 1, [b.w.], Warszawa, , s. 121-131.
 • Degórska B., 2001, Strategiczne problemy związane z ochroną przyrody w województwie mazowieckim, [w:] Red. Andrzej Stasiak, Rola obszarów chronionych w koncepcjach przestrzennego zagospodarowania terenów wiejskich w Polsce na przykładzie woj. mazowieckiego (z punktu widzenia rozwoju ekologicznie zrównoważonego), Biuletyn, 198, KPZK PAN, Warszawa, , s. 53-66.
 • Degórska B., 2001, Przyrodnicze i społeczne uwarunkowania przemian krajobrazu na Kujawach w dwustuleciu 1770-1970, [w:] Red. Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon, Między geografią a biologią - badania nad przemianami środowiska przyrodniczego. Zbiór prac. Tom dedykowany Prof. dr hab. Andrzejowi Samuelowi Kostrowickiemu z okazji 80-lecia urodzin, Prace Geograficzne, 179, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 117-138.
 • Degórska B., 2001, Problematyka ekologiczna w strategiach rozwoju województw wschodniego i zachodniego pogranicza Polski, [w:] Red. nauk. Andrzej Stasiak, Ryszard Horodeński, Cecylia Sadowska-Snarska, Gospodarka - przestrzeń - środowisko. Strategia rozwoju województw wschodniego i zachodniego pogranicza Polski w kontekście integracji z Unią Europejską. Materiały z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania PAN pod patronatem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, Wydaw. WSE, Białystok, , s. 367-378.
 • Degórska B., 2001, Main principles of spatial policy of Uniting Europe and ecological aspects of spatial policy in Poland, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, Spatial dimension of socio-economic transformation processes in Central and Eastern Europe on the turn of the 20th century. Vol.1, Papers and Monographs of the Department of Economy, 22, [b.w.], Rzeszów, , s. 141-158.
 • Degórska B., 2000, Szanse i zagrożenia dla zrównoważonego wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich - podstawy ekologiczne (tezy referatu), Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w początkach XXI wieku w kontekście integracji z Unią Europejską - aspekty regionalne. Tezy wystąpień na konferencji, Aula Kryształowa SGGW, Warszawa, 16-17 maja 2000, [b.w.], Warszawa, , s. k48-51.
 • Degórska B., 2000, Differentiation of ecodevelopment level of chosen countries of Central and Eastern Europe and countries of the European Union, [w:] Ed. Jerzy Kitowski, Eastern borders of European integration processes, Papers and Monographs of the Department of Economy, 19, Filia UMCS, Rzeszów, , s. 533-545.
 • Degórska B., 2000, Szanse i zagrożenia dla zrównoważonego, wielofunkcyjnego rzowoju obszarów wiejskich w procesie integracji z Unią Europejską (podstawy ekologiczne), [w:] Red. Andrzej Stasiak, Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w kontekście integracji z Unią Europejską - aspekty regionalne. (Materiały z Konferencji 16-17 maja 2000, zorganizowanej przez KPZK PAN i Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego), Studia, 110, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, , s. 159-179.
 • Degórska B., Degórski M., 2000, Przestrzeń ekologiczna Polski w procesie integracji europejskiej, Przestrzeń ekologiczna Polski. Dekolektywizacja rolnictwa i sytuacja zdrowotna w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej, Europa XXI, 5, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 5-26.
 • Degórska B., 1999, Zmiany użytkowania ziemi na terenie południowo-wschodnich Kujaw w dwustuleciu 1770-1970, Okólnik TD, nr 116, s. 1-10.
 • Degórska B., 1999, Wybrane problemy przestrzennego zagospodarownia obszarów wiejskich w świetle koncepcji ekorozwoju, [w:] Red. Andrzej Stasiak, Wpływ zróżnicowań regionalnych na możliwości przekształceń wsi polskiej, Biuletyn, 188, Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, , s. 47-69.
 • Degórska B., 1999, Stan środowiska przyrodniczego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej (wybrane problemy), [w:] Red. Jerzy Kitowski, Problematyka geopolityczna Europy Środkowej i Wschodniej, Rozprawy i Monografie Wydziału Ekonomicznego, 18, [b.w.], Rzeszów, , s. 511-525.
 • Degórski M., Degórska B., Adamczyk A., Baranowski J., 1999, Stan środowiska przyrodniczego a odpowiedzialność geografów, [w:] Red. Bolesław Domański, Wojciech Widacki, Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, 4, IG UJ, Kraków, , s. 349-363.
 • Degórski M., Adamczyk A., Baranowski J., Degórska B., 1998, Stan środowiska przyrodniczego a odpowiedzialność geografów, Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia. Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna, Kraków-Zakopane, 16-19 września 1998. Referaty, [b.w.], Kraków, , s. 148-155.
 • Degórska B., 1997, Rola obszarów wiejskich w zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego, [w:] Red. Andrzej Stasiak, Włodzimierz Zgliński, Wpływ przekształceń strukturalnych rolnictwa na zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej, [b.w.], Warszawa, , s. 153-195.
 • Degórska B., 1997, Legally protected areas of Polish eastern border voivodship (with particular consideration of the Polish-Lithuanian border region), [w:] Ed. Maciej Jakubowski, The Polish-Lithuanian border region. Research problems and scientific co-operation, Geopolitical Studies, 2, PAN IGiPZ, Warsaw, , s. 173-192.
 • Degórska B., 1997, Problematyka ekologiczna zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na przełomie XX-XXI wieku, Nacjonalne i regionalne osobliwości reformowania stosunków socjalno-ekonomicznych i regulacja procesów ekologicznych w Ukrainie i Polsce. Referaty naukowe uczestników VII ukraińsko-polskiego seminarium naukowego (m. Odessa 15-20 września 1997 r.), Instytut Ekonomiki NAN Ukrainy, Kijów, , s. 244-266.
 • Degórska B., Gałązka A., 1997, Problemy zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich związane ze stanem wyposażenia wsi w proekologiczne urządzenia infrastruktury komunalnej, [w:] Red. Alicja Breymeyer et al, Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Rynia nad Zalewem Zegrzyńskim, 18-21 września 1997 r. Wystąpienia, PTG, Rynia, , s. 246-249.
 • Degórska B., 1996, Transboundary natural system in Eastern Poland and a proposal for an environmental protection strategy, [w:] Ed. Alicja Breymeyer, Reginald Noble, Biodiversity conservation in transboundary proteced areas. Proceedings of an International Workshop, Bieszczady and Tatra National Parks, Poland, May 15-25, 1994, National Academy Press, Washington, DC, , s. 154-160.
 • Degórska B., 1996, Przemiany użytkowania ziemi a rozwój sieci osadniczej na Kujawach w dwustuleciu 1770-1970, [w:] Red. Eugeniusz Rydz, Polska w Europie Bałtyckiej. 45 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Słupsk-Ustka, 18-21 września 1996. Wystąpienia, Wydaw. Uczelniane WSP, Słupsk, , s. 243-244.
 • Degórska B., 1996, Obszary chronione w przygranicznych województwach ściany wschodniej, Potencjał resursny kompleksu agrarno-przemysłowego w gospodarce rynkowej: teoria i praktyka kształtowania. Referaty naukowe uczestników seminarium ukraińsko-polskiego w Kamieńcu Podolskim (maj 1995 r.) i prace naukowe Instytutu ekonomiky NAN Ukrainy, [b.w.], Kijów, , s. 116-134.
 • Degórska B., 1996, Zmiany lesistości wschodniej części Kujaw w ostatnim dwustuleciu jako wynik oddziaływania człowieka na środowisko, Przegl. Geogr., 68, z.1/2, s. 115-136.
 • Degórska B., 1995, Tempo zmian powierzchni leśnych jako wskaźnik nasilenia antropopresji w wybranych regionach naturalnych Kujaw, [w:] Red. Z. Babiński, J. Szupryczyński, 44 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Człowiek a środowisko. Referaty i postery. Toruń, 24-27 sierpnia 1995, Courier.exe, Toruń, , s. 38-42.
 • Degórska B., 1995, Zagrożenia środowiska przyrodniczego Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, [w:] Pod red. Włodzimierza Zglińskiego i Tomasza Komornickiego, Problemy polsko-ukraińskiej współpracy przygranicznej - II, Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski, 9, [b.w.], Warszawa, , s. 25-36.
 • Degórska B., 1995, Problematyka ekologiczna pogranicza polsko-białoruskiego ze szczególnym uwzględnieniem jakości wód Bugu na odcinku granicznym, [w:] Pod red. Andrzeja Stasiaka i Włodzimierza Zglińskiego, Problemy polsko-białoruskiej współpracy przygranicznej, Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski, 8, [b.w.], Warszawa, , s. 95-107.
 • Degórska B., 1994, Problematyka ekologiczna pogranicza polsko-rosyjskiego, [w:] Red. Andrzej Stasiak, Tomasz Komornicki, Problemy współpracy przygranicznej pomiędzy Polską i Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski, 6, Warszawa, , s. 113-123.
 • Degórska B., 1994, Wybrane transgraniczne problemy ekologiczne wschodniego i zachodniego pogranicza Polski, [w:] Red. Piotr Eberhardt, Krzysztof Miros. Kier. projektu Andrzej Stasiak, Węzłowe problemy współpracy przygranicznej. Biuletyn poświęcony Prof. dr hab. Andrzejowi Stasiakowi z okazji 40-lecia pracy naukowej, Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski, 5, Warszawa, , s. 163-172.
 • Degórska B., 1993, Ekanamicnaja prablematyka Pol'ska-Belaruskaga pameżża, Prablemy etnageneza i etnicnaj gistorii pameżża. Pacatkovy etap dasledavannja. (Materyjaly miżnarodnaj kanferencyi). Brześć, 20-26.06.1993 r, Taper, Brescki pedagagicny instytut, Brest, , s. 15-19.
 • Degórska B., 1993, Problematyka ekologiczna pogranicza polsko-ukraińskiego, [w:] Red. Piotr Eberhardt, Anatolij Józefowicz, Tomasz Komornicki, Problemy polsko-ukraińskiej współpracy przygranicznej, Biuletyn. Podstawy Rozwoju Zachodnich i Wschodnich Obszarów Przygranicznych Polski, 3, Warszawa, , s. 135-149.

Abstracts, reviews, notes

 • Affek A., Wolski J., Degórska B., Solon J., Kowalska A., Regulska E., Degórski M., 2023, Mapping and assessment of urban ecosystem services in Poland, Ecoserv Poznań 2023 Book of Abstracts 14-16 September, 2023, Poznań, , s. 52.
 • Kowalska A., Affek A., Solon J., Regulska E., Degórska B., Wolski J., Degórski M., 2023, Regulating and cultural services of urban ecosystems at the neighbourhood scale – a Warsaw case study, Ecoserv Poznań 2023 Book of Abstracts 14-16 September, 2023, Poznań, , s. 16.
 • Affek A., Wolski J., Solon J., Degórska B., Degórski M., Regulska E., Kowalska A., 2022, Regulating ecosystem services of urban green space in Warsaw: assesing and maping potential, use and unmet demand, [w:] Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek, IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa, , s. 233.
 • Degórski M., Affek A., Degórska B., Kowalska A., Regulska E., Solon J., Wolski J., 2022, Ecosystem service indicators as a spatial planning tool in the urban landscape across scales (national, regional and local), [w:] Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek, IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa, , s. 237.
 • Degórski M., Degórska B., 2022, The natural potential of cities as the basis of their resiliance to exogenous factors and the quality of life of their inhabitants., UGI-IGU Paris 2022. Time for Geographers. The Centennial Congress, 1 s.
 • Kowalska A., Regulska E., Affek A., Wolski J., Solon J., Degórska B., Degórski M., 2022, Cultural ecosystem services of urban green space in Warsaw: assessing and mapping potential, useand unmet demand, [w:] Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek, IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa, , s. 241.
 • Degórska B., Degórski M., 2019, Smog a new challenge for spatial planning and urban management - Polish case study, International Conference "Local and Urban Governance: Trends, Challenges and Innovations in a Globalizing World". University of Cape Verde, Cidade da Praia, 4 - 7 September 2019. Abstracts, International Geographical Union, Cidade da Praia, 1 s.
 • Degórski M., Degórska B., 2019, Potencjał środowiska i świadczenia kulturowe ekosystemów jako czynniki kreujące markę terytorialną, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 275, s. 121-124.
 • Degórska B., 2018, Smog and spatial planning, Annual Report, s. 89-91.
 • Degórski M., Degórska B., 2018, Circular economy - eco-innovation performance in the urban areas, International Geographical Union Regional Conference "Appreciating Difference", August 6-11 2018, Quebec City (Canada), Laval University, Quebec, 1 s.
 • Degórska B., Degórski M., 2017, Adaptation of environmental system in urban areas into the climate change, [w:] Red. K. Gawroński, A. Ziernicka-Wojtaszek, L. Ksiązek, J. Niziński, Ecology and environmental science – reduction of water stress and adaptation to aridity, Uniwersytet Przyrodniczy w Krakowie, Kraków, , s. 77.
 • Degórska B., 2016, Ecological and landscape dimension of the suburbanization of the Warsaw urban-rural region, Shaping our Harmonious World. 33rd International Geographical Congress, 21-25 August, Beijing, China, International Geographical Union, Beijing, , s. 4103.
 • Degórska B., Degórski M., 2016, Influence of climate change on environmental hazards - Warsaw case study, Land Use Change, Climate Extremes and Disaster Risk Reduction. 9th International Geographical Union Conference, March 18-20, 2016, Department of Geography Shaheed Bhagat Singh College, University of Delhi, Delhi, , s. 34.
 • Degórska B., Degórski M., 2016, Miejska wyspa ciepła jako istotny element przestrzeni zurbanizowanej, Wyspy w krajobrazie jako zjawisko przyrodnicze i kulturowe. XX Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe, 16-18 czerwca 2016, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Międzyzdroje, , s. 21.
 • Degórska B., 2015, Ekologiczno-urbanistyczne problemy suburbanizacji przestrzeni wokół Warszawy, Społeczne, gospodarcze i przestrzenne wyzwania dla polityki rozwoju Warszawy i jej obszaru metropolitalnego. Konferencja, 9 grudnia 2015 r., Muzeum Warszawskiej Pragi, ul. Targowa 50/52, Warszawa. Abstrakty referatów, Urząd m.st. Warszawy, IGiPZ PAN, Warszawa, , s. 22-23.
 • Degórska B., Degórski M., 2014, Adaptation of spatial development of big cities to climate change on example of Warsaw, opportunities and threats, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
 • Błażejczyk K., Degórska B., 2013, Możliwości poprawy jakości powietrza, [w:] Red. Bożena Degórska, Maria Baścik, Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - ochrona - kształtowanie, IGiGP UJ, Kraków, , s. 182-183.
 • Degórska B., 2013, Spatial growth of urbanized land of Warsaw Metropolitan Area during the EU pre-accession period of Poland and the first years of membership, Regional Conference of the International Geographical Union, August 4-9, Kyoto International Conference Center, IGU, Kyoto, 1 s.
 • Degórska B., 2010, Transformation of rural areas into urban areas within the Warsaw Metropolitan Area in the early 21th centuries, Bridging Diversity in Globalizing World. IGU Regional Conference, Tel Aviv, Israel, July 12-16, 2010. Conference program, [b.w.], Tel Aviv, 1 s.
 • Degórska B., 2009, Changes in the landscape of the Warsaw Metropolitan Area in the late 20th/early 21st centuries, Annual Report, s. 102-105.
 • Degórska B., 2007, Peri-urban land use relationships - Warsaw case study, Multifunctional land use in the rural-urban perspective. International confrence, November 7-9, 2007 in Bled, Slovenia, University of Ljubljana, Ljubljana, , s. 9.
 • Degórska B., 2007, Spontaniczny rozwój zabudowy mieszkaniowej na obszarze metropolitalnym Warszawy jako przykład istotnego problemu planowania przestrzennego, Planowanie przestrzenne - szanse i zagrożenia społeczno-środowiskowe. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Lublin, KUL, 15-16 marca 2007 r, KUL, Lublin, , s. 10.
 • Degórska B., 2005, The role of open spaces in the longer-term planning of the spatial structure of urban regions - a case study of the Warsaw Metropolitan Region, [w:] Ed. Uloe Mander, Kadri Meier, International conference on: Multifunctional land use: meeting future demands for landscape goods and services. 26-28 May, 2005, Tartu, Estonia, Tartu University Press, Tartu, , s. 57.
 • Degórska B., 2005, Rola granic terenów otwartych w kształtowaniu zrównoważonej struktury przestrzennej regionu miejskiego, Granice i ich rola w krajobrazach kulturowych. VII Interdyscyplinarne Seminarium Krajobrazowe, 21-22 października 2005, Warszawa, IGiPZ PAN, ul. Twarda 51/55, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, 2 s.
 • Degórska B., 2003, Planowanie terenów otwartych w nowej przestrzeni miejskiej, Rola studiów ekologiczno-krajobrazowych w procesie integracji Polski z Unią Europejską. Jubileuszowa konferencja naukowa z okazji 10-lecia Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu, Gdańsk-Starbienino, 22-24 maja 2003 r, [b.w.], Gdańsk, , s. 12-13.
 • Degórska B., 1996, Użytkowanie ziemi na obszarach chronionych w przygranicznych województwach ściany wschodniej, Badania ekologiczno-krajobrazowe na obszarach chronionych. Materiały Konferencji Naukowej, Gdańsk, 16-18 maja 1996, UGd, Gdansk, , s. 25.
 • Degórska B., 1995, Transboundary natural systems in eastern Poland and a proposal for an environmental protection strategy, Zachowanie bioróżnorodności w transgranicznych obszarach chronionych. Seminarium PAN PL - NAS USA. Bieszczady - Tatry 15-25 maj 1994 r, [b.w.], Warszawa], , s. 35-36.

Maps, atlases

 • Degórska B., Śleszyński P., 2006, Share of green areas (forests, meadows, pastures) by gminas (communities) 2004 [mapa], [w:] Ed. Marek Degórski, Natural and human environment of Poland. A geographical overview, PAN IGiPZ et al., Warsaw, , s. 94.
 • Matuszkiewicz W., Degórska B., 1998, Potencjalna roślinność naturalna Polski, Poznaj Świat, nr 91 mapa.
 • Matuszkiewicz W., Degórska B., 1994, Potencjalna roślinność naturalna, Narodowy Atlas Rzeczpospolitej Polskiej, PAN IGiPZ, Warszawa, 1 plansza.
 • Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Degórska B., 1994, Lasy - regiony przyrodniczo-leśne, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.2, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, arkusz 42.2 (2 mapy).
 • Trampler T., Kliczkowska A., Dmyterko E., Degórska B., 1994, Lasy - struktura siedliskowa, Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Cz.2, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, arkusz 42.3 (2 mapy; wykres).
 • Degórska B., 2009, Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, [w:] Red. Jerzy Bański, Marek Degórski, Polska, jej zasoby i środowisko, Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza", Warszawa, , s. 99-107.