IGSO PAS > People > Member
Dr Jarosław Cebulski
Department of Geoenvironmental Research, GIS and Cartography Workgroup
Office -
Phone +48 124224085 - 24
E-mail

Education

 • 2008-20011 - Bachelor degree studies, Pedagogical University of Cracow, Faculty Geography and Biology, Institute of Geography (bachelor thesis entitled The destructive aspects of mass movements on example landslides Tubendza in Szczepanowice).
 • 2011-2013 - Master degree studies: Pedagogical University of Cracow, Faculty Geography and Biology, Institute of Geography (master’s thesis entitled Landslides development of slopes in the area Szczepanowice and Dąbrówka Szczepanowska).

Academic career and degrees

Institute of Geography and Spatial Organization PAS (Department of Geoenvironment Research), since 2013

 • 2021 – PhD in Earth Sciences in the field of physical geography (doctoral dissertation entitled: Interaction between landslides and river beds in the Polish Flysch Carpathians)

Research interests

 • Dynamic geomorphology
 • Landslides
 • GIS
 • Geotourism

Awards and distinctions

 • 2023 - Award of the Association of Polish Geomorphologists for the best doctoral thesis in geomorphology
 • 2021 - Distinction of the IGiPZ PAN Scientific Council for a doctoral dissertation entitled "Interaction of landslides and riverbeds in the Polish Flysch Carpathians"

Projects

Publications

Articles, chapters, papers and others | Abstracts, reviews, notes

Articles, chapters, papers and others

Abstracts, reviews, notes

 • Cebulski J., 2022, Wpływ dostawy koluwiów na zmianę składu frakcjonalnego aluwiów i morfologii koryt w sąsiedztwie aktywnych osuwisk, 3. Ogólnopolska Konferencja Osuwiskowa O!suwisko 18-21.10.2022, Kielnarowa. Abstrakty, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, , s. 58.
 • Cebulski J., 2022, Wpływ erozji rzecznej na zróżnicowaną aktywność oraz typ przemieszczeń koluwiów w obrębie osuwisk polskich Karpat fliszowych, 3. Ogólnopolska Konferencja Osuwiskowa O!suwisko 18-21.10.2022, Kielnarowa. Abstrakty, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, , s. 10.
 • Cebulski J., Rączkowska Z., Gądek B., Kajdas J., 2022, Przestrzenny i ilościowy zapis obrywu Turni Kurczaba z dnia 22 października 2021 r, przy użyciu naziemnego skaningu laserowego., 3. Ogólnopolska Konferencja Osuwiskowa O!suwisko 18-21.10.2022, Kielnarowa. Abstrakty, Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, , s. 11.
 • Rączkowska Z., Cebulski J., Gądek B., Kajdas J., 2022, Quantitative assesement of the rockwall-talus slopw system morphodynamics using TLS monitoring data (Tatra Mts., Poland), "Geomorphology and Global Change". 10th International Conference on Geomorphology, Coimbra - Portugal, 12-16 September 2022, , s. ICG2022-330.
 • Cebulski J., 2021, Współoddziaływanie procesów osuwiskowych i koryt rzecznych w polskich Karpatach Fliszowych, [w:] Red. Karol Tylmann, Maurycy Żarczyński, XII Zjazd Geomorfologów Polskich. Procesy geomorfologiczne w warunkach globalnych zmian środowiska, Uniwersytet Gdański, Komitet Badań Czwartorzędu, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Gdańsk, , s. 86.
 • Kijowska-Strugała M., Wiejaczka Ł., Cebulski J., 2021, Bluffs development on the mountain reservoir (the Polish Carpathians), 34th International Geographical Congress, 16-20 August 2021. Book of abstracts, , s. 169.
 • Rączkowska Z., Cebulski J., 2021, Współczesny rozwój stokow gruzowych w Tatrach Wysokich w świetle metody TLS i lichenometrycznej, [w:] Red. Karol Tylmann, Maurycy Żarczyński, XII Zjazd Geomorfologów Polskich. Procesy geomorfologiczne w warunkach globalnych zmian środowiska, Uniwersytet Gdański, Komitet Badań Czwartorzędu, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Gdańsk, , s. 82-83.
 • Wiejaczka Ł., Kijowska-Strugała M., Cebulski J., Płaczkowska E., Rączkowska Z., Prokop P., Zou Q., Guo Y., Hu J., 2021, Mountain streams habitat quality assessment in different climate zones, 34th International Geographical Congress, 16-20 August 2021. Book of abstracts, , s. 169.
 • Rączkowska Z., Cebulski J., 2020, Morfodynamika stoków gruzowych Tatr w świetle wieloletniego monitoringu metodą skaningu laserowego, VI Konferencja Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek "Zmiany w Tatrach – zagrożenia istniejące i potencjalne". Zeszyt abstraktów, Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Zakopane, , s. 9.
 • Rączkowska Z., Cebulski J., Rączkowski W., 2019, Wpływ budowy geologicznej na przebieg spływów gruzowych w Tatrach Wysokich, [w:] Red. Jan Urban, VII Warsztaty Geomorfologii Strukturalnej "Rzeźba strukturalna Gór Świętokrzyskich i Ponidzia", 26-28.09.2019, Chęciny. Streszczenia referatów i posterów, przewodnik sesji terenowych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, , s. 51-52.
 • Cebulski J., 2018, Activity of Sękówka landslide (Beskid Niski Mts) in 4 year period using terrestrial laser scanning, [w:] Red. Frantisek Krizan, Martin Sveda, Geografia na v zostupe? 17 kongres Slovenskej geografickej spolocnosti / 24 zjazd Ceskej geografickej spolecnosti. 5-7.9.2018 Bratislava. Zbornik abstraktov, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 1 s.
 • Fidelus-Orzechowska J., Cebulski J., Wałach-Wrońska D., 2018, Geomorphological effects of relief transformations caused by ski slopes construction, [w:] Red. Frantisek Krizan, Martin Sveda, Geografia na v zostupe? 17 kongres Slovenskej geografickej spolocnosti / 24 zjazd Ceskej geografickej spolecnosti. 5-7.9.2018 Bratislava. Zbornik abstraktov, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, 1 s.
 • Kijowska-Strugała M., Wiejaczka Ł., Cebulski J., Kiszka K., Maślanka M., Wiśniewska D., 2018, Wpływ wybranych czynników środowiskowych na rozwój klifów w zbiorniku Czorsztyn, [w:] Red. Krzysztof Karwowski, "Badania naukowe w Pieninach 2018". Przewodnik polsko-słowackiej sesji posterowej. Konferencja naukowa kończąca projekt "LIFE Pieniny PL", "Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny", 19-20 kwietnia 2018 r., Szczawnica, Pieniński Park Narodowy, Krościenko, , s. 10.
 • Kijowska-Strugała M., Wiejaczka Ł., Cebulski J., Kiszka K., Maślanka M., Wiśniewska D., 2018, Bluff characterization on a mountain reservoir after 20 years of operation, Geophysical Research Abstracs Vol. 20. EGU General Assembly 2018, European Geosciences Union, Vienna, , s. 8042.
 • Kiszka K., Kijowska-Strugała M., Cebulski J., 2018, Zastosowanie metody Naziemnego Skaningu Laserowego (TLS) do monitoringu erozji gleb na szlaku turystycznym w Pienińskim Parku Narodowym, [w:] Red. Krzysztof Karwowski, "Badania naukowe w Pieninach 2018". Przewodnik polsko-słowackiej sesji posterowej. Konferencja naukowa kończąca projekt "LIFE Pieniny PL", "Natura w mozaice - ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny", 19-20 kwietnia 2018 r., Szczawnica, Pieniński Park Narodowy, Krościenko, , s. 13.
 • Cebulski J., 2017, Human impact on the change of direction of river channel migration caused by formation of a landslide dam, Landscape Dimensions of Sustainable Development: Science – Planning – Governance. International Conference, Tbilisi, Georgia, 4-6 October 2017, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, 1 s.
 • Cebulski J., 2017, Aktywność osuwiska Bodaki (Beskid Niski) w okresie 2014 – 2016 w świetle pomiarów naziemnym skanerem laserowym, [w:] Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas, Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby. XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 1 s.
 • Cebulski J., 2017, Wpływ człowieka na zmianę naturalnego kierunku migracji koryta potoku wywołanego powstaniem tamy osuwiskowej, [w:] Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas, Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby. XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 1 s.
 • Cebulski J., Rączkowska Z., 2017, Evaluation of landslide activity using terrestrial laser scanning, 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume, Indian Institute of Geomorphologists, New Delhi, , s. 318.
 • Fidelus-Orzechowska J., Wałach-Wrońska D., Cebulski J., 2017, Impact of ski run construction in small catchments transformations, Landscape Dimensions of Sustainable Development: Science – Planning – Governance. International Conference, Tbilisi, Georgia 4-6 October 2017, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, 1 s.
 • Cebulski J., 2016, Activity of Bodaki landslide (Beskid Niski Mts) in 2 years period using terrestrial laser scanning, Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 16, 1, s. 14.
 • Cebulski J., 2016, Aktywność osuwiska Bodaki (Beskid Niski) w świetle pomiarów naziemnym skanerem laserowym, Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, , s. 120.
 • Cebulski J., 2016, Activity of Bodaki landslide (Beskid Niski Mts) in 2 years period using terrestrial laser scanning, [w:] Eds. Michaela Verga, Gabriela Manea, Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. Forum Carpaticum 2016, September 28 – 30, 2016 Bucharest, Romania. Conference abstracts, Editura Universitara, Bucharest, , s. 52.
 • Cebulski J., Kiszka K., 2016, Naturalne i antropogeniczne czynniki kształtujące procesy geomorfologiczne w górach Sino-Tybetańskich (Syczuan, Chiny), Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, , s. 67.
 • Kiszka K., Cebulski J., 2016, Natural and anthropogenic factors affecting geomorphological processes in the Sino-Tibetan Mountains (Sichuan, China), Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 16, 1, s. 27.
 • Rączkowska Z., Cebulski J., 2016, Combining of basic geomorphological monitoring and terrestrial laser scanning in evaluation of erosion within the tourist paths (Kasprowy Wierch peak, Tatra Mts.), [w:] Eds. Michaela Verga, Gabriela Manea, Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. Forum Carpaticum 2016, September 28 – 30, 2016 Bucharest, Romania. Conference abstracts, Editura Universitara, Bucharest, , s. 108.
 • Rączkowska Z., Cebulski J., 2016, Impact of summer tourism on slope degradation (the Kasprowy Wierch summit, Tatra Mts.), [w:] Red. P. Gostinčar, M. Prelovšek, M. Zorn, International Scientific Conference of the Carpatho-Balkan-Dinaric Geomorphological Commission. Programme & General Information. Field trips (guide book). Abstracts, Geomorphological Society of Slovenia, Postojna, , s. 71.
 • Cebulski J., Franczak P., 2015, Flash flood in the upper part of drainage basin of Skawa in 2001, 2nd Disaster Risk Reduction Conference 2015. October 15-16, 2015, Warsaw, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, , s. 54.
 • Kiszka K., Cebulski J., Tyszkowski S., 2015, Rekonstrukcja ruchów masowych dla osuwisk wielkopowierzchniowych z zastosowaniem metody dendrogeomorfologicznej na przykładzie Osuwiska Sawickiego (Beskid Niski), O!SUWISKO. Ogólnopolska Konferencja, 19-22 maja 2015, Wieliczka. Materiały konferencyjne, PIG-PIB, Warszawa, , s. 104.
 • Tyszkowski S., Cebulski J., Kiszka K., 2015, Doświadczenia w wykorzystaniu skanera TLS dalekiego zasięgu w badaniach procesów geodynamicznych, O!SUWISKO. Ogólnopolska Konferencja, 19-22 maja 2015, Wieliczka. Materiały konferencyjne, PIG-PIB, Warszawa, , s. 71.
 • Cebulski J., 2014, Naziemny skaning laserowy jako nowoczesne narzędzie do określenia aktywności wybranych osuwisk, [w:] Red. Agnieszka Babiarz, Monika Byrska, GIS Dziś. Kraków, 17-18 listopada 2014. Materiały konferencyjne, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków, , s. 9-10.
 • Cebulski J., Franczak P., 2014, Landslides in 3D - taking stock of landslides, taking a look at the effectiveness of chosen methods, Local Responses to Global Challenges. Forum Carpathicum 2014, September 16-18, 2014, Lviv, Ukraine. Conference abstracts, Lvivskij nacional'nij universitet im. Ivana Franka, Lviv, , s. 43-44.
 • Cebulski J., Franczak P., Kroczak R., Gorgol D., Bożentka J., Kędzierski M., Mikołajczyk D., Sajdak M., Świątek A., Listwan K., Witkowski K., Wysmołek G., 2014, The influence of the geological structure and terrain relief on material accumulation speed in the areas of landslide lakes in Babiogorski range and Roznowskie Foothills, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
 • Chrobak A., Cebulski J., 2014, Landslides in the Polish Carpathians as the potential educational geopoints, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.
 • Haydukiewicz L., Cebulski J., 2014, The ethnic and linguistic diversity as a basis of some shapes of electoral behaviour, internal policies and international relations: A case of Lithuania, IGU 2014 Book of Abstracts, IGU, Cracow, 1 s.