IGSO PAS > People > Member
Dr. Dariusz Brykała
Department of Environmental Resources and Geohazards
Office -
Phone +48 566228520
E-mail

Education

 • 1993 – 1998 – Master degree studies: Faculty of Biology and Earth Sciences Nicolaus Copernicus University in Toruń (master’s thesis entitled Drainage system of the Waldemar glacier – Oskar II Land, Spitsbergen)

Academic career and degrees

Institute of Geography and Spatial Organization PAS (IGiPZ PAN), since 1998

 • 2007 - PhD in Earth Sciences in geography (doctoral dissertation entitled Spatial and time differentiation of river outflow within the Skrwa Lewa river basin).

Nicolaus Copernicus University in Toruń, 2007-2013

GFZ German Research Centre for Geosciences, 2016

Research interests

 • Physical geography
 • Hydrology
 • Glaciology
 • Landscape geography
 • Historical geography
 • History of cartography
 • Renewable energy sources
 • Geotourism
 • Possibility of UAV using in geographical research

Awards and distinctions

Scholarships:

 • 1993-1994 - Płock Foundation scientific scholarship
 • 1997 – Stefan Batory Foundation scientific scholarship
 • 2005 – conference scholarship granted by the Foundation for Polish Science
 • 2005 – conference scholarship granted by the European Society for Environmental History
 • 2005-2006 – IGiPZ PAN scientific scholarship
 • 2010 – conference scholarship granted by the Marshal Office of Kujawsko-Pomorskie Voivodeship

Projects

Publications

Books, reports | Articles, chapters, papers and others | Editorial publications | Abstracts, reviews, notes | Documentation studies | Maps, atlases

Books, reports

Articles, chapters, papers and others

 • Słowiński M., Związek T., Swoboda P., Niedzielski M., Słowińska S., Konopski M., Jonczak J., Kruczkowska B., Chojnacka A., Róg D., Szewczyk K., Brykała D., 2024, Human impacts on environment in the preindustrial forest landscapes in Poland - an overview, Elementa: Science of the Anthropocene, 12, 1, s. 1-26.
 • Brykała D., Juschus O., 2023, Examples of churches with millstones in Southern Brandenburg (Germany), [w:] Red. Dariusz Brykała, Piotr Lamparski, 3rd Annual millPOLstone Workshop ‘Millstones in churches of Eastern Germany’, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 31-42.
 • Brykała D., Pogodziński P., Piotrowski R., 2023, Traces of disappearing heritage: upcycling of wooden vessels preserved in the vernacular architecture of a large river valley in Central Europe, Rural History, 34, 2, s. 243-261.
 • Rurek M., Śnieszko Z., Podgórski Z., Brykała D., Poręba G., 2023, Beaver ponds and mill ponds. History and water retention function. The Polish Plain study, Geography and Tourism, 11, 1, s. 17-32.
 • Szatten D., Brzezińska M., Maerker M., Podgórski Z., Brykała D., 2023, Natural landscapes preferred for the location of past watermills and their predisposition to preserve cultural landscape enclaves, Anthropocene, 42, s. 100376.
 • Brykała D., 2022, Wybrane przykłady wtórnego wykorzystania kamieni młyńskich w architekturze Warmii i Mazur, [w:] Red. Dariusz Brykała, Piotr Lamparski, 2nd Annual millPOLstone Workshop „Kamienie młyńskie w kościołach Warmii i Mazur”, Olsztyn, 7-8 września 2022 r. Materiały Konferencyjne, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa, , s. 44-52.
 • Słowiński M., Szewczyk K., Jonczak J., Związek T., Łuców D., Halaś A., Obremska M., Słowińska S., Róg D., Mroczkowska A., Noryśkiewicz A., Chojnacka A., Ważny T., Gmińska-Nowak B., Kramkowski M., Barbarino V., Tyszkowski S., Kruczkowska B., Kowalska A., Kołaczkowska E., Swoboda P., Kardasz C., Niedzielski M., Konopski M., Brykała D., 2022, A novel multiproxy approach to detect the impact of charcoal production on the natural environment in NW Poland – project concept and preliminary results, Geographia Polonica, 95, 3, s. 205-225.
 • Związek T., Brykała D., 2022, Rzeka, młyny, wyspy i siano. Późnonowożytna mapa okolic Broku nad Bugiem w kontekście procesów środowiskowych, Studia GeoHistorica, 10, s. 28-52.
 • Brykała D., Romanik H., Bastowska K., Witek W., Kołaciński M., 2021, Wybrane przykłady kościołów gotyckich z wmurowanymi kamieniami młyńskimi na Pomorzu Środkowym, [w:] Red. Dariusz Brykała, Piotr Lamparski, "Kamienie młyńskie w kościołach Pomorza Środkowego". Materiały konferencyjne 1st Annual millPOLstone Workshop, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 27-37.
 • Fojutowski M., Gierszewski P., Brykała D., Bonk A., Błaszkiewicz M., Kramkowski M., 2021, Spatio-temporal differences of sediment accumulation rate in the Lake Gościąż (Central Poland) as a response of meteorological conditions and lake basin morphometry, Cuadernos de Investigacion Geografica, 47, 2, s. 391-413.
 • Roeser P., Dräger N., Brykała D., Ott F., Pinkerneil S., Gierszewski P., Lindemann C., Plessen B., Brademann B., Kaszubski M., Fojutowski M., Schwab M., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2021, Advances in understanding calcite varve formation: new insights from a dual lake monitoring approach in the southern Baltic lowlands, Boreas, 50, 2, s. 419-440.
 • Brykała D., Podgórski Z., 2020, Evolution of landscapes influenced by watermills, based on examples from Northern Poland, Landscape and Urban Planning, 198, s. 103798.
 • Brykała D., Prarat M., 2020, Reconstructing the distribution of boat mills in Northern Poland in the early 19th century, International Molinology, 101, s. 22-29.
 • Mosakowski Z., Brykała D., Prarat M., Jagiełło D., Podgórski Z., Lamparski P., 2020, Watermills and windmills as monuments in Poland - protection of cultural heritage in situ and in open-air museums, Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 8, 3, s. 41-62.
 • Dietze E., Brykała D., Schreuder L., Jażdżewski K., Blarquez O., Brauer A., Dietze M., Obremska M., Ott F., Pieńczewska A., Schouten S., Hopmans E., Słowiński M., 2019, Human-induced fire regime shifts during 19th century industrialization: A robust fire regime reconstruction using northern Polish lake sediments, PLoS One, 14, 9, s. e0222011.
 • Mosakowski Z., Brykała D., 2019, Types of watermills on Polish rivers - assumptions in the CeBaDoM database, World Scientific News, 131, s. 75-87.
 • Słowiński M., Lamentowicz M., Łuców D., Barabach J., Brykała D., Tyszkowski S., Pieńczewska A., Śnieszko Z., Dietze E., Jażdżewski K., Obremska M., Ott F., Brauer A., Marcisz K., 2019, Paleoecological and historical data as an important tool in ecosystem management, Journal of Environmental Management, 236, s. 755-768.
 • Brykała D., 2018, Reconstruction of disposable water resources stored in mill ponds in Poland in the late 18th century, Gestione dell’acqua in Europa (XII-XVIII Secc.). Selezione di ricerche, Atti delle “Settimane di Studi” e altri Convegni, 49, Firenze University Press, Firenze, , s. 337-352.
 • Brykała D., Prarat M., 2018, Rekonstrukcja rozmieszczenia młynów łodnych na Drwęcy i pomorskim odcinku Wisły w pierwszej połowie XIX wieku, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 40, s. 71-89.
 • Brykała D., Prarat M., Jagiełło D., 2018, Watermills and windmills in open air museums within the Kujawsko-Pomorskie Region (in Poland) and their conservation issues, TIMS 14th Symposium 2015 Transactions, The International Molinological Society, Sibiu, , s. 461-474.
 • Ott F., Kramkowski M., Wulf S., Plessen B., Serb J., Tjallingii R., Schwab M., Słowiński M., Brykała D., Tyszkowski S., Putyrskaya V., Appelt O., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2018, Site-specific sediment responses to climate change during the last 140 years in three varved lakes in Northern Poland, Holocene, 28, 3, s. 464-477.
 • Sarnowski Ł., Podgórski Z., Brykała D., 2018, Modelowanie 3D zasięgu i pola widoku przy wykorzystaniu zdjęć lotniczych, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 39, 1, s. 5-24.
 • Brykała D., 2016, Wielowiekowe wykorzystanie energii wody – od młynów wodnych do MEW Soczewka, Energetyka Wodna, 5, 4, s. 36-40.
 • Kaczmarek H., Mazaeva O., Kozyreva E., Babicheva V., Tyszkowski S., Rybchenko A., Brykała D., Bartczak A., Słowiński M., 2016, Impact of large water level fluctuations on geomorphological processes and their interactions in the shore zone of a dam reservoir, Journal of Great Lakes Research, 42, 5, s. 926-941.
 • Sarnowski Ł., Podgórski Z., Brykała D., 2016, Planning a greenway based on an evaluation of visual landscape attractiveness, Moravian Geographical Reports, 24, 3, s. 55–66.
 • Bartczak A., Brykała D., Gierszewski P., Kaczmarek H., Kordowski J., Kramkowski M., Słowiński M., Tyszkowski S., 2015, Stanowisko 5 - Jezioro Rakutowskie - Jezioro Rakutowskie i jego otoczenie - problem zmian obszarów wodno-błotnych, [w:] Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman, Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, , s. 139-142.
 • Brykała D., Bartczak A., Błaszkiewicz M., Gierszewski P., Goslar T., Kaczmarek H., Kaszubski M., Kordowski J., Kramkowski M., Lamparski P., Lisicki S., Roman M., Sarnowski Ł., Słowiński M., Tyszkowski S., 2015, Late Glacial and Holocene transformation of the relief and surface waters in the Płock Basin and its surroundings, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 145-174.
 • Brykała D., Gierszewski P., Kordowski J., Kaczmarek H., Tyszkowski S., Lamparski P., Babicheva V., 2015, Stanowisko 9 - Soczewka - Uwarunkowania i zmienność depozycji osadów dennych w zbiorniku Soczewka (Kotlina Płocka) w warunkach antropopresji, [w:] Red. nauk. Jarosław Kordowski, Piotr Lamparski, Stanisław Lisicki, Małgorzata Roman, Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby. XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Gołaszewo, 31.08.-4.09.2015 r, Instytut Geografii i Przestrzennego zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Insytut Badawczy, Warszawa, , s. 153-158.
 • Brykała D., Podgórski Z., Sarnowski Ł., Lamparski P., Kordowski J., 2015, Wykorzystanie energii wiatru i wody w okresie ostatnich 200 lat na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 29, s. 9-22.
 • Podgórski Z., Brykała D., Zaparucha A., Barwińska S., Charzyński P., 2015, Fieldwork on selected educational paths, [w:] Eds. Przemysław Charzyński, Karl Donert, Zbigniew Podgórski, On the Vistula banks - fieldwork in bilingual education, Geography in European Higher Education, 19, SOP Oświatowiec, Toruń, , s. 95-111.
 • Tyszkowski S., Kaczmarek H., Słowiński M., Kozyreva E., Brykała D., Rybchenko A., Babicheva V., 2015, Geology, permafrost, and lake level changes as factors initiating landslides on Olkhon Island (Lake Baikal, Siberia), Landslides, 12, 3, s. 573-583.
 • Tyszkowski S., Kaczmarek H., Słowiński M., Kozyreva E., Brykała D., RybČenko A., BabiČeva V., 2015, Ruchy masowe na obszarze wieloletniej zmarzliny wyspowej w dobie zmian klimatu (Olchon, wschodnia Syberia)*, Przegląd Geograficzny, 87, 3, s. 457-476.
 • Kordowski J., Błaszkiewicz M., Kramkowski M., Słowiński M., Tyszkowski S., Brauer A., Brykała D., Gierszewski P., Lamparski P., Lutyńska M., Mirosław-Grabowska J., Noryśkiewicz A., Obremska M., Ott F., Wulff S., Zawiska I., 2014, Charakterystyka środowisk depozycyjnych Jeziora Czechowskiego i jego otoczenia, Landform Analysis, 25, s. 55-75.
 • Brykała D., Strzyżewski T., 2013, Zasięg przestrzenny map ‘szczegulnych’ województw Karola Perthéesa, [w:] Red. Paweł Cebrykow, Jerzy Ostrowski, Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych. XXVII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Lublin 19-21 września 2013, KARTPOL s.c., Lublin, , s. 15-17.
 • Błaszkiewicz M., Brademan B., Brauer A., Brykała D., Degórski M., Froehlich W., Gierszewski P., Hirsch F., Kaczmarek H., Kordowski J., Kramkowski M., Krzymińska J., Lamparski P., Lutyńska M., Mirosław-Grabowska J., Nicolay A., Noryśkiewicz A., Noryśkiewicz B., Obremska M., Ott F., Raab A., Raab T., Schneider A., Schwab M., Słowiński M., Tyszkowski S., Wulf S., Zawiska I., 2013, Introduction to ICLEA fieldtrips - Stara Kiszewa 2013, [w:] Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz, 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide, Scientific Technical Report, 04, Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, Potsdam, , s. 53-66.
 • Grabski M., Podgórski Z., Brykała D., 2013, Obiekty sportowo-rekreacyjne jako składniki krajobrazu kulturowego miasta Włocławek na początku XXI wieku, Journal of Health Sciences, 3, 15, s. 182-197.
 • Vitali B., Brykała D., 2012, Dneprovsko-Bugskij i Oginskij kanaly, kak primery istoriceskogo, tehniceskogo i prirodnogo nasledija, [w:] Red. A.K. Karabanov et al, Problemy prirodopolzovanija: itogi i perspektivy, Institut prirodopol'zovanija NAN Belarusi, Minsk, , s. 274-276.
 • Brykała D., 2011, Reconstruction of water management (15th-20th century) in small Polish basins, Sovremennye problemy vodohranilisc i ih vodosborov (v cetyreh tomah) T.3. Upravlenie vodnymi resursami recnyh vodosborov. Trudy Mezdunarodnoj naucno-prakticeskoj konferencii (17 maja - 20 maja 2011 g., Perm), Permskij gosudarstwiennyj universitet, Perm, , s. 14-20.
 • Bartczak A., Birek E., Brykała D., Gierszewski P., Glazik R., 2009, Wpływ wybranych czynników antropogenicznych na zmiany stosunków wodnych w zachodniej części Kotliny Płockiej, [w:] Red. Witold, Bochenek, Małgorzata Kijowska, Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego. Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Stacja Naukowo-Badawcza IGiPZ PAN, Szymbark, , s. 117-130.
 • Bartczak A., Brykała D., Cebulska M., 2009, The use of temporal oscillation model to assess variability of precipitation, Bull. Geogr. Phys. Geogr. Ser., nr 277-95 : mapy.
 • Brykała D., Górzyński T., Kordowski J., Majewski M., Noryśkiewicz A., Tyszkowski S., 2009, Geomorfologiczne i hydrologiczne uwarunkowania lokalizacji i użytkowania średniowiecznych obiektów wodnych w dolinie dolnej Wisły n przykładzie młyna z Mniszka pod Grudziądzem, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych 5. Rozwój dolin rzecznych w warunkach zmian klimatu i zróżnicowanej antropopresji, Zakład Geoekologii UAM, Poznań, , s. 89-90.
 • Bartczak A., Birek E., Brykała D., Gierszewski P., Glazik R., 2008, Wieloletnie zmiany odpływu rzecznego w Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym, [w:] Red. Józef Partyka, Joanna Pociask-Karteczka, Wody na obszarach chronionych, IGiGP UJ, Kraków, , s. 71-81.
 • Brykała D., 2008, Prace regulacyjne i melioracje wodne w dorzeczu Skrwy w XX wieku, Rocz. Gostynin., 2, s. 163-168.
 • Hak V., Grobelska H., Mazaeva O., Brykała D., 2008, Uslovija razvitija ovragov v beregovoj zone Bratskogo vodohranilisca, Ekzogennye processy v geologiceskoj srede. Ocenka prirodnyh opasnostej. Otvetstvennye redaktory A.T. Jankowski, E.A. Kozyreva, institut zemnoj kory SO RAN, WNoZ UŚ, Irkuck-Sosnowiec, , s. 45-53.
 • Brykała D., 2007, Wybrane problemy hydrograficzne wywołane powstaniem i funkcjonowaniem zbiornika Soczewka na Skrwie Lewej, Nauka Przyr. Technol., 1, z.2, s. 45-52.
 • Brykała D., 2007, Zasięg i intensywność prac regulacyjnych i melioracji wodnych w zlewni Skrwy w XX wieku, [w:] Red. nauk. Ewa Smolska, Piotr Szwarczewski, Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. T.III, Wydaw. Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin, Warszawa, , s. 15-21.
 • Brykała D., 2006, Prace regulacyjne i melioracje wodne w zlewni Skrwy w XX wieku, [w:] Red. Piotr Gierszewski, Mirosław T. Karasiewicz, Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia fizyczna, Dokumentacja Geograficzna, 32, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 25-29.
 • Brykała D., Lamparski P., Kordowski J., 2006, Wybrane problemy hydrograficzne i geomorfologiczne wywołane powstaniem i funkcjonowaniem Zbiornika Soczewka, [w:] Red. Piotr Gierszewski, Mirosław T. Karasiewicz, Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia fizyczna, Dokumentacja Geograficzna, 32, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 30-34.
 • Brykała D., 2005, Rekonstrukcja retencji zbiornikowej zlewni Skrwy Lewej w ciągu ostatnich 200 lat, Przegl. Geogr., 77, z.1, s. 79-93.
 • Brykała D., 2005, Watermills' functioning within the Skrwa river catchment area (Central Poland), History and sustainability. Third International Conference of the European Society for Environmental History, Florence, Italy, February 16-19, 2005. Proceedings, European Society for Environmental History, Florence, , s. 176-179.
 • Brykała D., 2004, Potencjalne możliwości poprawienia dyspozycyjnych zasobów wodnych w ramach małej retencji na przykładzie zlewni Skrwy, Zesz. Nauk. AR Wrocł. Inż. Środ., 13, s. 11-20.
 • Brykała D., 2004, Impoundment changes within the Skrwa River catchment area (central Poland) in the 19th and 20th centuries, Limnol. Rev., 4, s. 25-31.
 • Brykała D., 2003, Rekonstrukcja zagospodarowania hydrotechnicznego doliny Skrwy i Osetnicy od XV do XX wieku, [w:] Red. Urszula Myga-Piątek, Woda w przestrzeni przyrodniczej i kulturowej, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 2, KKK PTG, Sosnowiec, , s. 54-64.
 • Brykała D., Gębica P., Gierszewski P., 2003, Geomorphological effects of the catastrophic drainage of artificial reservoir in the Młynówka valley at Górowo Iławeckie, Landform Anal., 4, s. 73-80.
 • Brykała D., 2002, Funkcjonowanie młynów wodnych w zlewni Skrwy, [w:] Red. Piotr Szwarczewski, Ewa Smolska, Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. T.1, [b.w.], Warszawa, , s. 19-22.
 • Brykała D., Araźny A., 2002, Wpływ warunków meteorologicznych na kształtowanie się odpływu powierzchniowego na Lodowcu Waldemara (NW Spitsbergen) latem 1997 roku, Probl. Klimat. Polar., 10, s. 139-158.
 • Gębica P., Gierszewski P., Brykała D., 2002, Transformacja koryta i doliny Młynówki w wyniku powodzi spowodowanej katastrofą zapory, Antropogeniczne przemiany dolin rzecznych pod wpływem zabudowy hydrotechnicznej, Zeszyty Naukowe WSHE, 10., (Ser.E. Ochrona Środowiska, 2) WSHE, Włocławek, , s. 123-137.
 • Brykała D., 2001, Uwarunkowania przyrodnicze lokalizacji młynów wodnych w zlewni Skrwy, [w:] Red. Krystyna German, Jarosław Balon, Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, Problemy Ekologii Krajobrazu, 10, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, , s. 164-171.
 • Brykała D., 2001, Wstępne wyniki badań nad odpływem rzecznym ze zlewni Skrwy Lewobrzeżnej, Zap. Kuj.-Dobrz., 16, s. 35-43.
 • Brykała D., 2000, Funkcje sztucznych zbiorników wodnych na Skrwie Lewobrzeżnej i jej dopływach, [w:] Red. Jan Tomaszewski, Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia. 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Szklarska Poręba, 20-24 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów, Oddział Wrocławski PTG, Wrocław, , s. 66-68.
 • Brykała D., 1999, Hydraulic geometry of a supraglacial stream on the Waldemar Glacier (Spitsbergen) in the summer of 1997, [w:] Ed. Janina Repelewska-Pękalowa, Polish Polar Studies. 26th International Polar Symposium. The Polish polar research. Lublin, 18-20 June 1999, UMCS, Lublin, , s. 51-64.

Editorial publications

Abstracts, reviews, notes

 • Brykała D., 2023, Aims and objectives of the millPOLstone project and Workshop in Golßen, [w:] Red. Dariusz Brykała, Piotr Lamparski, 3rd Annual millPOLstone Workshop ‘Millstones in churches of Eastern Germany’, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 5-8.
 • Brykała D., 2023, Od eratyków do dziedzictwa geokulturowego – interdyscyplinarne badania nad produkcją, użytkowaniem i sakralizacją kamieni młyńskich, Interdyscyplinarność w badaniach krajobrazu. Streszczenia wystąpień Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej PAEK, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, , s. 7.
 • Piotrowska J., Brykała D., Piotrowski R., 2023, The millstone in the visual arts - an attribute of the saints and a tool in the typological story, [w:] Red. Dariusz Brykała, Piotr Lamparski, 3rd Annual millPOLstone Workshop ‘Millstones in churches of Eastern Germany’, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 24-25.
 • Brykała D., 2022, Cele i zadania projektu millPOLstone i Warsztatów w Olsztynie, [w:] Red. Dariusz Brykała, Piotr Lamparski, 2nd Annual millPOLstone Workshop „Kamienie młyńskie w kościołach Warmii i Mazur”, Olsztyn, 7-8 września 2022 r. Materiały Konferencyjne, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa, , s. 7-8.
 • Brykała D., Piotrowski R., Pogodziński P., 2022, Fragmenty drewnianych jednostek wiślanych w architekturze Mazowsza Płockiego, Rzeka, która dzieli; Rzeka, która łączy; Rzeka, która żywi. Dorzecze środkowej Wisły w badaniach naukowych, Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN, Muzeum Historyczne w Legionowie, Warszawa-Legionowo, , s. 13.
 • Czubla P., Dąbski M., Gierszewski P., Błaszkiewicz M., Brykała D., 2022, Od sacrum do geodziedzictwa – kamienie młyńskie w ścianach gotyckich kościołów w perspektywie geologicznej i geomorfologicznej, [w:] Red. Jacek Skurzyński, Zdzisław Jary, Mirosław Błaszkiewicz, Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego. XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9 września 2022 r., Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, , s. 100-102.
 • Fojutowski M., Gierszewski P., Brykała D., 2022, Monitoring współczesnej sedymentacji w wybranych jeziorach Borów Tucholskich i Kotliny Płockiej, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Mikołaj Majewski, 30. Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Współczesne przemiany naturalne i antropogeniczne środowiska przyrodniczego zlewni rzecznych i jeziornych”, Szczecinek - Storkowo, 8-10 czerwca 2022. Streszczenia, UAM, Szczecinek - Storkowo, , s. 92-93.
 • Gierszewski P., Bartczak A., Brykała D., Fojutowski M., 2022, Ocena hydrologicznej i hydrochemicznej reakcji zlewni Jeziora Gościąż na sygnał klimatyczny, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Mikołaj Majewski, 30. Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Współczesne przemiany naturalne i antropogeniczne środowiska przyrodniczego zlewni rzecznych i jeziornych”, Szczecinek - Storkowo, 8-10 czerwca 2022. Streszczenia, UAM, Szczecinek - Storkowo, , s. 24-25.
 • Gierszewski P., Brykała D., Fojutowski M., Juśkiewicz W., Kramkowski M., Tyszkowski S., Bogdanowicz W., Brauer A., Błaszkiewicz M., Kordowski J., 2022, Ewolucja małych systemów rzeczno-jeziornych na obszarach młodoglacjalnych z uwzględnieniem wpływu bobrów na ich funkcjonowanie, [w:] Red. Jacek Skurzyński, Zdzisław Jary, Mirosław Błaszkiewicz, Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego. XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9 września 2022 r., Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, , s. 192-196.
 • Słowiński M., Szewczyk K., Halaś A., Jonczak J., Mroczkowska A., Łuców D., Słowińska S., Tyszkowski S., Kowalska A., Kołaczkowska E., Swoboda P., Chojnacka A., Ważny T., Gumińska-Nowak B., Kramkowski M., Kardasz C., Barbarino V., Noryśkiewicz A., Kruczkowska B., Brykała D., Związek T., 2022, Charcoal production in Medieval Central Europe and its environmental consequences, [w:] Red. Jacek Wolski, Edyta Regulska, Andrzej Affek, IALE 2022 European Landscape Ecology Congress. Book of Abstracts, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa, , s. 185.
 • Słowiński M., Szewczyk K., Halaś A., Jończak J., Mroczkowska A., Łuców D., Słowińska S., Tyszkowski S., Kowalska A., Kołaczkowska E., Chojancka A., Ważny T., Gumińska-Nowak B., Kramkowski M., Kardasz C., Barbarino V., Noryśkiewicz A., Niedzielski M., Kruczkowska B., Brykała D., Związek T., 2022, Produkcja węgla drzewnego w średniowiecznej Europie Środkowej i jej konsekwencje środowiskowe, [w:] Red. Jacek Skurzyński, Zdzisław Jary, Mirosław Błaszkiewicz, Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego. XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski, Stara Kiszewa, 5-9 września 2022 r., Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, , s. 159-160.
 • Słowiński M., Szewczyk K., Jonczak J., Związek T., Obremska M., Słowińska S., Łuców D., Halaś A., Mroczkowska A., Noyśkiewicz A., Chojnacka A., Ważny T., Kramkowski M., Tyszkowski S., Kruczkowska B., Kowalska A., Kołaczkowska E., Swoboda P., Kardasz C., Gmińska-Nowak B., Brykała D., 2022, Nieoszacowany wpływ produkcji węgla drzewnego na przekształcenia środowiska i krajobrazu na Niżu Północnoeuropejskim, XII Sesja Paleolimnologiczna, 21–22 marca 2022, Gliwice. Książka abstraktów, Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej, Gliwice, , s. 23.
 • Brykała D., 2021, Koncepcja Młyna Eucharystycznego – w poszukiwaniu idei umieszczania kamieni młyńskich w ścianach świątyń, [w:] Red. Dariusz Brykała, Piotr Lamparski, "Kamienie młyńskie w kościołach Pomorza Środkowego". Materiały konferencyjne 1st Annual millPOLstone Workshop, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 10.
 • Brykała D., 2021, Stan zaawansowania realizacji projektu millPOLstone i wyzwania na przyszłość, [w:] Red. Dariusz Brykała, Piotr Lamparski, "Kamienie młyńskie w kościołach Pomorza Środkowego". Materiały konferencyjne 1st Annual millPOLstone Workshop, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 25.
 • Brykała D., 2021, Cele i zadania projektu millPOLstone i Warsztatów w Koszalinie, [w:] Red. Dariusz Brykała, Piotr Lamparski, "Kamienie młyńskie w kościołach Pomorza Środkowego". Materiały konferencyjne 1st Annual millPOLstone Workshop, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa, , s. 6.
 • Lindemann C., Ott F., Plessen B., Brademann B., Pinkerneil S., Schwab M., Brykała D., Gierszewski P., Fojutowski M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2021, Dual lake monitoring of two neighbored, varved lakes in northern Poland, 1st OZCAR TERRENO International Converence: Advancing critical zone science, OZCAR-RI French network of Critical Zone Observatories: Research and Applications, Strasbourg, , s. 106.
 • Roeser P., Dräger N., Brykała D., Ott F., Pinkerneil S., Gierszewski P., Lindemann C., Plessen B., Brademann B., Kaszubski M., Fojutowski M., Schwab M., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2021, Advances in understanding calcite varve formation from a dual lake monitoring in the southern Baltic, [w:] Red. Ondřej Bábek, Stanislava Vodrážková, 35th IAS Meeting of Sedimentology. Virtual Meeting. Prague, Czech Republic 21 - 25 June 2021. Book of Abstracts, Palacký University Olomouc, Olomouc, , s. 382.
 • Roeser P., Dräger N., Brykała D., Ott F., Pinkerneil S., Gierszewski P., Lindemann C., Plessen B., Brademann B., Kaszubski M., Fojutowski M., Schwab M., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2020, Differences in calcite varve formation discerned by a dual lake monitoring approach in the southern Baltic lowlands, Geophysical Research Abstracts Vol.22. EGU General Assembly 2020, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Brykała D., Dietze E., Schreuder L., Jażdżewski K., Blarquez O., Brauer A., Dietze M., Obremska M., Ott F., Pieńczewska A., Schouten S., Hopmans E., Słowiński M., 2019, Human-induced fire regime shifts during 19th century industrialization, Geophysical Research Abstracts Vol.21. EGU General Assembly 2019, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Brykała D., Mosakowski Z., 2019, Obiekty przemysłu młynarskiego w Polsce, Przestrzenny wymiar badań dziedzictwa kulturowego. VI Ogólnopolska Konferencja Geografii Historycznej, Łódź, 14-15 listopada 2019, Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, , s. 17.
 • Słowiński M., Lamentowicz M., Łuców D., Barabach J., Brykała D., Tyszkowski S., Pieńczewska A., Śnieszko Z., Dietze E., Jażdżewski K., Obremska M., Ott F., Brauer A., Marcisz K., 2019, Long-term ecological approach to the disturbance management of the forests of N Poland, Geophysical Research Abstracts Vol.21. EGU General Assembly 2019, European Geophysical Union, Vienna, 1 s.
 • Brykała D., Dziembowski M., Majerska M., 2018, Reconstruction of watermills network in the late 18th century in Poland on the basis of parishes descriptions, 17th International Conference of Historical Geographers, Warsaw 2018. Book of abstracts, Warszawa, 1 s.
 • Brykała D., Gierszewski P., Fojutowski M., Bartczak A., Kaszubski M., Plessen B., Pinkerneil S., Kordowski J., Brauer A., Błaszkiewicz M., 2018, Groundwater monitoring within catchment areas of three lakes with varved sediments in Northern and Central Poland, Unravelling the Past and Future of Lakes. IPA-IAL Joint Meeting 2018, June 18-21, Stockholm University. Abstract book, Stockholm University, Stockholm, , s. 411.
 • Lindemann C., Ott F., Plessen B., Pinkerneil S., Brykała D., Gierszewski P., Fojutowski M., Dräger N., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2018, Water temperature and geochemical sediment monitoring of two neighbouring lakes with varved sediments in Northern Poland, Unravelling the Past and Future of Lakes. IPA-IAL Joint Meeting 2018, June 18-21, Stockholm University. Abstract book, Stockholm University, Stockholm, , s. 299.
 • Ott F., Brykała D., 2018, Stop 3a – Czechowskie Lake, EGU Galileo conference "The anatomy of abrupt climate change: dissecting the palaeo-record to trace the mechanisms of climate variability". Field Trip, 31st August, 2018, Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Warszawa, , s. 19-20.
 • Bonk A., Błaszkiewicz M., Brauer A., Brykała D., Gierszewski P., Kramkowski M., Plessen B., Schwab M., Słowiński M., Tjallingii R., 2017, A new high-resolution sediment record from Lake Gościąż (central Poland), Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Brykała D., 2017, Rozmieszczenie młynów łodnych na dolnej Wiśle w świetle źródeł kartograficznych z XVIII i XIX wieku, Współczesne badania geograficzno-historyczne krajobrazu kulturowego. V Ogólnopolska Konferencja Geografii Historycznej. Łódź, 22-23 czerwca 2017 roku, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Komisja Geografii Politycznej i Historycznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Komisja Geografii Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego, Łódź, , s. 15.
 • Brykała D., 2017, Kartograficzne źródła do badań nad rekonstrukcją sieci młynów wodnych w dorzeczu dolnej Wisły, [w:] Red. Dariusz Brykała, Maciej Prarat, Piotr Lamparski, Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku. Materiały Konferencyjne Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego, Toruń 26.05.2017, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Toruń, , s. 21.
 • Brykała D., 2017, Rekonstrukcja rozmieszczenia młynów łodnych (pływaków) na dolnej Wiśle i jej dopływach w XVIII i XIX wieku, [w:] Red. Dariusz Brykała, Maciej Prarat, Piotr Lamparski, Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku. Materiały Konferencyjne Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego, Toruń 26.05.2017, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Toruń, , s. 25.
 • Brykała D., Dziembowski M., Masloch K., Siudek W., Tomczak S., Lamparski P., Majerska M., Kujawa P., Baniewska A., Skorupka B., Borkowski S., 2017, Rola XIX-wiecznych prac encyklopedycznych jako źródła do badań nad rekonstrukcją zagospodarowania hydrotechnicznego rzek w Polsce, [w:] Red. Dariusz Brykała, Maciej Prarat, Piotr Lamparski, Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku. Materiały Konferencyjne Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego, Toruń 26.05.2017, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Toruń, , s. 23.
 • Brykała D., Dziembowski M., Masloch K., Siudek W., Tomczak S., Lamparski P., Majerska M., Kujawa P., Baniewska A., Skorupka B., Borkowski S., 2017, Using historical encyclopedic works in geospatial reconstruction of hydraulic structures in the rivers of Central and Eastern Europe, [w:] Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer, Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 17/03, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 41-42.
 • Brykała D., Prarat M., 2017, Młyny wodne w zlewni Skrwy Lewej jako przykład ginącego składnika krajobrazu, [w:] Red. Dariusz Brykała, Maciej Prarat, Piotr Lamparski, Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku. Materiały Konferencyjne Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego, Toruń 26.05.2017, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Toruń, , s. 28-29.
 • Brykała D., Prarat M., 2017, Młyn wodny jako obiekt badań interdyscyplinarnych – wprowadzenie w tematykę Seminarium, [w:] Red. Dariusz Brykała, Maciej Prarat, Piotr Lamparski, Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku. Materiały Konferencyjne Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego, Toruń 26.05.2017, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Toruń, , s. 9.
 • Brykała D., Sarnowski Ł., Strzyżewski T., Szarek P., 2017, Zmiany sieci młynów wodnych w ciągu ostatnich 300 lat, [w:] Red. Dariusz Brykała, Maciej Prarat, Piotr Lamparski, Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XVIII do początku XXI wieku. Materiały Konferencyjne Interdyscyplinarnego Seminarium Naukowego, Toruń 26.05.2017, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Toruń, , s. 24.
 • Błaszkiewicz M., Bonk A., Brauer A., Brykała D., Gierszewski P., Kramkowski M., Plessen B., Schwab M., Słowiński M., Tjallingii R., 2017, New high-resolution and integrated analyses of environmental response to climate change over the last 15 000 years from Lake Gościąż - Poland, [w:] Red. Pertti Sarala, Peter Johansson, From past to present - Late Pleistocene, last deglaciation and modern glaciers in the centre of northern Fennoscandia. INQUA Peribaltic Working Group Meeting and Excursion 2017, 20 – 25 August 2017. Excursion guide and Abstracts, Geological Survey of Finland, Rovaniemi, , s. 90-91.
 • Dietze E., Słowiński M., Hopmans E., Schreuder L., Obremska M., Pieńczewska A., Blarquez O., Ott F., Brykała D., Schouten S., Brauer A., 2017, Local accidental fires during the industrialization of northern Poland revealed by fire biomarkers in varved lake sediments, Global Challenges for our Common Future: a paleoscience perspective. 5th Open Science Meeting PAGES Zaragoza 2017, 9-13 May. Abstract book, Zaragoza, , s. 40.
 • Dziembowski M., Brykała D., Masloch K., Siudek W., Tomczak S., Lamparski P., Majerska M., Kujawa P., Baniewska A., Skorupka B., Borkowski S., 2017, Geoprzestrzenna rekonstrukcja zagospodarowania hydrotechnicznego rzek Europy Środkowej i Wschodniej w oparciu o dane zawarte w "Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich", Współczesne badania geograficzno-historyczne krajobrazu kulturowego. V Ogólnopolska Konferencja Geografii Historycznej. Łódź, 22-23 czerwca 2017 roku, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, , s. 20.
 • Fojutowski M., Gierszewski P., Brykała D., Bartczak A., Plessen B., Pinkerneil S., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2017, Environmental monitoring of the catchment area in the context of contemporary sedimentation in Lake Gościąż, Poland, [w:] Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer, Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 17/03, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 65-66.
 • Gierszewski P., Brykała D., Kaszubski M., Fojutowski M., 2017, Paleolakes as an element modifying water and matter circulation in young‐glacial river‐lake systems, [w:] Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer, Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 17/03, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 71-73.
 • Ott F., Brykała D., Gierszewski P., Schwab M., Brademann B., Dräger N., Kienel U., Pinkerneil S., Plessen B., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2017, Processes of seasonal layer formation in varved Lake Czechowskie (N Poland): Linking monitoring and sediment core data, Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Ott F., Draeger N., Brykała D., Kienel U., Gierszewski P., Plessen B., Schwab M., Brademann B., Pinkerneil S., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2017, Deciphering varve formation in Lake Czechowskie (N Poland) and Lake Tiefer See (NE Germany) through comprehensive lake monitoring, [w:] Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer, Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 17/03, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 132-134.
 • Ott F., Kramkowski M., Wulf S., Plessen B., Serb J., Tjallingii R., Schwab M., Słowiński M., Brykała D., Tyszkowski S., Putyrskaya V., Appelt O., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2017, Site-dependent proxy response to climate change during the last 140 years observed in varved lake sediments in Northern Poland, Geophysical Research Abstracts Vol. 19. EGU General Assembly 2017, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Rzodkiewicz M., Huebener T., Ott F., Zawiska I., Brykała D., Gierszewski P., Kaszubski M., Obremska M., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2017, Changes in the trophic state of Czechowskie Lake during the last 2000 years, [w:] Red. Markus J. Schwab, Mirosław Błaszkiewicz, Thomas Raab, Martin Wilmking, Achim Brauer, Human Impact and Landscape Evolution in Southern Baltic Lowlands. ICLEA Final Symposium 2017. 7 - 9 June 2017, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 17/03, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 144-147.
 • Brykała D., Gierszewski P., Błaszkiewicz M., Kordowski J., Tyszkowski S., Słowiński M., Kaszubski M., Brauer A., 2016, Hydrological and geomorphological consequences of beavers activity in the Struga Czechowska valley (Tuchola Pinewood Forest, Poland), Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Gierszewski P., Brykała D., 2016, Geomorphological effects of beaver activities in the Czechowska stream valley (Tuchola Forest, Northern Poland), Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 16, 1, s. 20.
 • Gierszewski P., Brykała D., Kaszubski M., Plessen B., 2016, Lakes-paleolakes cascade system and its role in shaping the runoff and chemical properties of water in the young-glacial catchment – example from the Tuchola Pinewood Forest (Northern Poland), Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Tyszkowski S., Błaszkiewicz M., Brykała D., Gierszewski P., Kaczmarek H., Kordowski J., Słowiński M., 2016, Practical aspects of registration the transformation of a river valley by beavers using terrestrial laser scanning, Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, EGU General Assembly 2016, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Brykała D., 2015, Stopień szczegółowości treści map „szczegulnych” województw Karola Perthéesa na podstawie analizy sieci młynów wodnych i w odniesieniu do innych opracowań kartograficznych z epoki, [w:] Opracowanie red. Teresa Bogacz, Beata Konopska, Mapa jako narracja interpretacyjna. XXIX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Wrocław, 24-26 września 2015 r. Streszczenia referatów, Wydawnictwa Instytutu Historii Nauki PAN, Wrocław, , s. 16-17.
 • Brykała D., Gierszewski P., Kaszubski M., Kordowski J., 2015, Hydrologiczny i sedymentologiczny zapis efektów spłynięcia stawu bobrowego na Strudze Czechowskiej, Bobry w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, , s. 13-14.
 • Brykała D., Masloch K., Siudek W., Tomczak S., Szyszka K., 2015, The role of the 19th century encyclopedic works as sources for the study on the reconstruction of the range of hydraulic structures' development of rivers in Poland, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 29-30.
 • Brykała D., Prarat M., Jagiełło D., 2015, For understanding former cultural landscape - preserved windmills and watermills in open-air museums in Poland, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 31-32.
 • Brykała D., Vitali B., 2015, Evolution of the Królewski and Oginski Canals in the light of cartographic materials from the 18th to mid-20th century, Waterscapes as a Cultural Heritage. International Conference 2015, University of Venice Ca’ Foscari, UNESCO Venice Office, Civiltà dell’Acqua International Centre i Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Venice, 1 s.
 • Błaszkiewicz M., Brauer A., Brykała D., Gierszewski P., Kordowski J., Słowiński M., Tyszkowski S., 2015, Modyfikacja przebiegu kształtowania systemu rzeczno-jeziornego w wyniku działalności bobrów na przykładzie Strugi Czechowskiej, Bobry w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, , s. 11-12.
 • Gierszewski P., Brykała D., 2015, Geomorfologiczne efekty aktywności bobrów w korycie i dolinie Strugi Czechowskiej w Borach Tucholskich, Bobry w Rezerwacie Biosfery Bory Tucholskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, , s. 34-36.
 • Gierszewski P., Brykała D., Błaszkiewicz M., Kordowski J., Tyszkowski S., Słowiński M., Kaszubski M., 2015, Effect of beaver dams’ failures on valley modification and implications for palaeoenvironmental reconstructions – preliminary results, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 45.
 • Gierszewski P., Brykała D., Kaszubski M., Ott F., Groß-Schmölders M., 2015, Thermal and hydrochemical structure of Lake Czechowskie - monitoring results, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 44-45.
 • Groß-Schmölders M., Ott F., Brykała D., Gierszewski P., Kaszubski M., Zawiska I., Lutyńska M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2015, Monitoring climate signal transfer into the varved lake sediments of Lake Czechowskie, Poland, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 46-47.
 • Kaszubski M., Gierszewski P., Brykała D., Plessen B., 2015, The role of lakes and palaeolakes in shaping the runoff and chemical properties of water in the young-glacial catchments – example of Lake Czechowskie, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 73-74.
 • Rzodkiewicz M., Hübener T., Ott F., Obremska M., Brykała D., Gierszewski P., Kaszubski M., Zawiska I., Słowiński M., Błaszkiewicz M., Brauer A., 2015, Trophic gradients in Czechowskie Lake during the last 2000 years inferred from diatoms assemblages, [w:] Eds. Markus J. Schwab, Achim Brauer, Dariusz Brykała, Piotr Gierszewski, Piotr Lamparski, Mirosław Błaszkiewicz, Dynamics of Climate and Landscape Evolution of Cultural Landscapes in the Northern Central European Lowlands since the Last Ice Age. 4th Annual ICLEA Workshop 2015. 23-26 June 2015, Słubice (Masovian Voivodeship), Poland. Abstract Volume & Excursion Guide, Scientific Technical Report, 15/05, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, , s. 102-103.
 • Brykała D., 2014, Density of watermills' location within the Lower Vistula river basin (Poland) before the Industrial Revolution, Second World Congress of Environmental History. Environmental History in the Making WCEH 2014. Book of Abstracts, University of Minho; International Consortium of Environmental History Organizations, Guimaraes, , s. 81.
 • Brykała D., 2014, 800 years of watermills' operation on rivers of the Central and Northern Poland, Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Brykała D., 2014, Human impact on the temporal and spatial conditions of the outflow from the Skrwa Lewa river basin (central Poland), [w:] Eds. M. Isabel P. de Lima, Joao L.M.P. de Lima, Advances in Hydrologic Research on Pristine, Rural and Urban Small Basins, Faculdade de Ciencias e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Departamento de Engenharia Civil, Coimbra, , s. 61.
 • Brykała D., Czarnecki P., Chrzanowski K., 2014, Hydraulic structures in studies of landscape reconstruction – examples from Northern Poland, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
 • Brykała D., Gierszewski P., Kaszubski M., 2014, Characteristics of the water and dissolved matter circulation in the young-glacial catchment of the Czechowskie lake (Tuchola Pinewood Forest, Poland), Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Brykała D., Gierszewski P., Kaszubski M., 2014, The outflow conditions and circulation of the dissolved substances within the Czechowskie lake basin - preliminary results, [w:] Eds. M. J. Schwab, M. Theuerkauf, A. Brauer, M. Wilmking, R. Lampe, 3rd Annual ICLEA Workshop 2014. Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide. March 25 - 28, 2014 in Hansestadt Greifswald, Germany, Scientific Technical Report, 02, Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ, Potsdam, , s. 9.
 • Brykała D., Vitali B., 2014, Evolucija sistem kanalov, soediniajuscikh bassejny Visly, Dnepra i Nemana, [w:] Red. A.F. Sanko, V.N. Gubin, V.I. Zuj, О.V. Lukashiov, N.S. Petrovа, D.L. Tvoronovich-Sevruk, Geologija i poleznye iskopaemye cetverticnykh otlozhenij. Materialy VIII Universitetskih geologiceskih ctenij, Minsk, Belarus, 3-4 aprelja 2014 g, Cifrovaya pechat, Minsk, , s. 46-47.
 • Brykała D., Vitali B., 2014, Historical and present-day role of water canals linking the Vistula, Dnieper and Neman basins, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
 • Brykała D., Vitali B., 2014, Evolution of canals system linking the Vistula, Dnieper and Neman basins, Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU General Assembly 2014, European Geosciences Union, Vienna, 1 s.
 • Gierszewski P., Brykała D., Kaszubski M., 2014, The influence of modern and paleolakes on the outflow and chemical properties of river waters - an example from Pomerania, Poland, [w:] Eds. M. Isabel P. de Lima, Joao L.M.P. de Lima, Advances in Hydrologic Research on Pristine, Rural and Urban Small Basins, Faculdade de Ciencias e Tecnologia da Universidade de Coimbra. Departamento de Engenharia Civil, Coimbra, , s. 62.
 • Rychel J., Błaszkiewicz M., Brykała D., Gierszewski P., Lisicki S., Roman M., 2014, Wspieranie działań w dziedzinie ochrony georóżnorodności na przykładzie Mapy Geologiczno-Turystycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, [w:] Red. Katarzyna Pochocka-Szwarc, Dynamika lądolodów plejstoceńskich na obszarze Sokólszczyzny i Równiny Augustowskiej. XXI Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski, Augustów, 1-5.09.2014 r, Państwowy Instytut Geologiczny PIB, Warszawa, , s. 109-110.
 • Brykała D., Chrzanowski K., Czarnecki P., 2013, Watermills operation on the Pomeranian rivers at the beginning of the 20th century, [w:] Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz, 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide, Scientific Technical Report, 04, Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, Potsdam, , s. 40.
 • Brykała D., Sarnowski Ł., 2013, Zagospodarowanie hydrotechniczne rzek na mapach ‘szczegulnych’ województw Karola Perthéesa, [w:] Red. Paweł Cebrykow, Jerzy Ostrowski, Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych. XXVII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Lublin 19-21 września 2013, KARTPOL s.c., Lublin, , s. 13-14.
 • Brykała D., Strzyżewski T., Sarnowski Ł., Jańczak A., 2013, Spatial coverage and contents of the Charles Perthées’ special maps of Polish woivodeships from the end of the 18th century, [w:] Red. Antti Jakobsson, The Four Elements: the Essentials of the History of Cartography, The Cartographic Society of Finland, Helsinki, , s. 107.
 • Brykała D., Vitali B., 2013, Evolution of canals system linking the Vistula, Dnieper and Neman basins, [w:] Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz, 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide, Scientific Technical Report, 04, Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, Potsdam, , s. 39.
 • Sarnowski Ł., Brykała D., Podgórski Z., 2013, Visibility analysis in the landscape study using the Digital Photogrammetry 3D System DEPHOS – an example from Poland, [w:] Eds. M. Schwab, P. Lamparski, A. Brauer, M. Błaszkiewicz, 2nd Annual ICLEA Workshop 2013: Dynamics of climate and landscape evolution of cultural landscape in the Northern Central European Lowlands since the last ice age. Abstracts volume & Excursion guide, Scientific Technical Report, 04, Helmholtz-Zentrum Potsdam, Deutsches GeoForschungsZentrum, Potsdam, , s. 18.
 • Brykała D., Podgórski Z., Sarnowski Ł., 2012, Wind and water power utilization during the last 200 years in the area of the Kujawsko-Pomorskie Region, [w:] Ed. Pavel Chromy et al, XV International Conference of Historical Geographers 6-10.8.2012, Prague, Czechia Charles University in Prague, Faculty of Science. Book of Abstracts, Czech Geographical Society, Prague, , s. 129.
 • Brykała D., Tsvetkova M., Tsvetkov A., 2012, Watermills as main element of small rivers development - examples from Poland and Russia, [w:] Ed. Pavel Chromy et al, XV International Conference of Historical Geographers 6-10.8.2012, Prague, Czechia. Book of Abstracts, Czech Geographical Society, Prague, , s. 129-130.
 • Podgórski Z., Zielski A., Brykała D., 2012, Vertical-wheeled watermills in Turznice (Poland) in the light of dendrochronological studies, [w:] Ed. Pavel Chromy et al, XV International Conference of Historical Geographers 6-10.8.2012, Prague, Czechia. Book of Abstracts, Czech Geographical Society, Prague, , s. 194-195.
 • Brykała D., 2009, Możliwości wykorzystania dawnych piętrzeń młyńskich dla potrzeb małych elektrowni wodnych w województwie kujawsko-pomorskim, Konferencja "Kierunki rozwoju odnawialnych źródeł energii w regionach". Toruń - Przysiek, 27 marca 2009, Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Toruń, , s. 8-10.
 • Brykała D., Gierszewski P., Kaczmarek H., Kordowski J., Słowiński M., Bartczak A., Khak V., 2009, Uwarunkowania i zmienność depozycji osadów dennych w zbiorniku Soczewka (Kotlina Płocka) w warunkach antropopresji, [w:] Red. Tomasz Kalicki, Jacek B. Szmańda, Krzysztof Zawada, Konferencja Geomorfologów Polskich nt. "Metody badań w geomorfologii", Kielce, 28-30.09.2009 r, Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce, , s. 21-23.
 • Brykała D., Kordowski J., Lamparski P., Tyszkowski S., Noryśkiewicz A., Majewski M., 2009, Fizycznogeograficzne uwarunkowania funkcjonowania średniowiecznego obiektu wodnego w Nowych Marzach, [w:] Red. I. Hildebrandt-Radke, J. Jasiewicz, M. Lutyńska, Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. VII Warsztaty Terenowe, IV Sympozjum Archeologii Środowiskowej, 20-22 maja 2009 r., Kórnik, Środowisko i Kultura, 6, Bogucki Wydaw. Nauk., Poznań, , s. 29-31.
 • Kaczmarek H., Khak V., Mazaeva O., Słowiński M., Bartczak A., Brykała D., Rybchenko A., 2009, Warunki rozwoju i dynamika dolinek erozyjnych w strefie brzegowej Zbiornika Brackiego (rz. Angara), [w:] Red. Tomasz Kalicki, Jacek B. Szmańda, Krzysztof Zawada, Konferencja Geomorfologów Polskich nt. "Metody badań w geomorfologii", Kielce, 28-30.09.2009 r, Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce, , s. 82-85.
 • Bartczak A., Birek E., Brykała D., Gierszewski P., Glazik R., 2008, Uwarunkowania odpływu rzecznego z Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, [w:] Red. Maria Baścik, Józef Partyka, Wody na obszarach chronionych. Materiały konferencji naukowej Pieskowa Skała, 12-14 czerwca 2008 r. Streszczenia referatów i przewodnik sesji terenowych, Ojcowski Park Narodowy; PTG, Ojców, , s. 36-37.
 • Bartczak A., Brykała D., Gierszewski P., Glazik R., 2008, Wybrane przejawy antropopresji i ich wpływ na zmiany stosunków wodnych w zachodniej części Kotliny Płockiej, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek, Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów, PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, Szymbark, , s. k4-5.
 • Brykała D., 2008, Antropogeniczne etapy zmian warunków odpływu rzecznego w dorzeczu Skrwy Lewej, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek, Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów, PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, Szymbark, , s. k7-8.
 • Brykała D., 2008, Impoundment reconstruction method and its applicability to landscape geography studies, [w:] Ed. Viacheslav Andreichuk, Urszula Myga-Piątek, Małgorzata Pietrzak, Methodology of landscape research. Guide & abstracts of International Conference, Krynica, Poland, 3rd - 5th March 2008, Commission of Cultural Landscape of Polish Geographical Society, Sosnowiec - Krynica, , s. 56-57.
 • Brykała D., Grobelska H., 2008, Hydrotechniczne przekształcenia jezior województwa kujawsko-pomorskiego, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Witold Bochenek, Konferencja jubileuszowa z okazji 40-lecia działalności Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku. XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego, Szymbark, 14-16 maja 2008. Streszczenia referatów i posterów, PAN IGiPZ. Stacja Naukowo-Badawcza w Szymbarku, Szymbark, , s. k9.
 • Trzhtsinsky Y., Grobelska H., Brykała D., Kozyreva E., Mazaeva O., Khak V., Rybchenko A., 2008, Main hydrological and geomorphological problems concerning with Siberian reservoirs' functioning, Studying, Modeling & Sense Making of Planet Earth. International Conference, Mytilene, 1-6 June 2008. Abstracts, Department of Geography University of Aegean, Mytilene, , s. 14.
 • Trzhtsinsky Y., Grobelska H., Brykała D., Kozyreva E., Mazaeva O., Khak V., Rybchenko A., 2008, Main hydrological and geomorphological problems concerning with Siberian reservoirs' functioning, Studying, Modeling & Sense Making of Planet Earth. International Conference, Mytilene, 1-6 June 2008. Proceedings CD, Department of Geography University of Aegean, Mytilene, 5 s.
 • Bartczak A., Brykała D., Cebulska M., 2007, Wykorzystanie modelu wahań w czasie do oceny zmienności opadów atmosferycznych, [w:] Red. Marek Kejna, Rajmund Przybylak, Klimat ziem polskich w czasach historycznych na tle klimatu Europy. Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 60-lecia Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii UMK w Toruniu (1947-2007). Toruń, 11-13 października 2007 r. Streszczenia, Zakład Klimatologii UMK, Toruń, , s. 20-21.
 • Brykała D., Bartczak A., 2007, Hydrologiczne konsekwencje zmiany relacji odpływu rzecznego do opadu w drugiej połowie XX wieku na przykładzie dorzeczy: Zgłowiączki i Skrwy Lewej, [w:] Red. Marek Kejna, Rajmund Przybylak, Klimat ziem polskich w czasach historycznych na tle klimatu Europy. Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 60-lecia Zakładu Klimatologii Instytutu Geografii UMK w Toruniu (1947-2007). Toruń, 11-13 października 2007 r. Streszczenia, Zakład Klimatologii UMK, Toruń, , s. 25-26.
 • Grobelska H., Bartczak A., Brykała D., 2007, II Konferencja naukowo-techniczna "Eksploatacja i oddziaływanie zbiorników nizinnych, Jeziorsko-2007", Uniejów, 24-25 V 2007 r, Przegl. Geogr., 79, z.2, s. 364-366.
 • Brykała D., 2005, Watermills' functioning within the Kujawsko-Pomorskie Region (Poland) since 13th to 20th centuries, 4th International Conference International Water History Association. UNESCO Headquarters, Paris, 1-3 December 2005. Abstracts, International Water History Association, Paris, , s. 24.
 • Brykała D., 2004, Potencjalne możliwości poprawy zasobów wodnych w ramach małej retencji na przykładzie zlewni Skrwy, Mała retencja jako element poprawy zasobów wodnych. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Wrocław, 16.11.2004 r.-17.11.2004 r, AR, Wrocław, , s. 1-2.
 • Brykała D., 2004, Natężenie prac regulacyjnych i melioracji wodnych w zlewni Skrwy w XX wieku, Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym. III Warsztaty Terenowe, Warszawa, 20-22 maja 2004 r, Wydaw. Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin, Warszawa, , s. 6.
 • Brykała D., 2004, Rekonstrukcja retencji zbiornikowej w ciągu ostatnich 200 lat na przykładzie zlewni Skrwy, Rekonstrukcja i prognoza zmian środowiska przyrodniczego w badaniach geograficznych. Tom dedykowany Prof. dr hab. Janowi Szupryczyńskiemu w 70. rocznicę urodzin. Materiały z Sympozjum: Toruń, 21-22 października 2004 r, Dokumentacja Geograficzna, 31, PAN IGiPZ, Warszawa, , s. 23-25.
 • Brykała D., 2002, Młyny wodne w zlewni Skrwy i ich rola w modyfikacji warunków fluwialnych, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Obieg wody - uwarunkowania i skutki w środowisku przyrodniczym. Kołobrzeg, 16-18 X 2002, Zakład Geoekologii, Poznań - Storkowo, , s. 103-104.
 • Brykała D., 2002, Potencjalne możliwości zwiększenia zasobów wodnych w ramach małej retencji w zlewni Skrwy, [w:] Red. Andrzej Kostrzewski, Józef Szpikowski, Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Obieg wody - uwarunkowania i skutki w środowisku przyrodniczym. Kołobrzeg, 16-18 X 2002, Zakład Geoekologii, Poznań - Storkowo, , s. 20-21.
 • Brykała D., 2001, Zmiany warunków odpływu powierzchniowego ze zlewni Skrwy wywołane zabudową hydrotechniczną, Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kraków, 17-18 maja 2001. Materiały konferencyjne, UJ, Kraków, , s. 25.
 • Brykała D., Gębica P., Gierszewski P., 2000, Geomorfologiczne skutki spłynięcia zbiornika wodnego w dolinie Młynówki w Górowie Iławeckim, [w:] Red. Leon Andrzejewski, Paweł Molewski, Wojciech Wysota, Dorobek i pozycja polskiej geomorfologii u progu XXI wieku. V Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 11-14 września 2000 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów, Wydaw. UMK, Toruń, , s. 165-166.

Documentation studies

 • Brykała D., 2021, The Central Database of Mills in Poland - CeBaDoM, TIMS E-News, 30 The International Molinological Society, , s. 22.
 • Brykała D., 2017, Multidisciplinary Scientific Seminar “Watermills Within the Lower Vistula Basin Since the Beginning of the 18th Century to the Beginning of the 21st Century”, TIMS E-News, 23 The International Molinological Society, , s. 24-25.
 • Brykała D., 2017, Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe „Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XIX do początku XXI wieku” – Toruń, 26 maja 2017 r, Studia GeoHistorica, 5, s. 275-277.
 • Brykała D., 2017, Młyny wodne interdyscyplinarnie, Energetyka Wodna, 6, 2, s. 10.
 • Brykała D., 2006, III Konferencja ESEH [European Society for Environmental History] "History and sustainability". Florencja, 16-19 II 2005 r, Przegl. Geogr., 78, z.1, s. 161-162.
 • Brykała D., Podgórski Z., 2006, 4 Konferencja IWHA "Woda i cywilizacja", Paryż, 1-3 XII 2005 r, Przegl. Geogr., 78, z.3, s. 446-447.
 • Brykała D., 2005, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Mała retencja jako element poprawy zasobów wodnych", Wrocław, 16-17 XI 2004 r, Przegl. Geogr., 77, z.3, s. 417-419.

Maps, atlases

 • Rychel J., Błaszkiewicz M., Brykała D., Gierszewski P., Lisicki S., Roman M., Tyszkowski S., 2014, Mapa geologiczno-turystyczna Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Mapy Geologiczno-Turystyczne Parków Krajobrazowych, Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, IGiPZ PAN, Uniwersytet Łódzki, Warszawa, 1 mapa