PEOPLE


Msc. Jarosław Cebulski
Department of Geoenvironmental Research, GIS and Cartography Workgroup
Office -
Phone +48 124292895
E-mail

Education

 • 2008-20011 - Bachelor degree studies, Pedagogical University of Cracow, Faculty Geography and Biology, Institute of Geography (bachelor thesis entitled The destructive aspects of mass movements on example landslides Tubendza in Szczepanowice).
 • 2011-2013 - Master degree studies: Pedagogical University of Cracow, Faculty Geography and Biology, Institute of Geography (master’s thesis entitled Landslides development of slopes in the area Szczepanowice and Dąbrówka Szczepanowska).

Academic career and degrees

Institute of Geography and Spatial Organization PAS (Department of Geoenvironment Research), since 2013

Research interests

 • Dynamic geomorphology
 • Landslides
 • GIS
 • Geotourism

Positions held and membership

 • since 2013 – Member of the Association of Polish Geomorphologists
 • since 2014 - Member of the Fundation Grabski Centrum

Other activities

Participation in scientific conferences

 • 2014 – Wide-Poland Scientific Conference GIS TODAY, Pedagogical University of Cracow, 17 – 18. 11. 2014.
 • 2014 – Forum Carpaticum - Local Responses to Global Challenges; Lviv National University. Ivan Franko, 16 – 18. 09. 2014.
 • 2014 – Regional Conference IGU - Changes, Challenges, Responsibility; Cracow, 18 – 22. 08. 2014.
 • 2013 – XXXVII Wide-Poland XXXVII Congress of Students Geographers, Nicolaus Copernicus University in Toruń, 11 – 14. 04. 2013.
 • 2012 – XXVIII International Scientific Conference, " Industry and services in the development of knowledge-based economy", Pedagogical University of Cracow, 3 – 4. 12. 2012.
 • 2012 - I Wide-Poland Scientific Conference of Young Researchers - "Contemporary problems and research directions in geography", Jagiellonian University in Cracow, 19 – 20. 10. 2012.
 • 2012 - I Wide-Poland Conference „Interdisciplinary domain of young researchers”, Jan Kochanowski University in Kielce, 26 – 27. 04. 2012.


Workshops and training

 • 2014 - IX Workshop Young Geomorphologists. Biała Góra, 6 – 8. 05. 2014.
 • 2013 - Training handling Terrestrial Laser Scanner (Riegl VZ-4000) and RiscanPro software (3D Laser Jacek Krawiec - Certified Distributor Riegl Laser Measurement Systems GmbH in Poland) - certificate.
 • 2013 - Training in handling Trimble GNSS and Trimble Access software (Geotronics Poland - Authorized Distributor Measuring Equipment Trimble in Poland) - certificate.
 • 2013 - VIII Workshop Young Geomorphologists, 3 - 5. 06. 2013. Lublin.
 • 2012 - VII Workshop Young Geomorphologists, 25 - 27. 06. 2012. Piotrków Trybunalski

Ministerial projects

Publications

Articles, chapters, papers and others | Abstracts, reviews, notes

Articles, chapters, papers and others

Abstracts, reviews, notes

 • Cebulski Jarosław: Human impact on the change of direction of river channel migration caused by formation of a landslide dam. [w]: Landscape Dimensions of Sustainable Development: Science – Planning – Governance. International Conference, Tbilisi, Georgia, 4-6 October 2017. Tbilisi: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 2017 - 1 s.
 • Cebulski Jarosław: Aktywność osuwiska Bodaki (Beskid Niski) w okresie 2014 – 2016 w świetle pomiarów naziemnym skanerem laserowym. [w]: Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby. XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas. Warszawa: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 - 1 s.
 • Cebulski Jarosław: Wpływ człowieka na zmianę naturalnego kierunku migracji koryta potoku wywołanego powstaniem tamy osuwiskowej. [w]: Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby. XI Zjazd Geomorfologów Polskich, Warszawa, 13-15 września 2017 r. Streszczenia referatów i posterów. Red. Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, Irena Tsermegas. Warszawa: Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, 2017 - 1 s.
 • Cebulski Jarosław, Rączkowska Zofia: Evaluation of landslide activity using terrestrial laser scanning. [w]: 9th International Conference on Geomorphology, 6-11 November 2017, Vigyan Bhawan, New Delhi, India. Abstracts volume. New Delhi: Indian Institute of Geomorphologists, 2017 - s. 318.
 • Fidelus-Orzechowska Joanna, Wałach-Wrońska Dominika, Cebulski Jarosław: Impact of ski run construction in small catchments transformations. [w]: Landscape Dimensions of Sustainable Development: Science – Planning – Governance. International Conference, Tbilisi, Georgia 4-6 October 2017. Tbilisi: Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 2017 - 1 s.
 • Cebulski Jarosław: Aktywność osuwiska Bodaki (Beskid Niski) w świetle pomiarów naziemnym skanerem laserowym. [w]: Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016 - s. 120.
 • Cebulski Jarosław: Activity of Bodaki landslide (Beskid Niski Mts) in 2 years period using terrestrial laser scanning. - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2016, 16, 1 - s. 14.
 • Cebulski Jarosław: Activity of Bodaki landslide (Beskid Niski Mts) in 2 years period using terrestrial laser scanning. [w]: Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. Forum Carpaticum 2016, September 28 – 30, 2016 Bucharest, Romania. Conference abstracts. Eds. Michaela Verga, Gabriela Manea. Bucharest: Editura Universitara, 2016 - s. 52.
 • Cebulski Jarosław, Kiszka Krzysztof: Naturalne i antropogeniczne czynniki kształtujące procesy geomorfologiczne w górach Sino-Tybetańskich (Syczuan, Chiny). [w]: Tradycja i nowoczesność w geografii. LXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kraków, 27-30 czerwca 2016 r. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2016 - s. 67.
 • Kiszka Krzysztof, Cebulski Jarosław: Natural and anthropogenic factors affecting geomorphological processes in the Sino-Tibetan Mountains (Sichuan, China). - Geomorphologia Slovaca et Bohemica 2016, 16, 1 - s. 27.
 • Rączkowska Zofia, Cebulski Jarosław: Combining of basic geomorphological monitoring and terrestrial laser scanning in evaluation of erosion within the tourist paths (Kasprowy Wierch peak, Tatra Mts.). [w]: Future of the Carpathians: Smart, Sustainable, Inclusive. Forum Carpaticum 2016, September 28 – 30, 2016 Bucharest, Romania. Conference abstracts. Eds. Michaela Verga, Gabriela Manea. Bucharest: Editura Universitara, 2016 - s. 108.
 • Rączkowska Zofia, Cebulski Jarosław: Impact of summer tourism on slope degradation (the Kasprowy Wierch summit, Tatra Mts.). [w]: International Scientific Conference of the Carpatho-Balkan-Dinaric Geomorphological Commission. Programme & General Information. Field trips (guide book). Abstracts. Red. P. Gostinčar, M. Prelovšek, M. Zorn. Postojna: Geomorphological Society of Slovenia, 2016 - s. 71.
 • Cebulski Jarosław, Franczak Paweł: Flash flood in the upper part of drainage basin of Skawa in 2001. [w]: 2nd Disaster Risk Reduction Conference 2015. October 15-16, 2015, Warsaw. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2015 - s. 54.
 • Kiszka Krzysztof, Cebulski Jarosław, Tyszkowski Sebastian: Rekonstrukcja ruchów masowych dla osuwisk wielkopowierzchniowych z zastosowaniem metody dendrogeomorfologicznej na przykładzie Osuwiska Sawickiego (Beskid Niski). [w]: O!SUWISKO. Ogólnopolska Konferencja, 19-22 maja 2015, Wieliczka. Materiały konferencyjne. Warszawa: PIG-PIB, 2015 - s. 104.
 • Tyszkowski Sebastian, Cebulski Jarosław, Kiszka Krzysztof: Doświadczenia w wykorzystaniu skanera TLS dalekiego zasięgu w badaniach procesów geodynamicznych. [w]: O!SUWISKO. Ogólnopolska Konferencja, 19-22 maja 2015, Wieliczka. Materiały konferencyjne. Warszawa: PIG-PIB, 2015 - s. 71.
 • Cebulski Jarosław: Naziemny skaning laserowy jako nowoczesne narzędzie do określenia aktywności wybranych osuwisk. [w]: GIS Dziś. Kraków, 17-18 listopada 2014. Materiały konferencyjne. Red. Agnieszka Babiarz, Monika Byrska. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, 2014 - s. 9-10.
 • Cebulski Jarosław, Franczak Paweł: Landslides in 3D - taking stock of landslides, taking a look at the effectiveness of chosen methods. [w]: Local Responses to Global Challenges. Forum Carpathicum 2014, September 16-18, 2014, Lviv, Ukraine. Conference abstracts. Lviv: Lvivskij nacional'nij universitet im. Ivana Franka, 2014 - s. 43-44.
 • Cebulski Jarosław, Franczak Paweł, Kroczak Rafał, Gorgol Dominik, Bożentka Julian, Kędzierski Maciej, Mikołajczyk Dariusz, Sajdak Monika, Świątek Anna, Listwan Karolina, Witkowski Karol, Wysmołek Grzegorz: The influence of the geological structure and terrain relief on material accumulation speed in the areas of landslide lakes in Babiogorski range and Roznowskie Foothills. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Chrobak Anna, Cebulski Jarosław: Landslides in the Polish Carpathians as the potential educational geopoints. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.
 • Haydukiewicz Lech, Cebulski Jarosław: The ethnic and linguistic diversity as a basis of some shapes of electoral behaviour, internal policies and international relations: A case of Lithuania. [w]: IGU 2014 Book of Abstracts. Cracow: IGU, 2014 - 1 s.